Việc làm kiểm thử phần mềm

GS John Vu01/12/2023 11:00
Việc làm kiểm thử phần mềm

Nhu cầu về người kiểm thử phần mềm trên thế giới đã tăng lên đến 45% khi so sánh với số những người kiểm thử năm 2010.

Khi nhiều thiết bị công nghệ thông tin (CNTT) như laptops, điện thoại thông minh, máy tính bảng, người chơi videogames v.v được dùng, nhiều phần mềm sẽ được cần tới và mọi công ti phần mềm sẽ cần người kiểm thử phần mềm để loại bỏ lỗi và làm cho những thiết bị này phù hợp cho sử  dụng. Trong hai năm qua, nhu cầu về người kiểm thử phần mềm trên thế giới đã tăng lên đến 45% khi so sánh với số những người kiểm thử năm 2010. Một người quản lí phần mềm nói: “Cứ ba người phát triển mà các công ti thuê, họ cũng phải thuê một người kiểm thử.” Các công ti lớn như Microsoft, Google, Facebook và Oracle có hàng nghìn người kiểm thử phần mềm. Ngành công nghiệp bán lẻ trực tuyến cũng thuê hàng nghìn người kiểm thử phần mềm để chắc rằng websites của họ làm việc tốt, đặc biệt trong mùa nghỉ bận rộn. Có người kiểm thử tốt cũng giống như mua bảo hiểm và không có họ, các website có thể bị rủi ro khi hàng trăm nghìn khách hàng mua các thứ trực tuyến đồng thời.

Ngày nay có nhu cầu cao về người kiểm thử phần mềm trong các khu vực nền di động, thiết bị không dây, kinh doanh trực tuyến và dịch vụ tài chính. Với việc tăng lên của việc dùng điện thoại thông minh ở mọi nơi, khách hàng đòi hỏi các ứng dụng phẩm chất cao hơn vì nó là thiết bị để làm nhiều thứ từ gọi điện thoại cho tới mua hàng trực tuyến, từ trả tiền hoá đơn cho tới tìm các thứ trên internet v.v. Kiểm thử di động là một trong những khu vực tăng trưởng nhanh với nhu cầu cao ở nhiều nước. Có nhiều cơ hội cho người kiểm thử có kĩ năng về di động do việc tăng độ phức tạp của app di động như sức khoẻ di động và tài chính di động nơi các app phải giao tiếp với phần mềm khác từ bệnh viện, thị trường chứng khoán, ngân hàng v.v.

Vì phần lớn các chương trình đào tạo đại học không cung cấp môn học đầy đủ trong kiểm thử, các công ti phần mềm thường thuê người tốt nghiệp có tri thức trong qui trình phát triển phần mềm, người hiểu cách phần mềm khớp vào kinh doanh của công ti để làm việc như người kiểm thử. Bên cạnh kĩ năng kĩ thuật, như ngôn ngữ lập trình và cấu trúc dữ liệu, và vòng đời phát triển phần mềm, người kiểm thử cũng phải có khả năng duy trì mối quan hệ cộng tác với người phát triển. Người kiểm thử phải có khả năng tốt để giao tiếp với cả người kĩ thuật như người lập trình và người phát triển cũng như người không kĩ thuật như người dùng, khách hàng hay người quản lí.

Trong khi kiểm thử phần mềm bao gồm chủ yếu các ứng dụng phần mềm nhưng có khu vực khác cũng đang tăng trưởng nhanh: kiểm thử trò chơi videogame. Những người kiểm thử này kiểm thử trò chơi video bằng việc trắc nghiệm giao diện và tích hợp các cấu phần trò chơi và chứng tỏ rằng những cấu phần này đáp ứng thiết kế và những yêu cầu kĩ thuật của chúng. Khi nhiều trò chơi videogame được phát triển, nhu cầu về người kiểm thử trò chơi cũng tăng lên nhanh chóng. Nhiều sinh viên đại học tin kiểm thử videogame là việc làm vui đùa vì họ có thể chơi videogames cả ngày và được trả tiền vì việc đó. Một trong các sinh viên của tôi làm việc như người kiểm thử trò chơi cho Disney nói với tôi: “Video game cũng giống như kem ăn thì ngon nhưng ăn 100 que kem một ngày sẽ làm cho bạn ốm. Tưởng tượng bạn phải chơi cùng một trò chơi videogame 100 lần một ngày để tìm lỗi, nó chẳng còn vui đùa chút nào.”

Trong số những việc làm CNTT, công việc kiểm thử là rất ổn định vì mọi công ti phần mềm đều cần người kiểm thử, mọi người bán lẻ trực tuyến đều cần người kiểm thử. Khi nhiều người dựa vào điện thoại thông minh để làm nhiều thứ, và app di động trở nên ngày càng phức tạp hơn, nhu cầu về người tốt nghiệp đi vào kiểm thử di động sẽ tăng lên. Tương lai có vẻ rất tốt đẹp cho những sinh viên muốn làm việc như người kiểm thử.

Enlish version

Software testing jobs

As more Information Technology (IT) devices such as laptops, smartphones, tablets, videogames players etc. are being used, more software will be needed and every software company will need software testers to remove defects and make these devices suitable for use. In the past two years, demand for software testers in the world has increased by 45% as compare with the number of testers in 2010. A software manager said: “For every three developers companies hire, they also have to hire one tester.” Big software companies like Microsoft, Google, Facebook and Oracle has thousands of software testers; Online retail industry also hire thousands of software testers to make sure that their websites work well, especially during the busy holiday season. Having good testers is like buying insurance and without them; their websites could be at risk when hundred thousands of customers are buying things on line at the same time.

Today there are high demand for software testers in the areas of mobile platforms, wireless devices, online businesses and financial services. With the increase of smartphones usage everywhere, customers demand higher quality applications as it is the devices to do many things from phone call to buy thing on line, from paying bills to search things on the internet etc. Mobile testing is one of the fastest growing areas with high demand in many countries. There are more opportunities for skilled testers on mobile due to the increasing complexity of mobile apps such as mobile health and mobile finance where the apps have to interface with other software from hospitals, stock markets, banks etc.

Since most university training programs do not offer a full course in testing, software companies often hire graduates with knowledge in software development process who understand how software fits into the company business to work as testers. Beside technical skills such as programming languages and data structures, and software development lifecycle, testers must also have good soft-skills such as communication and teamwork because they must be able to maintain a cooperative relationship with developers. Testers must have strong ability to communicate with both technical people such as programmers and developers as well as non-technical people such as users, customers or managers.

While software testing involves mostly software applications but there is another area that is also growing fast: Videogame testing. These game testers test video games by verify the interfaces and integrity of the game components and demonstrates that these components meet their design and technical requirements. As more videogames are being developed, the need for game testers is also increasing fast. Many college students believe videogame testing is a fun job as they can play videogames all day and get paid for it. One of my students who worked as game tester for Disney told me: “Video game is like ice cream which is good to eat but eating 100 ice creams a day will make you sick. Imagine you have to play the same videogame 100 times a day to find bugs, it is not fun at all.”

Among IT jobs, testing work is very stable as all software companies need testers, all online retailers need testers. As more people are relying on smartphones to do many things, and mobile apps are getting more complex, the needs for graduates to enter the mobile testing will increase. The future looks very good for students who want to work as testers.


Gửi bình luận
(0) Bình luận
1

Nghề nghiệp trong lĩnh vực công nghệ thông tin

Ngày nay chúng ta đang sống trong thế giới được dẫn lái bởi công nghệ nơi máy tính là thông thường và được dùng trong mọi doanh nghiệp. Do đó, bằng cấp cử nhân trong lĩnh vực công nghệ như Khoa học máy tính, Kĩ nghệ phần mềm, hay Quản lí hệ thông tin là then chốt để mở ra những cánh cửa cho nhiều cơ hội nghề nghiệp.
2

Kỹ năng tính toán đám mây

Nhiều công ti tính toán mây sẽ gặp vấn đề tìm công nhân có kĩ năng đúng vì tính toán mây yêu cầu một kiểu kĩ năng mới mà có thể hay không thể được dạy ở đại học.
3

Thực tập

Khi dạy ở châu Á, tôi thường nghe nói người tốt nghiệp đại học phàn nàn rằng họ không thể kiếm được việc làm vì họ không có kinh nghiệm. Tôi cũng ngạc nhiên rằng nhiều sinh viên đi từ trung học lên đại học mà chẳng bao giờ làm việc.
4

Lời khuyên khác cho sinh viên

Làm sao chắc được rằng em sẽ có việc làm khi tốt nghiệp? Em có thể làm gì để cải tiến cơ hội có được việc làm tốt của em?
5

Dùng phương pháp Agile

Một người quản lí viết cho tôi: “Tôi làm việc trong một tổ chức công nghệ thông tin (CNTT) cho cơ quan chính phủ, chúng tôi đã thử dùng phương pháp phát triển Agile nhưng phần lớn các dự án đều thất bại và chúng tôi không biết tại sao. Xin thầy lời khuyên.”

Vào đại học, một chương mới

Khi bạn vào đại học là sinh viên năm thứ nhất, bạn cũng bắt đầu một “chương mới” trong đời nơi bạn có thể xác định tương lai của bạn, chọn bạn bè, làm điều bạn muốn, và thay đổi bản thân bạn thành điều bạn muốn là.

Xu hướng mới: SMAC

Các công ti làm khoán ngoài CNTT phải nhanh chóng chuyển vào SMAC (phương tiện xã hội, di dộng, phân tích dữ liệu lớn và tính toán mây – Social media, Mobility, big data Analytics and Cloud computing) nếu không sẽ mất kinh doanh vào tay người khác.

Lời khuyên cho người tốt nghiệp bị thất nghiệp

Tốt nghiệp đại học nhưng không thể tìm được việc làm, không phải bởi vì thiếu tri thức và kĩ năng, mà vì kinh tế đang trong cơn suy thoái. Làm sao thoát khỏi tình trạng này?

Phương pháp dạy đại học

“Sinh viên của tôi không thích đọc trước khi lên lớp. Họ thường tới lớp mà không chuẩn bị và mong đợi rằng tôi giải thích mọi thứ trong bài giảng. Làm sao tôi có thể khuyến khích họ đọc nhiều hơn vì thời gian trên lớp của tôi bị giới hạn?”

Động viên sinh viên

Mọi giáo sư đều muốn sinh viên học và áp dụng điều họ đã học để phát triển các kĩ năng của họ. Tuy nhiên động viên sinh viên học là không dễ bởi vì có nhiều điều làm sao lãng cả bên trong và bên ngoài trường.

Big Data trong thị trường cạnh tranh

Một người quản lí hỏi: “Có cách nào tốt hơn để giải thích về Big Data không? Nhiều người đang nói về nó nhưng tôi không thấy nhu cầu hay ích lợi gì về nó cả? Xin thầy giải thích.”

Kỹ năng Big Data

Một sinh viên hỏi tôi: “Em cần kĩ năng nào để làm việc trong khu vực Big Data?” “Em có thể học những kĩ năng này ở đâu?” Xin thầy lời khuyên.”

Tại sao vào đại học?

Một sinh viên viết: “Nhiều người tốt nghiệp đại học mà không thể tìm được việc làm; vậy tại sao vào đại học? Trường nghề có là chọn lựa tốt hơn không? Xin thầy lời khuyên.”

Xin vào trường sau đại học

Blog GS John VU - GS John Vu - 24/02/2024 12:00
“Em đã tốt nghiệp cử nhân Khoa học máy tính ở Mĩ và đã xin học bằng thạc sĩ ở Mĩ. Nhưng em nhận được thư bác bỏ mà không biết tại sao. Em phải làm gì để tiếp tục nộp đơn và có kết quả tốt hơn? Xin thầy lời khuyên.”

Võ công của Quách Tĩnh những năm cuối đời có gì đặc biệt: Trương Tam Phong còn phải nhận thua

Thư giãn - Nguyệt Phạm - 24/02/2024 11:00
Vì sao Trương Tam Phong được coi là "Bắc đẩu võ lâm" lại chịu nhận thua trước Quách Tĩnh?

4 nguyên tắc mà người EQ cao luôn ngầm hiểu với nhau dù thân đến mấy cũng đừng động vào

Kỹ năng - Phương Mộc - 24/02/2024 10:00
Giao tiếp giữa người với người là một loại nghệ thuật, làm sao để thân thiết là không sỗ sàng, lịch sự mà không bị xa cách?

Tài chính cho mọi người - Tiết kiệm tiền là một thử thách đặc biệt khó khăn

Từ sách - Phim - Quang Thanh - 24/02/2024 09:00
Tưởng tượng khả năng xảy ra một tình huống khẩn cấp vào một thời điểm nào đó trong tương lai là một khái niệm rất trừu tượng mà tâm trí chúng ta khó nắm bắt được.

Tư duy làm giàu - Những bài học quan trọng mà Napoleon Hill học được từ thất bại

Từ sách - Phim - Quìn - 24/02/2024 08:00
Tôi học được rằng hũ vàng duy nhất xứng đáng để cố gắng giành được phải xuất phát từ sự hài lòng khi biết được nỗ lực của mình đang đem lại hạnh phúc cho những người khác.

Dùng phương pháp Agile

Blog GS John VU - GS John Vu - 23/02/2024 13:00
Một người quản lí viết cho tôi: “Tôi làm việc trong một tổ chức công nghệ thông tin (CNTT) cho cơ quan chính phủ, chúng tôi đã thử dùng phương pháp phát triển Agile nhưng phần lớn các dự án đều thất bại và chúng tôi không biết tại sao. Xin thầy lời khuyên.”

Vợ chồng son - Bất chấp gièm pha, cặp vợ chồng khiếm thị quyết tâm tổ chức đám cưới

Truyền hình - Lam Phương - 23/02/2024 12:00
Đến với chương trình "Vợ chồng son", Nguyễn Minh Hải (28 tuổi) và Bùi Thị Dung (30 tuổi) mang theo câu chuyện tình nỗ lực vượt qua rào cản để gắn bó với nhau.

Từ phim Mai nghĩ về 'Mỏ vàng' của Trấn Thành

Điện ảnh - Lê Hồng Lâm - 23/02/2024 11:00
Dù còn hạn chế, "Mai" vẫn là một bước tiến trên hành trình chinh phục thị hiếu khán giả bình dân của Trấn Thành và tiếp tục chứng tỏ anh là nhà làm phim số một của điện ảnh thương mại Việt Nam.

Câu chuyện của hai thầy giáo Tây đi bộ 2.000km gây quỹ cho trẻ em Việt Nam có hoàn cảnh khó khăn

Truyền cảm hứng - N.Đ.M - Minh An - 23/02/2024 10:00
Đi bộ vì sự thay đổi: Hai người nước ngoài kết thúc hành trình 2.000km gây quỹ cho trẻ em Việt Nam có hoàn cảnh khó khăn.

Tài chính cho mọi người - Phòng ngừa cú sốc tài chính

Từ sách - Phim - Quang Thanh - 23/02/2024 09:00
Cú sốc tài chính thường xảy ra bất ngờ và nhiều lúc rất tốn kém. Những cú sốc này có thể xảy đến dưới mọi hình thức và mức độ nghiêm trọng khác nhau.

Nỗi đau này không thuộc về bạn - Câu chuyện về nỗi đau

Từ sách - Phim - 23/02/2024 08:00
Bạn có từng trải qua những ám ảnh tâm lý, những vấn đề về sức khỏe tinh thần như trầm cảm, rối loạn lo âu, rối loạn hoảng sợ,… nhưng không biết chúng bắt nguồn từ đâu, và phải đối mặt với chúng như thế nào?

Người tốt nghiệp thất nghiệp

Blog GS John VU - GS John Vu - 22/02/2024 13:00
Tôi mới đọc một báo cáo về người tốt nghiệp đại học bị thất nghiệp ở châu Á (Trung Quốc, Ấn Độ, Malaysia v.v.) nơi có trên 18 triệu người tốt nghiệp không thể tìm được việc làm.

Những tính năng ẩn về Tin nhắn trên iOS 17 mà có thể bạn chưa biết

Kỹ năng - Phạm Thái Học - 22/02/2024 12:00
Nếu bạn thường xuyên sử dụng Tin nhắn trên iOS 17 thì đây là những tính năng thú vị có thể bạn chưa biết đến.

Truyện Kim Dung - Chỉ người này mới có thể là sư phụ của Tiêu Viễn Sơn

Thư giãn - Nguyệt Phạm - 22/02/2024 11:00
Hóa ra, sư phụ của Tiêu Viễn Sơn là người từng đào tạo ra nhiều đại cao thủ trong giới võ lâm.

Từ phim Mai của Trấn Thành: Gia đình không hạnh phúc "hại" cuộc đời con thế nào?

Điện ảnh - Đông - 22/02/2024 10:00
Ai đó đã từng nói rằng: "Đứa trẻ hạnh phúc dùng tuổi thơ để ôm ấp cuộc đời, đứa trẻ bất hạnh dùng cả cuộc đời để chữa lành tuổi thơ".
HẠT GIỐNG TÂM HỒN
2019 Bản quyền thuộc về hatgiongtamhon.com.vn. Phát triển bởi ONECMS
Thứ 7, 24/02/2024