33 câu trích dẫn hay nhất, phổ biến nhất và truyền cảm hứng nhất của Albert Einstein

30/01/2024 10:00
33 câu trích dẫn hay nhất, phổ biến nhất và truyền cảm hứng nhất của Albert Einstein

Nếu bạn đang tìm kiếm nguồn cảm hứng từ một trong những bộ óc vĩ đại nhất từng sống, thì danh sách những câu trích dẫn chân thực, hay nhất của Albert Einstein hôm nay là dành cho bạn!

Albert Einstein là một trong những nhà khoa học có ảnh hưởng nhất mọi thời đại. Sinh năm 1879 tại Ulm, Đức, người đàn ông thấp bé, kỳ quặc với mái tóc ngộ nghĩnh sẽ tiếp tục nâng cao sự hiểu biết của nhân loại về thời gian, không gian, trọng lực và vật lý. Những đóng góp đáng chú ý nhất của ông đều bắt nguồn từ 4 bài báo xuất bản năm 1905, “năm kỳ diệu” của ông, một trong số đó đã giúp ông đoạt giải Nobel Vật lý năm 1921. Einstein qua đời năm 1955 tại Princeton, vẫn đang nghiên cứu các phương trình bên giường bệnh.

Trong bài viết này sẽ có 10 trích dẫn phổ biến nhất của Einstein, 23 trích dẫn của Einstein mà có thể bạn sẽ thích và vì Einstein là một trong những người thường được “gán” trích dẫn nhiều nhất nên bài viết cũng có cả 17 câu nói nổi tiếng mà bạn có thể biết nhưng Einstein chưa bao giờ nói ra.

Cuối cùng, nếu bạn yêu thích nhân vật này, bạn có thể tìm hiểu cuộc đời ông qua cuốn sách “Einstein - Cuộc đời và vũ trụ” của bậc thầy viết tiểu sử Walter Isaacson.

Bây giờ hãy cùng đến với danh sách những trích dẫn của Albert Einstein!

 

10 trích dẫn phổ biến nhất của Albert Einstein

1/ “Two things are infinite: the universe and human stupidity; and I’m not sure about the universe.”

“Có hai thứ là vô hạn: vũ trụ và sự ngu ngốc của con người; và tôi không chắc chắn về vũ trụ.”

2/ “Imagination is more important than knowledge. Knowledge is limited. Imagination encircles the world.”

 “Trí tưởng tượng quan trọng hơn kiến thức. Kiến thức là hữu hạn. Trí tưởng tượng là vô cùng và bao quát toàn thế giới.”

3/  “Life is like riding a bicycle. To keep your balance, you must keep moving.”

 "Cuộc sống cũng giống như đi xe đạp, Muốn thăng bằng, bạn phải tiến về phía trước. "

4/ “I speak to everyone in the same way, whether he is the garbage man or the president of the university.”

“Tôi nói chuyện với mọi người theo cùng một cách, cho dù anh ta là người đổ rác hay hiệu trưởng trường đại học.”

5/ “[I do not] carry such information in my mind since it is readily available in books.”

Tôi không giữ nhiều thông tin trong đầu vì chúng có sẵn trong sách.

6/ “When a man sits with a pretty girl for an hour, it seems like a minute. But let him sit on a hot stove for a minute and it’s longer than any hour. That’s relativity.”

"Khi một người đàn ông ngồi bên cô gái đẹp trong một giờ, thời gian đó dường như chỉ dài một phút. Nhưng khi đặt anh ta lên bếp lò nóng trong một phút, thời gian đó tưởng chừng dài hàng giờ. Đó là tính tương đối".

7/ “Science without religion is lame, religion without science is blind.”

Khoa học mà thiếu tôn giáo thì khập khiễng. Tôn giáo mà không có khoa học thì mù quáng.

8/ “The distinction between past, present, and future is only a stubbornly persistent illusion.”

Sự khác biệt giữa quá khứ, hiện tại và tương lai chỉ là một ảo tưởng dai dẳng đến ngoan cố.

9/ “I have no special talents. I am only passionately curious.”

Tôi không có tài năng đặc biệt nào, tôi chỉ có sự tò mò đầy nhiệt huyết.

10/ “Try not to become a man of success but rather try to become a man of value. He is considered successful in our day who gets more out of life than he puts in. But a man of value will give more than he receives.”

“Đừng cố gắng làm người thành công; hãy cố gắng làm người có ích! Ngày nay người ta thường coi người thành công là người thu được nhiều hơn những gì mình bỏ ra. Nhưng một người có ích sẽ cho đi nhiều hơn nhận lại.”

23 trích dẫn của Einstein có thể bạn sẽ thích (nhưng có thể bạn chưa bao giờ nghe đến)

11/ “I would not want to go on living if I didn’t have my work.”

“Tôi không muốn tiếp tục sống mà không làm việc.”

12/ “The world is in greater peril from those who tolerate or encourage evil than from those who actually commit it.”

“Thế giới trở nên nguy hiểm vì những người dung túng hoặc khuyến khích cái ác hơn là vì những người thực sự phạm tội.”

13/ “The value of education is not the learning of facts but the training of the mind to think.”

“Giá trị của giáo dục không phải là việc học các sự kiện mà là rèn luyện trí óc để suy nghĩ.”

14/ “If A is success in life, then A = X * Y * Z. Work is X, play is Y, and Z is keeping your mouth shut.”

“Nếu đặt A là sự thành công trong cuộc sống, thì A = X*Y*Z. Trong đó, làm việc chính là X, vui chơi chính là Y, còn Z chính là biết giữ mồm giữ miệng.”

15/  “The mind can proceed only so far upon what it knows and can prove. There comes a point where the mind takes a leap — call it intuition or what you will — and comes out upon a higher plane of knowledge, but can never prove how it got there. All great discoveries have involved such a leap.”

“Tâm trí chỉ có thể tiến xa hơn dựa trên những gì nó biết và có thể chứng minh. Sẽ đến một thời điểm mà tâm trí có một bước nhảy vọt - gọi là trực giác hay gì thì tùy bạn - và đạt đến một mức độ hiểu biết cao hơn, nhưng không bao giờ có thể chứng minh được làm thế nào nó đạt được điều đó. Tất cả những khám phá vĩ đại đều bắt nguồn từ một bước nhảy vọt như vậy.”

16/  “Do not stop to think about the reasons for what you are doing, about why you are questioning. The important thing is not to stop questioning. Curiosity has its own reason for existence. One cannot help but be in awe when he contemplates the mysteries of eternity, of life, of the marvelous structure of reality. It is enough if one tries merely to comprehend a little of this mystery each day. Never lose a holy curiosity.”

“Đừng dừng lại chỉ để suy nghĩ về lý do của việc bạn đang làm, về lý do tại sao bạn lại đặt câu hỏi. Điều quan trọng nhất là không ngừng học hỏi. Sự tò mò có lý do tồn tại riêng của nó. Người ta không khỏi kinh ngạc khi chiêm ngưỡng những bí ẩn của sự vĩnh hằng, của sự sống, của cấu trúc kỳ diệu của thực tại. Chỉ cần mỗi ngày cố gắng hiểu một chút về sự mầu nhiệm ấy là đủ. Đừng bao giờ đánh mất sự tò mò thánh thiện.”

17/  “A happy man is too satisfied with the present to think too much about the future.”

“Người hạnh phúc là người hài lòng với hiện tại để suy nghĩ về tương lai.”

18/  “Whoever fails to take the truth seriously in small matters cannot be trusted in large matters either.”

“Ai không coi trọng sự thật trong những vấn đề nhỏ thì cũng không thể tin cậy được trong những vấn đề lớn.”

19/ “I never think of the future. It comes soon enough.”

“Tôi không bao giờ nghĩ đến tương lai. Nó sẽ tự đến sớm thôi.”

20/ “Everything should be made as simple as possible, but not simpler.”

“Mọi thứ nên được đơn giản nhất có thể, nhưng không được đơn giản hơn.”

21/ “The hardest thing in the world to understand is income taxes.”

“Điều khó hiểu nhất trên thế giới là thuế thu nhập.”

22/ “Common sense is nothing more than a deposit of prejudices laid down in the mind prior to the age of eighteen.”

“Lý trí thông thường không gì khác hơn là sự tích tụ những thành kiến ​được hình thành trong tâm trí trước tuổi mười tám.”

23/ “The eternally incomprehensible thing about the world is its comprehensibility.”

“Điều vĩnh viễn không thể hiểu được về thế giới chính là khả năng hiểu được nó.”

24/ “I think that only daring speculation can lead us further and not accumulation of facts.”

“Tôi nghĩ rằng chỉ có sự suy đoán táo bạo mới có thể đưa chúng ta tiến xa hơn, chứ không phải việc tích lũy sự thật.”

25/ “In order to be a perfect member of a flock of sheep, one has to be, foremost, a sheep.”

“Để làm một thành viên hoàn hảo trong một bầy cừu, trước hết người ta phải là một con cừu.”

26/ “Here, then, is the problem which we present to you, stark and dreadful and inescapable: Shall we put an end to the human race; or shall mankind renounce war?”

“Vậy thì đây là vấn đề mà bạn cần biết, một cách rõ ràng, khắc nghiệt và không thể khác được: Hoặc là chúng ta đặt dấu chấm hết cho nhân loại; hoặc là nhân loại sẽ từ bỏ chiến tranh?”

27/ “I have never looked upon ease and happiness as ends in themselves—such an ethical basis I call the ideal of a pigsty… The ideals which have always shone before me and filled me with the joy of living are goodness, beauty, and truth. To make a goal of comfort or happiness has never appealed to me.”

“Tôi chưa bao giờ coi sự thoải mái và hạnh phúc là mục đích để hướng đến - tôi gọi lý tưởng đạo đức như vậy là lý tưởng về một cái chuồng lợn… Những lý tưởng luôn tỏa sáng trước mắt tôi và khiến tôi tràn ngập niềm vui sống là lòng tốt, cái đẹp và sự thật. Việc đặt ra mục tiêu về sự thoải mái hay hạnh phúc chưa bao giờ hấp dẫn tôi.”

28/  “I want to go when I want. It is tasteless to prolong life artificially. I have done my share; it is time to go. I will do it elegantly.”

 "Tôi muốn ra đi. Kéo dài sự sống một cách giả tạo thật vô vị. Tôi đã thực hiện xong phần việc của mình, đã đến lúc phải ra đi. Tôi sẽ ra đi một cách tao nhã.”

29/ “If there is no price to be paid, it is also not of value.”

“Nếu không có cái giá phải trả thì nó cũng không có giá trị.”

30/ “Strange is our situation here on Earth. Each of us comes for a short visit, not knowing why, yet sometimes seeming to divine a purpose… There is one thing we do know: that man is here for the sake of other men.”

“Điều kỳ lạ là chúng ta hiện diện trên Trái Đất. Mỗi người chúng ta ghé qua một thời gian ngắn, không biết tại sao, nhưng đôi khi là vì mục đích nào đó… Chúng ta biết một điều rằng một người tồn tại là vì lợi ích của những người khác.”

31/  “Only a life lived for others is a life worthwhile.”

“Chỉ có cuộc sống vì người khác mới là cuộc sống đáng quý”.

32/ “If you want to live a happy life, tie it to a goal, not to people or objects.”

“Nếu bạn muốn sống một cuộc đời hạnh phúc, hãy gắn nó với một mục tiêu, chứ không phải là với con người hoặc đồ vật”.

33/ “I believe that whatever we do or live for has its causality. It is good, however, that we do not know what it is.”

“Tôi tin rằng bất cứ điều gì chúng ta làm hoặc sống vì nó đều có quan hệ nhân quả. Tuy nhiên, thật tốt là chúng ta không biết đó là gì.”

17 trích dẫn thường được “gán” cho Einstein

1/ “There are only two ways to live your life. One is as though nothing is a miracle. The other is as though everything is.” - Gilbert Fowler White

“Có hai cách để sống cuộc đời của bạn. Một là như không có gì là phép lạ. Và một là như tất cả mọi thứ là một phép lạ”.

2./ “If you can’t explain it to a six year old, you don’t understand it yourself.” - Louis de Broglie

"Nếu bạn không thể giải thích điều gì đó cho một đứa trẻ 6 tuổi thì chính bạn cũng không hiểu điều đó”.

3/ “If you want your children to be intelligent, read them fairy tales. If you want them to be more intelligent, read them more fairy tales.” - Khuyết danh

“Nếu bạn muốn con mình thông minh, hãy đọc cho chúng nghe truyện cổ tích. Nếu bạn muốn chúng thông minh hơn, hãy đọc cho chúng nghe nhiều truyện cổ tích hơn.”

4/ “Logic will get you from A to Z; imagination will get you everywhere.” - Khuyết danh

“Logic sẽ đưa bạn đi từ A đến Z; trí tưởng tượng sẽ đưa bạn đến mọi nơi.”

5/ “Anyone who has never made a mistake has never tried anything new.” - Khuyết danh

“Người chưa từng mắc sai lầm là người chưa bao giờ thử làm gì cả.”

6/ “A clever person solves a problem. A wise person avoids it.” - Khuyết danh

“Người thông minh giải quyết vấn đề, còn người khôn ngoan thì tránh xa nó.”

7/ “Any fool can know. The point is to understand.” - Ernest Kinoy

“Kẻ ngốc nào cũng có thể biết. Vấn đề là phải hiểu.”

8/ “If we knew what it is we were doing, it would not be called research. Would it?” — Dr. Albert Szent-Györgyi

“Nếu chúng ta biết mình đang làm gì thì đó sẽ không được gọi là nghiên cứu. Phải vậy không?”

9/ “The search for truth is more precious than its possession.” - Gotthold Ephraim Lessing

“Việc tìm kiếm sự thật còn quý hơn việc sở hữu nó.”

10/ The Eighth Wonder of the World—is compound interest.” - Khuyết danh

“Kỳ quan thứ tám của thế giới, là lãi suất kép.”

11/ “Everybody is a genius. But if you judge a fish by its ability to climb a tree, it will live its whole life believing that it is stupid.” - Matthew Kelly

“Mọi người đều là thiên tài. Nhưng nếu bạn đánh giá một con cá qua khả năng leo trèo cây của nó thì cả đời nó sẽ nghĩ mình ngu ngốc.”

12/ “Education is that which remains, if one has forgotten everything he learned in school.” - Khuyết danh

“Giáo dục là thứ gì còn lại sau khi bạn đã quên những gì học ở trường.”

13/  “Insanity is doing the same thing over and over again and expecting different results.” - Khuyết danh

“Sự điên rồ là khi làm một việc lặp đi lặp lại và mong chờ có những kết quả khác nhau.”

14/ “A ship in harbor is safe, but that is not what ships are built for.” - John A. Shedd

“Con tàu neo đậu trong bến cảng thì an toàn, nhưng người ta đóng tàu không phải vì mục đích đó.”

15/ They’re cheering us both: you because nobody understands you, and me because everybody understands me.” — Charlie Chaplin

“Lý do người ta cổ vũ chúng ta vì, với anh thì không ai hiểu anh, còn với tôi thì mọi người đều hiểu tôi.”

16/ “If the bee disappeared off the surface of the globe then man would only have four years of life left.” - Khuyết danh

“Nếu loài ong biết mất, nhân loại chỉ có thể tồn tại thêm được 4 năm.”

17/ “Not everything that can be counted counts, and not everything that counts can be counted.” — William Bruce Cameron

“Không phải tất cả mọi thứ đếm được đều đáng kể và không phải mọi thứ đáng kể đều đếm được.”

 

- Theo Four Minute Books


Gửi bình luận
(0) Bình luận
1

7 thói quen giúp cuộc sống tốt hơn từng ngày

Đây chính là vũ khí bí mật trên con đường thu thập tài vận.
2

20 đúc kết giúp bớt 10 năm quanh co

Trưởng thành là khi hiểu được nhiều chuyện để bước tiếp nhanh hơn, ít đi khúc quanh, tránh xa thị phi. 20 nguyên tắc sẽ giúp bạn làm được điều này.
3

Đến 40 tuổi, tôi mới hiểu cách sinh tồn trong xã hội đầy thách thức

Đây là những quy tắc mà bạn cần nắm rõ trong cuộc sống để tránh đi phải đường vòng trong vài năm.
4

'Văn hóa xếp hàng'

Trong cuộc sống, ta thường phải chứng kiến vẫn có không ít người luôn “xé rào”, không chịu xếp hàng, cứ chen ngang khiến cho những người chấp hành việc xếp hàng cảm thấy khó chịu.
5

Nói không với "cắm đầu vào làm, chỉ đâu đánh đó như Thiên Lôi"

Xét cho cùng, tương lai sẽ là thời đại mơi mà “sức mạnh trí tuệ là vua”.

Tôi đã đọc 100 cuốn sách self-help. Đây là những gì tôi đã học được…

Self-help đã đi từ chỗ không quan trọng và trở thành một điều chính thống, từ chỗ khiến người khác không mấy thiện cảm đến khiến nhiều người đọc yêu thích. 

50 câu trích dẫn về việc học và phát triển sẽ mang lại động lực cho bạn

Bộ sưu tập các câu trích dẫn về học tập và phát triển từ các nhà lãnh đạo doanh nghiệp, các cựu thủ tướng, triết gia và những người có ảnh hưởng khác có thể như một lời nhắc nhở về ý nghĩa và mục đích đằng sau những gì chúng ta làm. 

4 sự thật ít người hé răng nửa lời: Không biết, ắt thiệt thân!

Nếu như chưa từng có ai tiết lộ cho bạn 4 kiến thức xã hội này, thì bạn sẽ rất dễ bị chịu thiệt khi lăn lộn ở bên ngoài.

5 câu chuyện giúp bạn có động lực: Bớt than vãn, ngừng trách móc, hãy xắn tay làm việc!

Chỉ đến khi chứng kiến các hoàn cảnh của các nhân sự ở những nơi từng làm việc, tôi mới hiểu ra ngụ ý câu nói trên.

Tuổi ba mươi: 15 điều bạn ước mình biết sớm hơn

Mọi thứ trong danh sách này đều đáng làm ở tuổi đôi mươi, mặc dù không hề bắt buộc nhưng không có lý do gì để chúng ta không thử. Hãy tập thói quen xem thời sự trước khi muốn thay đổi thế giới

Tiến sĩ tâm lý học chỉ rõ: Kiểu người này có nhiều cơ hội nghề nghiệp, dễ thăng tiến lâu dài

Một tiến sỹ tâm lý học từng nói rằng: “Thông qua hiểu mối quan hệ gia đình của một người, bạn có thể đoán được thành tích nghề nghiệp của người đó.”

4 bí quyết hạnh phúc của Trang Tử: Hoá ra, hạnh phúc rất đơn giản

Con người truy cầu thành công trong sự nghiệp, họ muốn nhà và xe, nhưng tựu chung, những mong cầu đó cũng chỉ quy về 2 chữ "hạnh phúc". Vậy, để đạt được hạnh phúc thật sự khó đến vậy sao?

Tai hại "luật đuổi rắn" trong mỗi gia đình: Con cái lớn lên kém cỏi vì cha mẹ

Đây là kiểu hành vi của cha mẹ khiến cuộc đời con gặp nhiều sóng gió.

Người tốt nghiệp thất nghiệp

Blog GS John VU - GS John Vu - 22/02/2024 13:00
Tôi mới đọc một báo cáo về người tốt nghiệp đại học bị thất nghiệp ở châu Á (Trung Quốc, Ấn Độ, Malaysia v.v.) nơi có trên 18 triệu người tốt nghiệp không thể tìm được việc làm.

Những tính năng ẩn về Tin nhắn trên iOS 17 mà có thể bạn chưa biết

Kỹ năng - Phạm Thái Học - 22/02/2024 12:00
Nếu bạn thường xuyên sử dụng Tin nhắn trên iOS 17 thì đây là những tính năng thú vị có thể bạn chưa biết đến.

Truyện Kim Dung - Chỉ người này mới có thể là sư phụ của Tiêu Viễn Sơn

Thư giãn - Nguyệt Phạm - 22/02/2024 11:00
Hóa ra, sư phụ của Tiêu Viễn Sơn là người từng đào tạo ra nhiều đại cao thủ trong giới võ lâm.

Từ phim Mai của Trấn Thành: Gia đình không hạnh phúc "hại" cuộc đời con thế nào?

Điện ảnh - Đông - 22/02/2024 10:00
Ai đó đã từng nói rằng: "Đứa trẻ hạnh phúc dùng tuổi thơ để ôm ấp cuộc đời, đứa trẻ bất hạnh dùng cả cuộc đời để chữa lành tuổi thơ".

Tài chính cho mọi người - Chìa khóa giúp bạn độc lập tài chính

Từ sách - Phim - FN - 22/02/2024 09:00
Nếu bạn đang phải vật lộn với tiền bạc, cảm thấy không có đủ số tiền mình muốn hay không kiểm soát được tài chính cá nhân… cuốn sách “Tài chính cho mọi người” sẽ giúp bạn tháo gỡ khúc mắc và có cái nhìn khác đi về tiền bạc.

Nhìn lại 2023: Những cuốn sách Hạt giống tâm hồn hay nhất giúp nuôi dưỡng tâm hồn

Tủ sách - YÊN VŨ - 22/02/2024 08:00
Những câu chuyện trong "Gieo hạt mầm tử tế", "Những chồi non hy vọng", "Nắng ấm sau mưa"... tuy bình dị, đơn giản nhưng sẽ là nguồn động viên và truyền cảm hứng giúp bạn vượt qua những chuỗi ngày khó khăn trong cuộc sống.

Kỹ năng tính toán đám mây

Blog GS John VU - GS John Vu - 21/02/2024 13:00
Nhiều công ti tính toán mây sẽ gặp vấn đề tìm công nhân có kĩ năng đúng vì tính toán mây yêu cầu một kiểu kĩ năng mới mà có thể hay không thể được dạy ở đại học.

Một số công cụ có thể giúp ngăn chặn nội dung deepfake khiêu dâm

Kỹ năng - Sơn Vân - 21/02/2024 12:00
Nội dung deepfake khiêu dâm là vấn đề lớn do trí tuệ nhân tạo (AI) tạo ra.

'Drag queen' gốc Việt diện áo dài trắng tại lễ trao giải People's Choice 2024

Giải trí - Nhật Hạ - 21/02/2024 11:00
Tại lễ trao giải People's Choice diễn ra vào sáng 19.2, theo giờ Việt Nam, Plastique Tiara - drag queen người Mỹ gốc Việt gây chú ý khi mặc chiếc áo dài trắng truyền thống Việt Nam.

Gia đình muốn phát triển giàu có cần phải làm được 15 điều này

Kỹ năng - Trung Hạ - 21/02/2024 10:00
Một gia đình hòa thuận và giàu có cần phải được xây dựng bởi nỗ lực của tất cả thành viên. Phát triển thì gian nan, nhưng hủy hoại thì chỉ trong một khoảnh khắc. Nếu làm được 20 điều dưới đây, gia hảo đoàn viên, vững như bàn thạch.

7 đạo lý từ phim Mai: Từng trải và từng đau mới nhận ra hết loạt ẩn ý này của Trấn Thành!

Điện ảnh - Chi Chi - 21/02/2024 09:00
Mai có một "rổ" đạo lý, không đao to búa lớn, nhưng đủ thấm.

Bộ truyện tranh thiếu nhi Mijade - Cùng bé khám phá bộ sách 'Thế giới diệu kỳ'

Tủ sách - Quìn - 21/02/2024 08:00
Bộ truyện tranh thiếu nhi từ Mijade Publication dành cho các bé từ 6 đến 11 tuổi, sẽ đưa bé vào thế giới giả tưởng diệu kỳ và gặp những sinh vật huyền bí.

Thực tập

Blog GS John VU - GS John Vu - 20/02/2024 12:00
Khi dạy ở châu Á, tôi thường nghe nói người tốt nghiệp đại học phàn nàn rằng họ không thể kiếm được việc làm vì họ không có kinh nghiệm. Tôi cũng ngạc nhiên rằng nhiều sinh viên đi từ trung học lên đại học mà chẳng bao giờ làm việc.

‘Người tình AI’ không chỉ độc hại mà còn đánh cắp dữ liệu người dùng

Thư giãn - Cẩm Bình - 20/02/2024 11:00
Tổ chức phi lợi nhuận The Mozilla Foundation qua nghiên cứu phát hiện các ứng dụng “người tình trí tuệ nhân tạo (AI)” không những độc hại mà còn liên tục đánh cắp dữ liệu người dùng.

Đến 40 tuổi, tôi mới hiểu cách sinh tồn trong xã hội đầy thách thức

Suy ngẫm - Ứng Hà Chi - 20/02/2024 10:00
Đây là những quy tắc mà bạn cần nắm rõ trong cuộc sống để tránh đi phải đường vòng trong vài năm.
HẠT GIỐNG TÂM HỒN
2019 Bản quyền thuộc về hatgiongtamhon.com.vn. Phát triển bởi ONECMS
Thứ 6, 23/02/2024