Cuộc chiến yên tĩnh về công nhân có kỹ năng

GS John Vu17/11/2023 13:00
Cuộc chiến yên tĩnh về công nhân có kỹ năng

Trong hai trăm năm qua, các nước đã cạnh tranh và đánh nhau về các nguồn tài nguyên tự nhiên, nhưng ngày nay họ cạnh tranh và đánh nhau về công nhân có kĩ năng. Một cuộc chiến toàn cầu yên tĩnh về công nhân có kĩ năng đã diễn ra nhưng ít người để ý.

Trong thời đại Tri thức, giá trị của một công ti hay sự giầu có của một quốc gia sẽ thay đổi từ tài nguyên tự nhiên sang vốn con người. Ngay cả ngày nay, nhiều người vẫn không thể hiểu nổi “giá trị vô hình” của vốn con người nhưng nếu bạn nhìn vào chỉ số kinh tế của các nước đã phát triển, bạn sẽ thấy rằng công nghiệp tri thức đã chiếm phần trung tâm của các nền kinh tế của họ. Chẳng hạn, trong hơn một trăm năm qua, Coca Cola đã là biểu tượng của sự giầu có của Mĩ vì nó được bán trên khắp thế giới nhưng ngày nay, Apple và Google là những đại diện mới của sự giầu có của Mĩ. Không lâu trước đây, các tỉ phú Mĩ đã là Rockefellers, Vanderbilt, Carnegie, và J.P Morgan nhưng ngày nay họ là Bill Gates, Larry Ellison, Sergey Brin, và Marc Zuckerberg.

Trong bất kì chuyển đổi nào, đều có các những người lãnh đạo quốc gia chọn đứng yên, và chờ đợi vì họ không biết phải làm gì vì điều mới là khó hiểu. Trong quá khứ, các Hoàng đế Trung Quốc quyết định đứng yên, không thay đổi thế rồi bị mất mặt bởi những người nước ngoài đến xâm lược và khai thác Trung Quốc. Hoàng đế Nhật Bản nhanh chóng chấp nhận điều mới và hiện đại hoá đất nước họ bằng việc cải tiến hệ thống giáo dục để đuổi kịp với các nước phương Tây và trưởng thành là một cường quốc. Ngày nay lịch sử đang lặp lại bản thân nó nhưng thời nay điều đó xảy ra ở châu Âu vì một số nước quyết định đứng yên và chờ đợi thời tốt hơn thì thấy bị tan chảy nền kinh tế riêng của họ như xảy ra ở Hi Lạp, Tây Ban Nha, Bồ Đào Nha, Italy v.v…

Trong chuyển đổi từ công nghiệp sang tri thức, có các nước biết cách nắm lấy cơ hội này bằng việc đầu tư vào giáo dục công nghệ để phát triển thế hệ tiếp những người lãnh đạo và công nhân có kĩ năng. Chẳng hạn, Ấn Độ, có thời đã là nhà xuất khẩu chính về công nhân không kĩ năng chi phí thấp, đã tiến hoá thành trung tâm tri thức chuyên gia công nghệ thông tin (CNTT) kĩ năng cao. Trong không đầy hai mươi năm, nó đã thay đổi từ $250 triệu đô la xuất khẩu công nhân không kĩ năng thành trên $100 tỉ đô là trong xuất khẩu sản phẩm CNTT và đã tạo ra vài triệu việc làm mới cho nền kinh tế của nó.

Ngày nay, phần lớn các nước đã phát triển đang đối diện với thiếu hụt các kĩ năng CNTT đặc biệt, và cần “nhập khẩu” nhiều công nhân CNTT để đáp ứng cho những yêu cầu này. Một khảo cứu gần đây, bởi World Economic Forum năm 2012 đã chỉ ra rằng Mĩ sẽ cần thêm 26 triệu công nhân cho lực lượng lao động của nó trước năm 2030 để duy trì tăng trưởng kinh tế của nó, trong khi Tây Âu sẽ cần thêm 46 triệu người. Vấn đề là họ tìm những công nhân có kĩ năng này ở đâu? Giải pháp là có luật “di trú mở” để cho công nhân có kĩ năng từ các nước khác tới và làm việc.

Mĩ dùng visa H1B như cách mở cửa cho người có kĩ năng cao; Anh và các nước châu Âu phát triển visa làm việc đặc biệt tạo điều kiện cho công nhân có kĩ năng tới nước họ. Singapore có chính sách đặc biệt hấp dẫn công nhân có kĩ năng cao để làm việc ở đó; Israel mở cửa cho người di dân Nga và châu Âu tới làm việc trong khu vực công nghệ cao, v.v. Một nhà kinh tế nổi tiếng tuyên bố: Từ giờ trở đi trên thế giới sẽ không có chiến tranh thâu tóm tài nguyên tự nhiên nữa, nhưng sẽ có cuộc chiến khác để thâu tóm “công nhân có kĩ năng” và cuộc chiến toàn cầu này đã diễn ra rồi. Trong thời đại tri thức này, các nước có nhiều công nhân có kĩ năng sẽ chi phối vì phát kiến công nghệ là yếu tố mới của cường quốc kinh tế.”

Ngay cả với di trú mở, vẫn không thể đem hàng triệu công nhân và gia đình của họ vào một nước mà không đương đầu với những người địa phương, người sợ mất việc làm vào tay các di dân mới. Một điểm khác là thiết lập các trung tâm nghiên cứu và phát triển ở nhiều nước để lấy được lực lượng lao động có kĩ năng ở bất kì chỗ nào họ ở và kết nối họ qua những móc nối truyền thông và nền làm việc cộng tác để tạo ra tổ “toàn cầu”. Qui tắc mới của công nghiệp tri thức là “mở trung tâm công việc ở nơi công nhân có kĩ năng sống” và đó là lí do tại sao Microsoft, Google, IBM, Oracle, Facebook v.v. đang mở các trung tâm phát triển trên khắp thế giới để hấp dẫn nhiều công nhân có kĩ năng.

Trong nhiều năm, hai nước có số lượng lớn công nhân không kĩ năng là Trung Quốc và Ấn Độ nhưng khi thế giới đang chuyển sang thời đại tri thức cả hai nước này đều kinh qua việc thiếu hụt công nhân có kĩ năng trong khu vực công nghệ. Khảo cứu của World Economic Forum đã chỉ ra rằng Ấn Độ sẽ KHÔNG có đủ công nhân có kĩ năng để giúp cải tiến nền kinh tế của nó vì phần lớn công nhân có kĩ năng của nó đã rời khỏi đất nước để kiếm việc làm ở đâu đó khác. Triệu chứng “chảy não” đã cướp đi tương lai của Ấn Độ. Trung Quốc sẽ có vấn đề nghiêm trọng trong tương lai vì nó không có đủ người quản lí cấp trung để quản lí các cơ xưởng, và việc xây dựng do bị ám ảnh về lao động kĩ năng thấp trong chế tạo thay vì phát triển những người quản lí riêng của nó. Trung Quốc đã cho tốt nghiệp vài triệu người tốt nghiệp mỗi năm, nhưng vấn đề đang được nêu ra về chất lượng giáo dục của họ và liệu họ có kĩ năng cần thiết để cho công nghiệp đang tăng trưởng của đất nước không.

Khảo cứu của World Economy Forum đã kết luận rằng “học qua ghi nhớ” của hệ thống giáo dục Trung Quốc có nghĩa là người tốt nghiệp của nó thường thiếu kinh nghiệm thực hành và các kĩ năng mềm được cần trong thế giới doanh nghiệp hiện đại. Người tốt nghiệp từ các hệ thống giáo dục này dựa chủ yếu trên việc ghi nhớ sự kiện nhưng không có ý tưởng nào về cách áp dụng chúng để giải quyết vấn đề. So với Ấn Độ, người tốt nghiệp Trung Quốc cũng thiếu kĩ năng ngoại ngữ (đặc biệt tiếng Anh nói) cho nên người tốt nghiệp của họ có thể không có khả năng cạnh tranh trong tương lai gần.

Vì sự tăng trưởng kinh tế nhanh chóng của Trung Quốc với nhiều công ti nước ngoài thiết lập các văn phòng và cơ xưởng, giáo dục của nó đã không có khả năng tạo ra người quản lí cấp trung có chất lượng, người có thể quản lí các cơ xưởng này một cách hiệu quả cho nên họ phải đưa người quản lí nước ngoài vào. Đồng thời, dân số Trung Quốc đang già đi nhanh chóng điều gia tăng thêm gánh nặng cho nền kinh tế của nó trong khi số người trẻ giữa 20 và 40 tuổi co lại do luật “một con” nghiêm ngặt, điều ngăn cản bất kì cải tiến kinh tế tương lai nào.

Hiện thời cả hai nước này đang lo nghĩ về việc mất các công nhân có kĩ năng giỏi nhất và lỗi lạc nhất của họ cho các nước phương tây và bắt đầu tạo ra rào chắn để ngăn cản hiện tượng “chảy não” nhưng đến giờ các rào chắn đó cũng không hiệu quả mấy.

English version

The quiet war on skilled workers

For over two hundred years, countries competed and fought over natural resources, but today they compete and fight over skilled workers. A quiet global war for skilled workers is already underway but few people would notice.

In the Knowledge Age, the value of a company or the wealth of a country will change from natural resources to human capital. Even today, many people cannot comprehend the “invisible value” of human capital but if you look at the economic index of developed countries, you will see that knowledge industry has occupied a central part of their economies. For example, for over hundred years, Coca Cola was the symbol of the U.S wealth as it is sold all over the world but today, Apple and Google are the new representatives of U.S Wealth. Not long ago, U.S. billionaires were Rockefellers, Vanderbilt, Carnegie, and J.P Morgan but today they are Bill Gates, Larry Ellison, Sergey Brin, and Marc Zuckerberg.

During any transition, there are countries leaders who choose to stay idle, and wait because they do not know what to do because the new thing is difficult to understand. In the past, Chinese Emperor decided to stay idle, not changing then was humiliated by foreigners who invaded and exploited China. Japanese Emperor quickly adopted the new thing and modernized its country by improve its education system to catch up with western countries and grew to be a powerful nation. Today history is repeating itself but this time it happens in Europe as some countries decided to stay idle and wait for better time then have their own economic meltdown as happens in Greece, Spain, Portugal, Italy etc… In the transition from industrial to knowledge age, there are countries who know how to seize this opportunities by investing in technology education to develop the next generation of leaders and skilled workers. For example, India, once a major exporter of low cost unskilled workers, has evolved into a center of highly-skilled Information Technology (IT) expertise. In less than twenty years, it has changed from $250 million dollars in exporting unskilled workers to over $100 Billion dollars in exporting IT products and created several million new jobs for its economy.

Today, most developed countries are facing shortages of specific IT skills, and need to “import” more IT workers to meet these requirements. A recent study, by the World Economic Forum in 2012 had indicated that the US will need to add 26 million workers to its workforce by 2030 to sustain its economic growth, while Western Europe will need to add 46 million. The question is where do they find these skilled workers? The solution is having an “open immigration” laws to get highly skilled workers from other countries to come and work. The U.S uses the H1B visa as a way of opening doors to highly-skilled people; UK and European countries develop special work visa that facilitate the flow of skilled workers to their countries. Singapore has special policies which attract highly skilled workers to work there; Israel opens its doors to Russian and European migrants to work in its high-tech area, etc. A well known economist declared: From now on the world is not going to war to capture natural resources, but will go to a different war to capture “skilled workers” and this global war is already underway. In this knowledge age, countries that have more skilled workers will dominate as technology innovation is the new factor of economy power.”

Even with open immigration, it is impossible to bring in millions of workers and their families into a country without confronting local people who fear of losing jobs to new immigrants. Another option is to set up development and research centers in various countries to get skilled workers wherever they are and connecting them through communication links and collaborative work platforms to create a “global” team. The new rule of the knowledge industry is to “open work center where skilled workers are” and that is why Microsoft, Google, IBM, Oracle, Facebook etc. are opening development centers all over the world to attract more skilled workers.

For many years, two countries that have significant number of unskilled workers were China and India but as the world is transitioning to the knowledge age both are experiencing a shortage of skilled workers in technology areas. The World Economic Forum study indicated that India will NOT have enough skilled workers to help improve its economy as most of its skilled workers already left the country for jobs somewhere else. The “brain drain” symptom has robbed India of its future. China will have severe problems in the future as it does not have enough middle level managers to manage its factories, and construction due to its obsessed on low skilled labors in manufacturing rather than develop its own managers. China has graduated several million graduates each year, but questions are being raised about the quality of their education and whether they have the necessary skills for its growing industry. The study of the World Economy Forum had concluded that the “learning by memorization” of the Chinese education system means its graduates often lack the practical experiences and soft-skills required in the modern business world. Graduates from this educational system rely mostly on remember facts but have no idea how to apply them to solve problems. Compare with India, China’s graduates also lack of foreign language skills (Especially spoken English) so their graduates may not be able to compete in the near future. As China’s rapid economic growth with many foreign companies setting up offices and factories, its education has not be able to produce a quality middle level managers who can manage these factories efficiently so they have to bring in foreign managers. At the same time, China’s population was aging rapidly which add another heavy burden to its economy while the number of young people in their 20s and 40s was shrinking due to the strict “one child” laws which will prevent any future economy improvement.

Currently both of these countries are worrying about losing their best and brightest skilled workers to other western countries and begin to create barriers to prevent the “brain drain” phenomena but so far they are not so effective.

 


Gửi bình luận
(0) Bình luận
1

Lời khuyên cho người tốt nghiệp bị thất nghiệp

Tốt nghiệp đại học nhưng không thể tìm được việc làm, không phải bởi vì thiếu tri thức và kĩ năng, mà vì kinh tế đang trong cơn suy thoái. Làm sao thoát khỏi tình trạng này?
2

Phương pháp dạy đại học

“Sinh viên của tôi không thích đọc trước khi lên lớp. Họ thường tới lớp mà không chuẩn bị và mong đợi rằng tôi giải thích mọi thứ trong bài giảng. Làm sao tôi có thể khuyến khích họ đọc nhiều hơn vì thời gian trên lớp của tôi bị giới hạn?”
3

Vào đại học, một chương mới

Khi bạn vào đại học là sinh viên năm thứ nhất, bạn cũng bắt đầu một “chương mới” trong đời nơi bạn có thể xác định tương lai của bạn, chọn bạn bè, làm điều bạn muốn, và thay đổi bản thân bạn thành điều bạn muốn là.
4

Xu hướng mới: SMAC

Các công ti làm khoán ngoài CNTT phải nhanh chóng chuyển vào SMAC (phương tiện xã hội, di dộng, phân tích dữ liệu lớn và tính toán mây – Social media, Mobility, big data Analytics and Cloud computing) nếu không sẽ mất kinh doanh vào tay người khác.
5

Sức khoẻ di động - APP di động hỗ trợ sức khỏe

Thuật ngữ “sức khoẻ di động” nói tới việc dùng các công nghệ di động để hỗ trợ cho các chức năng y tế, phòng khám, và vận hành trong công nghiệp chăm sóc sức khoẻ cũng như cải tiến các ứng dụng sức khoẻ.

Bài học từ Estonia

Khi Estonia giành lại độc lập vào năm 1991, chỉ một phần ba dân số có điện thoại; chỉ các văn phòng chính phủ hay công ti lớn mới có máy tính cá nhân. Ít người thậm chí biết tới Internet hay nghe nói về Apple hay Microsoft.

Hành vi của sinh viên trong lớp

“Thầy xử lí thế nào khi sinh viên gửi email và nhắn tin điện thoại khi thầy đang giảng bài? Rồi những sinh viên xem YouTube trong lớp? Chúng ta có nên cấm họ đem các thiết bị điện tử vào lớp không? Xin thầy lời khuyên.”

Xu hướng mới: Khoán ngoài phần cứng, khoán trong phần mềm

Người ta dự đoán rằng trong vài năm nữa, phần lớn việc khoán ngoài phần mềm sẽ biến mất.

Trận chiến mới trong tính toán đám mây

Ngày nay “Tính toán mây” là “nóng” vì ngày càng nhiều công ti đang chuyển vào mây.

Tính toán đám mây: Miền mới, kỹ năng mới

Ngày nay nhiều công ti đang chuyển vào trong tính toán mây để giảm chi phí bằng việc tránh chi tiêu vào các cấu phần công nghệ thông tin (CNTT) hay nâng cấp kết cấu nền của riêng họ.

Dịch vụ tính toán đám mây

“Nhiều người nói rằng tính toán đám mây chỉ dành cho công ti lớn ở các nước đã phát triển như Mĩ hay Anh nhưng sẽ không có tác dụng cho công ti nhỏ ở nước đang phát triển. Xin thầy lời khuyên.”

Nhận học vào trường đại học ở Mỹ

Tôi đã nhận được nhiều email từ sinh viên khắp thế giới, hỏi về lời khuyên liên quan tới việc xin vào học đại học ở các đại học Mĩ.

Tác động của phân tích Big Data

Công nghệ Big Data được mô tả như thế hệ mới của các công nghệ được thiết kế để trích rút giá trị đặc biệt từ khối lượngrất lớn của các dữ liệu đa dạng từ nhiều nguồn, bằng việc tạo khả năng gia tốc cao để nắm bắt, khám phá và phân tích.

Nội lực - Khả năng nội cảm thụ: Học cách đọc vị cơ thể bạn

Nội cảm thụ là một khái niệm khó nắm bắt nếu bạn chưa từng tập yoga hay chơi các môn thể thao yêu cầu sự phản hồi sinh học từ cơ thể. Bạn càng nhạy cảm và chú tâm vào cơ thể thì khả năng nội cảm thụ của bạn càng mạnh mẽ.

Câu chuyện cuộc sống - Làm thế nào để biết thế mạnh và đam mê của bản thân

Truyền hình - PV - 04/12/2023 12:00
Hiện nay một vài bộ phận giới trẻ đang rơi vào tình trạng không biết và không xác định được đam mê và thế mạnh của bản thân.

Sức khoẻ di động - APP di động hỗ trợ sức khỏe

Blog GS John VU - GS John Vu - 04/12/2023 11:00
Thuật ngữ “sức khoẻ di động” nói tới việc dùng các công nghệ di động để hỗ trợ cho các chức năng y tế, phòng khám, và vận hành trong công nghiệp chăm sóc sức khoẻ cũng như cải tiến các ứng dụng sức khoẻ.

Suốt 29 năm "làm bố của những cục nợ", người đàn ông viết lại cuộc đời cho 276 đứa trẻ

Truyền cảm hứng - Trung Hạ - 04/12/2023 10:00
Nhờ có Bách Kiếm, quỹ đạo cuộc đời của nhiều đứa trẻ đã được viết lại hoàn toàn.

Nội lực - Khả năng nội cảm thụ: Học cách đọc vị cơ thể bạn

Từ sách - Phim - TĐ - 04/12/2023 09:00
Nội cảm thụ là một khái niệm khó nắm bắt nếu bạn chưa từng tập yoga hay chơi các môn thể thao yêu cầu sự phản hồi sinh học từ cơ thể. Bạn càng nhạy cảm và chú tâm vào cơ thể thì khả năng nội cảm thụ của bạn càng mạnh mẽ.

Đôi điều cần suy ngẫm - Krishnamurti bàn về "chú tâm" và "tham vọng"

Từ sách - Phim - Quìn - 04/12/2023 08:00
Điều hết sức quan trọng là đang khi bạn còn trẻ, phải khám phá xem bạn thực sự thích làm việc gì; và đây là cách thức duy nhất để tạo ra một xã hội mới.

Đời rất đẹp - Chàng trai khiếm thị mang Ánh Dương cho người cùng cảnh ngộ

Truyền hình - PV - 03/12/2023 12:00
Đời Rất Đẹp "Ánh Dương của người khiếm thị" là câu chuyện đời bi thương của anh Nguyễn Ngọc Hiếu.

Cao thủ đen đủi trong Thiên long bát bộ: Võ công sánh ngang Mộ Dung Phục, chết thảm dưới tay một phụ nữ

Thư giãn - Nguyệt Phạm - 03/12/2023 11:00
Cao thủ này từng được Kiều Phong (Tiêu Phong) nhận xét có nội lực ghê gớm.

Tập trung mục tiêu lớn bằng cách làm tốt nhiều mục tiêu nhỏ

Suy ngẫm - Như Nguyễn - 03/12/2023 10:00
Cách đây một thời gian, tôi cùng một người bạn ghé thăm chợ đêm nổi tiếng ở địa phương tại một khu du lịch. Có một gian hàng ở chợ đêm thu hút rất nhiều người đến xem, tấm biển ghi "Thử thách viết từ 1 tới 600".

Nắng ấm sau mưa - Mẹ là món quà ngọt ngào mà Thượng Đế ban tặng cho mỗi người con

Từ sách - Phim - Ánh Ngọc - 03/12/2023 09:00
Với 21 câu chuyện giàu ý nghĩa từ những người đã vượt qua những dông bão cuộc đời, “Nắng Ấm Sau Mưa” cho bạn cái nhìn chân thật và đầy xúc động về cách họ đã đối mặt với nghịch cảnh và vượt qua những quãng thời gian khó khăn ấy ra sao.

Nội lực - 5 cách 'bảo dưỡng' não bộ

Từ sách - Phim - Quìn - 03/12/2023 08:00
“Não bộ đã có mọi thứ nó cần để thực hiện tốt công việc của nó” - Nhiều người thường mặc định như vậy, và họ chẳng mấy nghĩ đến chuyện chăm sóc não bộ.

Lời cảnh báo - Cảnh giác thủ đoạn dùng thuốc hướng thần để thôi miên, cướp tài sản

Truyền hình - PV - 02/12/2023 12:00
Vừa qua công an thành phố Vũng Tàu đã tiếp nhận về tin báo 4 vụ cướp tài sản trên địa bàn. Các nạn nhân cho biết thời điểm diễn ra vụ việc bản thân rơi vào tình trạng mất kiểm soát không thể tự chủ.

Người ký họa các phiên tòa tại Mỹ

Thư giãn - Cẩm Bình - 02/12/2023 11:00
Trang Business Insider giới thiệu họa sĩ Jane Rosenberg – người có thâm niên hơn 40 năm vẽ tranh các phiên tòa tại Mỹ.

Cuộc đời vươn lên từ bi kịch của Charlie Munger: Mỗi bất hạnh là một cơ hội để tiến lên phía trước

Phong cách sống - Nguyễn Phượng - 02/12/2023 10:00
Ly dị vợ, bị mù mắt, con trai 9 tuổi qua đời vì ung thư...Cuộc đời của tỷ phú Munger là một tấn bi kịch nhưng ông vẫn không ngừng vươn lên và trở thành nhà đầu tư đại tài của nước Mỹ

‘Thiên tài tập thể’ và triết lý lãnh đạo hiện đại

Từ sách - Phim - Nguyễn An - 02/12/2023 09:00
Vì sao không phải thiên tài nào cũng có thể dẫn dắt một tập thể đổi mới thành công; và vì sao không phải một tập thể thiên tài nào cũng thành công trong công cuộc đổi mới?

Hạnh phúc đến từ sự biến mất - Tầm quan trọng của niềm vui trong hành thiền

Suy ngẫm - Quìn - 02/12/2023 08:00
Khi bạn đạt tới trạng thái “nhận thức khoảnh khắc hiện tại trong tĩnh lặng”, việc hành thiền sẽ trở thành một thú vui. Niềm hạnh phúc, sự thích thú, niềm vui ấy là một trong những mốc trải nghiệm quan trọng nhất của việc hành thiền.
HẠT GIỐNG TÂM HỒN
2019 Bản quyền thuộc về hatgiongtamhon.com.vn. Phát triển bởi ONECMS
Thứ 2, 04/12/2023