Tại sao vào đại học?

GS John Vu18/11/2023 13:00
Tại sao vào đại học?

Một sinh viên viết: “Nhiều người tốt nghiệp đại học mà không thể tìm được việc làm; vậy tại sao vào đại học? Trường nghề có là chọn lựa tốt hơn không? Xin thầy lời khuyên.”

Đáp: Mặc dầu đại học KHÔNG dành cho mọi người; một số người nên vào trường hướng nghề hay tìm việc sau khi có được giáo dục phổ thông nhưng câu hỏi của tôi là nếu người tốt nghiệp đại học gặp khó khăn tìm việc; những người tốt nghiệp từ các trường hướng nghề có thể kiếm được việc dễ dàng hơn không? Loại việc nào họ có và loại lương nào họ làm được?

Ngày nay giáo dục đại học là mấu chốt cho việc phát triển kinh tế của đất nước. Nó phát triển tri thức và kĩ năng mà cho phép mọi người có được nghề nghiệp tốt hơn, lương tốt hơn, và giúp họ đóng góp cho xã hội của họ và làm mạnh cho kinh tế đất nước. Theo ý kiến tôi, có được giáo dục đại học là một trong những điều tốt nhất mà thanh niên có thể làm cho bản thân họ để đảm bảo họ đưa tới cuộc sống thịnh vượng và tốt hơn. Chúng ta đang sống trong thế giới toàn cầu hoá nơi cạnh tranh giữa các nước là dữ dội; bất kì nước nào mà công dân của nó không được giáo dục tốt sẽ bị khai thác, lạm dụng và thậm chí làm yếu phòng thủ quốc gia của nó.

Về căn bản giáo dục có thể cải tiến cuộc sống của mọi người, làm ích lợi cho xã hội, và đất nước như một toàn thể. Một người có giáo dục tốt thường có nhiều cơ hội hơn trong cuộc sống, kiếm được nhiều hơn, và có chuẩn sống cao hơn. Công nhân có kĩ năng tạo khả năng cho đất nước phát triển các ngành công nghiệp của nó và trở nên giầu có hơn, làm ích lợi cho mọi người. Nếu bạn nhìn kĩ trong các nước, bạn sẽ thấy rằng các nước nghèo nhất là những nước mà đa số người dân của họ không được giáo dục.

Nhiều người không thể vào trường được vì họ cần làm việc để giúp cho gia đình họ sống còn. Những người đi học, nhiều người bỏ học vì họ phát triển nền tảng cơ sở như đọc, viết và kĩ năng toán học. Những người này sẽ lớn lên thành người lớn không có học vấn và họ thường sống cuộc sống khó khăn làm việc chuyển từ việc nọ sang việc kia và thường bị khai thác, lạm dụng và có cuộc sống tuyệt vọng.

Nếu bạn nhìn vào số người tốt nghiệp đại học thất nghiệp, bạn có lẽ sẽ thấy rằng nhiều người trong họ có thể có bằng cấp nhưng không có kĩ năng cần để làm việc. Nhiều người không được thông tin đúng về lập kế hoạch nghề nghiệp hay kĩ năng nào được cần để có việc làm tốt cho nên họ phạm sai lầm bằng việc lựa chọn các lĩnh vực học tập mà không còn được cần cho nên họ không thể tìm được việc làm. Những người khác có thể đến trường mà việc đào tạo bị lỗi thời cho nên sinh viên không học được gì hữu dụng. Đó là lí do tại sao tôi bao giờ cũng nhấn mạnh rằng thanh niên nên đọc nhiều hơn, biết nhiều hơn, hiểu nhiều hơn về thế giới quanh họ để cho họ có thể chọn trường đúng và lập kế hoạch nghề nghiệp của họ tương ứng.

Là một giáo sư trong Khoa học máy tính, tôi có thể thiên lệch nhưng theo ý kiến của tôi Công nghệ thông tin (Khoa học máy tính, Kĩ nghệ phần mềm, Quản lí hệ thông tin v.v.) có lẽ là chọn lựa tốt nhất cho sinh viên đại học. Ngày nay gần như mọi thứ đều yêu cầu tri thức trong máy tính, dù bạn viết thư hay truy nhập websites để tìm thông tin. Tuy nhiên một nghề nghiệp trong tính toán đi xa ra ngoài các nhiệm vụ điển hình mà nhiều người chúng ta vẫn làm với sự trợ giúp của máy tính. Nó bao gồm tri thức chiều sâu về tính toán mà để có nó bạn cần vào đại học để học. Việc làm công nghệ thông tin bao giờ cũng có nhu cầu cao cho nên học CNTT là chọn lựa logic.

Công nghệ thông tin là lĩnh vực rộng với nhiều chuyên môn; bạn nên có hiểu biết chung về các khu vực khác nhau và chọn khu vực đúng cho bạn. Nếu bạn thích lập trình và toán học thì khoa học máy tính sẽ là chọn lựa tốt; nếu bạn thích phát triển sản phẩm phần mềm thì kĩ nghệ phần mềm sẽ là chọn lựa tốt và nếu bạn thích kinh doanh và quản lí thì quản lí hệ thông tin có thể là lĩnh vực đúng cho bạn. Trong từng lĩnh vực, bạn sẽ học nhiều hơn để trở thành chuyên gia người có thể làm việc như người lập trình, người kiểm thử, người phát triển phần mềm, người phân tích hệ thống, người quản trị mạng, kĩ sư hệ thống, người quản lí hệ thông tin và người quản trị cơ sở dữ liệu v.v.

Với ngày càng nhiều máy tính được kết mạng, vị trí người quản trị mạng và chuyên viên an ninh thông tin có nhu cầu cao. Nếu bạn chọn một nghề trong những lĩnh vực này, bạn sẽ làm việc để ngăn cản hacker máy tính, những người phát triển virus truy nhập vào thông tin của công ti của bạn hay làm hỏng hệ thông tin. Khi nhiều dữ liệu được thu thập, nhà khoa học dữ liệu, và vị trí quản trị cơ sở dữ liệu cũng có nhu cầu cao.

Bạn có sẵn sàng cho một nghề trong CNTT không? Nếu bạn có sẵn sàng, vào đại học đi, lấy các phẩm chất cần thiết và bạn sẽ thấy một nghề rất tốt đang chờ đợi bạn. Tuy nhiên, bất kì cái gì bạn làm, đọc nhiều hơn, học nhiều hơn và nghiên cứu nhiều hơn vì công nghệ thay đổi nhanh chóng cho nên bạn phải thích nghi với thái độ học cả đời. Học cả đời có thể làm giầu cho cuộc sống của bạn và cuộc sống của người khác trong xã hội bạn và bạn có thể đóng góp nhiều hơn cho xã hội của bạn.

English version

Why going to college?

A student wrote: “There are many college graduates in my country who could not find work; my question is why going to college? Is vocational school a better choice? Or finding job after high school a better choice than go to college? Please advice.”

Answer: Although college is NOT for everybody; some would be better to go to vocational schools or finding work after getting a high school education but my question is if college graduates are having difficulty finding work; would graduates from vocational schools or high school graduates can get jobs easier? What kind of jobs do they have and what kind of salaries do they make?

Today college education is critical to a country’s economic development. It develops knowledge and skills that allow people to get better careers, better salaries, and help them to contribute to their society and strengthen the country’s economy. In my opinion, getting a college education is one of the best things young people can do for themselves to ensure they lead a better and prosperous life. We are living in a globalized world where competition among countries is fierce; any country that its citizens are not well educated will be exploited, abused and even weaken its national defense. Basically education can improve people’s lives, benefits its society, and the country as a whole. A well educated person often has more opportunities in life, earns more, and has a higher standard of living. Skilled workers enable a country to develop its industries and become wealthier, which benefits everyone. If you look closely among countries, you will find that the poorest countries are countries where the majority of their people are not educated. Many cannot go to school because they need to work to help their families survive. Of those who go to school, many drop out before they develop the basic foundation such as reading, writing and math skills. These people will grow up to be illiterate adult and they often live a hard lives working from one job to another and often be exploited, abused and have a desperate lives.

If you look at the number of unemployed college graduates, you probably will find that many of them may have degree but do not have the skills necessary to do work. Many are not properly informed about career planning or what skills are needed to get good jobs so they make mistakes by selected fields of study that are no longer needed so they cannot find employment. Others may go to schools that trainings are obsolete so students do not learn anything useful. That is why I always emphasized that young people should read more, know more, understand more about the world around them so they can select the right schools and plan their careers accordingly.

As a professor in Computer Science, I may be biased but in my opinion Information Technology (Computer science, Software Engineering, Information System Management etc.) is probably the best choice for college students. Today almost everything requires knowledge in computers, whether you write a letter or access to websites to look for information. However a career in computing goes far beyond the typical tasks many of us do with the aid of a computer. It involves in depth knowledge of computing for which you need to go to college to learn. Information technology jobs are always in high demand so study IT is a logical choice.

Information technology is a broad field with many specialties; you should have a general understanding of different areas and select the right area for you. If you like programming and math then computer science would be a good choice; if you like develop software products then software engineering would be a good choice and if you like business and management then information system management maybe a right field for you. In each field, you will learn more to become an expert who may work as Programmers, Testers, Software Developers, System Analysts, Network Administrators, Systems Engineers, Information System Managers, and Database Administrators etc. With more and more computers get networked, the Network Administrator positions and Information Security Specialists are high in demand. If you select a career in these fields, you will be working to prevent computer hackers, virus developers accessing information of your company or damaging the information systems. As more data are collected, Data scientist, and Database Administration positions are also in high demand.

Are you ready for a career in IT? If you are, go to college, get the necessary qualifications and you will find a very good career waiting for you. However, whatever you do, read more, learn more and study more as technology is changing fast so you must adopt a lifelong learning attitude. Lifelong learning can enrich your life and the lives of others in your society and you can contribute more to your society.

 


Gửi bình luận
(0) Bình luận
1

CMMI-13

Hỏi: Tôi tin chúng ta nên học từ các công ti khác đã từng làm cải tiến qui trình. Họ có công bố các bài học rút ra của họ không?
2

CMMI-15

Hỏi: Tổ chức của chúng tôi muốn tiến hành việc đánh giá để xác định chúng tôi ở đâu trong mức trưởng thành CMMI. Các bước và vấn đề là gì?
3

CMMI-14

Nguồn của rủi ro phần mềm là gì? Tại sao mọi người không thích nói về nó?
4

CMMI-12

Hỏi: Khách hàng của chúng tôi rất đòi hỏi, họ thường không biết điều họ muốn nhưng đối xử với người phát triển của chúng tôi rất tệ. Làm sao chúng tôi có thể cải tiến sự thoả mãn của khách hàng khi chúng tôi thậm chí không biết các trông đợi của họ?
5

CMMI-10

Hỏi: Xin thầy nói thêm cho tôi về khuôn khổ CMMI. Nó là gì và làm sao nó được coi là chuẩn để đo chất lượng?

Cuộc chiến yên tĩnh về công nhân có kỹ năng

Trong hai trăm năm qua, các nước đã cạnh tranh và đánh nhau về các nguồn tài nguyên tự nhiên, nhưng ngày nay họ cạnh tranh và đánh nhau về công nhân có kĩ năng. Một cuộc chiến toàn cầu yên tĩnh về công nhân có kĩ năng đã diễn ra nhưng ít người để ý.

Bài học từ Estonia

Khi Estonia giành lại độc lập vào năm 1991, chỉ một phần ba dân số có điện thoại; chỉ các văn phòng chính phủ hay công ti lớn mới có máy tính cá nhân. Ít người thậm chí biết tới Internet hay nghe nói về Apple hay Microsoft.

Hành vi của sinh viên trong lớp

“Thầy xử lí thế nào khi sinh viên gửi email và nhắn tin điện thoại khi thầy đang giảng bài? Rồi những sinh viên xem YouTube trong lớp? Chúng ta có nên cấm họ đem các thiết bị điện tử vào lớp không? Xin thầy lời khuyên.”

Xu hướng mới: Khoán ngoài phần cứng, khoán trong phần mềm

Người ta dự đoán rằng trong vài năm nữa, phần lớn việc khoán ngoài phần mềm sẽ biến mất.

Trận chiến mới trong tính toán đám mây

Ngày nay “Tính toán mây” là “nóng” vì ngày càng nhiều công ti đang chuyển vào mây.

Tính toán đám mây: Miền mới, kỹ năng mới

Ngày nay nhiều công ti đang chuyển vào trong tính toán mây để giảm chi phí bằng việc tránh chi tiêu vào các cấu phần công nghệ thông tin (CNTT) hay nâng cấp kết cấu nền của riêng họ.

Dịch vụ tính toán đám mây

“Nhiều người nói rằng tính toán đám mây chỉ dành cho công ti lớn ở các nước đã phát triển như Mĩ hay Anh nhưng sẽ không có tác dụng cho công ti nhỏ ở nước đang phát triển. Xin thầy lời khuyên.”

Nhận học vào trường đại học ở Mỹ

Tôi đã nhận được nhiều email từ sinh viên khắp thế giới, hỏi về lời khuyên liên quan tới việc xin vào học đại học ở các đại học Mĩ.

CMMI-17

Blog GS John VU - GS John Vu - 22/05/2024 12:00
Hỏi: Tại sao dự án phần mềm vẫn thất bại với tỉ lệ rất cao?

“Đăng mỗi hình vòng 1 sao phải vào khen học giỏi” - khi nào lời khen là quấy rối?

Kỹ năng - Hải Yến - 22/05/2024 11:00
Cứ nghĩ một vấn nạn như quấy rối đã là điều trắng - đen rõ ràng: Lên án để bảo vệ nạn nhân, loại bỏ tư tưởng/ hành động sai trái… nhưng sao lại thu hút nhiều tranh cãi đến thế?

Làm được 3 điều này, cuộc sống mới thật sự nhẹ gánh

Suy ngẫm - Trung Hạ - 22/05/2024 10:00
Nếu sống với kiểu suy nghĩ này thì chắc chắn cuộc đời bạn sẽ là một chuỗi bi kịch.

Thánh kinh marketing - Cần làm gì khi bắt đầu một việc bạn chưa có kinh nghiệm?

Từ sách - Phim - TĐ - 22/05/2024 09:00
Một trong những thử thách lớn nhất về phương diện marketing mà cả chủ doanh nghiệp lẫn người làm thuê đều phải đối mặt là tiếp thị một sản phẩm hay một dịch vụ công việc, khác với những công việc bạn từng làm trước đây.

Tuyển tập những câu chuyện hay nhất của Aesop - Cơn gió và mặt trời

Từ sách - Phim - Ngọc Bích - 22/05/2024 08:00
Câu chuyện ngụ ngôn Gió và Mặt Trời của Aesop là một minh chứng rõ ràng cho thông điệp về sức mạnh của sự thuyết phục nhẹ nhàng so với cưỡng ép và dọa nạt.

CCMI-16

Blog GS John VU - GS John VU - 21/05/2024 12:00
Hỏi: Làm sao người lập trình có thể cải tiến kĩ năng để là người giỏi nhất? Thầy có lời khuyên nào không?

5 mỹ nhân sở hữu võ công tuyệt đỉnh của Kim Dung

Thư giãn - Nguyệt Phạm - 21/05/2024 11:00
Thế giới kiếm hiệp của nhà văn Kim Dung có không ít mỹ nhân không chỉ sở hữu dung mạo tuyệt trần mà còn có võ công vô cùng thâm hậu.

Thế hệ Gen Z thích bỏ việc ồn ào ở Trung Quốc

Phong cách sống - Thư An - 21/05/2024 10:00
Nhiều người trẻ thuộc Gen Z (sinh năm 1997-2012) ở đất nước tỷ dân đang dành một năm không làm việc để đi du lịch và khám phá niềm đam mê thực sự của mình.

80 danh ngôn của Victor Hugo sẽ truyền cảm hứng cho bạn

Suy ngẫm - TĐ - 21/05/2024 09:00
Cho dù bạn đang tìm kiếm những câu nói về tình yêu, cuộc sống, tôn giáo hay hơn thế nữa, những câu nói sau của Victor Hugo sẽ truyền cảm hứng cho bạn.

Người đàn bà trong tôi - Hành trình trưởng thành đầy chông gai của Britney Spears

Từ sách - Phim - Quìn - 21/05/2024 08:00
Britney Spears, cô gái tuổi teen tỏa sáng với ca khúc “...Baby one more time” giờ đây đã trở thành một người phụ nữ từng trải với không ít scandal. Một hành trình trưởng thành quá đỗi chông gai, mà không phải ai cũng có thể hình dung được.

CMMI-15

Blog GS John VU - GS John Vu - 20/05/2024 12:00
Hỏi: Tổ chức của chúng tôi muốn tiến hành việc đánh giá để xác định chúng tôi ở đâu trong mức trưởng thành CMMI. Các bước và vấn đề là gì?

Công ty công nghệ Việt thuê người 'lừa thử' cả nghìn nhân viên: 50% sập bẫy

Kỹ năng - Bảo Bảo - 20/05/2024 11:00
"Chúng tôi thiết kế một email, website giống của một hãng hàng không, gửi nhân viên công ty của khách hàng với nội dung: Nếu đăng ký trước ngày lễ giảm 30% giá vé", đại diện FPT IS chia sẻ lại câu chuyện đào tạo "lừa đảo chủ động".

Hôn nhân tình bạn, không tình dục ngày càng phổ biến trong giới trẻ

Phong cách sống - Ngô Trung Dũng - 20/05/2024 10:00
Từ bạn bè trở thành vợ chồng hợp pháp, nhiều cặp đôi trẻ ở Nhật Bản đang đón nhận cuộc hôn nhân không có tình yêu lẫn tình dục.

Chuyến xe buýt đổi đời - 10 quy tắc giúp bạn xây dựng nguồn năng lượng tích cực

Tủ sách - FN - 20/05/2024 09:00
Từ kinh nghiệm của bản thân cũng như những người xung quanh, tác giả Jon Gordon đã tìm ra mười quy tắc giúp mọi người xây dựng nguồn năng lượng tích cực.

Tuyển tập những câu chuyện hay nhất của Aesop - Con ngựa và con lừa thồ hàng

Từ sách - Phim - Ngọc Bích - 20/05/2024 08:00
Lúc này Ngựa mới hiểu và hối hận rằng nếu Ngựa đã sẵn lòng giúp đỡ con Lừa từ đầu, cả hai có thể vượt qua khó khăn một cách dễ dàng hơn và không có ai phải chịu tổn thất.
HẠT GIỐNG TÂM HỒN
  • Địa chỉ: 11H Nguyễn Thị Minh Khai - P. Bến Nghé - Quận 1 - TP. Hồ Chí Minh
  • Điện thoại: (+8428) 38233860 - Email: triviet@firstnews.com.vn
  • Giấy phép số 496/GP-BTTTT Bộ Thông tin và Truyền thông cấp ngày 17/10/2022
  • Chịu trách nhiệm chính: Nguyễn Văn Phước
  • Công ty TNHH văn hóa sáng tạo Trí Việt
  • Fax: (+8428) 38224560
  • Thỏa thuận cung cấp dịch vụ mạng xã hội Hạt giống tâm hồn
2019 Bản quyền thuộc về hatgiongtamhon.com.vn. Phát triển bởi ONECMS
Thứ 5, 23/05/2024