Nhận học vào trường đại học ở Mỹ

GS John Vu01/11/2023 12:00
Nhận học vào trường đại học ở Mỹ

Tôi đã nhận được nhiều email từ sinh viên khắp thế giới, hỏi về lời khuyên liên quan tới việc xin vào học đại học ở các đại học Mĩ.

Nhiều người bày tỏ ham muốn vào trường hàng đầu của Mĩ. Phần lớn các trường hàng đầu ở Mĩ đều nhận được nhiều đơn xin học chương trình đại học của họ. Việc xét nhận học cho chương trình đại học này thường được giải quyết bởi ban nhận học trong từng khoa, không phải bởi riêng các thầy trong khoa hay bởi nhà trường. Mỗi năm, các thầy trong khoa báo cho ban nhận học về họ muốn nhận bao nhiêu sinh viên mới trong năm tới, và các khu vực chung mà họ muốn có sinh viên (MS hay PhD, các lĩnh vực học tập đặc biệt, hay có kinh nghiệm). Từng khoa sẽ xác định thời gian để nhận đơn, mặc dầu từng trường có thể có ngày tháng khác nhau nhưng ngày nhận học thường xảy ra vào tháng 12 hay 1. Phải chắc bạn kiểm ngày nhận học trên website của họ.

Khi mọi tài liệu nhận học đã được nhận đủ, văn phòng trường sẽ chuyển tiếp các bộ hồ sơ đơn xin học cho uỷ ban nhận học để kiểm điểm và ra quyết định. Vì cạnh tranh là cao, bạn càng có đơn xin học sớm thì bạn càng có cơ hôi tốt hơn. Điều quan trọng là làm cho đơn của bạn ở đầu tiên nơi bạn có thể điền đơn cùng điểm GRE, TOEFL cũng như GPA rồi có học bạ gửi sau. Nếu ban nhận học muốn thêm thông tin, họ có thể yêu cầu bạn nộp các thứ thêm về sau.

Ban nhận học của đại học kiểm điểm hồ sơ nhận học dựa trên hai câu hỏi cơ sở: (1) Người này có thể qua được các môn đại học mà không có nhiều vấn đề không? Với điều đó, họ nhìn vào điểm học đã qua và điểm bài kiểm tra, đặc biệt trong các môn lõi liên quan tới lĩnh vực học tập. Và (2) có bằng chứng rõ ràng rằng người này có thể làm nghiên cứu tốt không, (với người xin học Ph.D) và không chỉ có điểm tốt? Với điều đó họ nhìn vào các bài công bố, kinh nghiệm trước đây trong dự án nghiên cứu (ở trường, cũng như các đợt thực tập mùa hè, hay bất kì cái gì), và khuyến cáo từ các giáo sư trong lĩnh vực này. Nếu, trước khi xin học, người xin có cơ hội làm việc trên dự án nghiên cứu ở đại học hay trong công nghiệp; đó là ý tưởng tốt để làm ra phần lớn việc đó. Nếu bạn có thể làm việc với một nhà nghiên cứu nổi tiếng, điều đó làm dễ dàng hơn cho ban nhận học đánh giá bất kì khuyến cáo nào họ có thể viết.

Một yếu tố quan trọng khác trong việc nhận học, với các sinh viên có bản ngữ không phải là tiếng Anh, là liệu ban nhận học có tin tưởng rằng việc làm chủ tiếng Anh nói và viết của bạn là đủ để cho phép bạn học tốt trong môn học và dự án nghiên cứu không. Trong quá khứ tôi đã thấy có những sinh viên mà kĩ năng tiếng Anh nghèo nàn (điểm sát biên TOEFL v.v.) và họ nhanh chóng có trục trặc với nhiều môn rồi thất bại sau khi được nhận vào. Đó là lí do tại sao trong một số trường hợp, ban nhận học có thể thử gọi điện thoại phỏng vấn với người xin học nếu họ không chắc về sự thành thạo tiếng Anh của người xin học.

Việc nhận vào chương trình Ph.D rất có tính chọn lọc, đặc biệt trong các đại học hàng đầu. Nếu người xin vào tới từ một đại học kém tiếng tăm hơn hay có thể không có nền tảng rất chắc chắn, thì tốt hơn cả là xin vào chương trình thạc sĩ và cố làm cực kì tốt rồi xin vào làm tiến sĩ sau. Bằng cách làm việc trong chương trình MS, bạn có cơ hội để biết một số giáo sư trong khoa và nếu bạn có điểm tốt để chứng minh điều đó, sẽ dễ dàng được chọn cho chương trình Ph.D rồi xin trực tiếp. Nó là con đường dài, nhưng nhiều người đã từng thành công trong việc làm nó.

Nhiều sinh viên coi học bổng tài chính là điều quan trọng nhất trong trường đại học. Tuy nhiên những sinh viên chỉ ra sự linh hoạt nào đó và miền quan tâm rộng hợp lí về các mối quan tâm sẽ có cơ hội tốt hơn để được nhận vào so với sinh viên cần về tài chính. Nếu chương trình không có đủ ngân quĩ cho năm bạn xin vào, thì họ không thể nhận được bạn, vì bạn sẽ không có phương án nào. Cho nên nếu sự linh hoạt có đó, mô tả nó trong phát biểu về mục đích của bạn.

English version

Admission to graduate school in the U.S.

I have received many emails from students all over the world, asking for advice regarding applying to graduate study in U.S universities. Many expressed a desired to go to the top U.S. schools. Most top schools in the U.S received a lot of applications to their graduate programs. Admission to these graduate programs is often handled by an admissions committee in each department, not by individual faculty or by the school. Each year, faculty let the admission committee how many new students they would like to take on in the coming year, and the general areas in which they want students (MS or PhD, special fields of study, or experienced). Each department will determine the dateline for application, although each school may have different date but traditional dateline often happens in December or January. Make sure you check the dateline on their websites.

When all admissions materials have been received, the school office will forward the application folders to the admission committee to review and make decision. Since competition is high, the sooner you get your application in the better chance you have. It is important to get your application in first where you can fill the application with the GRE, TOEFL score as well as GPA then have the official transcripts send in later. If the admission committee wants more information, they can ask you to submit additional thing later.

The graduate admissions committees review the admission folders based on two basic questions: (1) Can this person pass graduate courses without a lot of problems? For that, they look at past grades and test scores, especially in the core courses that related to the field of study. And (2) is there clear evidence that this person can do good research, (For Ph.D applicants) and not just get good grades? For that they look at publications, previous experience in research projects (at school, as a summer intern, or whatever), and the recommendations from professors in the field. If, before applying, applicants have the opportunity to work on research project in your university or in industry; it is a good idea to make the most of it. If you can work with a well-known researcher that makes it easier for admission committee to evaluate any recommendation they might write.

Another important factor in admissions, for students whose native language is not English, is whether the admission committee is confident that your command of written and spoken English is sufficient to allow you to function well in the courses and research projects. I have seen in the past, there were students whose English skills are marginal on paper (borderline TOEFL scores, etc.) and they quickly had trouble many courses then failed after admittance. That is why in some cases, admission committee may try to have a phone conversation interview with the applicant if they are not sure about the candidate’s English proficiency.

Admittance to the Ph.D program is very selective, especially in top universities. If applicant come from a lesser-known universities or may not have a very solid background, it would be better to apply for a Master’s degree and try to do extremely well then apply to a Ph.D later. By working in the MS program, you have a chance to know some professors in the department and if you have solid grades to prove it, it would be easier to get selected to the Ph.D program then to apply directly. It is a longer path, but many have been successful in doing it.

Many students consider financial scholarship is the most important thing in graduate school. However students who indicate some flexibility and a reasonably broad range of interests will have a better chance of admission that student for who financial is needed. If the program does not have enough funding the year you apply, then they are unlikely to admit you, since you would have no alternative. So if that flexibility is there, do describe it in your statement of purpose.

 


Gửi bình luận
(0) Bình luận
1

Phương pháp dạy đại học

“Sinh viên của tôi không thích đọc trước khi lên lớp. Họ thường tới lớp mà không chuẩn bị và mong đợi rằng tôi giải thích mọi thứ trong bài giảng. Làm sao tôi có thể khuyến khích họ đọc nhiều hơn vì thời gian trên lớp của tôi bị giới hạn?”
2

Động viên sinh viên

Mọi giáo sư đều muốn sinh viên học và áp dụng điều họ đã học để phát triển các kĩ năng của họ. Tuy nhiên động viên sinh viên học là không dễ bởi vì có nhiều điều làm sao lãng cả bên trong và bên ngoài trường.
3

Big Data trong thị trường cạnh tranh

Một người quản lí hỏi: “Có cách nào tốt hơn để giải thích về Big Data không? Nhiều người đang nói về nó nhưng tôi không thấy nhu cầu hay ích lợi gì về nó cả? Xin thầy giải thích.”
4

Kỹ năng Big Data

Một sinh viên hỏi tôi: “Em cần kĩ năng nào để làm việc trong khu vực Big Data?” “Em có thể học những kĩ năng này ở đâu?” Xin thầy lời khuyên.”
5

Tại sao vào đại học?

Một sinh viên viết: “Nhiều người tốt nghiệp đại học mà không thể tìm được việc làm; vậy tại sao vào đại học? Trường nghề có là chọn lựa tốt hơn không? Xin thầy lời khuyên.”

Tác động của phân tích Big Data

Công nghệ Big Data được mô tả như thế hệ mới của các công nghệ được thiết kế để trích rút giá trị đặc biệt từ khối lượngrất lớn của các dữ liệu đa dạng từ nhiều nguồn, bằng việc tạo khả năng gia tốc cao để nắm bắt, khám phá và phân tích.

Việc làm quản trị cơ sở dữ liệu

Người quản trị cơ sở dữ liệu chịu trách nhiệm xác định, thu thập, bố trí, lưu giữ, dõi vết và cập nhật thông tin cho việc dùng kinh doanh của công ti.

Nghề tốt nhất: công nghệ thông tin

Ngày nay nhiều người đang dùng máy tính, dù đó là máy bàn, laptop, máy tính bảng, hay điện thoại thông minh. Máy tính đang trở thành ngày càng quan trọng cho mọi thứ và nhiều người đang dựa trên công nghệ tính toán hơn trước đây.

Quản lý nghề của bạn

Bạn phải nắm quyền kiểm soát nghề của bạn và làm cho nó xảy ra theo kế hoạch của bạn.

Bill Gates và MOOC

Ông Gates thôi thúc xem xét MOOC như tài nguyên phụ thêm để giúp cải tiến việc dạy làm cho đại học hiệu quả hơn.

Giải thưởng Nobel khác cho Carnegie Mellon

Lars Peter Hansen, một cựu giáo sư tại Carnegie Mellon University là người được giải thưởng Nobel 2013 về Khoa học kinh tế.

Big Data và Gia tốc

Một sinh viên hỏi: “Em hiểu rằng Big Data là về thu thập “đa dạng” dữ liệu theo “khối lượng” lớn nhưng tại sao chúng ta cần nó thật nhanh? “Gia tốc” có liên quan gì tới Big Data? Xin thầy giải thích.”

Ấn Độ và xu hướng toàn cầu hoá

Tuần trước, Krishnan Patel một giáo sư kinh tế từ Ấn Độ đã tới thăm CMU và tôi đã mời ông ấy cho bài giảng cho sinh viên của tôi. Sau đây là điều ông ấy đã chia sẻ với sinh viên trong lớp học toàn cầu hoá của tôi.

Câu chuyện cuộc sống - A dua 'căn bệnh' cần loại bỏ

Truyền hình - 28/11/2023 12:00
A dua được biết đến như là một căn bệnh hùa theo người khác một cách thiếu suy nghĩ hoặc để lấy lòng một ai đó.

Chuột có thể có trí tưởng tượng

Thư giãn - Cẩm Bình - 28/11/2023 11:00
Tạp chí khoa học Science ngày 2.11 vừa đăng tải một nghiên cứu phát hiện chuột có thể suy nghĩ về đồ vật và địa điểm không ở ngay trước mặt chúng.

Cô gái khuyết tật, 2 lần vô địch điền kinh thế giới: 'Tôi không muốn bố phải dằn vặt suốt cuộc đời'

Truyền cảm hứng - Nguyễn Phượng - 28/11/2023 10:00
Để người bố vơi bớt đi cảm giác tội lỗi về tai nạn của con gái, cô gái khuyết tật 27 tuổi đã không ngừng nỗ lực và trở thành nhà vô địch giải đua xe lăn thế giới.

Xoay chuyển tình hình Biển Đông - 'Đảo Thiên đường' khu dự trữ sinh quyển thế giới

Từ sách - Phim - Quang Thanh - 28/11/2023 09:00
Có 23.000 cư dân trên đảo đang sống chan hòa với Biển Đông. Các ngư dân, một số có tàu vỏ gỗ cỡ nhỏ và nhiều người dùng thúng chai, ngày ngày thả lưới giăng câu để đánh bắt bào ngư, cá vược, cá mú, tôm hùm, mực và hải sâm.

Khoảnh khắc người sáng tạo - Bận rộn không phải là thước đo của thành công

Từ sách - Phim - Quìn - 28/11/2023 08:00
Thực tế, việc bạn đánh đổi giấc ngủ cho 2-3 công việc cùng một lúc thể hiện việc bạn quá kém cỏi trong việc lập kế hoạch và đưa ra lựa chọn cho riêng mình.

Câu chuyện cuộc sống - Phải làm gì nếu trẻ không thích đi học?

Truyền hình - PV - 27/11/2023 12:00
Nhiều trẻ rất sợ khi bắt đầu đi học. Có phụ huynh đồng hành và giúp con vượt qua nỗi sợ, tuy nhiên vẫn có nhiều phụ huynh la mắng, cảnh báo con mà không biết rằng con đang gặp phải nỗi sợ khi phải làm quen với môi trường mới.

Bí ẩn vụ trộm bộ não của thiên tài Albert Einstein

Thư giãn - Linh Anh - 27/11/2023 11:00
Chỉ vài giờ sau khi Einstein qua đời, bộ não của ông đã bị đánh cắp một cách đầy bí ẩn, "vụ trộm thế kỷ" kinh hoàng được che giấu hơn 3 thập kỷ.

7 điều đúc kết, hạnh phúc cũng từ đây mà ra

Suy ngẫm - Trung Hạ - 27/11/2023 10:00
Đời người là những trải nghiệm và đúc kết. Vậy mấy chục năm qua, bạn đã nhận ra được điều gì tâm đắc nhất về cuộc sống?

50 câu nói hay trong bộ sách Hạt giống tâm hồn kỳ 2

Từ sách - Phim - Ánh Ngọc - 27/11/2023 09:00
Nội dung của Hạt giống tâm hồn tuy bình dị, đơn giản nhưng sâu sắc, mang đến những câu chuyện truyền cảm hứng và là nguồn động viên, chỗ dựa tinh thần làm thay đổi cuộc sống, đem đến những giá trị tích cực cho nhiều thế hệ bạn đọc Việt Nam.

Giấc mơ của cha ông ta ngày xưa nhân văn hơn con người thời nay

Thư giãn - Anh Tú - 27/11/2023 08:00
Một nghiên cứu được thực hiện bởi các nhà nghiên cứu từ Đại học Geneva (UNIGE) và Đại học Toronto tiết lộ rằng những giấc mơ của cha ông ta ngày xưa nhân văn hơn chúng ta ngày nay.

Đời rất đẹp - Người mẹ đơn thân dành cả cuộc đời nuôi trẻ bị bỏ rơi

Truyền hình - PV - 26/11/2023 12:00
"Mẹ đơn thân của hàng trăm đứa trẻ" là câu chuyện của chị Giáp Thị Sông Hương. Sau lần vô tình nhặt được đứa bé bị bỏ rơi ở bãi rác cách đây gần 40 năm, chị Giáp Thị Sông Hương như có duyên với những đứa bé bất hạnh.

Tiêu Dao đấu với Thiếu Lâm thì môn phái nào chiến thắng: Kim Dung đưa đáp án gây tranh cãi

Thư giãn - Nguyệt Phạm - 26/11/2023 11:00
Cuộc chiến giữa Tiêu Dao phái và Thiếu Lâm phái chắc chắn sẽ "long trời lở đất".

8 năm làm việc cùng Bill Gates, sếp cũ Microsoft “học mót” được 3 bài học quý hơn vàng

Phong cách sống - Thiên Di - 26/11/2023 10:00
Ông nói tỷ phú Bill Gates là thiên tài trong việc tìm ra điểm then chốt và gần như ông luôn đúng.

50 câu nói hay trong bộ sách Hạt giống tâm hồn kỳ 1

Từ sách - Phim - Ánh Ngọc - 26/11/2023 09:00
Bộ sách Hạt giống tâm hồn này gồm những câu chuyện chân tình, giản dị từ những con người bình dị đó sẽ giúp bạn cảm nhận, tìm lại được những giá trị của bản thân và ý nghĩa cuộc sống mà ta đã băng qua quá nhanh và vô tình lãng quên.

Bạn thật sự là ai - Khám phá 5 nhóm tính cách tác động sâu sắc đến cuộc đời của mỗi người

Từ sách - Phim - Quìn - 26/11/2023 08:00
Năm nhóm tính cách này có tác động sâu sắc đến cuộc đời mỗi người.
HẠT GIỐNG TÂM HỒN
2019 Bản quyền thuộc về hatgiongtamhon.com.vn. Phát triển bởi ONECMS
Thứ 3, 28/11/2023