Điện thoại di động và cơ hội trong nền di động

GS John Vu05/12/2023 11:00
Điện thoại di động và cơ hội trong nền di động

Cách đây nhiều năm, điện thoại di động bắt đầu một xu hướng công nghệ mới với năm mươi triệu người dùng toàn cầu, sau đó đã có 5.6 tỉ người dùng điện thoại di động.

Tỉ lệ này của việc chấp nhận công nghệ là chưa hề có trong lịch sử con người vì người ta mong đợi rằng số người dùng điện thoại di động sẽ tiếp tục tăng lên. Theo một báo cáo công nghiệp viễn thông, có 4.2 tỉ điện thoại di động đang dùng ở các nước đang phát triển, hầu hết trong chúng đều là cơ sở, và một số có thể truy nhập Internet nhưng không thể tải xuống apps được. Tuy nhiên khi giá của điện thoại thông minh giảm đi, thị trường di động này sẽ bùng nổ trên khắp thế giới. Tôi đã thấy giá của điện thoại thông minh android bán ở châu Phi và Ấn Độ với giá $30 đô la và tôi nghĩ trong tương lai, mọi điện thoại di động đều sẽ là “điện thoại thông minh”.

Với nhiều người dùng điện thoại thông minh, thị trường này sẽ hoàn toàn đánh sập máy tính cá nhân (PC) và nhu cầu về nhiều app di động hơn sẽ tăng lên ở mọi nước. Tuy nhiên, có thiếu hụt trầm trọng người phát triển app di động vì các đại học đã không chấp nhận nền di động trong chương trình đào tạo của họ. Vài năm trước, khi mọi người nhắc tới ứng dụng di động, phần lớn mọi người đều nghĩ tới trò chơi di động được bán trong các cửa hàng app di động với vài đô la nhưng điều đó đã thay đổi nhanh chóng rồi.

Ngày nay với điện thoại thông minh tốt hơn, thị trường các app di động đã tiến hoá thành nhiều khu vực phức tạp hơn nhiều với nhiều kiểu ứng dụng: Sức khoẻ di động có lẽ là tăng trưởng nhanh nhất; ngân hàng di động cũng tăng trưởng nhanh; thanh toán di động là khu vực khác có giá trị trên tỉ đô la; thương mại di động đang thay thế thương mại điện tử khi nhiều người mua các thứ bằng việc dùng điện thoại thông minh của họ hơn là máy tính cá nhân. Nếu những người phát triển di động không bắt được xu hướng này nhanh chóng, họ sẽ bỏ lỡ cơ hội tốt.

Vì thị trường thiết bị di động vẫn đang tiến hoá, sẽ có nhiểu sản phẩm mới tới làm thay đổi định nghĩa về thiết bị di động. Vài năm trước đây laptops đã thay thế desktops; thế rồi notebook thay thế laptops; thế rồi máy tính bảng thay thế netbooks và chẳng mấy chốc sẽ có những thiết bị lai mới giữa máy tính bảng và netbooks với màn hình chạm như máy Taichi của Asus và Surface của Microsoft v.v.

Điện thoại di động cũng đang tiến hoá nhanh chóng. Vì chúng trở nên mạnh hơn, chúng bắt đầu được dùng như netbooks vì nhiều người thích tính khả chuyển và đa chức năng. Một điều là chắc chắn: tính di động là quan trọng vì mọi người muốn có khả năng truy nhập vào các ứng dụng và dữ liệu bất kì lúc nào và ở bất kì đâu.

Đây là lí do tại sao một số máy tính bảng vẫn tiếp tục tăng trưởng nhanh khi một số model mới có thể được dùng như điện thoại, máy ảnh, máy chơi videogame, và máy tính. Sự thuận tiện của những thiết bị mới này sẽ làm thay đổi cách mọi người dùng thiết bị di dộng và tạo ra nhiều cơ hội hơn cho các công ti chuyên trong ứng dụng di động và những người phát triển có các kĩ năng ứng dụng di động.

Ngày nay Trung Quốc có trên 800 triệu người dùng điện thoại thông minh, gần gấp đôi số điện thoại thông minh của Mĩ và phần lớn chúng đều là nền Androids. Xu hướng này là không duy nhất vì hơn hai phần ba điện thoại thông minh được bán trên toàn thế giới là Androids. Khi số người dùng chuyển sang điện thoại thông minh ở các nước đang phát triển, Androids có lẽ sẽ trở thành chuẩn sớm. Tại sao Android phổ biến vậy?

Nó đơn giản vì Google làm hệ điều hành của nó mở cho mọi người phát triển và nhà chế tạo điện thoại cho nên bất kì ai cũng có thể xây dựng và bán điện thoại di động. Apple không cho phép những điều như thế vì mọi thứ, từ iPhone tới hệ điều hành IOS đều được làm và bị kiểm soát bởi Apple. Khi giá của điện thoại thông minh Android giảm tới ít hơn $30 đô la, mức mà nhiều người có thể đảm đương mua được, hiển nhiên là phần lớn mọi người sẽ mua điện thoại Android thay vì iPhone đắt.

Con số khổng lồ những người dùng điện thoại thông minh cũng đã tạo ra cơ hội lớn cho các công ti ứng dụng di động và người phát triển. Khi nhiều người đang dùng điện thoại thông minh, các công ti phần mềm khắp thế giới sẽ có truy nhập cực tốt vào hàng tỉ khách hàng. Ứng dụng di động bây giờ là thị trường sinh lời mở cho nhiều công ti và người phát triển để xây dựng apps cho việc dùng địa phương, trong ngôn ngữ địa phương và khi điện thoại thông minh đem truy nhập internet tới hầu hết mọi người. Câu hỏi là: “Công ti của bạn có sẵn sàng hỗ trợ cho hàng tỉ khách hàng đang tới không? Bạn có tri thức và kĩ năng để nắm lấy cơ hội này không? Nếu không, khi nào bạn sẽ có?”

English version

Opportunities in Mobile Platforms

Ten years ago, mobile phones began as a new technology trend with fifty million users globally but today there are 5.6 billion mobile phone users. This rate of technology adoption is unprecedented in human history and it is expected that the number of mobile phone users will continue to rise. According to the telecommunication industry report, there are 4.2 billion mobile phones in use in developing countries, most of them are basic, and some can access to the Internet but cannot download apps. However as the price of smartphone is decreasing, this mobile market will exploded all over the world. I have seen the price of android smartphone selling in Africa and India for about $30 dollars and I think in the near future, all mobile phones will be “smartphone”.

With more people using smartphone, this market will completely disrupt the personal computer (PC) and the need for more mobile apps will increase in every country. However, there is a critical shortage of mobile apps developers because universities have not adopted mobile platform into their curriculum. Few years ago, when people mentioned mobile applications, most people thought of mobile games which sold in mobile app stores for few dollars but it had changed quickly. Today with better smartphones, the market of mobile apps has evolved into a much more sophisticated sector with many types of application: Mobile health is probably the fastest growing; mobile banking is also grow fast; mobile payment is another sector that has value over billion dollars; mobile commerce is replacing the e-commerce as more people buy things using their smartphone than their personal computer. If mobile developers do not catch this trend quickly, they will miss a good opportunity.

As the mobile device market is still evolving, there will be many new products coming that change the definition of mobile devices. Few years ago laptops replaced desktops; then notebook replaced laptops; then tablets is replacing netbooks and soon there will be new hybrid devices between tablets and netbooks with touch screen such as the Asus’s Taichi and Microsoft’s Surface etc. Smartphones are also evolving quickly. As they become more powerful, they begin to be used as netbooks because more people like the portability and multifunctional. One thing is for certain: mobility is important as people want to be able to access applications and data anytime and anywhere. This is why some tablets continues to grow fast as some new models can be used as a phone, a camera, a videogame players, and a computer. The convenience of these new devices will change the way people are using mobile devices and create more opportunities for companies specialize in mobile applications and developers with mobile application skills.

Today China has over 800 million smartphone users, almost double the number of smartphones of the U.S. and most of them are Androids platform. This trend is not unique as more than two third of the smartphones sold worldwide were Androids. As the number of users switching to smartphone in developing countries, Androids will probably become the standard soon. Why Android is so popular? It is simple because Google make its operating system open for all developers and phone manufacturers so any one can build and sell android smartphone. Apple does not allow such thing as everything, from iPhone to IOS operating system are done and controlled by Apple. As the price of Android smartphone is decreasing to less than $30 dollars where many people can afford to buy, it is obvious that most people would buy Android phone rather than the expensive iPhone.

The huge number of smartphone users has also created a great opportunities for mobile application companies and developers. As more people are using smartphone, software companies around the world will have excellent access to billion of customers. Mobile application is now a lucrative market open to many companies and developers to build apps for local use, in local language and as smartphones bring the internet access to almost everybody. The questions are: “Is your company ready to support the next billion customers coming on line? Do you have the knowledge and skills to grab this opportunity? If not, when will you?

 


Gửi bình luận
(0) Bình luận
1

Bằng cấp và kỹ năng

Ngày nay các công ti có nhiều việc làm mở ra nhưng không thể tìm được người làm có kĩ năng và các đại học có nhiều người tốt nghiệp những không thể tìm được việc làm bởi vì họ không có những kĩ năng mà công ti cần.
2

Khu vực “nóng” tiếp

Để có được việc làm tốt khi tốt nghiệp, em đã chọn đúng lĩnh vực học tập nhưng em cần phát triển loại kĩ năng nào và em nên hội tụ vào khu vực nào? Cái gì là khu vực “nóng”?”
3

Phát kiến công nghệ di động

Công nghệ di động đang ngày càng trở thành cần thiết trên khắp thế giới.
4

Học từ thất bại

Hệ thống giáo dục châu Á có nhiều kì thi để chọn chỉ vài học sinh xuất chúng. Do đó khi học sinh thất bại, họ bị loại ra khỏi hệ thống giáo dục cho nên mục đích của học sinh là qua được kì thi.
5

Dùng phương pháp Agile

Một người quản lí viết cho tôi: “Tôi làm việc trong một tổ chức công nghệ thông tin (CNTT) cho cơ quan chính phủ, chúng tôi đã thử dùng phương pháp phát triển Agile nhưng phần lớn các dự án đều thất bại và chúng tôi không biết tại sao. Xin thầy lời khuyên.”

Sức khoẻ di động - APP di động hỗ trợ sức khỏe

Thuật ngữ “sức khoẻ di động” nói tới việc dùng các công nghệ di động để hỗ trợ cho các chức năng y tế, phòng khám, và vận hành trong công nghiệp chăm sóc sức khoẻ cũng như cải tiến các ứng dụng sức khoẻ.

Việc làm kiểm thử phần mềm

Nhu cầu về người kiểm thử phần mềm trên thế giới đã tăng lên đến 45% khi so sánh với số những người kiểm thử năm 2010.

Vào đại học, một chương mới

Khi bạn vào đại học là sinh viên năm thứ nhất, bạn cũng bắt đầu một “chương mới” trong đời nơi bạn có thể xác định tương lai của bạn, chọn bạn bè, làm điều bạn muốn, và thay đổi bản thân bạn thành điều bạn muốn là.

Xu hướng mới: SMAC

Các công ti làm khoán ngoài CNTT phải nhanh chóng chuyển vào SMAC (phương tiện xã hội, di dộng, phân tích dữ liệu lớn và tính toán mây – Social media, Mobility, big data Analytics and Cloud computing) nếu không sẽ mất kinh doanh vào tay người khác.

Lời khuyên cho người tốt nghiệp bị thất nghiệp

Tốt nghiệp đại học nhưng không thể tìm được việc làm, không phải bởi vì thiếu tri thức và kĩ năng, mà vì kinh tế đang trong cơn suy thoái. Làm sao thoát khỏi tình trạng này?

Phương pháp dạy đại học

“Sinh viên của tôi không thích đọc trước khi lên lớp. Họ thường tới lớp mà không chuẩn bị và mong đợi rằng tôi giải thích mọi thứ trong bài giảng. Làm sao tôi có thể khuyến khích họ đọc nhiều hơn vì thời gian trên lớp của tôi bị giới hạn?”

Động viên sinh viên

Mọi giáo sư đều muốn sinh viên học và áp dụng điều họ đã học để phát triển các kĩ năng của họ. Tuy nhiên động viên sinh viên học là không dễ bởi vì có nhiều điều làm sao lãng cả bên trong và bên ngoài trường.

Big Data trong thị trường cạnh tranh

Một người quản lí hỏi: “Có cách nào tốt hơn để giải thích về Big Data không? Nhiều người đang nói về nó nhưng tôi không thấy nhu cầu hay ích lợi gì về nó cả? Xin thầy giải thích.”

Phát kiến công nghệ di động

Blog GS John VU - GS John Vu - 02/03/2024 12:00
Công nghệ di động đang ngày càng trở thành cần thiết trên khắp thế giới.

Truyện Kim Dung - Vô Danh Thần Tăng đấu với Độc Cô Cầu Bại, ai thắng?

Thư giãn - Nguyệt Phạm - 02/03/2024 11:00
Vô Danh Thần Tăng và Độc Cô Cầu Bại đều là cao thủ trong giới võ lâm, khi đối đầu thì ai sẽ là người giành lợi thế?

Lạc lối là bình thường, nhưng đừng lạc quá lâu: 7 điều giúp bạn đi đúng hướng, sống hài lòng và hạnh phúc

Suy ngẫm - Trung Hạ - 02/03/2024 10:00
Cách để thoát khỏi trạng thái mơ hồ ấy lắm lúc lại đơn giản vô cùng. Đôi khi chỉ cần tạo một thói quen nhỏ, cũng có thể thay đổi cả đời người.

Chữa lành đứa trẻ tổn thương bên trong - Điều kỳ diệu mà bạn có thể tự mang lại cho mình

Từ sách - Phim - FN - 02/03/2024 09:00
Trong tâm hồn bạn có một đứa trẻ bị tổn thương, lạc lối. Nỗi đau đó liên tục bộc lộ ra trong cuộc đời bạn, dưới dạng những phản ứng bốc đồng và nhũng kiểu phản hồi cảm xúc thái quá.

Tài chính cho mọi người - Vì sao chúng ta luôn có thái độ kỳ lạ với tiền bạc?

Từ sách - Phim - YÊN VŨ - 02/03/2024 08:00
Có một thực tế là, phần lớn chúng ta đều có thái độ kỳ lạ với tiền bạc. Chúng ta né tránh việc trò chuyện về tiền bạc, thậm chí, một số người còn cho rằng đây là nói đến tiền bạc là chuyện đáng xấu hổ.

Tạo ra tổ và làm việc tổ

Blog GS John VU - GS John Vu - 01/03/2024 13:00
Công việc công nghệ thông tin (CNTT) yêu cầu các công nhân làm việc trong tổ. Làm việc tổ là một trong những kĩ năng mềm quan trọng mà sinh viên phải có và thường được hỏi tới trong phỏng vấn việc làm.

Nguồn gốc của trò chơi lô tô

Giải trí - Tiểu Vũ - 01/03/2024 12:00
Lô tô là trò chơi rất phổ biến ở miền Nam, cách diễn xướng âm nhạc gần gũi này đã trở thành nét văn hóa đặc sắc của người dân vùng đất này.

6 sự thật về thế giới khó tin đến nỗi chưa ai từng nghĩ đến

Thư giãn - Thanh Tâm - 01/03/2024 11:00
Thiên nhiên, con người và động vật trên thế giới luôn ẩn chứa những sự thật làm chúng ta không khỏi ngạc nhiên.

Bài phát biểu gây sốt: Muốn về sau không sống lay lắt qua ngày, nhất định phải lưu ý 3 điều này

Suy ngẫm - Hữu Đan - 01/03/2024 10:00
Nếu bạn là sinh viên, hãy nhớ đọc kỹ; nếu bạn là phụ huynh, hãy nhớ truyền lại cho con mình vì nó rất hữu ích.

"Siêu phẩm" dài 9 phút được quay trong 24 năm tiết lộ: "Bí mật" đằng sau một đứa trẻ thiên tài

Truyền cảm hứng - Hiểu Đan - 01/03/2024 09:00
Sự giáo dục, sự quan sát cẩn thận và tôn trọng từ khi còn nhỏ đã tạo điều kiện cho sự ra đời và trưởng thành của một “cô gái thiên tài”.

Cởi trói linh hồn - Cách mà tâm trí bạn vận hành để điều khiển những trải nghiệm

Từ sách - Phim - Quìn - 01/03/2024 08:00
Những gì bạn đang cảm nhận về thế giới thực ra là một sự diễn đạt hoàn toàn mang tính cá nhân của riêng bạn chứ không phải là kinh nghiệm nguyên sơ.

Học từ thất bại

Blog GS John VU - GS John Vu - 29/02/2024 13:00
Hệ thống giáo dục châu Á có nhiều kì thi để chọn chỉ vài học sinh xuất chúng. Do đó khi học sinh thất bại, họ bị loại ra khỏi hệ thống giáo dục cho nên mục đích của học sinh là qua được kì thi.

Bạn muốn hẹn hò - Mẹ đơn thân bán cháo vịt hẹn hò với người đàn ông U50 làm chăn nuôi

Truyền hình - Lam Phương - 29/02/2024 12:00
Hoàng Liên Hải (SN 1982) và Nguyễn Thị Ngân (SN 1982) đều từng trải qua hôn nhân đổ vỡ, mong muốn tìm người bầu bạn khi về già.

Sora khiến Trung Quốc như bị tụt hậu về AI tạo sinh - phần 2

Thư giãn - Sơn Vân - 29/02/2024 11:00
Với khả năng tạo video chân thực từ văn bản, Sora đã mang đến nhiều đồn đoán về bí mật đằng sau hiệu suất ấn tượng của nó.

Chuyên gia Harvard: Ở chốn công sở không bao giờ để lộ điều này

Kỹ năng - Phương Mộc - 29/02/2024 10:00
Bạn phải hiểu rằng, làm mất lòng người khác cũng sẽ khiến con đường phát triển cá nhân thêm khó khăn.
HẠT GIỐNG TÂM HỒN
2019 Bản quyền thuộc về hatgiongtamhon.com.vn. Phát triển bởi ONECMS
Thứ 7, 02/03/2024