Big Data và Gia tốc

GS John Vu18/10/2023 12:00
Big Data và Gia tốc

Một sinh viên hỏi: “Em hiểu rằng Big Data là về thu thập “đa dạng” dữ liệu theo “khối lượng” lớn nhưng tại sao chúng ta cần nó thật nhanh? “Gia tốc” có liên quan gì tới Big Data? Xin thầy giải thích.”

Đáp: Big Data là công nghệ mới và cách mới để làm kinh doanh điều có thể thêm nhiều ưu thế có giá trị. Nó hội tụ vào thu thập dữ liệu từ các khối lượng rất lớn của đa dạng rộng dữ liệu từ nhiều nguồn bằng việc tạo khả năng thu thập gia tốc cao để trích rút thông tin có giá trị và phân tích chúng để tạo ra ưu thế doanh nghiệp.

Ngày nay các công ti trên khắp thế giới đang kích động về việc tìm ra những cách mới để trích rút khối lượng và sự đa dạng dữ liệu từ các phương tiện xã hội, thiết bị di động, các cảm biến, và các ứng dụng khác. Tuy nhiên nhiều người vẫn gặp vấn đề với gia tốc hay nhịp độ theo đó dữ liệu có thể được thu thập, tổ chức và phân tích để tạo ra sáng suốt làm cho các nhà lãnh đạo doanh nghiệp có thể hành động nhanh chóng để phát sinh giá trị doanh nghiệp tức thì.

Nhu cầu về tốc độ trong Big Data là quan trọng bởi vì mọi thứ xảy ra nhanh. Nếu một ngân hàng thu thập thông tin để phát hiện món vay xấu nhưng thấy chúng sáu tuần sau khi cho vay nhiều khoản vay thì điều đó là quá trễ để làm cái gì đó về việc đó. Thông tin được thu thập KHÔNG còn giá trị nữa. Ngân hàng cần gia tốc để cho nó có thể nhận diện khoản vay xấu trong khi xử lí việc xin vay chứ không phải sau điều đó. Cùng điều đó xảy ra khi những người kinh doanh thị trường chứng khoán cần ra quyết định về mua hay bán khi thị trường chứng khoán lên hay xuống, chậm vài phút có thể có nghĩa là họ phải trả giá cao hơn hay bán với giá thấp hơn và điều đó có nghĩa là mất ưu thế.

Trong thị trường thay đổi nhanh chóng này, tốc độ là rất quan trọng. Vì dữ liệu thường lưu trong cơ sở dữ liệu mà cần thời gian để tìm kiếm và cập nhật và điều đó có thể là quá trễ. Có công nghệ mới có thể làm cho mọi sự xảy ra nhanh hơn như tính toán trong bộ nhớ, sẽ giúp cắt bớt thời gian cần để truy nhập, truy lục, cập nhật và phân tích thông tin tới vài giây bởi vì dữ liệu ở trong máy tính nơi nó dễ dàng trích rút ra thay vì lưu giữ chúng trên đĩa cứng điều cần thời gian tìm và truy lục.

Tất nhiên, công nghệ chỉ là một phần của hệ thống. Các công ti cần các nhà khoa học dữ liệu có kĩ năng và các nhà thống kế để phát triển các mô hình phân tích nhanh và các thuật toán hiệu quả để có được thông tin có giá trị cho người ra quyết định nhanh chóng. Gia tốc dữ liệu là sự cần thiết doanh nghiệp mà tạo cho công ti cơ hội để đánh bại đối thủ cạnh tranh trong thị trường cạnh tranh cao. Vài năm trước, việc làm của nhà khoa học dữ liệu, kĩ sư dữ liệu, người phân tích dữ liệu thậm chí còn chưa tồn tại. Ngày nay mọi công ti đều cần chúng và khi nhu cầu là cao, nhiều sinh viên khoa học máy tính đang chuyển vào trong bằng cấp chuyên sâu trong khoa học dữ liệu và phát triển các kĩ năng trong thao tác dữ liệu, phân tích dữ liệu dùng Hadoop, Pig, và Hive, NonSQL, và MapReduce v.v.

—English version—

Big Data and Velocity

A student asked: “I understand that Big Data is about collecting a “Variety” of data in large “Volume” but why do we need to do it fast? What “Velocity” has to do with Big Data? Please explain.”

Answer: Big Data is new technology and new way to do business that can add many valuable advantages. It focuses on collect data from very large volumes of wide variety of data from many sources by enabling high velocity collection to extract valuable information and analyze them to create business advantages. Today companies around the world are excited about finding new ways to extract the volume and variety of data from social media, mobile devices, sensors, and other applications. However many are still having problem with velocity or the pace at which data can be collected, organized and analyzed to produce insights that business leaders can act quickly to generate instant business value.

The need for speed in Big Data is important because things happen fast. If a bank collects information to detect bad loans but finding them six weeks after loaning out many loans then it is too late to do something about it. The information collected is NOT valuable anymore. The bank needs velocity so it can identify bad loans while processing the application not after that. The same thing happen when stock market traders need to make decision on buying or selling when the stock market is going up or down, a few minutes late could means they have to pay higher price or selling at lower price and it means losing advantages.

In this fast changing market, speed is very important. Since data is often store in database which needs time to retrieve and update and it may be too late. There is new technology that can make things happen faster such as in-memory computing, will help cut the time it takes to access, retrieve, update and analyze information to few seconds because the data is in the computer where it is easy to extract instead of store them on disk drives that take time to search and retrieve.

Of course, technology is only part of the system. Companies need skilled data scientists and statisticians to develop fast analytic models and efficient algorithms to get valuable information to decision makers quickly. Data velocity is a business necessity that gives companies an opportunity to beat competitors in a highly competitive market. Few years ago, the jobs of data scientist, data engineer, data analyst did not even exist. Today every company need them and as the demand is high, more computer science students are moving into advanced degree in data science and develop skills in data manipulation, data analytics using Hadoop, Pig, and Hive, NonSQL, and MapReduce etc.


Gửi bình luận
(0) Bình luận
1

Lời khuyên cho người tốt nghiệp bị thất nghiệp

Tốt nghiệp đại học nhưng không thể tìm được việc làm, không phải bởi vì thiếu tri thức và kĩ năng, mà vì kinh tế đang trong cơn suy thoái. Làm sao thoát khỏi tình trạng này?
2

Vào đại học, một chương mới

Khi bạn vào đại học là sinh viên năm thứ nhất, bạn cũng bắt đầu một “chương mới” trong đời nơi bạn có thể xác định tương lai của bạn, chọn bạn bè, làm điều bạn muốn, và thay đổi bản thân bạn thành điều bạn muốn là.
3

Việc làm kiểm thử phần mềm

Nhu cầu về người kiểm thử phần mềm trên thế giới đã tăng lên đến 45% khi so sánh với số những người kiểm thử năm 2010.
4

Xu hướng mới: SMAC

Các công ti làm khoán ngoài CNTT phải nhanh chóng chuyển vào SMAC (phương tiện xã hội, di dộng, phân tích dữ liệu lớn và tính toán mây – Social media, Mobility, big data Analytics and Cloud computing) nếu không sẽ mất kinh doanh vào tay người khác.
5

Điện thoại di động và cơ hội trong nền di động

Cách đây nhiều năm, điện thoại di động bắt đầu một xu hướng công nghệ mới với năm mươi triệu người dùng toàn cầu, sau đó đã có 5.6 tỉ người dùng điện thoại di động.

Ấn Độ và xu hướng toàn cầu hoá

Tuần trước, Krishnan Patel một giáo sư kinh tế từ Ấn Độ đã tới thăm CMU và tôi đã mời ông ấy cho bài giảng cho sinh viên của tôi. Sau đây là điều ông ấy đã chia sẻ với sinh viên trong lớp học toàn cầu hoá của tôi.

Tổng quan về Quản lí hệ thông tin

Một sinh viên hỏi: “Em quan tâm tới Quản lí hệ thông tin (ISM) nhưng em vẫn không hiểu em sẽ làm gì với bằng cấp này? Kĩ năng hay môn học nào em phải học để là người quản lí hệ thông tin thành công? Xin thầy lời khuyên.”

Sinh viên không được chuẩn bị

Sinh viên không sẵn sàng cho đại học, đó là người tới lớp mà không biết tại sao họ ở đó và họ sẽ làm gì.

Quá khứ và hiện tại, học nhiều hơn

Trong thế giới toàn cầu này, tốc độ là qui tắc vì công ti phải có nước đi nhanh chóng để nắm cơ hội trước khi đối thủ cạnh tranh nắm. Để tận dụng ưu thế về tốc độ, cấu trúc công ti phải thay đổi để thích nghi với môi trường doanh nghiệp mới.

Lựa chọn một lĩnh vực học tập đại học

“Em sẽ vào đại học nhưng em không biết chọn lĩnh vực học tập nào? Vấn đề là điều em muốn lại không phải là điều bố mẹ em muốn và điều em thích không phải là điều bạn bè em thích. Em gặp khó khăn khi quyết định. Xin thầy lời khuyên.”

Bắt đầu một dự án mới

“Tôi là người vừa được cử làm quản lí một dự án mới. Tôi muốn là người quản lí thành công và bắt đầu dự án theo cách tốt nhất có thể được. Tôi có thể dùng kĩ năng nào từ người lãnh đạo tổ trong việc làm mới này và tôi cần cải tiến những gì?”

Thế giới công nghệ

Ngày nay tiến bộ trong công nghệ đã làm tăng việc làm và sự sung túc cho công nhân có kĩ năng, phần lớn là những người có giáo dục cao nhưng làm giảm số công nhân lao động, những người có ít giáo dục hơn.

Con đường nghề nghiệp

Việc học cả đời là thái độ mà bạn phải phát triển từ sớm khi bạn vẫn còn trong trường. Nếu bạn nghĩ rằng có bằng cấp và kiếm được việc làm là mục đích tối thượng thì bạn đang phạm sai lầm lớn.

Tìm ra lời giải cho bài toán 'khách mời dự tiệc' thách thức cả thế kỷ với các nhà toán học

Thư giãn - Anh Tú - 05/12/2023 13:00
Hai nhà toán học đã tìm ra cách mới để áp đặt trật tự cho sự hỗn loạn dưới dạng bài toán khách mời dự tiệc khiến họ bối rối trong gần một thế kỷ – được gọi là bài toán Ramsey, còn được viết là r(4,t).

Câu chuyện cuộc sống - Lời nói gói vàng

Truyền hình - PV - 05/12/2023 12:00
Ông bà ta có câu “Lời nói gói vàng” nhằm giáo dục các thế hệ về giá trị của lời nói.

Điện thoại di động và cơ hội trong nền di động

Blog GS John VU - GS John Vu - 05/12/2023 11:00
Cách đây nhiều năm, điện thoại di động bắt đầu một xu hướng công nghệ mới với năm mươi triệu người dùng toàn cầu, sau đó đã có 5.6 tỉ người dùng điện thoại di động.

"Hiện tượng lạ" Trung Quốc: Người trẻ nhảy nhót trên phố để livestream theo đuổi giấc mơ nổi tiếng

Phong cách sống - Trung Hạ - 05/12/2023 10:00
Một số người từng là shipper, tiểu thương bày sạp bán hàng... Giờ đây, họ không ngần ngại thể hiện tài năng trên đường phố để theo đuổi sự nổi tiếng.

Nội lực - Để khát khao tích cực không biến thành mơ mộng hão huyền

Từ sách - Phim - Quang Thanh - 05/12/2023 09:00
Khát khao tích cực đi cùng với cảm xúc mạnh mẽ sẽ thu hút những sự việc tương ứng xảy ra trong đời thực.

Sống đời tự do - Để đạt đến trạng thái tình yêu vô điều kiện và an ổn hoàn toàn

Từ sách - Phim - Quìn - 05/12/2023 08:00
“Con người đang cố dùng thế giới bên ngoài để chữa lành thế giới bên trong, trong khi tốt hơn là nên bắt đầu bằng việc tìm hiểu lý do vì sao họ không cảm thấy an ổn ở bên trong”.

Câu chuyện cuộc sống - Làm thế nào để biết thế mạnh và đam mê của bản thân

Truyền hình - PV - 04/12/2023 12:00
Hiện nay một vài bộ phận giới trẻ đang rơi vào tình trạng không biết và không xác định được đam mê và thế mạnh của bản thân.

Sức khoẻ di động - APP di động hỗ trợ sức khỏe

Blog GS John VU - GS John Vu - 04/12/2023 11:00
Thuật ngữ “sức khoẻ di động” nói tới việc dùng các công nghệ di động để hỗ trợ cho các chức năng y tế, phòng khám, và vận hành trong công nghiệp chăm sóc sức khoẻ cũng như cải tiến các ứng dụng sức khoẻ.

Suốt 29 năm "làm bố của những cục nợ", người đàn ông viết lại cuộc đời cho 276 đứa trẻ

Truyền cảm hứng - Trung Hạ - 04/12/2023 10:00
Nhờ có Bách Kiếm, quỹ đạo cuộc đời của nhiều đứa trẻ đã được viết lại hoàn toàn.

Nội lực - Khả năng nội cảm thụ: Học cách đọc vị cơ thể bạn

Từ sách - Phim - TĐ - 04/12/2023 09:00
Nội cảm thụ là một khái niệm khó nắm bắt nếu bạn chưa từng tập yoga hay chơi các môn thể thao yêu cầu sự phản hồi sinh học từ cơ thể. Bạn càng nhạy cảm và chú tâm vào cơ thể thì khả năng nội cảm thụ của bạn càng mạnh mẽ.

Đôi điều cần suy ngẫm - Krishnamurti bàn về "chú tâm" và "tham vọng"

Từ sách - Phim - Quìn - 04/12/2023 08:00
Điều hết sức quan trọng là đang khi bạn còn trẻ, phải khám phá xem bạn thực sự thích làm việc gì; và đây là cách thức duy nhất để tạo ra một xã hội mới.

Đời rất đẹp - Chàng trai khiếm thị mang Ánh Dương cho người cùng cảnh ngộ

Truyền hình - PV - 03/12/2023 12:00
Đời Rất Đẹp "Ánh Dương của người khiếm thị" là câu chuyện đời bi thương của anh Nguyễn Ngọc Hiếu.

Cao thủ đen đủi trong Thiên long bát bộ: Võ công sánh ngang Mộ Dung Phục, chết thảm dưới tay một phụ nữ

Thư giãn - Nguyệt Phạm - 03/12/2023 11:00
Cao thủ này từng được Kiều Phong (Tiêu Phong) nhận xét có nội lực ghê gớm.

Tập trung mục tiêu lớn bằng cách làm tốt nhiều mục tiêu nhỏ

Suy ngẫm - Như Nguyễn - 03/12/2023 10:00
Cách đây một thời gian, tôi cùng một người bạn ghé thăm chợ đêm nổi tiếng ở địa phương tại một khu du lịch. Có một gian hàng ở chợ đêm thu hút rất nhiều người đến xem, tấm biển ghi "Thử thách viết từ 1 tới 600".

Nắng ấm sau mưa - Mẹ là món quà ngọt ngào mà Thượng Đế ban tặng cho mỗi người con

Từ sách - Phim - Ánh Ngọc - 03/12/2023 09:00
Với 21 câu chuyện giàu ý nghĩa từ những người đã vượt qua những dông bão cuộc đời, “Nắng Ấm Sau Mưa” cho bạn cái nhìn chân thật và đầy xúc động về cách họ đã đối mặt với nghịch cảnh và vượt qua những quãng thời gian khó khăn ấy ra sao.
HẠT GIỐNG TÂM HỒN
2019 Bản quyền thuộc về hatgiongtamhon.com.vn. Phát triển bởi ONECMS
Thứ 3, 05/12/2023