Xu hướng Tính toán đám mây

GS John Vu06/03/2023 10:00
Xu hướng Tính toán đám mây

Tính toán mây là cách mới để dùng Công nghệ thông tin (CNTT) nơi mọi thứ được cung cấp bởi nhà cung cấp bên ngoài, nơi các công ti thuê thay vì mua phần cứng và phần mềm và chỉ trả tiền cho điều họ dùng.

Về căn bản, Tính toán mây có thể giúp giảm chi phí trả trước, đầu tư CNTT, nhưng nó cũng làm nảy sinh việc “chuẩn hoá” phần mềm và phần cứng. Đây là tin xấu cho công nghiệp khoán ngoài CNTT về toàn thể, nhưng nó sẽ tác động lớn tới Ấn Độ và Trung Quốc.

Trong hơn hai mươi năm qua, công nghiệp khoán ngoài CNTT của Ấn Độ đã từng thành công trong việc cung cấp dịch vụ CNTT toàn thế giới. Công nghiệp đã tăng trưởng nhanh chóng, bắt đầu từ thu nhập $100 triệu kiếm được trong những năm 1990 tới trên $104 tỉ năm 2013 và nhiều triệu việc làm cho nền kinh tế của Ấn Độ. Trong vài năm qua, công nghiệp làm khoán ngoài của Trung Quốc cũng tăng trưởng nhanh chóng thành kinh doanh $45 tỉ đô la năm 2013 với vài triệu việc làm mới được tạo ra. Kinh doanh làm khoán ngoài dựa chủ yếu vào phát triển phần mềm vì từng công ti đều phải có phần mềm riêng của họ “được chuyên biệt hoá” cho nhu cầu của họ. Nhưng với “chuẩn hoá” và tính toán mây, phần lớn các công ti sẽ không còn phát triển phần mềm theo cách riêng của họ cho nên họ không cần khoán ngoài nữa.

Việc dịch chuyển sang tính toán mây chung cuộc sẽ ảnh hưởng tới toàn thể ngành công nghiệp làm khoán ngoài. Các công ti làm khoán ngoài hiện thời nhận hợp đồng từ các khách hàng khoán ngoài việc phát triển phần mềm của họ để giảm chi phí. Với tính toán mây, những khách hàng như vậy không phát triển phần mềm riêng của họ nữa và việc khoán ngoài cuối cùng sẽ biến mất. Vì phần lớn các khách hàng sẽ “thuê” phần mềm từ vài nhà cung cấp phần mềm như dịch vụ lớn như Google, Microsoft và Amazons khi các công ti này đang mở rộng kinh doanh của họ để trở thành công ti dịch vụ phần mềm. Với tính toán mây, nhiều điều sẽ được chuẩn hoá và sẽ có ít việc chuyên biệt hoá phần mềm. Điều này sẽ có nghĩa là sẽ không còn kiểu công việc sẵn có cho các công ti làm khoán ngoài.

Ngày nay các công ti CNTT chính như Microsoft, Google, Cisco, Intel, Amazon, và HP đã thừa nhận kinh doanh tiềm năng của Tính toán mây và họ đã làm những thay đổi để đi vào kinh doanh này. Một quan chức điều hành giải thích: “Chúng tôi khoán ngoài trên $300 tỉ đô la hàng năm nhưng với Tính toán mây chúng tôi có thể giữ cho kinh doanh này ở nước chúng tôi. Điều đó có nghĩa là nhiều việc làm hơn, nhiều lợi nhuận hơn, và tốt hơn cho nền kinh tế của chúng tôi. Trong vài năm tới, sẽ có thay đổi lớn trong công nghiệp CNTT và tăng trưởng nhanh vì mọi sự sẽ bùng nổ ở đây thay vì đi đâu đó khác.”

Ngày nay hai công ti CNTT lớn nhất, Google và Amazon đã thịnh vượng lên trong kinh doanh mới này. Họ đã vận hành các trung tâm dữ liệu khổng lồ lưu kí đủ mọi kiểu ứng dụng cho khách hàng Mĩ. Các công ti khác như Intel, Cisco, HP, Dell, EMC đang nhanh chóng đi theo với giá và hỗ trợ tốt hơn trong tính toán mây. Cisco đã bắt đầu một khu vực kinh doanh mới xây dựng nền tảng khổng lồ mà tổ hợp cả mạng, lưu giữ và tính toán.  Intel đang hội tụ vào việc xây dựng chip bộ xử lí đa nhân cung cấp hiệu năng đổi qui mô được và cung cấp việc dùng có hiệu quả năng lượng. Việc tiêu thụ điện hiệu quả là yếu tố then chốt trong các trung tâm dữ liệu tính toán mây. Microsoft có hội tụ năng nổ vào trung tâm dữ liệu nền nguồn mở để thâu tóm nhiều khách hàng hơn.

Các công ti khoán ngoài của Ấn độ như Infosys, TCS, Mahindra và Wipro đang nhanh chóng phát triển các chiến lược cho tính toán mây nữa nhưng sẽ là khó cho họ cạnh tranh được với các công ti Mĩ vì không có lí do gì để khách hàng có dịch vụ tính toán mây của họ ở nước khác, nếu chi phí là như nhau. Do đó chiến lược của Ấn Độ là hội tụ nhiều hơn vào các nước đang phát triển ở châu Á và châu Phi nơi kết cấu nền của họ vẫn còn yếu hay không được phát triển để nắm bắt nhanh chóng thị trường này. Họ phải tiến nhanh trước khi các công ti địa phương trong các nước đó có thể bắt đầu đi vào trong dịch vụ tính toán mây.

Đây không phải là nhiệm vụ dễ dàng vì nhiều chính phủ của các nước đang phát triển này đã nhận ra thị trường tiềm năng này và sẽ cố gắng ngăn cản nước đi như vậy từ các công ti nước ngoài. Một người lãnh đạo châu Phi giải thích: “Không có cách nào chúng tôi cho phép những công ti nước ngoài như vậy đi vào và thâu tóm thị trường mà chúng tôi có thể làm cho bản thân chúng tôi. Chúng tôi cần giữ việc làm CNT trong nước chúng tôi vì người của chúng tôi.”

Khi xu hướng kinh doanh CNTT đang tiến hoá sang “thuê” thay vì “mua” sẽ dễ dàng hơn cho các công ti địa phương nhanh chóng thâu tóm thị trường này và những công ti khởi nghiệp địa phương nhỏ để tạo ra các ứng dụng mới, giải pháp mới vì họ không cần đầu tư vào kết cấu nền CNTT. Điều đó có thể mở ra nhiều cơ hội cho phát kiến và cơ hội cho các công ti địa phương và các nước đang phát triển tăng trưởng nhiều việc làm hơn bằng cách giữ mọi thứ ở nhà.


Gửi bình luận
(0) Bình luận
1

CMMI-37

Hỏi: Trong nhiều năm, phần mềm bao giờ cũng bị trách cứ vì mọi sự đi sai. “Căn nguyên” của phần lớn thất bại phần mềm là gì và làm sao cải tiến nó?
2

CMMI-36

36.01 Hỏi: SEPG hay người hành nghề phần mềm có phải tạo ra Qui trình phần mềm chuẩn của tổ chức Organization Standard Software Process (OSSP) không? Ai nên làm cho nó có hiệu lực, người quản lí hay SEPG?
3

Nền kinh tế tri thức-1

Theo định nghĩa, nền kinh tế tri thức dựa trên việc dùng ý tưởng thay vì những khả năng vật lí và dựa trên ứng dụng của công nghệ chứ không khai thác lao động rẻ.
4

Mối quan tâm khác với CMMI

Một người quản lí dự án viết cho tôi: “Tôi không biết gì về CMMI, tôi lo lắng rằng chúng tôi có thể không đạt tới Mức 3. Xin thầy lời khuyên.”
5

CMMI-38

Hỏi: Năng lực lõi là gì? Tại sao nó là quan trọng cho tổ chức?

Nhu cầu về giáo dục công nghệ

Khi học sinh trung học Mĩ tốt nghiệp tháng này, nhiều quan chức điều hành cấp cao có thông điệp cho họ: “Xin vào đại học và học Khoa học, Công nghệ, Kĩ nghệ và Toán học (STEM) rồi tốt nghiệp và làm việc cho chúng tôi.”

Nhảy việc làm

Thuật ngữ “người nhảy việc” được áp dụng cho những người thường xuyên đổi việc làm trong nghề của họ.

Công nghệ mới, kĩ năng mới và nhu cầu mới

Công nghệ bao giờ cũng thay đổi và với bất kì thay đổi nào, kĩ năng cũng thay đổi.

Viễn kiến cho tương lai

Giám đốc điều hành (CEO) của Sony Kazuo Hirai thừa nhận với lí do chính khiến nó mất thị phần là vì nó đã không đáp ứng đủ nhanh với các điều kiện thị trường thay đổi.

Biết khách hàng muốn gì

Với toàn cầu hoá, thế giới bây giờ được kết nối bởi công nghệ thông tin và với việc gia tăng nhanh chóng của các thiết bị di động, những công ti có thể thu thập và phân tích các dữ liệu này sẽ thấy nhiều thông tin hữu ích cho họ ưu thế cạnh tranh.

Phát triển ứng dụng di động

Một sinh viên khoa học máy tính năm thứ ba viết cho tôi: “Em còn một năm nữa trước khi tốt nghiệp nhưng em lo lắng vì có nhiều người tốt nghiệp đại học mà không có việc làm ở nước em."

Giáo dục STEM

Có quan niệm sai trong các sinh viên rằng các môn như Khoa học, Công nghệ, Kĩ nghệ và Toán học (STEM) là khó, trừu tượng, phức tạp và nên tránh vì không có nhu cầu học chúng.

Lập trình trong Big data

Một sinh viên viết: “Vì Big data có nhu cầu cao trong mọi ngành công nghiệp, em cần kĩ năng lập trình nào để làm việc trong khu vực này? Xin thầy giúp.”

Nền kinh tế tri thức-1

Blog GS John VU - GS John Vu - 17/06/2024 12:00
Theo định nghĩa, nền kinh tế tri thức dựa trên việc dùng ý tưởng thay vì những khả năng vật lí và dựa trên ứng dụng của công nghệ chứ không khai thác lao động rẻ.

Có một thứ không bao giờ được phép cho người khác vay mượn, đó là vận may

Suy ngẫm - Như Nguyễn - 17/06/2024 11:00
Phần đời còn lại của bạn rất đắt giá, vì vậy hãy bảo toàn năng lượng và cảnh giác với 3 kiểu hành vi “rút hết may mắn” này.

Vị tỷ phú trao cho mỗi sinh viên 1.000 USD nhưng yêu cầu làm một việc khiến ai cũng ngỡ ngàng!

Truyền cảm hứng - Nguyễn Phượng - 17/06/2024 10:00
Các tân cử nhân đại học hò reo vui mừng khi thấy nhân viên an ninh vác các túi xách chứa tiền mặt lên sân khấu dưới trời mưa. Tuy nhiên, một thử thách khác đang chờ họ phía trước.

Bạn đang nghịch gì với đời mình - Sự giận dữ khởi nguồn từ việc cho mình là quan trọng độc nhất

Từ sách - Phim - TĐ - 17/06/2024 09:00
Nếu bạn tức giận đến cùng cực chứ không chỉ thoáng bực mình, chuyện gì đã xảy ra? Tại sao một người lại nổi giận?

Dòng chảy - Sự chú ý, nguồn năng lượng tinh thần vô giá

Từ sách - Phim - Quìn - 17/06/2024 08:00
Cần có sự chú ý để truy cập những sự việc liên quan từ ký ức, để đánh giá sự kiện và để lựa chọn cách hành xử đúng đắn.

Mối quan tâm khác với CMMI

Blog GS John VU - GS John Vu - 16/06/2024 12:00
Một người quản lí dự án viết cho tôi: “Tôi không biết gì về CMMI, tôi lo lắng rằng chúng tôi có thể không đạt tới Mức 3. Xin thầy lời khuyên.”

2 cao thủ gây tiếc nuối trong truyện của Kim Dung: Nếu tham gia Hoa Sơn luận kiếm có thể đã chiến thắng

Thư giãn - Nguyệt Phạm - 16/06/2024 11:00
Kết quả của kỳ Hoa Sơn luận kiếm lần thứ nhất có thể đã khác nếu 2 đại cao thủ này tham gia tỉ thí.

Câu chuyện xúc động về người cha, nghệ sĩ Quốc Tuấn và cậu bé Bôm sau 7 năm

Truyền cảm hứng - Nguyệt - 16/06/2024 10:00
Câu chuyện xúc động về tình phụ tử thiêng liêng giữa diễn viên Quốc Tuấn và Bôm - con trai anh, từng gây bão tại chương trình Điều ước thứ bảy năm 2017, từ đó truyền cảm hứng cho nhiều khán giả.

Bạn đang nghịch gì với đời mình - Hiểu biết chính mình là một tiến trình

Từ sách - Phim - YÊN VŨ - 16/06/2024 09:00
Theo Krishnamurti, hiểu biết chính mình là một tiến trình mà ở đó ta khám phá và nhận biết về bản thân qua hành động, qua các mối tương quan với xã hội và với người khác.

Hạnh phúc đến từ sự biến mất - Được mất chỉ là lẽ thường

Từ sách - Phim - Quìn - 16/06/2024 08:00
Cánh cửa hạnh phúc luôn mở rộng. Chỉ cần chúng ta hướng tâm bình an trên mỗi bước đi, hạnh phúc sẽ hóa nhiệm màu ngay trước mắt.

Cải tiến qui trình với CMMI

Blog GS John VU - GS John Vu - 15/06/2024 12:00
Làm sao để bắt đầu cải tiến qui trình dùng CMMI? Phải mất bao lâu để chuyển lên một mức CMMI? Xin thầy lời khuyên.”

5 điều giúp tôi trị căn bệnh 'thích giày vò chính mình'

Suy ngẫm - Trung Hạ - 15/06/2024 11:00
Quá trình cải thiện chính mình không hề đơn giản, song không vì thế mà bỏ cuộc.

Cái bẫy 'vì hạnh phúc' của những cặp bố mẹ có con khi còn quá trẻ

Phong cách sống - Hải Yến - 15/06/2024 10:00
Yêu nhau, cặp đôi muốn tiến đến giai đoạn khẳng định tình cảm bằng một đứa con chung. Song, tình yêu của vợ chồng trẻ sẽ bị bóp méo thành hình dạng nào dưới những áp lực nuôi con nếu ông bố, bà mẹ chưa hiểu rõ những đòi hỏi của thiên chức này?

Thánh kinh marketing - Chừng nào chưa phải là một thương hiệu, chừng đó bạn còn chật vật kiếm tiền

Từ sách - Phim - YÊN VŨ - 15/06/2024 09:00
Nếu là một người lao động đơn thuần, khách hàng không quan tâm đến người cung cấp dịch vụ mà chỉ chú trọng giá tiền. Nhưng nếu là một chuyên gia, bạn có thể dễ dàng đòi giá cao và giá trị thị trường của bạn cũng sẽ cao.

Hiểu - Osho: Chỉ khi đã giàu có, mới nhận thức được sự nghèo khó bên trong của mình

Từ sách - Phim - Quìn - 15/06/2024 08:00
Tình trạng mất cân bằng nghiêm trọng đã xảy ra. Sự giàu có ở đó, nhưng con người không hề cảm thấy giàu có, phong phú; ngược lại, họ đang cảm thấy rất bần cùng, rất nghèo khổ.
HẠT GIỐNG TÂM HỒN
  • Địa chỉ: 11H Nguyễn Thị Minh Khai - P. Bến Nghé - Quận 1 - TP. Hồ Chí Minh
  • Điện thoại: (+8428) 38233860 - Email: triviet@firstnews.com.vn
  • Giấy phép số 496/GP-BTTTT Bộ Thông tin và Truyền thông cấp ngày 17/10/2022
  • Chịu trách nhiệm chính: Nguyễn Văn Phước
  • Công ty TNHH văn hóa sáng tạo Trí Việt
  • Fax: (+8428) 38224560
  • Thỏa thuận cung cấp dịch vụ mạng xã hội Hạt giống tâm hồn
2019 Bản quyền thuộc về hatgiongtamhon.com.vn. Phát triển bởi ONECMS
Thứ 3, 18/06/2024