Thời đại tri thức

GS John Vu22/01/2024 11:00
Thời đại tri thức

Theo một khảo cứu công nghiệp, “Thời đại thông tin” sắp chấm dứt sớm khi chúng ta đi vào thời đại khác “Thời đại tri thức”.

Khảo cứu này nói rằng “Thời đại thông tin” bắt đầu từ những năm 1940 với máy tính lớn; trưởng thành nhanh chóng trong những năm 1980 với máy tính cá nhân; bùng nổ trong những năm 1990 với Internet, rồi đạt tới đỉnh trong những năm 2000 với điện thoại di động, và tích hợp nhiều dịch vụ vào một máy (iPhone, iPads v.v.).

Bằng chứng cho thời đại thông tin là hiển nhiên:  Trên một tỉ điện thoại thông minh đang được dùng trên khắp thế giới ngày nay và con số này vẫn đang tăng lên; tốc độ internet đang càng nhanh hơn khi nhiều nước chấp nhận băng rộng; thông tin chảy liên tục và kết nối mọi thứ. Tuy nhiên, một mình thông tin không có ngữ cảnh là vô dụng, trừ phi nó làm thay đổi tri thức có nghĩa. Có thông tin mà không ngữ cảnh làm cho mọi người lẫn lộn và hành động một cách hấp tấp.

Chúng ta đã thấy bằng chứng về những vụ vay nợ xấu trong công nghiệp ngân hàng nơi mọi người chỉ nhìn vào con số mà không hiểu chúng; hay thị trường chứng khoán với chỉ số nào đó lên xuống mọi giây. Không hiểu rõ ràng những chỉ báo này mà chỉ nhìn vào dữ liệu thô đã tạo ra lẫn lộn và thông tin giả thường làm lẩy cò hoảng hoạn. Đó là lí do tại sao thị trường chứng khoán sập, suy thoái kinh tế, điều đóng góp vào cho khủng hoảng tài chính gần đây.

Một quan chức điều hành công ti tài chính giải thích: “Chúng tôi có dữ liệu, nhiều dữ liệu nhưng không có tri thức để hiểu chúng. Vài năm trước, mọi người nhìn vào con số và hoảng loạn và đó là lí do tại sao công nghiệp ngân hàng tan chảy. Ngay cả ngày nay với nhiều dữ liệu thế sẵn có nhưng ít người phân tích và tạo ra nghĩa từ chúng. Đó là lí do tại sao chúng tôi cần phân tích Big Data. Trong Thời đại thông tin, internet và điện thoại di động là “yếu tố tạo khả năng then chốt” nhưng trong Thời đại tri thức, yếu tố tạo khả năng then chốt là công cụ phân tích Big Data. Ngày nay chúng ta mới mở cửa vào thời đại tri thức này nhưng chẳng mấy chốc chúng ta sẽ có khả năng làm quyết định tốt hơn.”

Có các vấn đề với việc dịch chuyển từ Thời đại thông tin sang Thời đại tri thức. Trong một cuộc hội nghị về Big Data tuần trước ở New York, ai đó hỏi: “Điều gì sẽ xảy ra cho các nước vừa mới vào thời đại thông tin? Điều gì sẽ xảy ra cho những người bắt đầu dùng công nghệ thông tin hay những người vẫn đang sống trong thời đại nông nghiệp hay thời đại công nghiệp? Làm sao họ có thể bắt kịp được?” Sau nhiều thảo luận nghiêm chỉnh giữa những người tham gia thảo luận, câu trả lời là “Ai đó sẽ bị bỏ lại sau vì họ sẽ KHÔNG có khả năng bắt kịp, vì họ tụt lại sau xa thế.”

Với Big Data ít nhất chúng ta biết rằng một tỉ dữ liệu riêng lẻ mà không có ngữ cảnh có thể tràn ngập, làm lẫn lộn và dẫn sai đường thay vì giúp đỡ. Nói cách khác, chúng ta bắt đầu biết điều chúng ta không biết và bắt đầu thu được tri thức đó.

English version

The Knowledge Age

According to industry study, the “Information Age” is about to end soon as we are entering another age “The Knowledge Age”. The study stated that “Information Age” began in the 1940s with mainframe computers; grew quickly in the 1980s with the personal computer; exploded in the 1990s with the Internet, then reached the top in 2000s with mobile phones, and the integration of several devices into one (The iPhone, iPads etc.).

The evident of the information age is obvious:  Over one billion smartphones are being used around the world today and the number is still growing; the internet speed is getting faster as more countries are adopting broadband; information is flowing continuously and connecting everything. However, information alone without context is useless, unless it is changing into meaningful knowledge. Having information without context often makes people confuse and act hastily. We have seen evident of bad loans in the banking industry where people only look at the numbers without understand them; or the stock markets with certain index numbers go up and down every few seconds. Without clear understanding of these indicators but only look at raw data has created confusion and false information often can trigger panic. That is why stock market crashes, economic recesses, which contributed to the recent financial crisis.

A financial company executive explained: “We had the data, a lot of data but without the knowledge to understand them. Few years ago, people looked at the numbers and panicked and that was why the banking industry meltdown. Even today with so much data available but few people to analyze and to make sense out of them. That is why we need Big Data analytics. In the Information Age, internet and mobile phone are “key enablers” but in the Knowledge Age, key enabler is Big Data analytic tools. Today we just open the door into this knowledge age but soon we will be able to make better decisions.”

There are issues with the transition from the Information Age to the Knowledge Age. In a Big Data Conference last week in New York, someone asked: “What will happen to countries that just enter the information age? What will happen to people who begin to use information technology or people who are still living in the agriculture age or the industrial age? How could they catch up? After several serious discussions among the panelists, the answer was “Some will be left behind as they will NOT be able to catch up, as they are so far behind.”

With Big Data at least we know that billion of stand-alone data without context can overwhelm, confuse and mislead rather than helping. In other words, we begin to know what we do not know and begin to obtain that knowledge.


Gửi bình luận
(0) Bình luận
1

Nghề nghiệp trong lĩnh vực công nghệ thông tin

Ngày nay chúng ta đang sống trong thế giới được dẫn lái bởi công nghệ nơi máy tính là thông thường và được dùng trong mọi doanh nghiệp. Do đó, bằng cấp cử nhân trong lĩnh vực công nghệ như Khoa học máy tính, Kĩ nghệ phần mềm, hay Quản lí hệ thông tin là then chốt để mở ra những cánh cửa cho nhiều cơ hội nghề nghiệp.
2

Kỹ năng tính toán đám mây

Nhiều công ti tính toán mây sẽ gặp vấn đề tìm công nhân có kĩ năng đúng vì tính toán mây yêu cầu một kiểu kĩ năng mới mà có thể hay không thể được dạy ở đại học.
3

Thực tập

Khi dạy ở châu Á, tôi thường nghe nói người tốt nghiệp đại học phàn nàn rằng họ không thể kiếm được việc làm vì họ không có kinh nghiệm. Tôi cũng ngạc nhiên rằng nhiều sinh viên đi từ trung học lên đại học mà chẳng bao giờ làm việc.
4

Lời khuyên khác cho sinh viên

Làm sao chắc được rằng em sẽ có việc làm khi tốt nghiệp? Em có thể làm gì để cải tiến cơ hội có được việc làm tốt của em?
5

Người quản lý dự án

Về lí thuyết, mọi người quản lí dự án đều làm kiểu các nhiệm vụ tương tự dù dó là quản lí một cơ xưởng, một tổ chức, một nhà hàng, hay phát triển phần mềm. Trong thực tế việc thực hiện khác nhau tuỳ theo kiểu công việc.

Nói tiếp nhu cầu về công nhân Công nghệ thông tin

Theo một báo cáo công nghiệp, 2013 là năm tốt nhất mà việc làm cho người tốt nghiệp công nghệ thông tin (CNTT) đạt tới nhu cầu cao nhất.

Xe hơi tự lái

Sau nhiều thập kỉ nhìn xe hơi tự lái trong các cuốn sách hay phim viễn tưởng khoa học, xe hơi tự lái bây giờ là thực tại.

Chuẩn bị cho tương lai của bạn

Bất kể nơi bạn sống, phần lớn việc làm tương lai sẽ yêu cầu giáo dục đại học. Ích lợi của việc đầu tư vào giáo dục đại học là tốt hơn bất kì đầu tư nào bạn có thể làm trong đời bạn.

Đối thoại với sinh viên lớn tuổi

Năm nay chương trình bằng Thạc sĩ của tôi về kĩ nghệ phần mềm có năm sinh viên là những người lớn tuổi hơn hầu hết những người khác.

“Kinh tế App” bùng nổ

Kinh tế App là mạng những người phát triển và các công ti viết phần mềm cho các nền di động. Các nền này (IOS, Android, và Window 8) cung cấp cho người dùng điện thoại thông minh truy nhập dễ dàng vào thị trường toàn cầu.

Tính hiệu quả và tính hiệu lực

Một người quản lí dự án hỏi: “Khác biệt gì giữa tính hiệu quả và tính hiệu lực trong dự án phần mềm và làm sao tôi đo được chúng?

Máy tính thông minh

Đấy không phải là khoa học viễn tưởng mà nó là thực tại với trí tuệ nhân tạo, nơi máy có thể học và dự đoán mọi thứ trước khi nó xảy ra.

Khởi nghiệp

Ngày nay khắp nước Mĩ, “Khởi nghiệp” là xu hướng mới trong các đại học và nhiều đại học đang dùng “học tích cực” và “phương pháp thực nghiệm” của CMU, điều hội tụ vào phát triển kĩ năng thực.

Người tốt nghiệp thất nghiệp

Blog GS John VU - GS John Vu - 22/02/2024 13:00
Tôi mới đọc một báo cáo về người tốt nghiệp đại học bị thất nghiệp ở châu Á (Trung Quốc, Ấn Độ, Malaysia v.v.) nơi có trên 18 triệu người tốt nghiệp không thể tìm được việc làm.

Những tính năng ẩn về Tin nhắn trên iOS 17 mà có thể bạn chưa biết

Kỹ năng - Phạm Thái Học - 22/02/2024 12:00
Nếu bạn thường xuyên sử dụng Tin nhắn trên iOS 17 thì đây là những tính năng thú vị có thể bạn chưa biết đến.

Truyện Kim Dung - Chỉ người này mới có thể là sư phụ của Tiêu Viễn Sơn

Thư giãn - Nguyệt Phạm - 22/02/2024 11:00
Hóa ra, sư phụ của Tiêu Viễn Sơn là người từng đào tạo ra nhiều đại cao thủ trong giới võ lâm.

Từ phim Mai của Trấn Thành: Gia đình không hạnh phúc "hại" cuộc đời con thế nào?

Điện ảnh - Đông - 22/02/2024 10:00
Ai đó đã từng nói rằng: "Đứa trẻ hạnh phúc dùng tuổi thơ để ôm ấp cuộc đời, đứa trẻ bất hạnh dùng cả cuộc đời để chữa lành tuổi thơ".

Tài chính cho mọi người - Chìa khóa giúp bạn độc lập tài chính

Từ sách - Phim - FN - 22/02/2024 09:00
Nếu bạn đang phải vật lộn với tiền bạc, cảm thấy không có đủ số tiền mình muốn hay không kiểm soát được tài chính cá nhân… cuốn sách “Tài chính cho mọi người” sẽ giúp bạn tháo gỡ khúc mắc và có cái nhìn khác đi về tiền bạc.

Nhìn lại 2023: Những cuốn sách Hạt giống tâm hồn hay nhất giúp nuôi dưỡng tâm hồn

Tủ sách - YÊN VŨ - 22/02/2024 08:00
Những câu chuyện trong "Gieo hạt mầm tử tế", "Những chồi non hy vọng", "Nắng ấm sau mưa"... tuy bình dị, đơn giản nhưng sẽ là nguồn động viên và truyền cảm hứng giúp bạn vượt qua những chuỗi ngày khó khăn trong cuộc sống.

Kỹ năng tính toán đám mây

Blog GS John VU - GS John Vu - 21/02/2024 13:00
Nhiều công ti tính toán mây sẽ gặp vấn đề tìm công nhân có kĩ năng đúng vì tính toán mây yêu cầu một kiểu kĩ năng mới mà có thể hay không thể được dạy ở đại học.

Một số công cụ có thể giúp ngăn chặn nội dung deepfake khiêu dâm

Kỹ năng - Sơn Vân - 21/02/2024 12:00
Nội dung deepfake khiêu dâm là vấn đề lớn do trí tuệ nhân tạo (AI) tạo ra.

'Drag queen' gốc Việt diện áo dài trắng tại lễ trao giải People's Choice 2024

Giải trí - Nhật Hạ - 21/02/2024 11:00
Tại lễ trao giải People's Choice diễn ra vào sáng 19.2, theo giờ Việt Nam, Plastique Tiara - drag queen người Mỹ gốc Việt gây chú ý khi mặc chiếc áo dài trắng truyền thống Việt Nam.

Gia đình muốn phát triển giàu có cần phải làm được 15 điều này

Kỹ năng - Trung Hạ - 21/02/2024 10:00
Một gia đình hòa thuận và giàu có cần phải được xây dựng bởi nỗ lực của tất cả thành viên. Phát triển thì gian nan, nhưng hủy hoại thì chỉ trong một khoảnh khắc. Nếu làm được 20 điều dưới đây, gia hảo đoàn viên, vững như bàn thạch.

7 đạo lý từ phim Mai: Từng trải và từng đau mới nhận ra hết loạt ẩn ý này của Trấn Thành!

Điện ảnh - Chi Chi - 21/02/2024 09:00
Mai có một "rổ" đạo lý, không đao to búa lớn, nhưng đủ thấm.

Bộ truyện tranh thiếu nhi Mijade - Cùng bé khám phá bộ sách 'Thế giới diệu kỳ'

Tủ sách - Quìn - 21/02/2024 08:00
Bộ truyện tranh thiếu nhi từ Mijade Publication dành cho các bé từ 6 đến 11 tuổi, sẽ đưa bé vào thế giới giả tưởng diệu kỳ và gặp những sinh vật huyền bí.

Thực tập

Blog GS John VU - GS John Vu - 20/02/2024 12:00
Khi dạy ở châu Á, tôi thường nghe nói người tốt nghiệp đại học phàn nàn rằng họ không thể kiếm được việc làm vì họ không có kinh nghiệm. Tôi cũng ngạc nhiên rằng nhiều sinh viên đi từ trung học lên đại học mà chẳng bao giờ làm việc.

‘Người tình AI’ không chỉ độc hại mà còn đánh cắp dữ liệu người dùng

Thư giãn - Cẩm Bình - 20/02/2024 11:00
Tổ chức phi lợi nhuận The Mozilla Foundation qua nghiên cứu phát hiện các ứng dụng “người tình trí tuệ nhân tạo (AI)” không những độc hại mà còn liên tục đánh cắp dữ liệu người dùng.

Đến 40 tuổi, tôi mới hiểu cách sinh tồn trong xã hội đầy thách thức

Suy ngẫm - Ứng Hà Chi - 20/02/2024 10:00
Đây là những quy tắc mà bạn cần nắm rõ trong cuộc sống để tránh đi phải đường vòng trong vài năm.
HẠT GIỐNG TÂM HỒN
2019 Bản quyền thuộc về hatgiongtamhon.com.vn. Phát triển bởi ONECMS
Thứ 6, 23/02/2024