Tính toán đám mây: Miền mới, kỹ năng mới

GS John Vu03/11/2023 12:00
Tính toán đám mây: Miền mới, kỹ năng mới

Ngày nay nhiều công ti đang chuyển vào trong tính toán mây để giảm chi phí bằng việc tránh chi tiêu vào các cấu phần công nghệ thông tin (CNTT) hay nâng cấp kết cấu nền của riêng họ.

Việc chuyển sang tính toán mây sẽ có tác động chính lên nhiều việc làm CNTT nhưng nó cũng tạo ra nững vị trí mới và cơ hội mới.

Công nhân CNTT sẽ thấy nhiều cơ hội trong cung cấp các dịch vụ kĩ thuật vì phần mềm đang trở thành dịch vụ thay vì chỉ là sản phẩm. Các công ti sẽ cần nhiều người CNTT hơn, người hiểu dịch vụ được cung cấp bởi công ti tính toán mây để thực hiện công việc tích hợp. Những người này sẽ quản lí các hoạt động như Chiến lược tích hợp CNTT, Quản lí cung cấp, An ninh mạng, Quản lí dữ liệu, và Phân tích dữ liệu v.v. Điều đó có nghĩa là công nhân CNT phải hiểu toàn thể hoàn cảnh doanh nghiệp, điều công ti thu được từ tính toán mây, và cách dùng công cụ dựa trên mây để phát triển giải pháp CNTT để hỗ trợ cho chiến lược doanh nghiệp.

Công nhân CNTT phải có khả năng tạo điều kiện cho việc dùng hiệu quả công nghệ mây cũng như giám sát khối lượng dịch vụ mà nhà cung cấp tính toán mây cung cấp. Điều này yêu cầu thay đổi trong suy nghĩ và cách công nhân CNTT được đào tạo để chuyển từ phát triển sản phẩm phần mềm sang quản lí dịch vụ phần mềm. Với đào tạo đúng trong quản lí hệ thông tin (ISM), công nhân CNTT sẽ tìm thấy nhiều cơ hội mới dùng kĩ năng CNTT của họ để hỗ trợ cho chức năng doanh nghiệp.

Nhiều việc làm CNTT sẽ tiến hoá sang vai trò mới hội tụ nhiều hơn vào việc phối hợp giữa doanh nghiệp và công nghệ. Những chức năng này trước đây được tiến hành tách rời bởi công nhân CNTT và công nhân nghiệp vụ và hai nhóm này thường không cộng tác tốt. Công nhân nghiệp vụ coi CNTT như chức năng hỗ trợ và đưa yêu cầu cho nhóm CNTT và công nhân CNTT thực hiện điều nghiệp vụ yêu cầu. Tuy nhiên, với tính toán mây, những vai trò này sẽ nổi lên. Vì phần lớn các chức năng CNTT đang được cung cấp bởi nhà cung cấp tính toán mây bên ngoài, công nhân CNTT không còn phát triển sản phẩm phần mềm hay công cụ nữa mà quản lí các chức năng được nhà cung cấp tính toán mây cung cấp.

Trong quá khứ, các kĩ năng kĩ thuật như lập trình, kiểm thử là phần chính của đào tạo về công nhân CNTT nhưng khi phần mềm đang đổi thành dịch vụ, các kĩ năng mềm đang trở thành quan trọng hơn. Công nhân CNTT phải có kĩ năng trao đổi tốt để giải quyết mối quan tâm của khách hàng qua điện thoại. Vì họ không có khả năng gặp mặt đối mặt với khách hàng, điều quan trọng là họ phải có kĩ năng trong viễn thông và biết cách dùng công cụ đúng. Công nhân CNTT làm việc như đại diện dịch vụ khách hàng hay đại diện bàn trợ giúp phải có kĩ năng nghe tốt và có khả năng viết chính xác và rõ ràng yêu cầu của khách hàng và trả lời họ qua emails.

Công nhân CNTT cũng cần phải có kĩ năng giải quyết vấn đề vì họ phải chẩn đoán vấn đề, vượt qua vấn đề kĩ thuật và có khả năng trả lời các câu hỏi phức tạp. Điều rất quan trọng là phải có kĩ năng trong giải quyết vấn đề logic, nhanh chóng. Vì phần lớn họ dùng máy tính để tìm kiếm tài liệu khách hàng hay thông tin công ti, họ phải nhanh chóng dùng máy tính để tìm, truy lục, cập nhật mọi thông tin và có khả năng dùng cơ sở dữ liệu của công ti. Khách hàng thường bực mình khi họ tiếp xúc với dịch vụ khách hàng. Một điều thành rất quan trọng là các đại diện phải có khả năng bình tĩnh, nhã nhặn và kính trọng vào mọi lúc. Bởi vì kĩ năng mềm thường KHÔNG được dạy trong đại học, sinh viên CNTT phải làm mọi nỗ lực để học chúng vì chúng là kĩ năng quan trọng cần có.

Dịch chuyển sang tính toán mây thúc đẩy nhiều phát kiến tới mức những công ti mới đang nổi lên mọi lúc. Trong một thời gian ngắn, có hàng trăm công ti mây đã được tạo ra trong các phân loại Phần mềm như dịch vụ (SaaS), Nền như dịch vụ (PaaS), và Kết cấu nền như dịch vụ (IaaS), cho dù công nghiệp tính toán mây vẫn còn rất sớm sủa trong tiến hoá của nó. Nhiều hãng mây mới đang tăng trưởng nhanh chóng và họ đang thuê số lớn công nhân CNTT từ khu vực Quản lí hệ thông tin (ISM). Các công ti như Google, Amazon, VMware, IBM, Dell, HP, EMC, Microsoft v.v. đang quét trên thế giới để tìm nhiều công nhân CNTT có kĩ năng cho khu vực mới này, có thiếu hụt nghiêm trọng về công nhân CNTT có kĩ năng.

English version

Cloud Computing: New domain, new skills

Today more companies are moving into cloud computing to reduce costs by avoid spending on information technology (IT) components or upgrading their own infrastructure. The transition to cloud computing will have a major impact on many IT jobs but it also creates new positions and new opportunities.

IT workers will find many opportunities in providing technical services as software is becoming a service rather than just a product. Companies will need more IT people who understand services offered by cloud computing company to perform integration works. These people will manage activities such as IT integration strategy, Supply management, Network security, Data management, and Data analytics etc. It means that IT workers must understand the overall business context, what the company gets from cloud computing, and how to use the cloud-based tools to develop IT solution to support business strategy. IT workers must be able to facilitate the effective use of cloud technology as well as monitor the amount of services that cloud computing vendors provide. This requires a change in thinking and how IT workers are trained to transition from develop software products to manage software services. With proper training in Information System management (ISM), IT workers will find a lot of new opportunities to use their IT skills to support business functions.

Many IT jobs will evolve into new roles that focusing more on the coordinating between business and technology. These functions previously conducted separately by IT workers and business workers and the two groups often do not collaborate well. Business workers consider IT as a support function and gives requirements to IT group and IT workers implement what business requests. However, with Cloud computing, these roles will be merged. Since most IT functions are being provided by external Cloud computing vendors. IT workers are no longer developing software products or tools but manage the functions provided by Cloud computing vendors.

In the past, technical skills such as programming, testing are a major part of the training of IT workers but as software is changing into a service, soft-skills are becoming more important. IT workers must have good communication skills tohandle customers concerns by phone. Because they are unable to see the customer face to face, it is important they be skilled in telecommunication and knows how to use these tools properly. IT workers who work as customer service representatives or Help desks representatives must be good listeners and be able to write concise and clear customers’ requests and answer them via emails. IT workers also need to have Problem solving skills because they must diagnose problems, overcome technical issues and be able to answer complicated questions. This makes it very important to be skilled in quick, logical problem solving. Since most of them use computers to retrieve customers’ folders or company information. They must be quick to use computers to search, retrieve, update all information and able to use company’s databases. Customers are often upset when they contact customer service. This makes it very important that representatives are able to remain calm, courteous and respectful at all times. Because soft-skills are often NOT taught in college, IT students must make every attempt to learn them as they are important skills to have.

The shift toward cloud computing is prompting so much innovation that new companies are emerging all the time. Within a short time, there are hundreds of cloud companies have been created in the Software as a Service (SaaS), Platform as a Service (PaaS), and Infrastructure as a Service (IaaS) categories, even though the cloud computing industry is still very early in its evolution. Many of the new cloud firms are growing rapidly and they are hiring massive number of IT workers from the Information System Management (ISM) area. Companies like Google, Amazon, VMware, IBM, Dell, HP, EMC, Microsoft etc. are scanning the world for more IT skilled workers as for this new domain, there is a critical shortage of skilled IT workers.

 


Gửi bình luận
(0) Bình luận
1

Lời khuyên cho người tốt nghiệp bị thất nghiệp

Tốt nghiệp đại học nhưng không thể tìm được việc làm, không phải bởi vì thiếu tri thức và kĩ năng, mà vì kinh tế đang trong cơn suy thoái. Làm sao thoát khỏi tình trạng này?
2

Phương pháp dạy đại học

“Sinh viên của tôi không thích đọc trước khi lên lớp. Họ thường tới lớp mà không chuẩn bị và mong đợi rằng tôi giải thích mọi thứ trong bài giảng. Làm sao tôi có thể khuyến khích họ đọc nhiều hơn vì thời gian trên lớp của tôi bị giới hạn?”
3

Vào đại học, một chương mới

Khi bạn vào đại học là sinh viên năm thứ nhất, bạn cũng bắt đầu một “chương mới” trong đời nơi bạn có thể xác định tương lai của bạn, chọn bạn bè, làm điều bạn muốn, và thay đổi bản thân bạn thành điều bạn muốn là.
4

Xu hướng mới: SMAC

Các công ti làm khoán ngoài CNTT phải nhanh chóng chuyển vào SMAC (phương tiện xã hội, di dộng, phân tích dữ liệu lớn và tính toán mây – Social media, Mobility, big data Analytics and Cloud computing) nếu không sẽ mất kinh doanh vào tay người khác.
5

Sức khoẻ di động - APP di động hỗ trợ sức khỏe

Thuật ngữ “sức khoẻ di động” nói tới việc dùng các công nghệ di động để hỗ trợ cho các chức năng y tế, phòng khám, và vận hành trong công nghiệp chăm sóc sức khoẻ cũng như cải tiến các ứng dụng sức khoẻ.

Dịch vụ tính toán đám mây

“Nhiều người nói rằng tính toán đám mây chỉ dành cho công ti lớn ở các nước đã phát triển như Mĩ hay Anh nhưng sẽ không có tác dụng cho công ti nhỏ ở nước đang phát triển. Xin thầy lời khuyên.”

Nhận học vào trường đại học ở Mỹ

Tôi đã nhận được nhiều email từ sinh viên khắp thế giới, hỏi về lời khuyên liên quan tới việc xin vào học đại học ở các đại học Mĩ.

Tác động của phân tích Big Data

Công nghệ Big Data được mô tả như thế hệ mới của các công nghệ được thiết kế để trích rút giá trị đặc biệt từ khối lượngrất lớn của các dữ liệu đa dạng từ nhiều nguồn, bằng việc tạo khả năng gia tốc cao để nắm bắt, khám phá và phân tích.

Việc làm quản trị cơ sở dữ liệu

Người quản trị cơ sở dữ liệu chịu trách nhiệm xác định, thu thập, bố trí, lưu giữ, dõi vết và cập nhật thông tin cho việc dùng kinh doanh của công ti.

Nghề tốt nhất: công nghệ thông tin

Ngày nay nhiều người đang dùng máy tính, dù đó là máy bàn, laptop, máy tính bảng, hay điện thoại thông minh. Máy tính đang trở thành ngày càng quan trọng cho mọi thứ và nhiều người đang dựa trên công nghệ tính toán hơn trước đây.

Quản lý nghề của bạn

Bạn phải nắm quyền kiểm soát nghề của bạn và làm cho nó xảy ra theo kế hoạch của bạn.

Bill Gates và MOOC

Ông Gates thôi thúc xem xét MOOC như tài nguyên phụ thêm để giúp cải tiến việc dạy làm cho đại học hiệu quả hơn.

Giải thưởng Nobel khác cho Carnegie Mellon

Lars Peter Hansen, một cựu giáo sư tại Carnegie Mellon University là người được giải thưởng Nobel 2013 về Khoa học kinh tế.

Nội lực - Khả năng nội cảm thụ: Học cách đọc vị cơ thể bạn

Nội cảm thụ là một khái niệm khó nắm bắt nếu bạn chưa từng tập yoga hay chơi các môn thể thao yêu cầu sự phản hồi sinh học từ cơ thể. Bạn càng nhạy cảm và chú tâm vào cơ thể thì khả năng nội cảm thụ của bạn càng mạnh mẽ.

Câu chuyện cuộc sống - Làm thế nào để biết thế mạnh và đam mê của bản thân

Truyền hình - PV - 04/12/2023 12:00
Hiện nay một vài bộ phận giới trẻ đang rơi vào tình trạng không biết và không xác định được đam mê và thế mạnh của bản thân.

Sức khoẻ di động - APP di động hỗ trợ sức khỏe

Blog GS John VU - GS John Vu - 04/12/2023 11:00
Thuật ngữ “sức khoẻ di động” nói tới việc dùng các công nghệ di động để hỗ trợ cho các chức năng y tế, phòng khám, và vận hành trong công nghiệp chăm sóc sức khoẻ cũng như cải tiến các ứng dụng sức khoẻ.

Suốt 29 năm "làm bố của những cục nợ", người đàn ông viết lại cuộc đời cho 276 đứa trẻ

Truyền cảm hứng - Trung Hạ - 04/12/2023 10:00
Nhờ có Bách Kiếm, quỹ đạo cuộc đời của nhiều đứa trẻ đã được viết lại hoàn toàn.

Nội lực - Khả năng nội cảm thụ: Học cách đọc vị cơ thể bạn

Từ sách - Phim - TĐ - 04/12/2023 09:00
Nội cảm thụ là một khái niệm khó nắm bắt nếu bạn chưa từng tập yoga hay chơi các môn thể thao yêu cầu sự phản hồi sinh học từ cơ thể. Bạn càng nhạy cảm và chú tâm vào cơ thể thì khả năng nội cảm thụ của bạn càng mạnh mẽ.

Đôi điều cần suy ngẫm - Krishnamurti bàn về "chú tâm" và "tham vọng"

Từ sách - Phim - Quìn - 04/12/2023 08:00
Điều hết sức quan trọng là đang khi bạn còn trẻ, phải khám phá xem bạn thực sự thích làm việc gì; và đây là cách thức duy nhất để tạo ra một xã hội mới.

Đời rất đẹp - Chàng trai khiếm thị mang Ánh Dương cho người cùng cảnh ngộ

Truyền hình - PV - 03/12/2023 12:00
Đời Rất Đẹp "Ánh Dương của người khiếm thị" là câu chuyện đời bi thương của anh Nguyễn Ngọc Hiếu.

Cao thủ đen đủi trong Thiên long bát bộ: Võ công sánh ngang Mộ Dung Phục, chết thảm dưới tay một phụ nữ

Thư giãn - Nguyệt Phạm - 03/12/2023 11:00
Cao thủ này từng được Kiều Phong (Tiêu Phong) nhận xét có nội lực ghê gớm.

Tập trung mục tiêu lớn bằng cách làm tốt nhiều mục tiêu nhỏ

Suy ngẫm - Như Nguyễn - 03/12/2023 10:00
Cách đây một thời gian, tôi cùng một người bạn ghé thăm chợ đêm nổi tiếng ở địa phương tại một khu du lịch. Có một gian hàng ở chợ đêm thu hút rất nhiều người đến xem, tấm biển ghi "Thử thách viết từ 1 tới 600".

Nắng ấm sau mưa - Mẹ là món quà ngọt ngào mà Thượng Đế ban tặng cho mỗi người con

Từ sách - Phim - Ánh Ngọc - 03/12/2023 09:00
Với 21 câu chuyện giàu ý nghĩa từ những người đã vượt qua những dông bão cuộc đời, “Nắng Ấm Sau Mưa” cho bạn cái nhìn chân thật và đầy xúc động về cách họ đã đối mặt với nghịch cảnh và vượt qua những quãng thời gian khó khăn ấy ra sao.

Nội lực - 5 cách 'bảo dưỡng' não bộ

Từ sách - Phim - Quìn - 03/12/2023 08:00
“Não bộ đã có mọi thứ nó cần để thực hiện tốt công việc của nó” - Nhiều người thường mặc định như vậy, và họ chẳng mấy nghĩ đến chuyện chăm sóc não bộ.

Lời cảnh báo - Cảnh giác thủ đoạn dùng thuốc hướng thần để thôi miên, cướp tài sản

Truyền hình - PV - 02/12/2023 12:00
Vừa qua công an thành phố Vũng Tàu đã tiếp nhận về tin báo 4 vụ cướp tài sản trên địa bàn. Các nạn nhân cho biết thời điểm diễn ra vụ việc bản thân rơi vào tình trạng mất kiểm soát không thể tự chủ.

Người ký họa các phiên tòa tại Mỹ

Thư giãn - Cẩm Bình - 02/12/2023 11:00
Trang Business Insider giới thiệu họa sĩ Jane Rosenberg – người có thâm niên hơn 40 năm vẽ tranh các phiên tòa tại Mỹ.

Cuộc đời vươn lên từ bi kịch của Charlie Munger: Mỗi bất hạnh là một cơ hội để tiến lên phía trước

Phong cách sống - Nguyễn Phượng - 02/12/2023 10:00
Ly dị vợ, bị mù mắt, con trai 9 tuổi qua đời vì ung thư...Cuộc đời của tỷ phú Munger là một tấn bi kịch nhưng ông vẫn không ngừng vươn lên và trở thành nhà đầu tư đại tài của nước Mỹ

‘Thiên tài tập thể’ và triết lý lãnh đạo hiện đại

Từ sách - Phim - Nguyễn An - 02/12/2023 09:00
Vì sao không phải thiên tài nào cũng có thể dẫn dắt một tập thể đổi mới thành công; và vì sao không phải một tập thể thiên tài nào cũng thành công trong công cuộc đổi mới?

Hạnh phúc đến từ sự biến mất - Tầm quan trọng của niềm vui trong hành thiền

Suy ngẫm - Quìn - 02/12/2023 08:00
Khi bạn đạt tới trạng thái “nhận thức khoảnh khắc hiện tại trong tĩnh lặng”, việc hành thiền sẽ trở thành một thú vui. Niềm hạnh phúc, sự thích thú, niềm vui ấy là một trong những mốc trải nghiệm quan trọng nhất của việc hành thiền.
HẠT GIỐNG TÂM HỒN
2019 Bản quyền thuộc về hatgiongtamhon.com.vn. Phát triển bởi ONECMS
Thứ 3, 05/12/2023