Nghề trong khoa học máy tính

GS John Vu10/02/2024 13:00
Nghề trong khoa học máy tính

Ngày nay Khoa học máy tính có lẽ là một trong những việc làm phát triển nhanh nhất trên thế giới, và người lập trình máy tính, người phát triển phần mềm có nhu cầu rất cao.

Với lương trung bình $98,000 một năm (dữ liệu năm 2012), bằng cử nhân trong khoa học máy tính dứt khoát là điều được mong muốn có trong thị trường việc làm này nơi nhiều người tốt nghiệp đại học đang gặp khó khăn trong tìm việc làm.

Khoa học máy tính là một lĩnh vực đa dạng với nhiều tuỳ chọn nghề nghiệp bao gồm người lập trình máy tính, người phát triển phần mềm, kĩ sư phần mềm, chuyên viên an ninh tính toán, người quản trị cơ sở dữ liệu, người quản lí dự án phần mềm, nhà khoa học dữ liệu và nhiều nữa. Khi công nghệ tính toán thay đổi, nhiều nghề mới được tạo ra và nhu cầu về những người này đang được tạo ra mọi năm. Tuy nhiên, có thiếu hụt trầm trọng các công nhân có kĩ năng để lấp vào những vị trí này và đó là lí do tại sao lương của công nhân khoa học máy tính cứ tăng đều trong mọi nước. Với bằng cử nhân trong Khoa học máy tính, bạn có thể làm việc trong các nghề nghiệp này:

Người lập trình máy tính viết, kiểm thử và bảo trì các chương trình phần mềm thực hiện miền rộng các chức năng. Chức năng chính của người lập trình là viết chương trình ứng dụng dựa trên các yêu cầu được người quản lí dự án trao sau khi kĩ sư phần mềm và người phân tích hệ thống thiết kế hệ thống máy tính. Phần lớn người lập trình dùng ngôn ngữ lập trình như Java, C++, Python, Ruby hay các ngôn ngữ lập trình khác.

Chức năng việc làm chính của kĩ sư phần mềm là giám sát, thiết kế và thực hiện hệ thống máy tính từ quan niệm yêu cầu cho tới bảo trì phần mềm chạy trên hệ thống máy tính. Kĩ sư phần mềm thường có tri thức nhiều về phần mềm và vòng đời hệ thống; hiểu nhu cầu của khách hàng, kiến trúc và thiết kế hệ thống máy tính, cũng như cách tốt nhất để phát triển các ứng dụng phần mềm dùng các phương pháp, công cụ và ngôn ngữ lập trình mới nhất.

Người quản trị cơ sở dữ liệu làm việc với phần mềm quản lí cơ sở dữ liệu (DBMS) và tìm cách thu thập, tổ chức và lưu giữ dữ liệu. Một số nhiệm vụ được thực hiện bởi người quản trị cơ sở dữ liệu bao gồm thiết kế cơ sở dữ liệu mới dựa trên nhu cầu của người dùng, tích hợp dữ liệu từ hệ thống cũ hay hệ thống bị lỗi thời vào hệ thống mới, và cập nhật hệ thống hiện có bất kì khi nào cần thiết. Quản trị cơ sở dữ liệu đang trở thành việc làm ngày càng quan trọng khi xét tới khối lượng dữ liệu đang tăng lên được lưu giữ trong mạng máy tính ngày nay.

Khi nhận việc trong lĩnh vực này, phần lớn các công ti đều yêu cầu ít nhất là bằng cử nhân cho vị trí vào nghề và hai tới năm năm kinh nghiệm cho các vị trí chuyên sâu hơn. Chuyên viên an ninh máy tính, nhà khoa học dữ liệu có thể cần tới bằng thạc sĩ hay thậm chí cao hơn. Thành công then chốt trong lĩnh vực này không phải là chỉ bằng cấp mà còn cả kĩ năng về cách áp dụng tri thức vào giải quyết vấn đề và thái độ học tập cả đời để tiếp tục phát triển nhiều kĩ năng vì công nghệ tính toán thay đổi nhanh chóng. Người càng có nhiều kinh nghiệm, cơ hội càng tốt hơn cho người đó được đề bạt thành công lên các vị trí mức cao hơn.

Vì khoa học máy tính là lĩnh vực tăng trưởng nhanh và mọi công ti đều cần có nhiều công nhân có kĩ năng, phần lớn người tốt nghiệp sẽ có khả năng có được việc làm dễ dàng ngay cả trước khi tốt nghiệp, và giữ việc làm đó trong thời gian lâu. Đây là một trong các khu vực của thị trường việc làm mà sẽ tiếp tục tăng trưởng nhanh chóng trong mười năm tới. Nếu bạn muốn có việc làm tốt, lương tốt và tương lai tốt, đây có lẽ là chọn lựa tốt nhất cho sinh viên đại học.

English version

Computer science’s careers

Today Computer Science is probably one of the fastest growing jobs in the world, and computer programmers, software developers are in very high demand. With a median salary of $98,000 a year (2012 data), a bachelor’s degree in computer science is definitely a desired thing to have in this job market where many college graduates are having difficulty in finding work.

Computer science is a diverse field with many career options including computer programmers, software developer, software engineers, computing security specialists, database administrators, software project managers, data scientists, and more. As computing technology changes, more new careers are created and the demands for these people are being created every year. However, there is a critical shortage of skilled workers to fill these positions and that is why the salary of computer science workers keeps increasing in every country. With a bachelor’s degree in Computer Science, you could work in these careers:

Computer programmers write, test and maintain software programs that perform a wide range of functions. A programmer’s main function is to write application programs based on requirements given by the project managers after software engineers and system analysts design the computer system. Most programmers use a programming language such as Java, C++, Python, Ruby or other programming languages.

Software engineer’s main job function is overseen, design, and implement computer systems from requirement concepts to the maintenance of software that runs on the computer systems. Software engineers often have extensive knowledge of software and system lifecycle; understand customers’ needs, architect and design computer systems, as well as the best way to develop software applications using the newest methods, tools and programming languages.

Database administrators work with database management software (DBMS) and find ways to collect organize and store data. Some tasks performed by database administrators include designing new databases based on a user’s needs, integrating data from old or outdated systems into newer systems, and updating existing systems whenever necessary. Database administration is becoming an increasingly important job considering the growing amount of data being stored on today’s computer networks.

When applying for jobs in this field, most companies require at least a bachelor’s degree for entry level position and two to five years of experience for more advanced positions. A computer security specialists, Data scientists may require a master’s degree or even higher. The key success in this field is not just the degree but also the skills on how to apply knowledge to solve problems and the lifelong learning attitude to continue develop more skills as computing technology changes fast. The more experience one has, the better chance he or she will have at successfully getting promoted to higher level positions.

Since computer science is a fast growing field and all companies need to have more skilled workers, most graduates will be able to get a job easily even before graduation, and keep that job for a long time. This is one area of the job market that will continue to grow rapidly in the next ten years. If you want a good job, good salary and good future, this is probably the best choice for college students.

 


Gửi bình luận
(0) Bình luận
1

Kỹ năng tính toán đám mây

Nhiều công ti tính toán mây sẽ gặp vấn đề tìm công nhân có kĩ năng đúng vì tính toán mây yêu cầu một kiểu kĩ năng mới mà có thể hay không thể được dạy ở đại học.
2

Bằng cấp và kỹ năng

Ngày nay các công ti có nhiều việc làm mở ra nhưng không thể tìm được người làm có kĩ năng và các đại học có nhiều người tốt nghiệp những không thể tìm được việc làm bởi vì họ không có những kĩ năng mà công ti cần.
3

Khu vực “nóng” tiếp

Để có được việc làm tốt khi tốt nghiệp, em đã chọn đúng lĩnh vực học tập nhưng em cần phát triển loại kĩ năng nào và em nên hội tụ vào khu vực nào? Cái gì là khu vực “nóng”?”
4

Học từ thất bại

Hệ thống giáo dục châu Á có nhiều kì thi để chọn chỉ vài học sinh xuất chúng. Do đó khi học sinh thất bại, họ bị loại ra khỏi hệ thống giáo dục cho nên mục đích của học sinh là qua được kì thi.
5

Dùng phương pháp Agile

Một người quản lí viết cho tôi: “Tôi làm việc trong một tổ chức công nghệ thông tin (CNTT) cho cơ quan chính phủ, chúng tôi đã thử dùng phương pháp phát triển Agile nhưng phần lớn các dự án đều thất bại và chúng tôi không biết tại sao. Xin thầy lời khuyên.”

Người kiểm thử phần mềm mới

Em thấy nhiều lỗi trong phần mềm nhưng phần lớn người phát triển bỏ qua báo cáo của em, em có nên tự mình chữa các lỗi đó không?

Động viên sinh viên

Ngày nay nhiều sinh viên vào đại học nhưng KHÔNG có động cơ học tập. Một số người nghe bài giảng của thầy giáo nhưng chỉ làm tối thiểu bài tập, chỉ đủ để qua được môn học.

Người quản lý doanh nghiệp mới

Ngày nay toàn cầu hoá làm thay đổi mọi thứ, đặc biệt cách mọi người quản lí doanh nghiệp của họ.

Sau khi có việc làm

Nhiều người tốt nghiệp đại học coi có được việc làm là mục đích tối hậu nhưng ít người hiểu rằng có việc làm chỉ mới là bắt đầu.

Tương lai là trong phần mềm

Khi lắng nghe các công ti này lập kế hoạch để làm trong tương lai, điều nghe được xác nhận niềm tin của tôi rằng những điều lớn nhất trong CNTT là: Di động, Tính toán mây, và Big Data.

Kỹ năng tư duy phê phán

Một trong những kỹ năng quan trọng ngày nay là “tư duy phê phán” nhưng ít người có khả năng giải thích nó một cách rõ ràng.

Thời đại tri thức

Theo một khảo cứu công nghiệp, “Thời đại thông tin” sắp chấm dứt sớm khi chúng ta đi vào thời đại khác “Thời đại tri thức”.

Nói tiếp nhu cầu về công nhân Công nghệ thông tin

Theo một báo cáo công nghiệp, 2013 là năm tốt nhất mà việc làm cho người tốt nghiệp công nghệ thông tin (CNTT) đạt tới nhu cầu cao nhất.

Phát kiến công nghệ di động

Blog GS John VU - GS John Vu - 02/03/2024 12:00
Công nghệ di động đang ngày càng trở thành cần thiết trên khắp thế giới.

Truyện Kim Dung - Vô Danh Thần Tăng đấu với Độc Cô Cầu Bại, ai thắng?

Thư giãn - Nguyệt Phạm - 02/03/2024 11:00
Vô Danh Thần Tăng và Độc Cô Cầu Bại đều là cao thủ trong giới võ lâm, khi đối đầu thì ai sẽ là người giành lợi thế?

Lạc lối là bình thường, nhưng đừng lạc quá lâu: 7 điều giúp bạn đi đúng hướng, sống hài lòng và hạnh phúc

Suy ngẫm - Trung Hạ - 02/03/2024 10:00
Cách để thoát khỏi trạng thái mơ hồ ấy lắm lúc lại đơn giản vô cùng. Đôi khi chỉ cần tạo một thói quen nhỏ, cũng có thể thay đổi cả đời người.

Chữa lành đứa trẻ tổn thương bên trong - Điều kỳ diệu mà bạn có thể tự mang lại cho mình

Từ sách - Phim - FN - 02/03/2024 09:00
Trong tâm hồn bạn có một đứa trẻ bị tổn thương, lạc lối. Nỗi đau đó liên tục bộc lộ ra trong cuộc đời bạn, dưới dạng những phản ứng bốc đồng và nhũng kiểu phản hồi cảm xúc thái quá.

Tài chính cho mọi người - Vì sao chúng ta luôn có thái độ kỳ lạ với tiền bạc?

Từ sách - Phim - YÊN VŨ - 02/03/2024 08:00
Có một thực tế là, phần lớn chúng ta đều có thái độ kỳ lạ với tiền bạc. Chúng ta né tránh việc trò chuyện về tiền bạc, thậm chí, một số người còn cho rằng đây là nói đến tiền bạc là chuyện đáng xấu hổ.

Tạo ra tổ và làm việc tổ

Blog GS John VU - GS John Vu - 01/03/2024 13:00
Công việc công nghệ thông tin (CNTT) yêu cầu các công nhân làm việc trong tổ. Làm việc tổ là một trong những kĩ năng mềm quan trọng mà sinh viên phải có và thường được hỏi tới trong phỏng vấn việc làm.

Nguồn gốc của trò chơi lô tô

Giải trí - Tiểu Vũ - 01/03/2024 12:00
Lô tô là trò chơi rất phổ biến ở miền Nam, cách diễn xướng âm nhạc gần gũi này đã trở thành nét văn hóa đặc sắc của người dân vùng đất này.

6 sự thật về thế giới khó tin đến nỗi chưa ai từng nghĩ đến

Thư giãn - Thanh Tâm - 01/03/2024 11:00
Thiên nhiên, con người và động vật trên thế giới luôn ẩn chứa những sự thật làm chúng ta không khỏi ngạc nhiên.

Bài phát biểu gây sốt: Muốn về sau không sống lay lắt qua ngày, nhất định phải lưu ý 3 điều này

Suy ngẫm - Hữu Đan - 01/03/2024 10:00
Nếu bạn là sinh viên, hãy nhớ đọc kỹ; nếu bạn là phụ huynh, hãy nhớ truyền lại cho con mình vì nó rất hữu ích.

"Siêu phẩm" dài 9 phút được quay trong 24 năm tiết lộ: "Bí mật" đằng sau một đứa trẻ thiên tài

Truyền cảm hứng - Hiểu Đan - 01/03/2024 09:00
Sự giáo dục, sự quan sát cẩn thận và tôn trọng từ khi còn nhỏ đã tạo điều kiện cho sự ra đời và trưởng thành của một “cô gái thiên tài”.

Cởi trói linh hồn - Cách mà tâm trí bạn vận hành để điều khiển những trải nghiệm

Từ sách - Phim - Quìn - 01/03/2024 08:00
Những gì bạn đang cảm nhận về thế giới thực ra là một sự diễn đạt hoàn toàn mang tính cá nhân của riêng bạn chứ không phải là kinh nghiệm nguyên sơ.

Học từ thất bại

Blog GS John VU - GS John Vu - 29/02/2024 13:00
Hệ thống giáo dục châu Á có nhiều kì thi để chọn chỉ vài học sinh xuất chúng. Do đó khi học sinh thất bại, họ bị loại ra khỏi hệ thống giáo dục cho nên mục đích của học sinh là qua được kì thi.

Bạn muốn hẹn hò - Mẹ đơn thân bán cháo vịt hẹn hò với người đàn ông U50 làm chăn nuôi

Truyền hình - Lam Phương - 29/02/2024 12:00
Hoàng Liên Hải (SN 1982) và Nguyễn Thị Ngân (SN 1982) đều từng trải qua hôn nhân đổ vỡ, mong muốn tìm người bầu bạn khi về già.

Sora khiến Trung Quốc như bị tụt hậu về AI tạo sinh - phần 2

Thư giãn - Sơn Vân - 29/02/2024 11:00
Với khả năng tạo video chân thực từ văn bản, Sora đã mang đến nhiều đồn đoán về bí mật đằng sau hiệu suất ấn tượng của nó.

Chuyên gia Harvard: Ở chốn công sở không bao giờ để lộ điều này

Kỹ năng - Phương Mộc - 29/02/2024 10:00
Bạn phải hiểu rằng, làm mất lòng người khác cũng sẽ khiến con đường phát triển cá nhân thêm khó khăn.
HẠT GIỐNG TÂM HỒN
2019 Bản quyền thuộc về hatgiongtamhon.com.vn. Phát triển bởi ONECMS
Thứ 7, 02/03/2024