Phương pháp dạy đại học

GS John Vu25/11/2023 13:00
Phương pháp dạy đại học

“Sinh viên của tôi không thích đọc trước khi lên lớp. Họ thường tới lớp mà không chuẩn bị và mong đợi rằng tôi giải thích mọi thứ trong bài giảng. Làm sao tôi có thể khuyến khích họ đọc nhiều hơn vì thời gian trên lớp của tôi bị giới hạn?”

Đáp: Nếu bạn tiếp tục dạy bằng việc đọc bài giảng thì sinh viên sẽ tiếp tục tới lớp và nghe điều bạn dạy thay vì học bằng đọc tài liệu trước khi lên lớp. Cách tốt hơn là thay đổi phương pháp dạy từ đọc bài giảng sang thảo luận trên lớp và yêu cầu họ trả lời câu hỏi mà họ phải đọc trước để biết câu trả lời. Sau đây là phương pháp đơn giản tôi dùng:

Sinh viên được yêu cầu đọc bài báo kĩ thuật và chuẩn bị tới lớp để trình bày điều họ đã đọc cho lớp. Tôi sẽ hỏi người tình nguyện nhưng nếu không ai tình nguyện thì tôi sẽ chọn ngẫu nhiên hai sinh viên làm bài trình bày. Mỗi người được cho 10 phút trình bày cho lớp (tôi cũng nhắc họ rằng điều này sẽ giúp cải tiến kĩ năng trình bày của họ nữa.)

Sau bài trình bày của sinh viên, tôi sẽ chọn hai sinh viên nữa để nói cho lớp phần nào của bài đọc mà họ không hiểu, và tóm tắt thảo luận tại sao những khái niệm này gây lẫn lộn. Sinh viên hiếm khi hiểu mọi thứ trong việc đọc bài kĩ thuật nhưng họ hiếm khi đề nghị thầy giáo giải thích. Bằng việc để cho họ nhận diện những vấn đề còn lẫn lộn, điều đó phản ánh mức độ hiểu nội dung bài đọc. Dựa trên cái vào của họ, tôi có thể giải thích chi tiết để chắc rằng lớp hiểu chúng. Thỉnh thoảng vấn đề bị lẫn lộn hay câu hỏi của họ có thể đi ra ngoài nội dung bài đọc. Một số phản ánh tò mò của sinh viên về chủ đề và làm lộ ra điều họ nghĩ về nội dung bài đọc. Điều này sẽ cho tôi biết lớp hiểu rõ đến đâu việc đọc bài.

Để khuyến khích sinh viên đọc tôi đặt ra qui tắc rằng sinh viên trình bày cho lớp hay nêu ra câu hỏi về bài đọc cho lớp thảo luận sẽ nhận được điểm ngang với trả lời câu hỏi hàng tuần VÀ họ không phải làm bài kiểm tra của tuần đó. Phần lớn sinh viên không thích làm câu hỏi kiểm tra vào thứ sáu, họ ưa thích đọc và trình bày cho lớp cho nên họ tình nguyện đọc và chuẩn bị thay vì làm bài kiểm tra. Tôi ngạc nhiên nhiều sinh viên sẵn lòng đọc trước lớp để tránh bài kiểm tra cho nên sau vài tuần, hầu hết mọi sinh viên đều đọc và tình nguyện trình bày hay tình nguyện nêu câu hỏi cho lớp thảo luận.

Tất nhiên, tôi đánh giá việc trình bày và câu hỏi một cách cẩn thận trước khi cho điểm nhưng tôi thấy rằng phần lớn bài trình bày đều có suy nghĩ và phản ánh việc hiểu của họ trong đọc bài. Bởi vì nhiều sinh viên đọc cẩn thận, thảo luận trên lớp cũng có chiều sâu hơn. Sinh viên đưa ra các bình luận có nghĩa và tranh luận các khía cạnh có ý nghĩa nhất của bài báo kĩ thuật, tất cả đều với rất ít sự giúp đỡ của tôi.

Ích lợi của thảo luận trên lớp so với đọc bài giảng là ở chỗ tôi có thể nhận diện các khu vực mà sinh viên đang trải qua khó khăn và những khu vực họ biết rõ. Phần lớn sinh viên bảo tôi rằng bằng việc chuẩn bị trình bày trong lớp họ học nhiều hơn trong việc đọc, điều đó làm cho họ nghĩ sâu hơn về bài đọc. Họ cũng thu được tự tin nhiều hơn vào năng lực của họ để trình bày, thảo luận vì làm điều đó họ phải đọc bài cẩn thận. Tôi gợi ý bạn thử phương pháp dạy đơn giản này.

English version

Teaching method

A teacher wrote to me: “My students do not like to read before the class. They often come to class unprepared and expect that I explain everything in lecture. How can I encourage them to read more since class time is limited?”

Answer: If you continue to teach by lecturing then students will continue to come to class and listening to what you teach rather than to learn by reading materials before coming to class. A better way is to change the teaching method from lecturing to class discussing and asking them to answer questions that they must read ahead to know the answers. Following is a simple method that I used:

Students are asked to read a technical article and be prepared come to class to present what they have read to the class. I will ask for volunteer but if no one volunteers than I will randomly select two students to do the presentation. Each is given 10 minutes presentation to the class (I also remind them that this will help improve their presentation skills too.) After the students’ presentation, I will select two more students to tell the class about what part of the reading that they do not understand, and briefly discuss why these concepts are confusing. Students seldom understand everything in a technical reading but they rarely ask the teacher to explain. By having them identify these confusing issues, it reflects their level of understanding of the reading’s content. Based on their inputs, I can explain in detail to make sure that the class understands them. Sometime their confusing issues or questions may go beyond the reading content. Some reflects students’ curiosity about the topic and reveals what they think about the reading content. This will let me know how well the class understands the reading assignment.

To encourage students to read I set a rule that student who present to the class or raise questions about the reading for the class to discuss will receive a score similar to a weekly quiz AND they do not have to take the weekly quiz. Most students do not like to have quiz on Friday, they prefer to read and present to the class so they volunteer to read and present rather than take the quiz. I was amazed at how many students are willing to read before the class to avoid a quiz so after several weeks, almost every student would read and volunteer to present or volunteer to raise questions to the class to discuss.

Of course, I judged the presentation and the questions carefully before given the score but I found that most presentations were thoughtful and reflected their understanding in the reading. Because many students read carefully, class discussions were also more in-depth. Students made meaningful comments and debated the most significant aspects of the technical article, all with substantially less help from me.

The benefit of class discussion to lecturing was that I could identify areas where students were experiencing difficulty and those that they knew well. Most students told me that by preparing to present in class they learn more in reading, it made them think deeply about the readings. They also gain better confidence in their capability to present, to discuss because to do that they had to read the article carefully. I recommend you to try this simple teaching method.

 


Gửi bình luận
(0) Bình luận
1

Nghề nghiệp trong lĩnh vực công nghệ thông tin

Ngày nay chúng ta đang sống trong thế giới được dẫn lái bởi công nghệ nơi máy tính là thông thường và được dùng trong mọi doanh nghiệp. Do đó, bằng cấp cử nhân trong lĩnh vực công nghệ như Khoa học máy tính, Kĩ nghệ phần mềm, hay Quản lí hệ thông tin là then chốt để mở ra những cánh cửa cho nhiều cơ hội nghề nghiệp.
2

Kỹ năng tính toán đám mây

Nhiều công ti tính toán mây sẽ gặp vấn đề tìm công nhân có kĩ năng đúng vì tính toán mây yêu cầu một kiểu kĩ năng mới mà có thể hay không thể được dạy ở đại học.
3

Thực tập

Khi dạy ở châu Á, tôi thường nghe nói người tốt nghiệp đại học phàn nàn rằng họ không thể kiếm được việc làm vì họ không có kinh nghiệm. Tôi cũng ngạc nhiên rằng nhiều sinh viên đi từ trung học lên đại học mà chẳng bao giờ làm việc.
4

Lời khuyên khác cho sinh viên

Làm sao chắc được rằng em sẽ có việc làm khi tốt nghiệp? Em có thể làm gì để cải tiến cơ hội có được việc làm tốt của em?
5

Dùng phương pháp Agile

Một người quản lí viết cho tôi: “Tôi làm việc trong một tổ chức công nghệ thông tin (CNTT) cho cơ quan chính phủ, chúng tôi đã thử dùng phương pháp phát triển Agile nhưng phần lớn các dự án đều thất bại và chúng tôi không biết tại sao. Xin thầy lời khuyên.”

Động viên sinh viên

Mọi giáo sư đều muốn sinh viên học và áp dụng điều họ đã học để phát triển các kĩ năng của họ. Tuy nhiên động viên sinh viên học là không dễ bởi vì có nhiều điều làm sao lãng cả bên trong và bên ngoài trường.

Big Data trong thị trường cạnh tranh

Một người quản lí hỏi: “Có cách nào tốt hơn để giải thích về Big Data không? Nhiều người đang nói về nó nhưng tôi không thấy nhu cầu hay ích lợi gì về nó cả? Xin thầy giải thích.”

Kỹ năng Big Data

Một sinh viên hỏi tôi: “Em cần kĩ năng nào để làm việc trong khu vực Big Data?” “Em có thể học những kĩ năng này ở đâu?” Xin thầy lời khuyên.”

Tại sao vào đại học?

Một sinh viên viết: “Nhiều người tốt nghiệp đại học mà không thể tìm được việc làm; vậy tại sao vào đại học? Trường nghề có là chọn lựa tốt hơn không? Xin thầy lời khuyên.”

Cuộc chiến yên tĩnh về công nhân có kỹ năng

Trong hai trăm năm qua, các nước đã cạnh tranh và đánh nhau về các nguồn tài nguyên tự nhiên, nhưng ngày nay họ cạnh tranh và đánh nhau về công nhân có kĩ năng. Một cuộc chiến toàn cầu yên tĩnh về công nhân có kĩ năng đã diễn ra nhưng ít người để ý.

Bài học từ Estonia

Khi Estonia giành lại độc lập vào năm 1991, chỉ một phần ba dân số có điện thoại; chỉ các văn phòng chính phủ hay công ti lớn mới có máy tính cá nhân. Ít người thậm chí biết tới Internet hay nghe nói về Apple hay Microsoft.

Hành vi của sinh viên trong lớp

“Thầy xử lí thế nào khi sinh viên gửi email và nhắn tin điện thoại khi thầy đang giảng bài? Rồi những sinh viên xem YouTube trong lớp? Chúng ta có nên cấm họ đem các thiết bị điện tử vào lớp không? Xin thầy lời khuyên.”

Xu hướng mới: Khoán ngoài phần cứng, khoán trong phần mềm

Người ta dự đoán rằng trong vài năm nữa, phần lớn việc khoán ngoài phần mềm sẽ biến mất.

Xin vào trường sau đại học

Blog GS John VU - GS John Vu - 24/02/2024 12:00
“Em đã tốt nghiệp cử nhân Khoa học máy tính ở Mĩ và đã xin học bằng thạc sĩ ở Mĩ. Nhưng em nhận được thư bác bỏ mà không biết tại sao. Em phải làm gì để tiếp tục nộp đơn và có kết quả tốt hơn? Xin thầy lời khuyên.”

Võ công của Quách Tĩnh những năm cuối đời có gì đặc biệt: Trương Tam Phong còn phải nhận thua

Thư giãn - Nguyệt Phạm - 24/02/2024 11:00
Vì sao Trương Tam Phong được coi là "Bắc đẩu võ lâm" lại chịu nhận thua trước Quách Tĩnh?

4 nguyên tắc mà người EQ cao luôn ngầm hiểu với nhau dù thân đến mấy cũng đừng động vào

Kỹ năng - Phương Mộc - 24/02/2024 10:00
Giao tiếp giữa người với người là một loại nghệ thuật, làm sao để thân thiết là không sỗ sàng, lịch sự mà không bị xa cách?

Tài chính cho mọi người - Tiết kiệm tiền là một thử thách đặc biệt khó khăn

Từ sách - Phim - Quang Thanh - 24/02/2024 09:00
Tưởng tượng khả năng xảy ra một tình huống khẩn cấp vào một thời điểm nào đó trong tương lai là một khái niệm rất trừu tượng mà tâm trí chúng ta khó nắm bắt được.

Tư duy làm giàu - Những bài học quan trọng mà Napoleon Hill học được từ thất bại

Từ sách - Phim - Quìn - 24/02/2024 08:00
Tôi học được rằng hũ vàng duy nhất xứng đáng để cố gắng giành được phải xuất phát từ sự hài lòng khi biết được nỗ lực của mình đang đem lại hạnh phúc cho những người khác.

Dùng phương pháp Agile

Blog GS John VU - GS John Vu - 23/02/2024 13:00
Một người quản lí viết cho tôi: “Tôi làm việc trong một tổ chức công nghệ thông tin (CNTT) cho cơ quan chính phủ, chúng tôi đã thử dùng phương pháp phát triển Agile nhưng phần lớn các dự án đều thất bại và chúng tôi không biết tại sao. Xin thầy lời khuyên.”

Vợ chồng son - Bất chấp gièm pha, cặp vợ chồng khiếm thị quyết tâm tổ chức đám cưới

Truyền hình - Lam Phương - 23/02/2024 12:00
Đến với chương trình "Vợ chồng son", Nguyễn Minh Hải (28 tuổi) và Bùi Thị Dung (30 tuổi) mang theo câu chuyện tình nỗ lực vượt qua rào cản để gắn bó với nhau.

Từ phim Mai nghĩ về 'Mỏ vàng' của Trấn Thành

Điện ảnh - Lê Hồng Lâm - 23/02/2024 11:00
Dù còn hạn chế, "Mai" vẫn là một bước tiến trên hành trình chinh phục thị hiếu khán giả bình dân của Trấn Thành và tiếp tục chứng tỏ anh là nhà làm phim số một của điện ảnh thương mại Việt Nam.

Câu chuyện của hai thầy giáo Tây đi bộ 2.000km gây quỹ cho trẻ em Việt Nam có hoàn cảnh khó khăn

Truyền cảm hứng - N.Đ.M - Minh An - 23/02/2024 10:00
Đi bộ vì sự thay đổi: Hai người nước ngoài kết thúc hành trình 2.000km gây quỹ cho trẻ em Việt Nam có hoàn cảnh khó khăn.

Tài chính cho mọi người - Phòng ngừa cú sốc tài chính

Từ sách - Phim - Quang Thanh - 23/02/2024 09:00
Cú sốc tài chính thường xảy ra bất ngờ và nhiều lúc rất tốn kém. Những cú sốc này có thể xảy đến dưới mọi hình thức và mức độ nghiêm trọng khác nhau.

Nỗi đau này không thuộc về bạn - Câu chuyện về nỗi đau

Từ sách - Phim - 23/02/2024 08:00
Bạn có từng trải qua những ám ảnh tâm lý, những vấn đề về sức khỏe tinh thần như trầm cảm, rối loạn lo âu, rối loạn hoảng sợ,… nhưng không biết chúng bắt nguồn từ đâu, và phải đối mặt với chúng như thế nào?

Người tốt nghiệp thất nghiệp

Blog GS John VU - GS John Vu - 22/02/2024 13:00
Tôi mới đọc một báo cáo về người tốt nghiệp đại học bị thất nghiệp ở châu Á (Trung Quốc, Ấn Độ, Malaysia v.v.) nơi có trên 18 triệu người tốt nghiệp không thể tìm được việc làm.

Những tính năng ẩn về Tin nhắn trên iOS 17 mà có thể bạn chưa biết

Kỹ năng - Phạm Thái Học - 22/02/2024 12:00
Nếu bạn thường xuyên sử dụng Tin nhắn trên iOS 17 thì đây là những tính năng thú vị có thể bạn chưa biết đến.

Truyện Kim Dung - Chỉ người này mới có thể là sư phụ của Tiêu Viễn Sơn

Thư giãn - Nguyệt Phạm - 22/02/2024 11:00
Hóa ra, sư phụ của Tiêu Viễn Sơn là người từng đào tạo ra nhiều đại cao thủ trong giới võ lâm.

Từ phim Mai của Trấn Thành: Gia đình không hạnh phúc "hại" cuộc đời con thế nào?

Điện ảnh - Đông - 22/02/2024 10:00
Ai đó đã từng nói rằng: "Đứa trẻ hạnh phúc dùng tuổi thơ để ôm ấp cuộc đời, đứa trẻ bất hạnh dùng cả cuộc đời để chữa lành tuổi thơ".
HẠT GIỐNG TÂM HỒN
2019 Bản quyền thuộc về hatgiongtamhon.com.vn. Phát triển bởi ONECMS
Thứ 7, 24/02/2024