Quản lý nghề của bạn

GS John Vu23/10/2023 11:00
Quản lý nghề của bạn

Bạn phải nắm quyền kiểm soát nghề của bạn và làm cho nó xảy ra theo kế hoạch của bạn.

Mục đích của hầu hết những người tốt nghiệp đại học là có được việc làm tốt liên quan tới lĩnh vực học tập của họ. Tuy nhiên có được việc làm chỉ mới là bắt đầu của nghề nghiệp vì bạn sẽ cần quản lí nghề của mình bằng việc có bản kế hoạch nghề nghiệp để giữ việc làm của bạn rồi tiến lên mức tốt hơn và phát triển nghề cho cuộc sống. Điều đó nghĩa là bạn phải nắm quyền kiểm soát nghề của bạn và làm cho nó xảy ra theo kế hoạch của bạn. Bản kế hoạch nghề nghiệp không nói về kiếm việc làm nhưng nói về thành công và thăng tiến trong việc bạn thích thúc cho cả đời bạn.

Nghề là quá trình cả đời trong việc đầu tư thời gian, nỗ lực, và tài nguyên để đạt tới mục đích của bạn. Nghề nghiệp là quá trình liên tục cho phép bạn thích nghi với các yêu cầu thay đổi. Không thành vấn đề kiểu việc làm nào bạn làm, bạn bao giờ cũng cần đánh giá kĩ năng của bạn trên cơ sở hàng năm để xác định bạn cần cải tiến hay thay đổi nào để làm cho bạn giữ được việc làm, hay thăng tiến tới việc làm tốt hơn. Bạn cần tạo ra danh sách mọi kĩ năng mà bạn đã phát triển qua nghề nghiệp của mình. Từng năm, bạn phải kiểm điểm lại bản lí lịch rồi sửa đổi nó để phản ánh năng lực hiện thời của bạn. Bằng việc làm điều đó bạn sẽ không quên các chi tiết về thành tựu của bạn và sẵn sàng khi bạn cần thay đổi việc làm trong tương lai.

Ngay cả khi bạn đã có việc làm tốt, bạn bao giờ cũng cần cập nhật kĩ năng của bạn bằng việc đào tạo thêm. Bằng việc biết điểm mạnh của mình, bạn cũng biết điểm yếu của mình và bạn phải cải tiến nó. Đào tạo cho bạn ý thức về việc hoàn thành và kiểm soát theo phương phướng của bản kế hoạch nghề nghiệp của bạn. Bằng việc quản lí nghề nghiệp, bạn có thể ra quyết định đúng cho bản thân bạn. Thay vì để mọi sự xảy ra, điều quan trọng là kiểm soát mọi khía cạnh của nghề của bạn qua lập kế hoạch, quản lí, cập nhật và cải tiến.

Bạn đang sống trong thế giới thay đổi nhanh chóng do tác động của công nghệ. Máy tính và các tiến bộ khoa học khác đã làm thay đổi cách bạn làm việc. Dù bạn thích hay không, thế giới vẫn đang thay đổi, doanh nghiệp đang thay đổi, công ti đang thay đổi, và yêu cầu việc làm cũng thay đổi. Ở một số nước thay đổi có thể chậm nhưng cuối cùng mọi thứ sẽ thay đổi. Vấn đề là nếu một nước không thể thay đổi đủ nhanh, nó sẽ bị tụt lại sau. Nếu nền kinh tế không điều chỉnh đủ nhanh, nhiều doanh nghiệp sẽ bị thiệt hại vì họ không thể cạnh tranh được.

Bạn có thể thấy bằng chứng trong một số nước mà số việc làm đang bị xoá bỏ, số người thất nghiệp đang tăng lên và kinh tế trong khủng hoảng nghiêm trọng. Công nghệ thay đổi đang tác động lên mọi thứ, mọi lĩnh vực, mọi doanh nghiệp và cuối cùng toàn thể nền kinh tế, đóng cửa các công ti và tàn phá đất nước. Một nước có khả năng thích ứng tốt thế nào với những thay đổi này có liên quan trực tiếp tới cách công dân của họ có tri thức và kĩ năng.

Đó là lí do tại sao việc thích ứng với thay đổi bằng học liên tục là mấu chốt cho sự tồn tại của đất nước, xã hội, doanh nghiệp và công nhân. Tuy nhiên nhiều người không thấy nhu cầu học những điều mới chừng nào họ vẫn còn có việc làm. Ít người trong số họ nhận ra rằng điều họ biết hôm nay có thể lỗi thời vài năm kể từ nay và không học điều mới, họ có thể không có khả năng giữ được việc làm của mình. Trong thế giới thay đổi nhanh chóng này, học cả đời và quản lí nghề nghiệp là điều căn bản để sống còn.

Vì chúng ta đang đi nhanh vào thế giới toàn cầu hoá nơi tri thức và kĩ năng đã trở thành tài sản mấu chốt, chính tri thức của bạn giúp cho bạn hoàn thành các hoạt động của mình với bạn trong tổ, nhà cung cấp, người dùng và khách hàng. Cách bạn tương tác, đáp ứng và học những điều mới sẽ tác động lên hiệu năng của bạn và tạo ra cơ hội mới. Về căn bản học cả đời và quản lí nghề nghiệp là nền tảng cho một nghề thành công. Có bản kế hoạch nghề nghiệp là điều bản chất để hướng dẫn các quyết định của bạn để phát triển điều bạn cần để đóng góp thành công cho nghề nghiệp của bạn trong nhiều năm.

English version

Managing your career

The goal of most college graduates is getting a good job relate to their field of study. However getting a job is only the beginning of a career as you will need to manage your career by having a career plan to keep your job then move up to better level and develop a career for life. That means you must take control of your career and make it happens as you plan. A career plan is not about getting a job but succeed and advancing in the job that you will enjoy for the rest of your life.

A career is a lifelong process of investing time, efforts, and resources to achieve your goals. A career is continuing process that allows you to adapt to the changing demands. No matter what types of job that you do, you always need to evaluate your skills on a yearly basis to determine what you need to improve or change in order for you to keep the job, or advancing to a better one. You need to create a list of all the skills that you have developed throughout your career. Each year, you must review your resume then modify it to reflect your current abilities. By doing that you will not forget details of your achievements and ready when you need to change jobs in the future.

Even you already have good job, you always need to update your skills by additional training. By knowing your strengths, you also know your weaknesses and you must improve it. Training gives you a sense of accomplishment and control in the direction of your career plan. By managing your career, you can make the right decisions for yourself. Rather than letting things happen to you, it is important to control every aspect of your career by planning, managing, reviewing, updating, and improving.

You are living in a world that is changing fast due to the impact of technology. Computers and other scientific advancements have changed the way in which you work. Whether you like it or not, the world is changing, the business is changing, the company is changing, and the job requirement is also changing. In some countries the change maybe slow but eventually everything will change. The problem is if a country cannot change fast enough, it will be left behind. If the economy is not adjusting fast enough, many businesses will suffer as they cannot compete. You may see evident in some countries where the numbers of jobs are being eliminated, the numbers of unemployed people are increasing and the economies are in severed crisis. Technology changes are impacting everything, every field, every business and eventually the entire economy, shutting down companies and devastating countries. How well a country is able to adapt to these changes is directly related to how knowledgeable and skills their citizens have. That is why the adapting to changes by continuous learning is critical to the survival of a country, a society, a business and workers. However many people do not see the need to learn new things as long as they still have their jobs. Few of them realize that what they know today maybe obsolete few years from now and without learning new things, they may not be able to keep their job. In this fast changing world, lifelong learning and career management are vital to survive.

As we are moving fast into a globalized world where knowledge and skills have become critical assets, it is your knowledge that helps you accomplish your activities with teammates, suppliers, users and customers. How do you interact, respond and learn new things will impact your performance and create new opportunities. Basically lifelong learning and career management are the foundation for a successful career. Having a career plan is essential to guide your decisions to develop what you need to successfully contribute to your career over the years.

 


Gửi bình luận
(0) Bình luận
1

Phương pháp dạy đại học

“Sinh viên của tôi không thích đọc trước khi lên lớp. Họ thường tới lớp mà không chuẩn bị và mong đợi rằng tôi giải thích mọi thứ trong bài giảng. Làm sao tôi có thể khuyến khích họ đọc nhiều hơn vì thời gian trên lớp của tôi bị giới hạn?”
2

Lời khuyên cho người tốt nghiệp bị thất nghiệp

Tốt nghiệp đại học nhưng không thể tìm được việc làm, không phải bởi vì thiếu tri thức và kĩ năng, mà vì kinh tế đang trong cơn suy thoái. Làm sao thoát khỏi tình trạng này?
3

Động viên sinh viên

Mọi giáo sư đều muốn sinh viên học và áp dụng điều họ đã học để phát triển các kĩ năng của họ. Tuy nhiên động viên sinh viên học là không dễ bởi vì có nhiều điều làm sao lãng cả bên trong và bên ngoài trường.
4

Big Data trong thị trường cạnh tranh

Một người quản lí hỏi: “Có cách nào tốt hơn để giải thích về Big Data không? Nhiều người đang nói về nó nhưng tôi không thấy nhu cầu hay ích lợi gì về nó cả? Xin thầy giải thích.”
5

Kỹ năng Big Data

Một sinh viên hỏi tôi: “Em cần kĩ năng nào để làm việc trong khu vực Big Data?” “Em có thể học những kĩ năng này ở đâu?” Xin thầy lời khuyên.”

Bill Gates và MOOC

Ông Gates thôi thúc xem xét MOOC như tài nguyên phụ thêm để giúp cải tiến việc dạy làm cho đại học hiệu quả hơn.

Giải thưởng Nobel khác cho Carnegie Mellon

Lars Peter Hansen, một cựu giáo sư tại Carnegie Mellon University là người được giải thưởng Nobel 2013 về Khoa học kinh tế.

Big Data và Gia tốc

Một sinh viên hỏi: “Em hiểu rằng Big Data là về thu thập “đa dạng” dữ liệu theo “khối lượng” lớn nhưng tại sao chúng ta cần nó thật nhanh? “Gia tốc” có liên quan gì tới Big Data? Xin thầy giải thích.”

Ấn Độ và xu hướng toàn cầu hoá

Tuần trước, Krishnan Patel một giáo sư kinh tế từ Ấn Độ đã tới thăm CMU và tôi đã mời ông ấy cho bài giảng cho sinh viên của tôi. Sau đây là điều ông ấy đã chia sẻ với sinh viên trong lớp học toàn cầu hoá của tôi.

Tổng quan về Quản lí hệ thông tin

Một sinh viên hỏi: “Em quan tâm tới Quản lí hệ thông tin (ISM) nhưng em vẫn không hiểu em sẽ làm gì với bằng cấp này? Kĩ năng hay môn học nào em phải học để là người quản lí hệ thông tin thành công? Xin thầy lời khuyên.”

Sinh viên không được chuẩn bị

Sinh viên không sẵn sàng cho đại học, đó là người tới lớp mà không biết tại sao họ ở đó và họ sẽ làm gì.

Quá khứ và hiện tại, học nhiều hơn

Trong thế giới toàn cầu này, tốc độ là qui tắc vì công ti phải có nước đi nhanh chóng để nắm cơ hội trước khi đối thủ cạnh tranh nắm. Để tận dụng ưu thế về tốc độ, cấu trúc công ti phải thay đổi để thích nghi với môi trường doanh nghiệp mới.

Lựa chọn một lĩnh vực học tập đại học

“Em sẽ vào đại học nhưng em không biết chọn lĩnh vực học tập nào? Vấn đề là điều em muốn lại không phải là điều bố mẹ em muốn và điều em thích không phải là điều bạn bè em thích. Em gặp khó khăn khi quyết định. Xin thầy lời khuyên.”

Lời khuyên cho người tốt nghiệp bị thất nghiệp

Blog GS John VU - GS John Vu - 28/11/2023 13:00
Tốt nghiệp đại học nhưng không thể tìm được việc làm, không phải bởi vì thiếu tri thức và kĩ năng, mà vì kinh tế đang trong cơn suy thoái. Làm sao thoát khỏi tình trạng này?

Câu chuyện cuộc sống - A dua 'căn bệnh' cần loại bỏ

Truyền hình - 28/11/2023 12:00
A dua được biết đến như là một căn bệnh hùa theo người khác một cách thiếu suy nghĩ hoặc để lấy lòng một ai đó.

Chuột có thể có trí tưởng tượng

Thư giãn - Cẩm Bình - 28/11/2023 11:00
Tạp chí khoa học Science ngày 2.11 vừa đăng tải một nghiên cứu phát hiện chuột có thể suy nghĩ về đồ vật và địa điểm không ở ngay trước mặt chúng.

Cô gái khuyết tật, 2 lần vô địch điền kinh thế giới: 'Tôi không muốn bố phải dằn vặt suốt cuộc đời'

Truyền cảm hứng - Nguyễn Phượng - 28/11/2023 10:00
Để người bố vơi bớt đi cảm giác tội lỗi về tai nạn của con gái, cô gái khuyết tật 27 tuổi đã không ngừng nỗ lực và trở thành nhà vô địch giải đua xe lăn thế giới.

Xoay chuyển tình hình Biển Đông - 'Đảo Thiên đường' khu dự trữ sinh quyển thế giới

Từ sách - Phim - Quang Thanh - 28/11/2023 09:00
Có 23.000 cư dân trên đảo đang sống chan hòa với Biển Đông. Các ngư dân, một số có tàu vỏ gỗ cỡ nhỏ và nhiều người dùng thúng chai, ngày ngày thả lưới giăng câu để đánh bắt bào ngư, cá vược, cá mú, tôm hùm, mực và hải sâm.

Khoảnh khắc người sáng tạo - Bận rộn không phải là thước đo của thành công

Từ sách - Phim - Quìn - 28/11/2023 08:00
Thực tế, việc bạn đánh đổi giấc ngủ cho 2-3 công việc cùng một lúc thể hiện việc bạn quá kém cỏi trong việc lập kế hoạch và đưa ra lựa chọn cho riêng mình.

Câu chuyện cuộc sống - Phải làm gì nếu trẻ không thích đi học?

Truyền hình - PV - 27/11/2023 12:00
Nhiều trẻ rất sợ khi bắt đầu đi học. Có phụ huynh đồng hành và giúp con vượt qua nỗi sợ, tuy nhiên vẫn có nhiều phụ huynh la mắng, cảnh báo con mà không biết rằng con đang gặp phải nỗi sợ khi phải làm quen với môi trường mới.

Bí ẩn vụ trộm bộ não của thiên tài Albert Einstein

Thư giãn - Linh Anh - 27/11/2023 11:00
Chỉ vài giờ sau khi Einstein qua đời, bộ não của ông đã bị đánh cắp một cách đầy bí ẩn, "vụ trộm thế kỷ" kinh hoàng được che giấu hơn 3 thập kỷ.

7 điều đúc kết, hạnh phúc cũng từ đây mà ra

Suy ngẫm - Trung Hạ - 27/11/2023 10:00
Đời người là những trải nghiệm và đúc kết. Vậy mấy chục năm qua, bạn đã nhận ra được điều gì tâm đắc nhất về cuộc sống?

50 câu nói hay trong bộ sách Hạt giống tâm hồn kỳ 2

Từ sách - Phim - Ánh Ngọc - 27/11/2023 09:00
Nội dung của Hạt giống tâm hồn tuy bình dị, đơn giản nhưng sâu sắc, mang đến những câu chuyện truyền cảm hứng và là nguồn động viên, chỗ dựa tinh thần làm thay đổi cuộc sống, đem đến những giá trị tích cực cho nhiều thế hệ bạn đọc Việt Nam.

Giấc mơ của cha ông ta ngày xưa nhân văn hơn con người thời nay

Thư giãn - Anh Tú - 27/11/2023 08:00
Một nghiên cứu được thực hiện bởi các nhà nghiên cứu từ Đại học Geneva (UNIGE) và Đại học Toronto tiết lộ rằng những giấc mơ của cha ông ta ngày xưa nhân văn hơn chúng ta ngày nay.

Đời rất đẹp - Người mẹ đơn thân dành cả cuộc đời nuôi trẻ bị bỏ rơi

Truyền hình - PV - 26/11/2023 12:00
"Mẹ đơn thân của hàng trăm đứa trẻ" là câu chuyện của chị Giáp Thị Sông Hương. Sau lần vô tình nhặt được đứa bé bị bỏ rơi ở bãi rác cách đây gần 40 năm, chị Giáp Thị Sông Hương như có duyên với những đứa bé bất hạnh.

Tiêu Dao đấu với Thiếu Lâm thì môn phái nào chiến thắng: Kim Dung đưa đáp án gây tranh cãi

Thư giãn - Nguyệt Phạm - 26/11/2023 11:00
Cuộc chiến giữa Tiêu Dao phái và Thiếu Lâm phái chắc chắn sẽ "long trời lở đất".

8 năm làm việc cùng Bill Gates, sếp cũ Microsoft “học mót” được 3 bài học quý hơn vàng

Phong cách sống - Thiên Di - 26/11/2023 10:00
Ông nói tỷ phú Bill Gates là thiên tài trong việc tìm ra điểm then chốt và gần như ông luôn đúng.

50 câu nói hay trong bộ sách Hạt giống tâm hồn kỳ 1

Từ sách - Phim - Ánh Ngọc - 26/11/2023 09:00
Bộ sách Hạt giống tâm hồn này gồm những câu chuyện chân tình, giản dị từ những con người bình dị đó sẽ giúp bạn cảm nhận, tìm lại được những giá trị của bản thân và ý nghĩa cuộc sống mà ta đã băng qua quá nhanh và vô tình lãng quên.
HẠT GIỐNG TÂM HỒN
2019 Bản quyền thuộc về hatgiongtamhon.com.vn. Phát triển bởi ONECMS
Thứ 3, 28/11/2023