Tại sao vào đại học?

GS John Vu18/11/2023 13:00
Tại sao vào đại học?

Một sinh viên viết: “Nhiều người tốt nghiệp đại học mà không thể tìm được việc làm; vậy tại sao vào đại học? Trường nghề có là chọn lựa tốt hơn không? Xin thầy lời khuyên.”

Đáp: Mặc dầu đại học KHÔNG dành cho mọi người; một số người nên vào trường hướng nghề hay tìm việc sau khi có được giáo dục phổ thông nhưng câu hỏi của tôi là nếu người tốt nghiệp đại học gặp khó khăn tìm việc; những người tốt nghiệp từ các trường hướng nghề có thể kiếm được việc dễ dàng hơn không? Loại việc nào họ có và loại lương nào họ làm được?

Ngày nay giáo dục đại học là mấu chốt cho việc phát triển kinh tế của đất nước. Nó phát triển tri thức và kĩ năng mà cho phép mọi người có được nghề nghiệp tốt hơn, lương tốt hơn, và giúp họ đóng góp cho xã hội của họ và làm mạnh cho kinh tế đất nước. Theo ý kiến tôi, có được giáo dục đại học là một trong những điều tốt nhất mà thanh niên có thể làm cho bản thân họ để đảm bảo họ đưa tới cuộc sống thịnh vượng và tốt hơn. Chúng ta đang sống trong thế giới toàn cầu hoá nơi cạnh tranh giữa các nước là dữ dội; bất kì nước nào mà công dân của nó không được giáo dục tốt sẽ bị khai thác, lạm dụng và thậm chí làm yếu phòng thủ quốc gia của nó.

Về căn bản giáo dục có thể cải tiến cuộc sống của mọi người, làm ích lợi cho xã hội, và đất nước như một toàn thể. Một người có giáo dục tốt thường có nhiều cơ hội hơn trong cuộc sống, kiếm được nhiều hơn, và có chuẩn sống cao hơn. Công nhân có kĩ năng tạo khả năng cho đất nước phát triển các ngành công nghiệp của nó và trở nên giầu có hơn, làm ích lợi cho mọi người. Nếu bạn nhìn kĩ trong các nước, bạn sẽ thấy rằng các nước nghèo nhất là những nước mà đa số người dân của họ không được giáo dục.

Nhiều người không thể vào trường được vì họ cần làm việc để giúp cho gia đình họ sống còn. Những người đi học, nhiều người bỏ học vì họ phát triển nền tảng cơ sở như đọc, viết và kĩ năng toán học. Những người này sẽ lớn lên thành người lớn không có học vấn và họ thường sống cuộc sống khó khăn làm việc chuyển từ việc nọ sang việc kia và thường bị khai thác, lạm dụng và có cuộc sống tuyệt vọng.

Nếu bạn nhìn vào số người tốt nghiệp đại học thất nghiệp, bạn có lẽ sẽ thấy rằng nhiều người trong họ có thể có bằng cấp nhưng không có kĩ năng cần để làm việc. Nhiều người không được thông tin đúng về lập kế hoạch nghề nghiệp hay kĩ năng nào được cần để có việc làm tốt cho nên họ phạm sai lầm bằng việc lựa chọn các lĩnh vực học tập mà không còn được cần cho nên họ không thể tìm được việc làm. Những người khác có thể đến trường mà việc đào tạo bị lỗi thời cho nên sinh viên không học được gì hữu dụng. Đó là lí do tại sao tôi bao giờ cũng nhấn mạnh rằng thanh niên nên đọc nhiều hơn, biết nhiều hơn, hiểu nhiều hơn về thế giới quanh họ để cho họ có thể chọn trường đúng và lập kế hoạch nghề nghiệp của họ tương ứng.

Là một giáo sư trong Khoa học máy tính, tôi có thể thiên lệch nhưng theo ý kiến của tôi Công nghệ thông tin (Khoa học máy tính, Kĩ nghệ phần mềm, Quản lí hệ thông tin v.v.) có lẽ là chọn lựa tốt nhất cho sinh viên đại học. Ngày nay gần như mọi thứ đều yêu cầu tri thức trong máy tính, dù bạn viết thư hay truy nhập websites để tìm thông tin. Tuy nhiên một nghề nghiệp trong tính toán đi xa ra ngoài các nhiệm vụ điển hình mà nhiều người chúng ta vẫn làm với sự trợ giúp của máy tính. Nó bao gồm tri thức chiều sâu về tính toán mà để có nó bạn cần vào đại học để học. Việc làm công nghệ thông tin bao giờ cũng có nhu cầu cao cho nên học CNTT là chọn lựa logic.

Công nghệ thông tin là lĩnh vực rộng với nhiều chuyên môn; bạn nên có hiểu biết chung về các khu vực khác nhau và chọn khu vực đúng cho bạn. Nếu bạn thích lập trình và toán học thì khoa học máy tính sẽ là chọn lựa tốt; nếu bạn thích phát triển sản phẩm phần mềm thì kĩ nghệ phần mềm sẽ là chọn lựa tốt và nếu bạn thích kinh doanh và quản lí thì quản lí hệ thông tin có thể là lĩnh vực đúng cho bạn. Trong từng lĩnh vực, bạn sẽ học nhiều hơn để trở thành chuyên gia người có thể làm việc như người lập trình, người kiểm thử, người phát triển phần mềm, người phân tích hệ thống, người quản trị mạng, kĩ sư hệ thống, người quản lí hệ thông tin và người quản trị cơ sở dữ liệu v.v.

Với ngày càng nhiều máy tính được kết mạng, vị trí người quản trị mạng và chuyên viên an ninh thông tin có nhu cầu cao. Nếu bạn chọn một nghề trong những lĩnh vực này, bạn sẽ làm việc để ngăn cản hacker máy tính, những người phát triển virus truy nhập vào thông tin của công ti của bạn hay làm hỏng hệ thông tin. Khi nhiều dữ liệu được thu thập, nhà khoa học dữ liệu, và vị trí quản trị cơ sở dữ liệu cũng có nhu cầu cao.

Bạn có sẵn sàng cho một nghề trong CNTT không? Nếu bạn có sẵn sàng, vào đại học đi, lấy các phẩm chất cần thiết và bạn sẽ thấy một nghề rất tốt đang chờ đợi bạn. Tuy nhiên, bất kì cái gì bạn làm, đọc nhiều hơn, học nhiều hơn và nghiên cứu nhiều hơn vì công nghệ thay đổi nhanh chóng cho nên bạn phải thích nghi với thái độ học cả đời. Học cả đời có thể làm giầu cho cuộc sống của bạn và cuộc sống của người khác trong xã hội bạn và bạn có thể đóng góp nhiều hơn cho xã hội của bạn.

English version

Why going to college?

A student wrote: “There are many college graduates in my country who could not find work; my question is why going to college? Is vocational school a better choice? Or finding job after high school a better choice than go to college? Please advice.”

Answer: Although college is NOT for everybody; some would be better to go to vocational schools or finding work after getting a high school education but my question is if college graduates are having difficulty finding work; would graduates from vocational schools or high school graduates can get jobs easier? What kind of jobs do they have and what kind of salaries do they make?

Today college education is critical to a country’s economic development. It develops knowledge and skills that allow people to get better careers, better salaries, and help them to contribute to their society and strengthen the country’s economy. In my opinion, getting a college education is one of the best things young people can do for themselves to ensure they lead a better and prosperous life. We are living in a globalized world where competition among countries is fierce; any country that its citizens are not well educated will be exploited, abused and even weaken its national defense. Basically education can improve people’s lives, benefits its society, and the country as a whole. A well educated person often has more opportunities in life, earns more, and has a higher standard of living. Skilled workers enable a country to develop its industries and become wealthier, which benefits everyone. If you look closely among countries, you will find that the poorest countries are countries where the majority of their people are not educated. Many cannot go to school because they need to work to help their families survive. Of those who go to school, many drop out before they develop the basic foundation such as reading, writing and math skills. These people will grow up to be illiterate adult and they often live a hard lives working from one job to another and often be exploited, abused and have a desperate lives.

If you look at the number of unemployed college graduates, you probably will find that many of them may have degree but do not have the skills necessary to do work. Many are not properly informed about career planning or what skills are needed to get good jobs so they make mistakes by selected fields of study that are no longer needed so they cannot find employment. Others may go to schools that trainings are obsolete so students do not learn anything useful. That is why I always emphasized that young people should read more, know more, understand more about the world around them so they can select the right schools and plan their careers accordingly.

As a professor in Computer Science, I may be biased but in my opinion Information Technology (Computer science, Software Engineering, Information System Management etc.) is probably the best choice for college students. Today almost everything requires knowledge in computers, whether you write a letter or access to websites to look for information. However a career in computing goes far beyond the typical tasks many of us do with the aid of a computer. It involves in depth knowledge of computing for which you need to go to college to learn. Information technology jobs are always in high demand so study IT is a logical choice.

Information technology is a broad field with many specialties; you should have a general understanding of different areas and select the right area for you. If you like programming and math then computer science would be a good choice; if you like develop software products then software engineering would be a good choice and if you like business and management then information system management maybe a right field for you. In each field, you will learn more to become an expert who may work as Programmers, Testers, Software Developers, System Analysts, Network Administrators, Systems Engineers, Information System Managers, and Database Administrators etc. With more and more computers get networked, the Network Administrator positions and Information Security Specialists are high in demand. If you select a career in these fields, you will be working to prevent computer hackers, virus developers accessing information of your company or damaging the information systems. As more data are collected, Data scientist, and Database Administration positions are also in high demand.

Are you ready for a career in IT? If you are, go to college, get the necessary qualifications and you will find a very good career waiting for you. However, whatever you do, read more, learn more and study more as technology is changing fast so you must adopt a lifelong learning attitude. Lifelong learning can enrich your life and the lives of others in your society and you can contribute more to your society.

 


Gửi bình luận
(0) Bình luận
1

Lời khuyên cho người tốt nghiệp bị thất nghiệp

Tốt nghiệp đại học nhưng không thể tìm được việc làm, không phải bởi vì thiếu tri thức và kĩ năng, mà vì kinh tế đang trong cơn suy thoái. Làm sao thoát khỏi tình trạng này?
2

Phương pháp dạy đại học

“Sinh viên của tôi không thích đọc trước khi lên lớp. Họ thường tới lớp mà không chuẩn bị và mong đợi rằng tôi giải thích mọi thứ trong bài giảng. Làm sao tôi có thể khuyến khích họ đọc nhiều hơn vì thời gian trên lớp của tôi bị giới hạn?”
3

Vào đại học, một chương mới

Khi bạn vào đại học là sinh viên năm thứ nhất, bạn cũng bắt đầu một “chương mới” trong đời nơi bạn có thể xác định tương lai của bạn, chọn bạn bè, làm điều bạn muốn, và thay đổi bản thân bạn thành điều bạn muốn là.
4

Xu hướng mới: SMAC

Các công ti làm khoán ngoài CNTT phải nhanh chóng chuyển vào SMAC (phương tiện xã hội, di dộng, phân tích dữ liệu lớn và tính toán mây – Social media, Mobility, big data Analytics and Cloud computing) nếu không sẽ mất kinh doanh vào tay người khác.
5

Sức khoẻ di động - APP di động hỗ trợ sức khỏe

Thuật ngữ “sức khoẻ di động” nói tới việc dùng các công nghệ di động để hỗ trợ cho các chức năng y tế, phòng khám, và vận hành trong công nghiệp chăm sóc sức khoẻ cũng như cải tiến các ứng dụng sức khoẻ.

Cuộc chiến yên tĩnh về công nhân có kỹ năng

Trong hai trăm năm qua, các nước đã cạnh tranh và đánh nhau về các nguồn tài nguyên tự nhiên, nhưng ngày nay họ cạnh tranh và đánh nhau về công nhân có kĩ năng. Một cuộc chiến toàn cầu yên tĩnh về công nhân có kĩ năng đã diễn ra nhưng ít người để ý.

Bài học từ Estonia

Khi Estonia giành lại độc lập vào năm 1991, chỉ một phần ba dân số có điện thoại; chỉ các văn phòng chính phủ hay công ti lớn mới có máy tính cá nhân. Ít người thậm chí biết tới Internet hay nghe nói về Apple hay Microsoft.

Hành vi của sinh viên trong lớp

“Thầy xử lí thế nào khi sinh viên gửi email và nhắn tin điện thoại khi thầy đang giảng bài? Rồi những sinh viên xem YouTube trong lớp? Chúng ta có nên cấm họ đem các thiết bị điện tử vào lớp không? Xin thầy lời khuyên.”

Xu hướng mới: Khoán ngoài phần cứng, khoán trong phần mềm

Người ta dự đoán rằng trong vài năm nữa, phần lớn việc khoán ngoài phần mềm sẽ biến mất.

Trận chiến mới trong tính toán đám mây

Ngày nay “Tính toán mây” là “nóng” vì ngày càng nhiều công ti đang chuyển vào mây.

Tính toán đám mây: Miền mới, kỹ năng mới

Ngày nay nhiều công ti đang chuyển vào trong tính toán mây để giảm chi phí bằng việc tránh chi tiêu vào các cấu phần công nghệ thông tin (CNTT) hay nâng cấp kết cấu nền của riêng họ.

Dịch vụ tính toán đám mây

“Nhiều người nói rằng tính toán đám mây chỉ dành cho công ti lớn ở các nước đã phát triển như Mĩ hay Anh nhưng sẽ không có tác dụng cho công ti nhỏ ở nước đang phát triển. Xin thầy lời khuyên.”

Nhận học vào trường đại học ở Mỹ

Tôi đã nhận được nhiều email từ sinh viên khắp thế giới, hỏi về lời khuyên liên quan tới việc xin vào học đại học ở các đại học Mĩ.

Nội lực - Khả năng nội cảm thụ: Học cách đọc vị cơ thể bạn

Nội cảm thụ là một khái niệm khó nắm bắt nếu bạn chưa từng tập yoga hay chơi các môn thể thao yêu cầu sự phản hồi sinh học từ cơ thể. Bạn càng nhạy cảm và chú tâm vào cơ thể thì khả năng nội cảm thụ của bạn càng mạnh mẽ.

Câu chuyện cuộc sống - Làm thế nào để biết thế mạnh và đam mê của bản thân

Truyền hình - PV - 04/12/2023 12:00
Hiện nay một vài bộ phận giới trẻ đang rơi vào tình trạng không biết và không xác định được đam mê và thế mạnh của bản thân.

Sức khoẻ di động - APP di động hỗ trợ sức khỏe

Blog GS John VU - GS John Vu - 04/12/2023 11:00
Thuật ngữ “sức khoẻ di động” nói tới việc dùng các công nghệ di động để hỗ trợ cho các chức năng y tế, phòng khám, và vận hành trong công nghiệp chăm sóc sức khoẻ cũng như cải tiến các ứng dụng sức khoẻ.

Suốt 29 năm "làm bố của những cục nợ", người đàn ông viết lại cuộc đời cho 276 đứa trẻ

Truyền cảm hứng - Trung Hạ - 04/12/2023 10:00
Nhờ có Bách Kiếm, quỹ đạo cuộc đời của nhiều đứa trẻ đã được viết lại hoàn toàn.

Nội lực - Khả năng nội cảm thụ: Học cách đọc vị cơ thể bạn

Từ sách - Phim - TĐ - 04/12/2023 09:00
Nội cảm thụ là một khái niệm khó nắm bắt nếu bạn chưa từng tập yoga hay chơi các môn thể thao yêu cầu sự phản hồi sinh học từ cơ thể. Bạn càng nhạy cảm và chú tâm vào cơ thể thì khả năng nội cảm thụ của bạn càng mạnh mẽ.

Đôi điều cần suy ngẫm - Krishnamurti bàn về "chú tâm" và "tham vọng"

Từ sách - Phim - Quìn - 04/12/2023 08:00
Điều hết sức quan trọng là đang khi bạn còn trẻ, phải khám phá xem bạn thực sự thích làm việc gì; và đây là cách thức duy nhất để tạo ra một xã hội mới.

Đời rất đẹp - Chàng trai khiếm thị mang Ánh Dương cho người cùng cảnh ngộ

Truyền hình - PV - 03/12/2023 12:00
Đời Rất Đẹp "Ánh Dương của người khiếm thị" là câu chuyện đời bi thương của anh Nguyễn Ngọc Hiếu.

Cao thủ đen đủi trong Thiên long bát bộ: Võ công sánh ngang Mộ Dung Phục, chết thảm dưới tay một phụ nữ

Thư giãn - Nguyệt Phạm - 03/12/2023 11:00
Cao thủ này từng được Kiều Phong (Tiêu Phong) nhận xét có nội lực ghê gớm.

Tập trung mục tiêu lớn bằng cách làm tốt nhiều mục tiêu nhỏ

Suy ngẫm - Như Nguyễn - 03/12/2023 10:00
Cách đây một thời gian, tôi cùng một người bạn ghé thăm chợ đêm nổi tiếng ở địa phương tại một khu du lịch. Có một gian hàng ở chợ đêm thu hút rất nhiều người đến xem, tấm biển ghi "Thử thách viết từ 1 tới 600".

Nắng ấm sau mưa - Mẹ là món quà ngọt ngào mà Thượng Đế ban tặng cho mỗi người con

Từ sách - Phim - Ánh Ngọc - 03/12/2023 09:00
Với 21 câu chuyện giàu ý nghĩa từ những người đã vượt qua những dông bão cuộc đời, “Nắng Ấm Sau Mưa” cho bạn cái nhìn chân thật và đầy xúc động về cách họ đã đối mặt với nghịch cảnh và vượt qua những quãng thời gian khó khăn ấy ra sao.

Nội lực - 5 cách 'bảo dưỡng' não bộ

Từ sách - Phim - Quìn - 03/12/2023 08:00
“Não bộ đã có mọi thứ nó cần để thực hiện tốt công việc của nó” - Nhiều người thường mặc định như vậy, và họ chẳng mấy nghĩ đến chuyện chăm sóc não bộ.

Lời cảnh báo - Cảnh giác thủ đoạn dùng thuốc hướng thần để thôi miên, cướp tài sản

Truyền hình - PV - 02/12/2023 12:00
Vừa qua công an thành phố Vũng Tàu đã tiếp nhận về tin báo 4 vụ cướp tài sản trên địa bàn. Các nạn nhân cho biết thời điểm diễn ra vụ việc bản thân rơi vào tình trạng mất kiểm soát không thể tự chủ.

Người ký họa các phiên tòa tại Mỹ

Thư giãn - Cẩm Bình - 02/12/2023 11:00
Trang Business Insider giới thiệu họa sĩ Jane Rosenberg – người có thâm niên hơn 40 năm vẽ tranh các phiên tòa tại Mỹ.

Cuộc đời vươn lên từ bi kịch của Charlie Munger: Mỗi bất hạnh là một cơ hội để tiến lên phía trước

Phong cách sống - Nguyễn Phượng - 02/12/2023 10:00
Ly dị vợ, bị mù mắt, con trai 9 tuổi qua đời vì ung thư...Cuộc đời của tỷ phú Munger là một tấn bi kịch nhưng ông vẫn không ngừng vươn lên và trở thành nhà đầu tư đại tài của nước Mỹ

‘Thiên tài tập thể’ và triết lý lãnh đạo hiện đại

Từ sách - Phim - Nguyễn An - 02/12/2023 09:00
Vì sao không phải thiên tài nào cũng có thể dẫn dắt một tập thể đổi mới thành công; và vì sao không phải một tập thể thiên tài nào cũng thành công trong công cuộc đổi mới?

Hạnh phúc đến từ sự biến mất - Tầm quan trọng của niềm vui trong hành thiền

Suy ngẫm - Quìn - 02/12/2023 08:00
Khi bạn đạt tới trạng thái “nhận thức khoảnh khắc hiện tại trong tĩnh lặng”, việc hành thiền sẽ trở thành một thú vui. Niềm hạnh phúc, sự thích thú, niềm vui ấy là một trong những mốc trải nghiệm quan trọng nhất của việc hành thiền.
HẠT GIỐNG TÂM HỒN
2019 Bản quyền thuộc về hatgiongtamhon.com.vn. Phát triển bởi ONECMS
Thứ 3, 05/12/2023