33 câu trích dẫn hay nhất, phổ biến nhất và truyền cảm hứng nhất của Albert Einstein

30/01/2024 10:00
33 câu trích dẫn hay nhất, phổ biến nhất và truyền cảm hứng nhất của Albert Einstein

Nếu bạn đang tìm kiếm nguồn cảm hứng từ một trong những bộ óc vĩ đại nhất từng sống, thì danh sách những câu trích dẫn chân thực, hay nhất của Albert Einstein hôm nay là dành cho bạn!

Albert Einstein là một trong những nhà khoa học có ảnh hưởng nhất mọi thời đại. Sinh năm 1879 tại Ulm, Đức, người đàn ông thấp bé, kỳ quặc với mái tóc ngộ nghĩnh sẽ tiếp tục nâng cao sự hiểu biết của nhân loại về thời gian, không gian, trọng lực và vật lý. Những đóng góp đáng chú ý nhất của ông đều bắt nguồn từ 4 bài báo xuất bản năm 1905, “năm kỳ diệu” của ông, một trong số đó đã giúp ông đoạt giải Nobel Vật lý năm 1921. Einstein qua đời năm 1955 tại Princeton, vẫn đang nghiên cứu các phương trình bên giường bệnh.

Trong bài viết này sẽ có 10 trích dẫn phổ biến nhất của Einstein, 23 trích dẫn của Einstein mà có thể bạn sẽ thích và vì Einstein là một trong những người thường được “gán” trích dẫn nhiều nhất nên bài viết cũng có cả 17 câu nói nổi tiếng mà bạn có thể biết nhưng Einstein chưa bao giờ nói ra.

Cuối cùng, nếu bạn yêu thích nhân vật này, bạn có thể tìm hiểu cuộc đời ông qua cuốn sách “Einstein - Cuộc đời và vũ trụ” của bậc thầy viết tiểu sử Walter Isaacson.

Bây giờ hãy cùng đến với danh sách những trích dẫn của Albert Einstein!

 

10 trích dẫn phổ biến nhất của Albert Einstein

1/ “Two things are infinite: the universe and human stupidity; and I’m not sure about the universe.”

“Có hai thứ là vô hạn: vũ trụ và sự ngu ngốc của con người; và tôi không chắc chắn về vũ trụ.”

2/ “Imagination is more important than knowledge. Knowledge is limited. Imagination encircles the world.”

 “Trí tưởng tượng quan trọng hơn kiến thức. Kiến thức là hữu hạn. Trí tưởng tượng là vô cùng và bao quát toàn thế giới.”

3/  “Life is like riding a bicycle. To keep your balance, you must keep moving.”

 "Cuộc sống cũng giống như đi xe đạp, Muốn thăng bằng, bạn phải tiến về phía trước. "

4/ “I speak to everyone in the same way, whether he is the garbage man or the president of the university.”

“Tôi nói chuyện với mọi người theo cùng một cách, cho dù anh ta là người đổ rác hay hiệu trưởng trường đại học.”

5/ “[I do not] carry such information in my mind since it is readily available in books.”

Tôi không giữ nhiều thông tin trong đầu vì chúng có sẵn trong sách.

6/ “When a man sits with a pretty girl for an hour, it seems like a minute. But let him sit on a hot stove for a minute and it’s longer than any hour. That’s relativity.”

"Khi một người đàn ông ngồi bên cô gái đẹp trong một giờ, thời gian đó dường như chỉ dài một phút. Nhưng khi đặt anh ta lên bếp lò nóng trong một phút, thời gian đó tưởng chừng dài hàng giờ. Đó là tính tương đối".

7/ “Science without religion is lame, religion without science is blind.”

Khoa học mà thiếu tôn giáo thì khập khiễng. Tôn giáo mà không có khoa học thì mù quáng.

8/ “The distinction between past, present, and future is only a stubbornly persistent illusion.”

Sự khác biệt giữa quá khứ, hiện tại và tương lai chỉ là một ảo tưởng dai dẳng đến ngoan cố.

9/ “I have no special talents. I am only passionately curious.”

Tôi không có tài năng đặc biệt nào, tôi chỉ có sự tò mò đầy nhiệt huyết.

10/ “Try not to become a man of success but rather try to become a man of value. He is considered successful in our day who gets more out of life than he puts in. But a man of value will give more than he receives.”

“Đừng cố gắng làm người thành công; hãy cố gắng làm người có ích! Ngày nay người ta thường coi người thành công là người thu được nhiều hơn những gì mình bỏ ra. Nhưng một người có ích sẽ cho đi nhiều hơn nhận lại.”

23 trích dẫn của Einstein có thể bạn sẽ thích (nhưng có thể bạn chưa bao giờ nghe đến)

11/ “I would not want to go on living if I didn’t have my work.”

“Tôi không muốn tiếp tục sống mà không làm việc.”

12/ “The world is in greater peril from those who tolerate or encourage evil than from those who actually commit it.”

“Thế giới trở nên nguy hiểm vì những người dung túng hoặc khuyến khích cái ác hơn là vì những người thực sự phạm tội.”

13/ “The value of education is not the learning of facts but the training of the mind to think.”

“Giá trị của giáo dục không phải là việc học các sự kiện mà là rèn luyện trí óc để suy nghĩ.”

14/ “If A is success in life, then A = X * Y * Z. Work is X, play is Y, and Z is keeping your mouth shut.”

“Nếu đặt A là sự thành công trong cuộc sống, thì A = X*Y*Z. Trong đó, làm việc chính là X, vui chơi chính là Y, còn Z chính là biết giữ mồm giữ miệng.”

15/  “The mind can proceed only so far upon what it knows and can prove. There comes a point where the mind takes a leap — call it intuition or what you will — and comes out upon a higher plane of knowledge, but can never prove how it got there. All great discoveries have involved such a leap.”

“Tâm trí chỉ có thể tiến xa hơn dựa trên những gì nó biết và có thể chứng minh. Sẽ đến một thời điểm mà tâm trí có một bước nhảy vọt - gọi là trực giác hay gì thì tùy bạn - và đạt đến một mức độ hiểu biết cao hơn, nhưng không bao giờ có thể chứng minh được làm thế nào nó đạt được điều đó. Tất cả những khám phá vĩ đại đều bắt nguồn từ một bước nhảy vọt như vậy.”

16/  “Do not stop to think about the reasons for what you are doing, about why you are questioning. The important thing is not to stop questioning. Curiosity has its own reason for existence. One cannot help but be in awe when he contemplates the mysteries of eternity, of life, of the marvelous structure of reality. It is enough if one tries merely to comprehend a little of this mystery each day. Never lose a holy curiosity.”

“Đừng dừng lại chỉ để suy nghĩ về lý do của việc bạn đang làm, về lý do tại sao bạn lại đặt câu hỏi. Điều quan trọng nhất là không ngừng học hỏi. Sự tò mò có lý do tồn tại riêng của nó. Người ta không khỏi kinh ngạc khi chiêm ngưỡng những bí ẩn của sự vĩnh hằng, của sự sống, của cấu trúc kỳ diệu của thực tại. Chỉ cần mỗi ngày cố gắng hiểu một chút về sự mầu nhiệm ấy là đủ. Đừng bao giờ đánh mất sự tò mò thánh thiện.”

17/  “A happy man is too satisfied with the present to think too much about the future.”

“Người hạnh phúc là người hài lòng với hiện tại để suy nghĩ về tương lai.”

18/  “Whoever fails to take the truth seriously in small matters cannot be trusted in large matters either.”

“Ai không coi trọng sự thật trong những vấn đề nhỏ thì cũng không thể tin cậy được trong những vấn đề lớn.”

19/ “I never think of the future. It comes soon enough.”

“Tôi không bao giờ nghĩ đến tương lai. Nó sẽ tự đến sớm thôi.”

20/ “Everything should be made as simple as possible, but not simpler.”

“Mọi thứ nên được đơn giản nhất có thể, nhưng không được đơn giản hơn.”

21/ “The hardest thing in the world to understand is income taxes.”

“Điều khó hiểu nhất trên thế giới là thuế thu nhập.”

22/ “Common sense is nothing more than a deposit of prejudices laid down in the mind prior to the age of eighteen.”

“Lý trí thông thường không gì khác hơn là sự tích tụ những thành kiến ​được hình thành trong tâm trí trước tuổi mười tám.”

23/ “The eternally incomprehensible thing about the world is its comprehensibility.”

“Điều vĩnh viễn không thể hiểu được về thế giới chính là khả năng hiểu được nó.”

24/ “I think that only daring speculation can lead us further and not accumulation of facts.”

“Tôi nghĩ rằng chỉ có sự suy đoán táo bạo mới có thể đưa chúng ta tiến xa hơn, chứ không phải việc tích lũy sự thật.”

25/ “In order to be a perfect member of a flock of sheep, one has to be, foremost, a sheep.”

“Để làm một thành viên hoàn hảo trong một bầy cừu, trước hết người ta phải là một con cừu.”

26/ “Here, then, is the problem which we present to you, stark and dreadful and inescapable: Shall we put an end to the human race; or shall mankind renounce war?”

“Vậy thì đây là vấn đề mà bạn cần biết, một cách rõ ràng, khắc nghiệt và không thể khác được: Hoặc là chúng ta đặt dấu chấm hết cho nhân loại; hoặc là nhân loại sẽ từ bỏ chiến tranh?”

27/ “I have never looked upon ease and happiness as ends in themselves—such an ethical basis I call the ideal of a pigsty… The ideals which have always shone before me and filled me with the joy of living are goodness, beauty, and truth. To make a goal of comfort or happiness has never appealed to me.”

“Tôi chưa bao giờ coi sự thoải mái và hạnh phúc là mục đích để hướng đến - tôi gọi lý tưởng đạo đức như vậy là lý tưởng về một cái chuồng lợn… Những lý tưởng luôn tỏa sáng trước mắt tôi và khiến tôi tràn ngập niềm vui sống là lòng tốt, cái đẹp và sự thật. Việc đặt ra mục tiêu về sự thoải mái hay hạnh phúc chưa bao giờ hấp dẫn tôi.”

28/  “I want to go when I want. It is tasteless to prolong life artificially. I have done my share; it is time to go. I will do it elegantly.”

 "Tôi muốn ra đi. Kéo dài sự sống một cách giả tạo thật vô vị. Tôi đã thực hiện xong phần việc của mình, đã đến lúc phải ra đi. Tôi sẽ ra đi một cách tao nhã.”

29/ “If there is no price to be paid, it is also not of value.”

“Nếu không có cái giá phải trả thì nó cũng không có giá trị.”

30/ “Strange is our situation here on Earth. Each of us comes for a short visit, not knowing why, yet sometimes seeming to divine a purpose… There is one thing we do know: that man is here for the sake of other men.”

“Điều kỳ lạ là chúng ta hiện diện trên Trái Đất. Mỗi người chúng ta ghé qua một thời gian ngắn, không biết tại sao, nhưng đôi khi là vì mục đích nào đó… Chúng ta biết một điều rằng một người tồn tại là vì lợi ích của những người khác.”

31/  “Only a life lived for others is a life worthwhile.”

“Chỉ có cuộc sống vì người khác mới là cuộc sống đáng quý”.

32/ “If you want to live a happy life, tie it to a goal, not to people or objects.”

“Nếu bạn muốn sống một cuộc đời hạnh phúc, hãy gắn nó với một mục tiêu, chứ không phải là với con người hoặc đồ vật”.

33/ “I believe that whatever we do or live for has its causality. It is good, however, that we do not know what it is.”

“Tôi tin rằng bất cứ điều gì chúng ta làm hoặc sống vì nó đều có quan hệ nhân quả. Tuy nhiên, thật tốt là chúng ta không biết đó là gì.”

17 trích dẫn thường được “gán” cho Einstein

1/ “There are only two ways to live your life. One is as though nothing is a miracle. The other is as though everything is.” - Gilbert Fowler White

“Có hai cách để sống cuộc đời của bạn. Một là như không có gì là phép lạ. Và một là như tất cả mọi thứ là một phép lạ”.

2./ “If you can’t explain it to a six year old, you don’t understand it yourself.” - Louis de Broglie

"Nếu bạn không thể giải thích điều gì đó cho một đứa trẻ 6 tuổi thì chính bạn cũng không hiểu điều đó”.

3/ “If you want your children to be intelligent, read them fairy tales. If you want them to be more intelligent, read them more fairy tales.” - Khuyết danh

“Nếu bạn muốn con mình thông minh, hãy đọc cho chúng nghe truyện cổ tích. Nếu bạn muốn chúng thông minh hơn, hãy đọc cho chúng nghe nhiều truyện cổ tích hơn.”

4/ “Logic will get you from A to Z; imagination will get you everywhere.” - Khuyết danh

“Logic sẽ đưa bạn đi từ A đến Z; trí tưởng tượng sẽ đưa bạn đến mọi nơi.”

5/ “Anyone who has never made a mistake has never tried anything new.” - Khuyết danh

“Người chưa từng mắc sai lầm là người chưa bao giờ thử làm gì cả.”

6/ “A clever person solves a problem. A wise person avoids it.” - Khuyết danh

“Người thông minh giải quyết vấn đề, còn người khôn ngoan thì tránh xa nó.”

7/ “Any fool can know. The point is to understand.” - Ernest Kinoy

“Kẻ ngốc nào cũng có thể biết. Vấn đề là phải hiểu.”

8/ “If we knew what it is we were doing, it would not be called research. Would it?” — Dr. Albert Szent-Györgyi

“Nếu chúng ta biết mình đang làm gì thì đó sẽ không được gọi là nghiên cứu. Phải vậy không?”

9/ “The search for truth is more precious than its possession.” - Gotthold Ephraim Lessing

“Việc tìm kiếm sự thật còn quý hơn việc sở hữu nó.”

10/ The Eighth Wonder of the World—is compound interest.” - Khuyết danh

“Kỳ quan thứ tám của thế giới, là lãi suất kép.”

11/ “Everybody is a genius. But if you judge a fish by its ability to climb a tree, it will live its whole life believing that it is stupid.” - Matthew Kelly

“Mọi người đều là thiên tài. Nhưng nếu bạn đánh giá một con cá qua khả năng leo trèo cây của nó thì cả đời nó sẽ nghĩ mình ngu ngốc.”

12/ “Education is that which remains, if one has forgotten everything he learned in school.” - Khuyết danh

“Giáo dục là thứ gì còn lại sau khi bạn đã quên những gì học ở trường.”

13/  “Insanity is doing the same thing over and over again and expecting different results.” - Khuyết danh

“Sự điên rồ là khi làm một việc lặp đi lặp lại và mong chờ có những kết quả khác nhau.”

14/ “A ship in harbor is safe, but that is not what ships are built for.” - John A. Shedd

“Con tàu neo đậu trong bến cảng thì an toàn, nhưng người ta đóng tàu không phải vì mục đích đó.”

15/ They’re cheering us both: you because nobody understands you, and me because everybody understands me.” — Charlie Chaplin

“Lý do người ta cổ vũ chúng ta vì, với anh thì không ai hiểu anh, còn với tôi thì mọi người đều hiểu tôi.”

16/ “If the bee disappeared off the surface of the globe then man would only have four years of life left.” - Khuyết danh

“Nếu loài ong biết mất, nhân loại chỉ có thể tồn tại thêm được 4 năm.”

17/ “Not everything that can be counted counts, and not everything that counts can be counted.” — William Bruce Cameron

“Không phải tất cả mọi thứ đếm được đều đáng kể và không phải mọi thứ đáng kể đều đếm được.”

 

- Theo Four Minute Books


Gửi bình luận
(0) Bình luận
1

Người giàu khổ hơn người nghèo bới ba nỗi khổ này

Chỉ bằng cách chịu đựng những khó khăn mà người khác không sẵn lòng chịu đựng, bạn mới có được một cuộc sống mà nhiều người phải ước ao.
2

Hóa ra, sự bế tắc trong cuộc sống nhiều người lại bắt nguồn từ 3 lý do này

Tại sao nhiều người luôn cảm thấy bế tắc và cuộc sống không như mong đợi?
3

Tỷ phú Rockefeller: Thu nhập chỉ là sản phẩm phụ của công việc

Những lời khuyên chứa đựng bí quyết thành công của dòng họ giàu hàng đầu thế giới suốt hơn 100 năm qua.
4

8 câu nói làm thay đổi cuộc đời người phụ nữ

Những câu nói này tựa như trí tuệ siêu hình, làm thay đổi cuộc đời người phụ nữ.
5

Tâm sinh tướng: Người sở hữu 3 kiểu ‘tâm’ này, đời này khó được ăn sung mặc sướng!

Những người tự coi mình là người khốn khổ thường có tâm lý tiêu cực, bi quan, lưỡng lự, thiếu quyết đoán khi gặp vấn đề, rơi vào xích mích nội tâm khi phàn nàn, đổ lỗi.

Tôi đã đọc 100 cuốn sách self-help. Đây là những gì tôi đã học được…

Self-help đã đi từ chỗ không quan trọng và trở thành một điều chính thống, từ chỗ khiến người khác không mấy thiện cảm đến khiến nhiều người đọc yêu thích. 

50 câu trích dẫn về việc học và phát triển sẽ mang lại động lực cho bạn

Bộ sưu tập các câu trích dẫn về học tập và phát triển từ các nhà lãnh đạo doanh nghiệp, các cựu thủ tướng, triết gia và những người có ảnh hưởng khác có thể như một lời nhắc nhở về ý nghĩa và mục đích đằng sau những gì chúng ta làm. 

4 sự thật ít người hé răng nửa lời: Không biết, ắt thiệt thân!

Nếu như chưa từng có ai tiết lộ cho bạn 4 kiến thức xã hội này, thì bạn sẽ rất dễ bị chịu thiệt khi lăn lộn ở bên ngoài.

5 câu chuyện giúp bạn có động lực: Bớt than vãn, ngừng trách móc, hãy xắn tay làm việc!

Chỉ đến khi chứng kiến các hoàn cảnh của các nhân sự ở những nơi từng làm việc, tôi mới hiểu ra ngụ ý câu nói trên.

Tuổi ba mươi: 15 điều bạn ước mình biết sớm hơn

Mọi thứ trong danh sách này đều đáng làm ở tuổi đôi mươi, mặc dù không hề bắt buộc nhưng không có lý do gì để chúng ta không thử. Hãy tập thói quen xem thời sự trước khi muốn thay đổi thế giới

Tiến sĩ tâm lý học chỉ rõ: Kiểu người này có nhiều cơ hội nghề nghiệp, dễ thăng tiến lâu dài

Một tiến sỹ tâm lý học từng nói rằng: “Thông qua hiểu mối quan hệ gia đình của một người, bạn có thể đoán được thành tích nghề nghiệp của người đó.”

4 bí quyết hạnh phúc của Trang Tử: Hoá ra, hạnh phúc rất đơn giản

Con người truy cầu thành công trong sự nghiệp, họ muốn nhà và xe, nhưng tựu chung, những mong cầu đó cũng chỉ quy về 2 chữ "hạnh phúc". Vậy, để đạt được hạnh phúc thật sự khó đến vậy sao?

Tai hại "luật đuổi rắn" trong mỗi gia đình: Con cái lớn lên kém cỏi vì cha mẹ

Đây là kiểu hành vi của cha mẹ khiến cuộc đời con gặp nhiều sóng gió.

Xu hướng tri thức

Blog GS John VU - GS John Vu - 19/07/2024 12:00
Gần như mọi ngày người ta đều có thể tìm thấy những câu chuyện trong báo chí về người mất việc bởi vì vị trí của họ bị cắt giảm do khủng hoảng tài chính hay bị phái đi các nước lương thấp.

Sai lầm khi điền tên trên vé máy bay khiến du khách Việt không thể nhập cảnh

Kỹ năng - Hạ Linh - 19/07/2024 11:00
Đôi khi, chỉ một sai lầm nhỏ thôi cũng có thể khiến cho họ tên của chúng ta trên vé máy bay bị thay đổi.

Bà mẹ U70 ở Hải Dương hát nhạc Sơn Tùng gây sốt mạng, nhận triệu lượt xem

Truyền cảm hứng - Phạm Hồng Hạnh - 19/07/2024 10:00
Ở tuổi xế chiều, bà Cúc đối mặt với nhiều vấn đề về sức khỏe. Người phụ nữ 61 tuổi bất ngờ tìm thấy liều thuốc tinh thần khi con trai rủ thu âm ca khúc của ca sĩ trẻ như Sơn Tùng, Hoàng Thùy Linh...

Chia sẻ từ trái tim - Cho đi không phải để nhận lại

Từ sách - Phim - Đan Thanh - 19/07/2024 09:00
Cho - nhận là quy luật bất biến trong cuộc sống. Nhưng chỉ khi cho đi mà không toan tính đến việc nhận lại, ta mới thật sự có thể cảm thấy thanh thản và hạnh phúc.

Thánh kinh marketing - Nguyên tắc viết nội dung tiếp thị các Marketer cần biết

Từ sách - Phim - Đan Thanh - 19/07/2024 08:00
Một trong những xu hướng phổ biến trong giới Marketing hiện nay là viết nội dung tiếp thị. Các bài đăng trên mạng xã hội, email, trang bán hàng, trang đích... đều có thể tận dụng để tối ưu hóa tỷ lệ chuyển đổi và xây dựng lòng tin trong mắt khách hàng.

Tâm sinh tướng: Người sở hữu 3 kiểu ‘tâm’ này, đời này khó được ăn sung mặc sướng!

Suy ngẫm - Diệu Đan - 18/07/2024 11:00
Những người tự coi mình là người khốn khổ thường có tâm lý tiêu cực, bi quan, lưỡng lự, thiếu quyết đoán khi gặp vấn đề, rơi vào xích mích nội tâm khi phàn nàn, đổ lỗi.

Vượt nghịch cảnh, nam sinh xương thủy tinh phát triển bộ xương ngoài độc lạ

Phong cách sống - Ngô Trung Dũng - DT - 18/07/2024 10:00
Zhang Liang (người Trung Quốc) đã thành lập một công ty để phát triển bộ xương ngoài thông minh, giúp anh và những người khuyết tật khác có thể tự đi lại.

Chia sẻ từ trái tim - Tu tập khởi nguồn từ tâm trí

Từ sách - Phim - Đan Thanh - 18/07/2024 09:00
Cốt lõi của tu tập là rèn luyện tâm trí. Bất kỳ ai cũng đều có thể hướng đến con đường giác ngộ và thức tỉnh bằng cách thực hành chánh niệm, quán chiếu bản thân và rèn luyện tinh thần mỗi ngày.

'Chữa lành đứa trẻ tổn thương bên trong' bằng cách tạo ra những ranh giới lành mạnh

Từ sách - Phim - Quìn - 18/07/2024 08:00
Ngoài việc vượt qua những tổn thương trong quá khứ, chúng ta còn cần phải học cách hạn chế những tổn thương mới có thể xảy ra bằng cách thiết lập cho bản thân những ranh giới lành mạnh.

Công nhân tri thức

Blog GS John VU - GS John Vu - 17/07/2024 12:00
Trong thời đại công nghiệp, sản phẩm xuất khẩu càng nhiều, nền kinh tế càng tốt. Tuy nhiên trong thời đại thông tin, tri thức và kĩ năng có giá trị kinh tế cao hơn do nhu cầu cao về những kĩ năng này để xây dựng xã hội tri thức.

Hành vi này giữa cha mẹ và con cái, một khi đã thành thói quen rất dễ dẫn đến bi kịch

Kỹ năng - Hiểu Đan - 17/07/2024 11:00
Bản năng của cha mẹ là yêu thương con cái nhưng nhiều khi họ dùng quá nhiều sức lực hoặc sai hướng.

Đừng 'ước gì mình bé lại', luôn có một đứa trẻ bên trong không bao giờ lớn

Suy ngẫm - Hải Yến - 17/07/2024 10:00
Chấp nhận rằng dù ở tuổi 20, 30 hay thậm chí là 60, luôn tồn tại một cô bé, cậu bé cần yêu thương, bảo vệ và chữa lành là cách mà bạn và những phiên bản quá khứ có thể "cộng sinh" để hướng đến một cuộc đời lành mạnh, rắn rỏi.

Chia sẻ từ trái tim - Giản dị mà thấm điều hay

Từ sách - Phim - Quìn - 17/07/2024 09:00
Những nội dung chia sẻ từ thầy Pháp Hòa không mới lạ với ai từng tìm hiểu qua giáo lý Phật pháp. Tuy nhiên, bằng cách diễn giải chân thành của vị sa môn này, mọi thứ bỗng nhiên trở nên giản dị, dễ hiểu.

2 cuốn sách về marketing ‘đời thường’ dành cho các lính mới marketer

Từ sách - Phim - Thảo Thảo - 17/07/2024 08:00
Bạn là người mới trong lĩnh vực marketing và bán hàng? Bạn đã học qua những mô hình marketing, những lý thuyết tâm lý khách hàng cao siêu, tuy nhiên, bạn còn lo ngại về khoảng cách giữa lý thuyết và thực tế?

Tác động toàn diện của đưa sản xuất ra ngước ngoài

Blog GS John VU - GS John Vu - 16/07/2024 12:00
Tác động toàn diện của phần mềm CNTT ra nước ngoài và khoán ngoài dịch vụ lên nền kinh tế Mĩ và ngành công nghiệp CNTT “
HẠT GIỐNG TÂM HỒN
  • Địa chỉ: 11H Nguyễn Thị Minh Khai - P. Bến Nghé - Quận 1 - TP. Hồ Chí Minh
  • Điện thoại: (+8428) 38233860 - Email: triviet@firstnews.com.vn
  • Giấy phép số 496/GP-BTTTT Bộ Thông tin và Truyền thông cấp ngày 17/10/2022
  • Chịu trách nhiệm chính: Nguyễn Văn Phước
  • Công ty TNHH văn hóa sáng tạo Trí Việt
  • Fax: (+8428) 38224560
  • Thỏa thuận cung cấp dịch vụ mạng xã hội Hạt giống tâm hồn
2019 Bản quyền thuộc về hatgiongtamhon.com.vn. Phát triển bởi ONECMS
Thứ 7, 20/07/2024