Nghề tốt nhất: công nghệ thông tin

GS John Vu24/10/2023 11:00
Nghề tốt nhất: công nghệ thông tin

Ngày nay nhiều người đang dùng máy tính, dù đó là máy bàn, laptop, máy tính bảng, hay điện thoại thông minh. Máy tính đang trở thành ngày càng quan trọng cho mọi thứ và nhiều người đang dựa trên công nghệ tính toán hơn trước đây.

Đó là lí do tại sao công nghệ thông tin (CNTT) là lĩnh vực tăng trưởng nhanh nhất trong thế kỉ 21 và là nghề tốt nhất mà bất kì thanh niên nào cũng có thể có. Ngày nay kĩ năng lập trình đang trở thành quan trọng như kĩ năng đọc và viết, và viết mã là điều thực hành nhất mà sinh viên đại học phải học.

Gần đây nhiều đại học Mĩ yêu cầu sinh viên học môn “Nhập môn khoa học máy tính” như một phần của giáo dục tổng thể của họ; một số trường thậm chí còn yêu cầu sinh viên hoàn thành một năm trọn các môn tính toán, bao gồm lập trình trong Java và Python. Kết quả là, số các sinh viên ghi danh vào lĩnh vực công nghệ thông tin (Khoa học máy tính, Kĩ nghệ phần mềm và Quản lí hệ thông tin v.v.) đang tăng lên nhiều hơn bao giờ trước đây.

Một sinh viên năm thứ hai nói: “Chúng tôi nghĩ lĩnh vực máy tính là khó nhưng sau khi học vài môn trong máy tính chúng tôi nhận ra là nó không khó chút nào. Khi chúng tôi hiểu ứng dụng của công nghệ thông tin và tầm quan trọng của nó cho xã hội chúng ta, một số trong chúng tôi quyết định học Khoa học máy tính; số khác chuyển sang Quản lí hệ thông tin hay Kĩ nghệ phần mềm. Với thiếu hụt về công nhân tính toán có kĩ năng, chúng tôi đã thấy nhiều người tốt nghiệp có được đề nghị tốt tại Google, Facebook, Twitter và Amazon.

Ngày nay Thung lũng Silicon có nhiều hấp dẫn với người tốt nghiệp đại học hơn là Phố Wall. Với hàng triệu người tốt nghiệp kinh doanh không thể kiếm được việc làm, học Khoa học máy tính hay Kĩ sư phần mềm đã trở thành nghề tốt nhất mà sinh viên có thể có được.”

Một sinh viên khác nói thêm: “Nhìn vào tất cả các ngân hàng và công ti tài chính lớn ở Phố Wall; họ vẫn đang sa thải người. Nhìn vào châu Âu và châu Á, các công ti ngân hàng và tài chính đang có vấn đề với nhiều công ti trong số họ đang đóng cửa và mọi người mất việc làm. Thời tốt đẹp của tài chính, thị trường chứng khoán, và ngân hàng qua rồi. Kinh tế ngày nay đang phụ thuộc nhiều vào công nghệ thông tin. Tất cả các đầu tư trên thế giới đang đổ vào trong các công ti công nghệ như Apple, Google và Facebook. Tương lai là trong công nghệ và trong thế giới cạnh tranh này sinh viên phải bắt đầu học kĩ năng máy tính sớm ngay khi còn ở phổ thông để đáp ứng cho nhu cầu nền kinh tế mới này.”

Sinh viên không lập kế hoạch học công nghệ thông tin vẫn có thể được lợi từ việc có tri thức nào đó về máy tính vì máy tính là nền tảng của nhiều thứ mọi người làm ngày nay. Khi bạn dùng điện thoại thông minh, nó thực sự là máy tính nhỏ trong tay bạn; khi bạn tìm thông tin trên web, bạn thực tế đang dùng máy tính. Bất kể lĩnh vực học tập nào bạn chọn, bạn cần có tri thức về máy tính. Công nghệ tính toán là tương tự với số học mà bạn học ở trường tiểu học, nó là cơ sở cho tư duy logic vì ngày nay máy tính có ở mọi nơi và mọi người nên biết cái gì đó về nó.

Vài tháng trước, Harvard Business Review đã viết rằng việc làm tốt nhất của thế kỉ 21 KHÔNG phải là y học, âm nhạc hay phim ảnh mà trong lĩnh vực máy tính. Nó liệt kê việc làm số một trên thế giới là “nhà khoa học dữ liệu”, người có thể viết mã máy tính và phân tích sức mạnh của dữ liệu lớn để đi tới các cách phát kiến để thêm ưu thế kinh doanh cho công ti. Theo phân tích Phố Wall, CNTT là đầu tư tốt hơn là vào bác sĩ y tế, dược sĩ, hay nha sĩ vì họ chỉ cần bốn năm trong đại học nhưng làm ra lương tương tự.

Người CNTT thậm chí làm ra nhiều tiền hơn người làm ngân hàng, người môi giới chứng khoán và cố vấn tài chính vì hiện thời nhu cầu đang vượt quá cung cấp, cho phép công nhân CNTT đòi trả lương lớn hơn cùng với tuỳ chọn cổ phần. Công nghiệp CNTT báo cáo rằng có hàng trăm nghìn việc làm chờ đợi người tốt nghiệp trong một mình khu vực thung lũng Silicon. Một cố vấn nghề nghiệp ở đại học bình luận: “Đây là thời tốt nhất để học công nghệ thông tin bởi vì có nhiều việc làm hơn là người xin làm. Gần như mọi người tốt nghiệp đều có đề nghị tốt và nhu cầu này vẫn rất cao ít nhất trong năm năm tới. Sinh viên đại học nên bắt lấy cơ hội này bây giờ nếu không sẽ bỏ lỡ cơ hội tốt nhất để xây dựng nghề nghiệp vững chắc.”

English version

The best career

Today more people are using computer, whether it is a desktop, laptop, tablet, or smartphone. Computers are becoming more important to everything people do and more people are relying on computing technology than ever before. That is why Information Technology (IT) is the fastest growing field in the 21st century and the best career any young people can have. Today programming skill is becoming as important as reading and writing skills, and writing code is the most practical thing college students must learn.

Recently many U.S. universities are requiring students to take the “Introduction to Computer Science” course as part of their overall education; some even requires students to complete a full year of computing courses, including programming in Java and Python. As a result, the number of students enrolls in information technology fields (Computer Science, Software Engineering and Information System Management etc.) are increasing more than ever before. A second year student said: “We think computer field is difficult but after taking few courses in computer we realize that it is not that difficult at all. As we understand the application of information technology and the important of it to our society, some of us decide to study Computer Science; others switch to Information System Management or Software Engineering. With the shortage of computing skilled workers, we have seen many graduates get good offers at Google, Facebook, Twitter and Amazon. Today Silicon Valley has more appeal to college graduates than Wall Street. With millions of business graduates could not get job, study Computer Science or Software Engineer has become the best careers students could get.” Another student added: “Look at all the big banks and financial companies in Wall Street; they are still laying off people. Look at Europe and Asia, banking and financial companies are having problems with so many of them are closing down and people are losing jobs. The good time of finance, stock market, and banking is over. The economy today is depending more on information technology. All the investments in the world are pouring into technology companies such as Apple, Google and Facebook. The future is in technology and in this competitive world students must begin to learn computer skills as early as high school in order to meet the needs of this new economy.”

Students who do not plan to study information technology can still benefit from having some knowledge of computer because computer is the fundamental of many things people do today. As you are using smartphone, it is really a small computer in your hand; as you are searching information on the web, you are actually using a computer. Regardless what field of study that you select, you need to have knowledge of computer. Computing technology is similar to arithmetic that you learn in elementary school, it is a basic for logical thinking because today computers are everywhere and everybody should know something about it.

Few month ago, Harvard Business Review wrote that the best job of the 21st century is NOT medical, music or movie but in computer field. It listed the number one job in the world as “Data scientists”, the people who can write computer code and analyze the power of big data to come up with innovative ways to add business advantage to companies. According to Wall Street analysis, IT is a better investment than a medical doctor, pharmacist, or dentist as that they only need four years in college but making similar salary. IT people even make more money than banker, stock broker, and financial advisor because currently the demand outstrips the supply, allowing IT workers to command a bigger paycheck and stock options. IT industry reports that there are hundred thousands of jobs waiting for graduates in the Silicon Valley area alone. A college career advisor comments: “This is the best time to study information technology because there are more jobs than applicants. Almost every graduate have good offer and the demand is still very high at least in the next five years. College students should catch the opportunity now or else missing the best chance to build a solid career.”

 


Gửi bình luận
(0) Bình luận
1

Phương pháp dạy đại học

“Sinh viên của tôi không thích đọc trước khi lên lớp. Họ thường tới lớp mà không chuẩn bị và mong đợi rằng tôi giải thích mọi thứ trong bài giảng. Làm sao tôi có thể khuyến khích họ đọc nhiều hơn vì thời gian trên lớp của tôi bị giới hạn?”
2

Động viên sinh viên

Mọi giáo sư đều muốn sinh viên học và áp dụng điều họ đã học để phát triển các kĩ năng của họ. Tuy nhiên động viên sinh viên học là không dễ bởi vì có nhiều điều làm sao lãng cả bên trong và bên ngoài trường.
3

Big Data trong thị trường cạnh tranh

Một người quản lí hỏi: “Có cách nào tốt hơn để giải thích về Big Data không? Nhiều người đang nói về nó nhưng tôi không thấy nhu cầu hay ích lợi gì về nó cả? Xin thầy giải thích.”
4

Kỹ năng Big Data

Một sinh viên hỏi tôi: “Em cần kĩ năng nào để làm việc trong khu vực Big Data?” “Em có thể học những kĩ năng này ở đâu?” Xin thầy lời khuyên.”
5

Tại sao vào đại học?

Một sinh viên viết: “Nhiều người tốt nghiệp đại học mà không thể tìm được việc làm; vậy tại sao vào đại học? Trường nghề có là chọn lựa tốt hơn không? Xin thầy lời khuyên.”

Quản lý nghề của bạn

Bạn phải nắm quyền kiểm soát nghề của bạn và làm cho nó xảy ra theo kế hoạch của bạn.

Bill Gates và MOOC

Ông Gates thôi thúc xem xét MOOC như tài nguyên phụ thêm để giúp cải tiến việc dạy làm cho đại học hiệu quả hơn.

Giải thưởng Nobel khác cho Carnegie Mellon

Lars Peter Hansen, một cựu giáo sư tại Carnegie Mellon University là người được giải thưởng Nobel 2013 về Khoa học kinh tế.

Big Data và Gia tốc

Một sinh viên hỏi: “Em hiểu rằng Big Data là về thu thập “đa dạng” dữ liệu theo “khối lượng” lớn nhưng tại sao chúng ta cần nó thật nhanh? “Gia tốc” có liên quan gì tới Big Data? Xin thầy giải thích.”

Ấn Độ và xu hướng toàn cầu hoá

Tuần trước, Krishnan Patel một giáo sư kinh tế từ Ấn Độ đã tới thăm CMU và tôi đã mời ông ấy cho bài giảng cho sinh viên của tôi. Sau đây là điều ông ấy đã chia sẻ với sinh viên trong lớp học toàn cầu hoá của tôi.

Tổng quan về Quản lí hệ thông tin

Một sinh viên hỏi: “Em quan tâm tới Quản lí hệ thông tin (ISM) nhưng em vẫn không hiểu em sẽ làm gì với bằng cấp này? Kĩ năng hay môn học nào em phải học để là người quản lí hệ thông tin thành công? Xin thầy lời khuyên.”

Sinh viên không được chuẩn bị

Sinh viên không sẵn sàng cho đại học, đó là người tới lớp mà không biết tại sao họ ở đó và họ sẽ làm gì.

Quá khứ và hiện tại, học nhiều hơn

Trong thế giới toàn cầu này, tốc độ là qui tắc vì công ti phải có nước đi nhanh chóng để nắm cơ hội trước khi đối thủ cạnh tranh nắm. Để tận dụng ưu thế về tốc độ, cấu trúc công ti phải thay đổi để thích nghi với môi trường doanh nghiệp mới.

Câu chuyện cuộc sống - A dua 'căn bệnh' cần loại bỏ

Truyền hình - 28/11/2023 12:00
A dua được biết đến như là một căn bệnh hùa theo người khác một cách thiếu suy nghĩ hoặc để lấy lòng một ai đó.

Chuột có thể có trí tưởng tượng

Thư giãn - Cẩm Bình - 28/11/2023 11:00
Tạp chí khoa học Science ngày 2.11 vừa đăng tải một nghiên cứu phát hiện chuột có thể suy nghĩ về đồ vật và địa điểm không ở ngay trước mặt chúng.

Cô gái khuyết tật, 2 lần vô địch điền kinh thế giới: 'Tôi không muốn bố phải dằn vặt suốt cuộc đời'

Truyền cảm hứng - Nguyễn Phượng - 28/11/2023 10:00
Để người bố vơi bớt đi cảm giác tội lỗi về tai nạn của con gái, cô gái khuyết tật 27 tuổi đã không ngừng nỗ lực và trở thành nhà vô địch giải đua xe lăn thế giới.

Xoay chuyển tình hình Biển Đông - 'Đảo Thiên đường' khu dự trữ sinh quyển thế giới

Từ sách - Phim - Quang Thanh - 28/11/2023 09:00
Có 23.000 cư dân trên đảo đang sống chan hòa với Biển Đông. Các ngư dân, một số có tàu vỏ gỗ cỡ nhỏ và nhiều người dùng thúng chai, ngày ngày thả lưới giăng câu để đánh bắt bào ngư, cá vược, cá mú, tôm hùm, mực và hải sâm.

Khoảnh khắc người sáng tạo - Bận rộn không phải là thước đo của thành công

Từ sách - Phim - Quìn - 28/11/2023 08:00
Thực tế, việc bạn đánh đổi giấc ngủ cho 2-3 công việc cùng một lúc thể hiện việc bạn quá kém cỏi trong việc lập kế hoạch và đưa ra lựa chọn cho riêng mình.

Câu chuyện cuộc sống - Phải làm gì nếu trẻ không thích đi học?

Truyền hình - PV - 27/11/2023 12:00
Nhiều trẻ rất sợ khi bắt đầu đi học. Có phụ huynh đồng hành và giúp con vượt qua nỗi sợ, tuy nhiên vẫn có nhiều phụ huynh la mắng, cảnh báo con mà không biết rằng con đang gặp phải nỗi sợ khi phải làm quen với môi trường mới.

Bí ẩn vụ trộm bộ não của thiên tài Albert Einstein

Thư giãn - Linh Anh - 27/11/2023 11:00
Chỉ vài giờ sau khi Einstein qua đời, bộ não của ông đã bị đánh cắp một cách đầy bí ẩn, "vụ trộm thế kỷ" kinh hoàng được che giấu hơn 3 thập kỷ.

7 điều đúc kết, hạnh phúc cũng từ đây mà ra

Suy ngẫm - Trung Hạ - 27/11/2023 10:00
Đời người là những trải nghiệm và đúc kết. Vậy mấy chục năm qua, bạn đã nhận ra được điều gì tâm đắc nhất về cuộc sống?

50 câu nói hay trong bộ sách Hạt giống tâm hồn kỳ 2

Từ sách - Phim - Ánh Ngọc - 27/11/2023 09:00
Nội dung của Hạt giống tâm hồn tuy bình dị, đơn giản nhưng sâu sắc, mang đến những câu chuyện truyền cảm hứng và là nguồn động viên, chỗ dựa tinh thần làm thay đổi cuộc sống, đem đến những giá trị tích cực cho nhiều thế hệ bạn đọc Việt Nam.

Giấc mơ của cha ông ta ngày xưa nhân văn hơn con người thời nay

Thư giãn - Anh Tú - 27/11/2023 08:00
Một nghiên cứu được thực hiện bởi các nhà nghiên cứu từ Đại học Geneva (UNIGE) và Đại học Toronto tiết lộ rằng những giấc mơ của cha ông ta ngày xưa nhân văn hơn chúng ta ngày nay.

Đời rất đẹp - Người mẹ đơn thân dành cả cuộc đời nuôi trẻ bị bỏ rơi

Truyền hình - PV - 26/11/2023 12:00
"Mẹ đơn thân của hàng trăm đứa trẻ" là câu chuyện của chị Giáp Thị Sông Hương. Sau lần vô tình nhặt được đứa bé bị bỏ rơi ở bãi rác cách đây gần 40 năm, chị Giáp Thị Sông Hương như có duyên với những đứa bé bất hạnh.

Tiêu Dao đấu với Thiếu Lâm thì môn phái nào chiến thắng: Kim Dung đưa đáp án gây tranh cãi

Thư giãn - Nguyệt Phạm - 26/11/2023 11:00
Cuộc chiến giữa Tiêu Dao phái và Thiếu Lâm phái chắc chắn sẽ "long trời lở đất".

8 năm làm việc cùng Bill Gates, sếp cũ Microsoft “học mót” được 3 bài học quý hơn vàng

Phong cách sống - Thiên Di - 26/11/2023 10:00
Ông nói tỷ phú Bill Gates là thiên tài trong việc tìm ra điểm then chốt và gần như ông luôn đúng.

50 câu nói hay trong bộ sách Hạt giống tâm hồn kỳ 1

Từ sách - Phim - Ánh Ngọc - 26/11/2023 09:00
Bộ sách Hạt giống tâm hồn này gồm những câu chuyện chân tình, giản dị từ những con người bình dị đó sẽ giúp bạn cảm nhận, tìm lại được những giá trị của bản thân và ý nghĩa cuộc sống mà ta đã băng qua quá nhanh và vô tình lãng quên.

Bạn thật sự là ai - Khám phá 5 nhóm tính cách tác động sâu sắc đến cuộc đời của mỗi người

Từ sách - Phim - Quìn - 26/11/2023 08:00
Năm nhóm tính cách này có tác động sâu sắc đến cuộc đời mỗi người.
HẠT GIỐNG TÂM HỒN
2019 Bản quyền thuộc về hatgiongtamhon.com.vn. Phát triển bởi ONECMS
Thứ 3, 28/11/2023