Xu hướng mới: SMAC

GS John Vu29/11/2023 11:00
Xu hướng mới: SMAC

Các công ti làm khoán ngoài CNTT phải nhanh chóng chuyển vào SMAC (phương tiện xã hội, di dộng, phân tích dữ liệu lớn và tính toán mây – Social media, Mobility, big data Analytics and Cloud computing) nếu không sẽ mất kinh doanh vào tay người khác.

Theo một báo cáo công nghiệp, số hợp đồng khoán ngoài CNTT đã sụt giảm năm nay, đảo lại xu hướng tăng trưởng hai mươi năm qua. Dữ liệu công nghiệp chỉ ra rằng từ năm ngoái, nhiều công ti đang đem công việc CNTT trở về nhà sau một thời kì hai mươi năm tăng trưởng trong khoán ngoài. Việc sụt giảm trong khoán ngoài CNTT đang tác động tới kinh tế của nhiều nước tuỳ thuộc vào khoán ngoài CNTT như Ấn Độ, Philippines, và Trung Quốc v.v. nơi một số công ti đang thấy thu nhập của họ rớt xuống hơn 30% chỉ trong một năm.

Một người điều hành Mĩ nói: “Trong nhiều năm chúng tôi đã khoán ngoài các dự án CNTT để giảm chi phí nhưng trong năm năm qua, chi phí khoán ngoài đã tăng lên tới điểm chúng không còn sinh lời nữa và đồng thời chất lượng phần mềm theo nhà cung cấp đang trở nên tồi đi. Chúng tôi bị tốn kém hơn trong sửa lỗi mà đáng phải được sửa sớm bởi các nhà cung cấp việc làm khoán ngoài. Xu hướng hiện thời trong công nghiệp phần mềm là dịch chuyển công việc trở về nhà và phát triển mọi thứ ở nhà nơi chúng tôi có kiểm soát tốt hơn.”

Một nhà phân tích công nghiệp giải thích thêm: “Trong quá khứ, phần lớn các công ti đều khoán ngoài viết mã và kiểm thử và họ đã làm việc tốt cho nên họ đã khoán ngoài thiết kế, kiến trúc và toàn thể dự án CNTT và hi vọng rằng họ có thể tận hưởng công việc chất lượng với chi phí thấp. Đây là chỗ nhiều thứ đi sai. Phần lớn các nhà cung cấp làm khoán ngoài không có kĩ năng chuyên sâu cho nên các dự án được khoán ngoài bắt đầu thất bại điều làm tốn cho khách hàng hàng triệu đô la để sửa. Ngày nay công nghiệp khoán ngoài đang có nhiều dự án chậm trễ, trượt lịch và số lỗi cao cho nên khách hàng rất giận và dừng gửi việc ra ngoài. Tôi nghĩ chỗ kết của khoán ngoài là gần rồi.”

Với thay đổi trong luật di trú, các công ti có thể thuê công nhân có kĩ năng từ khắp trên thế giới và đem người vào làm việc ở nước họ thay vì khoán ngoài. Một người quản lí giải thích: “Trong quá khứ, chúng ta có thiếu hụt công nhân có kĩ năng cho nên khoán ngoài đã là một giải pháp để cho công việc được thực hiện nhưng ngày này với luật di trú mở, chúng ta không cần khoán ngoài thêm nữa và điều tốt cho chúng ta là có kiểm soát chất lượng và chi phí hơn là tuỳ thuộc vào nhà cung cấp được khoán ngoài.”

Mặc dầu các công ti vẫn khoán ngoài việc viết mã, kiểm thử và hỗ trợ bàn trợ giúp để giảm chi phí nhưng khu vực mức cao hơn đang được thu lại hay được giữ ở nhà. Với việc dùng ngày càng nhiều tính toán mây, nhiều công việc CNTT đang được thực hiện bởi tính toán mây cho nên ít doanh nghiệp hơn sẽ cần làm công việc CNTT.

Một quan chức điều hành công nghiệp Ấn Độ tuyên bố: “Để còn là trung tâm toàn cầu về công nghệ thông và phát sinh tài nguyên CNTT cho yêu cầu của các nước tiên tiến, chúng ta phải nhận ra xu hướng này và điều chỉnh chiến lược của chúng ta tương ứng. Ngày nay chúng ta phải thay đổi sự hội tụ từ viết mã và kiểm thử sang chấp nhận công nghệ mới cho kinh doanh tương lai của chúng ta trước khi các nước khác có thể làm điều đó. Với thiếu hụt công nhân CNTT trong nhiều công nghệ mới đa dạng, chúng ta phải chuyển nhanh vào các khu vực như phương tiện xã hội, di dộng, phân tích dữ liệu lớn và tính toán mây – Social media, Mobility, big data Analytics and Cloud computing (SMAC). Sẽ có công nghệ-kinh doanh hàng đầu điều cho phép chúng ta vẫn còn ở vị trí hàng đầu trong thập kỉ tới.”

Phần lớn các công ti toàn cầu như ngân hàng lớn, các nhà bán lẻ toàn cầu, các doanh nghiệp xuất nhập khẩu đang chấp nhận các chiến lược phương tiện xã hội cho trao đổi hiệu quả. Họ đang dùng các phương tiện xã hội cho các chức năng dịch vụ khách hàng và bán hàng và tiếp thị. Với trên hai tỉ người vào các mạng xã hội đa dạng hàng ngày, xem phim trên YouTube, hay đọc blogs để tìm lời khuyên mua sản phẩm nào, mua ở đâu, và thậm chí công ti nào họ muốn làm kinh doanh với.

Toàn thể ngành công nghiệp tiếp thị và quảng cáo đang thay đổi sang phương tiện xã hội cho nên các công ti làm khoán ngoài CNTT phải nhanh chóng chuyển vào SMAC nếu không sẽ mất kinh doanh vào tay người khác. Theo báo cáo công nghiệp này, giá trị thị trường SMAC hiện tại xấp xỉ $75 tỉ đô la nhưng sẽ tăng lên tới $200 tỉ đô la năm 2018.

Theo nhiều báo cáo, tương lai của khoán ngoài qui trình doanh nghiệp (BPO) đang thay đổi từ viết mã và kiểm thử sang phương tiện xã hội, phân tích di động, và tính toán mây (SMAC) và công ti có công nhân có kĩ năng trong các khu vực này có thể nhanh chóng chi phối khu vực này. Ngày nay di động là một trong những khu vực tăng trưởng nhanh nhất và là một phần của phương tiện xã hội vì nhiều người truy nhập vào nội dung số thức qua thiết bị di động (điện thoại thông minh, máy tính bảng v.v.). Trong số chúng ngân hàng di động đã nổi lên như một trong những sản phẩm phát kiến nhất trong công nghiệp dịch vụ tài chính.

Big data là khu vực tăng trưởng nhanh khác. Ngày nay các công ti và cá nhân sinh ra hàng tỉ gigabytes dữ liệu, điều mà khi được phân tích và dùng đúng, có thể làm nổi lên ưu thế cạnh tranh vô địch cho bất kì công ti nào có thể dùng chúng cho ưu thế của họ. Hiện thời chỉ có vài đại học hàng đầu có các lớp về phân tích dữ liệu, phân tích dự báo, học máy và khai phá văn bản để giải quyết với khối lượng lớn, thay đổi nhanh với cả dữ liệu có cấu trúc và phi cấu trúc. Cũng có thiếu hụt kĩ năng này trong công nghiệp.

Trong hai thập kỉ qua công nghiệp làm khoán ngoài CNTT của Ấn Độ đã tận hưởng vị trí hàng đầu với thu nhập đạt tới trên $100 tỉ đô la. Tuy nhiên thay đổi trong công nghệ, với việc nổi lên của SMAC sẽ cho các nước khác như Trung Quốc, Nga, Philippines, và các nước Đông Âu cơ hội khác để cạnh tranh trong kinh doanh này. Việc nổi lên của SMAC đã thúc đẩy lĩnh vực thị trường để cho mọi nước có thể bắt đầu từ đầu. Vì các công ti Ấn Độ đang thay đổi chiến lược kinh doanh của họ, các công ti Trung Quốc sẵn sàng cạnh tranh trong thị trường mới này. Từ năm ngoái, chính phủ Trung Quốc đã chi hàng tỉ đô la để đầu tư vào đào tạo về các công nghệ SMAC với mục đích có nửa triệu công nhân có kĩ năng SMAC đến năm 2016. Ai sẽ đạt tới vị trí hàng đầu trong thị trường mới này vẫn còn cần được xác định.

English version

The new trend: SMAC

According to an industry report, the number of IT outsourcing contracts has dropped this year, reversing a twenty year growing trend. Industry data indicated that since last year, many companies are bringing IT works back home after a period of twenty year growth in outsourcing. The decline in IT outsourcing is impacting the economy of countries that are depending on IT outsourcing such as India, The Philippines, and China etc. where some companies are seeing their revenues drop over 30% in just one year.

An U.S. executive said: “For years we outsourced IT projects to reduce costs but for the past five years, outsourcing costs have risen to the point that they are no longer profitable and at the same time software quality by suppliers is getting worst. It is more costly for us to fix defects that should be fixed earlier by outsourced suppliers. The current trend in the software industry is shifting works back home and developing everything in house when we have better control.” An industry analyst explained further: “In the past, most companies outsourced coding and testing and they worked well so they outsourced design, architect, and the entire IT projects and hoped that they could enjoy quality works at lower cost. This was where many things went wrong. Most outsourcing suppliers did not have advanced skills so outsourced projects began to fail which cost customers millions of dollars to fix. Today outsourcing industry is having many late projects, missed schedules, and high number of defects so customers are very angry and stop sending work out. I think the end of outsourcing is near.”

With the change in immigration laws, companies can hire skilled workers from all over the world and bring them to works in their country instead of outsource. A manager explained: “In the past, we had a shortage of skilled workers so outsourcing was a solution to get works done but today with open immigration laws, we do not need to outsource anymore and it is better for us to have control our quality and costs than depending on outsourced suppliers.” Although companies still outsource coding, testing, and helpdesk supports to reduce costs but higher level areas are being reduced or keep in house. With the increasing use of cloud computing, many IT works are being done by cloud computing companies so fewer businesses would need to do IT works.

An Indian industry executive declared: “To remain as a global center for information technology and generating IT resources to the requirement of advanced countries, we must realize this trend and adjust our strategy accordingly. Today we must change our focus from coding and testing and adopt new technologies for our future business before other countries can do that. With the shortage of IT workers in various new technologies, we must move fast into areas such as Social media, Mobility, big data Analytics and Cloud computing (SMAC). These will be the leading business-technology that allows us to remain in the top position for the next decade.”

Most global companies such as large banks, global retailers, and imports exports business are adopting social media strategies for efficient communication. They are using social media for their customer service and sales and marketing functions. With over two billion people logged on to various social networks daily, watching films on YouTube, or reading blogs for advice on what products to buy, where to shop, and even what companies they want to do business with. The whole marketing and advertising industry are changing to social media so IT outsourcing companies must quickly move into SMAC or else losing business to others. According to the industry report, the current market value SMAC is approximately $75 billion dollars but will increase to $200 Billion dollars by 2018.

According to several reports, the future of IT business process outsourcing (BPO) is changing from coding and testing into social media, mobility analytics, and cloud computing (SMAC) and companies with skilled workers in these areas could quickly dominate this areas. Today mobility is one of the fastest growing sector and part of social media as more people access digital content by mobile devices (Smartphone, tablets etc.). Among them mobile banking has emerged as one of the most innovative products in the financial services industry.

Big data is another fast growing area. Today companies and individuals generate billions of gigabytes of data, which when properly analyzed and used in time, can emerge as an unbeatable competitive advantage for any company that can use them for their advantages. Currently there are only few top universities have classes in data analytics, predictive analysis, machine learning and text mining to deal with the large volume, fast changing with both structured and unstructured data. There is also a shortage of this skill in the industry.

In the past two decades Indian IT outsourcing industry has enjoyed the top position with revenues reaching over $100 billion dollars. However change in technologies, with the emergence of SMAC will give other countries such as China, Russia, The Philippines, and Eastern European countries another chance to compete in this business. The emerging of SMAC has level the market field so every country can start over from the beginning. As Indian companies are changing their business strategies, Chinese companies are ready to compete in this new market. Since last year, Chinese government has spent billions of dollars to invest in the training on SMAC technologies with a goal to have half million SMAC skilled workers by 2016. Who will reach the top position in this new market is still to be determined.

 


Gửi bình luận
(0) Bình luận
1

Bằng cấp và kỹ năng

Ngày nay các công ti có nhiều việc làm mở ra nhưng không thể tìm được người làm có kĩ năng và các đại học có nhiều người tốt nghiệp những không thể tìm được việc làm bởi vì họ không có những kĩ năng mà công ti cần.
2

Khu vực “nóng” tiếp

Để có được việc làm tốt khi tốt nghiệp, em đã chọn đúng lĩnh vực học tập nhưng em cần phát triển loại kĩ năng nào và em nên hội tụ vào khu vực nào? Cái gì là khu vực “nóng”?”
3

Phát kiến công nghệ di động

Công nghệ di động đang ngày càng trở thành cần thiết trên khắp thế giới.
4

Học từ thất bại

Hệ thống giáo dục châu Á có nhiều kì thi để chọn chỉ vài học sinh xuất chúng. Do đó khi học sinh thất bại, họ bị loại ra khỏi hệ thống giáo dục cho nên mục đích của học sinh là qua được kì thi.
5

Dùng phương pháp Agile

Một người quản lí viết cho tôi: “Tôi làm việc trong một tổ chức công nghệ thông tin (CNTT) cho cơ quan chính phủ, chúng tôi đã thử dùng phương pháp phát triển Agile nhưng phần lớn các dự án đều thất bại và chúng tôi không biết tại sao. Xin thầy lời khuyên.”

Lời khuyên cho người tốt nghiệp bị thất nghiệp

Tốt nghiệp đại học nhưng không thể tìm được việc làm, không phải bởi vì thiếu tri thức và kĩ năng, mà vì kinh tế đang trong cơn suy thoái. Làm sao thoát khỏi tình trạng này?

Phương pháp dạy đại học

“Sinh viên của tôi không thích đọc trước khi lên lớp. Họ thường tới lớp mà không chuẩn bị và mong đợi rằng tôi giải thích mọi thứ trong bài giảng. Làm sao tôi có thể khuyến khích họ đọc nhiều hơn vì thời gian trên lớp của tôi bị giới hạn?”

Động viên sinh viên

Mọi giáo sư đều muốn sinh viên học và áp dụng điều họ đã học để phát triển các kĩ năng của họ. Tuy nhiên động viên sinh viên học là không dễ bởi vì có nhiều điều làm sao lãng cả bên trong và bên ngoài trường.

Big Data trong thị trường cạnh tranh

Một người quản lí hỏi: “Có cách nào tốt hơn để giải thích về Big Data không? Nhiều người đang nói về nó nhưng tôi không thấy nhu cầu hay ích lợi gì về nó cả? Xin thầy giải thích.”

Kỹ năng Big Data

Một sinh viên hỏi tôi: “Em cần kĩ năng nào để làm việc trong khu vực Big Data?” “Em có thể học những kĩ năng này ở đâu?” Xin thầy lời khuyên.”

Tại sao vào đại học?

Một sinh viên viết: “Nhiều người tốt nghiệp đại học mà không thể tìm được việc làm; vậy tại sao vào đại học? Trường nghề có là chọn lựa tốt hơn không? Xin thầy lời khuyên.”

Cuộc chiến yên tĩnh về công nhân có kỹ năng

Trong hai trăm năm qua, các nước đã cạnh tranh và đánh nhau về các nguồn tài nguyên tự nhiên, nhưng ngày nay họ cạnh tranh và đánh nhau về công nhân có kĩ năng. Một cuộc chiến toàn cầu yên tĩnh về công nhân có kĩ năng đã diễn ra nhưng ít người để ý.

Bài học từ Estonia

Khi Estonia giành lại độc lập vào năm 1991, chỉ một phần ba dân số có điện thoại; chỉ các văn phòng chính phủ hay công ti lớn mới có máy tính cá nhân. Ít người thậm chí biết tới Internet hay nghe nói về Apple hay Microsoft.

Phát kiến công nghệ di động

Blog GS John VU - GS John Vu - 02/03/2024 12:00
Công nghệ di động đang ngày càng trở thành cần thiết trên khắp thế giới.

Truyện Kim Dung - Vô Danh Thần Tăng đấu với Độc Cô Cầu Bại, ai thắng?

Thư giãn - Nguyệt Phạm - 02/03/2024 11:00
Vô Danh Thần Tăng và Độc Cô Cầu Bại đều là cao thủ trong giới võ lâm, khi đối đầu thì ai sẽ là người giành lợi thế?

Lạc lối là bình thường, nhưng đừng lạc quá lâu: 7 điều giúp bạn đi đúng hướng, sống hài lòng và hạnh phúc

Suy ngẫm - Trung Hạ - 02/03/2024 10:00
Cách để thoát khỏi trạng thái mơ hồ ấy lắm lúc lại đơn giản vô cùng. Đôi khi chỉ cần tạo một thói quen nhỏ, cũng có thể thay đổi cả đời người.

Chữa lành đứa trẻ tổn thương bên trong - Điều kỳ diệu mà bạn có thể tự mang lại cho mình

Từ sách - Phim - FN - 02/03/2024 09:00
Trong tâm hồn bạn có một đứa trẻ bị tổn thương, lạc lối. Nỗi đau đó liên tục bộc lộ ra trong cuộc đời bạn, dưới dạng những phản ứng bốc đồng và nhũng kiểu phản hồi cảm xúc thái quá.

Tài chính cho mọi người - Vì sao chúng ta luôn có thái độ kỳ lạ với tiền bạc?

Từ sách - Phim - YÊN VŨ - 02/03/2024 08:00
Có một thực tế là, phần lớn chúng ta đều có thái độ kỳ lạ với tiền bạc. Chúng ta né tránh việc trò chuyện về tiền bạc, thậm chí, một số người còn cho rằng đây là nói đến tiền bạc là chuyện đáng xấu hổ.

Tạo ra tổ và làm việc tổ

Blog GS John VU - GS John Vu - 01/03/2024 13:00
Công việc công nghệ thông tin (CNTT) yêu cầu các công nhân làm việc trong tổ. Làm việc tổ là một trong những kĩ năng mềm quan trọng mà sinh viên phải có và thường được hỏi tới trong phỏng vấn việc làm.

Nguồn gốc của trò chơi lô tô

Giải trí - Tiểu Vũ - 01/03/2024 12:00
Lô tô là trò chơi rất phổ biến ở miền Nam, cách diễn xướng âm nhạc gần gũi này đã trở thành nét văn hóa đặc sắc của người dân vùng đất này.

6 sự thật về thế giới khó tin đến nỗi chưa ai từng nghĩ đến

Thư giãn - Thanh Tâm - 01/03/2024 11:00
Thiên nhiên, con người và động vật trên thế giới luôn ẩn chứa những sự thật làm chúng ta không khỏi ngạc nhiên.

Bài phát biểu gây sốt: Muốn về sau không sống lay lắt qua ngày, nhất định phải lưu ý 3 điều này

Suy ngẫm - Hữu Đan - 01/03/2024 10:00
Nếu bạn là sinh viên, hãy nhớ đọc kỹ; nếu bạn là phụ huynh, hãy nhớ truyền lại cho con mình vì nó rất hữu ích.

"Siêu phẩm" dài 9 phút được quay trong 24 năm tiết lộ: "Bí mật" đằng sau một đứa trẻ thiên tài

Truyền cảm hứng - Hiểu Đan - 01/03/2024 09:00
Sự giáo dục, sự quan sát cẩn thận và tôn trọng từ khi còn nhỏ đã tạo điều kiện cho sự ra đời và trưởng thành của một “cô gái thiên tài”.

Cởi trói linh hồn - Cách mà tâm trí bạn vận hành để điều khiển những trải nghiệm

Từ sách - Phim - Quìn - 01/03/2024 08:00
Những gì bạn đang cảm nhận về thế giới thực ra là một sự diễn đạt hoàn toàn mang tính cá nhân của riêng bạn chứ không phải là kinh nghiệm nguyên sơ.

Học từ thất bại

Blog GS John VU - GS John Vu - 29/02/2024 13:00
Hệ thống giáo dục châu Á có nhiều kì thi để chọn chỉ vài học sinh xuất chúng. Do đó khi học sinh thất bại, họ bị loại ra khỏi hệ thống giáo dục cho nên mục đích của học sinh là qua được kì thi.

Bạn muốn hẹn hò - Mẹ đơn thân bán cháo vịt hẹn hò với người đàn ông U50 làm chăn nuôi

Truyền hình - Lam Phương - 29/02/2024 12:00
Hoàng Liên Hải (SN 1982) và Nguyễn Thị Ngân (SN 1982) đều từng trải qua hôn nhân đổ vỡ, mong muốn tìm người bầu bạn khi về già.

Sora khiến Trung Quốc như bị tụt hậu về AI tạo sinh - phần 2

Thư giãn - Sơn Vân - 29/02/2024 11:00
Với khả năng tạo video chân thực từ văn bản, Sora đã mang đến nhiều đồn đoán về bí mật đằng sau hiệu suất ấn tượng của nó.

Chuyên gia Harvard: Ở chốn công sở không bao giờ để lộ điều này

Kỹ năng - Phương Mộc - 29/02/2024 10:00
Bạn phải hiểu rằng, làm mất lòng người khác cũng sẽ khiến con đường phát triển cá nhân thêm khó khăn.
HẠT GIỐNG TÂM HỒN
2019 Bản quyền thuộc về hatgiongtamhon.com.vn. Phát triển bởi ONECMS
Thứ 7, 02/03/2024