Giáo dục đại học

Lê Bình19/11/2022 09:00
Giáo dục đại học

Khi sinh viên vào đại học, bao nhiêu người có bản kế hoạch nghề nghiệp? Bao nhiêu người trong số họ có mục đích giáo dục? Và bao nhiêu người trong số họ đã hỏi tại sao họ vào đại học?

Giáo dục đại học KHÔNG phải là học, qua kì thi, và được bằng cấp mà là nhiều hơn thế nhiều. Đại học là chỗ sinh viên lập kế hoạch cho đời họ, tương lai của họ, và “trưởng thành” trở thành người đóng góp cho xã hội nhưng ai sẽ giúp họ hiểu chủ định của giáo dục đại học?

Giáo dục đại học là nhiều hơn chỉ “học tập hàn lâm” vì nó cũng bao gồm tình bạn, quan hệ, sự kèm cặp giúp đỡ, và quyền công dân mà đôi khi các thành viên của khoa và người quản trị nhà trường không chú ‎ý đúng mức. Khi sinh viên có bạn tốt để học cùng; cố vấn tốt để cung cấp hướng dẫn nghề nghiệp; và thầy giáo trong khoa kèm cặp tốt để cho lời khuyên về khía cạnh kĩ thuật, họ bao giờ cũng có “kinh nghiệm đại học” thành công. Kiểu thành công này còn nhiều hơn là được điểm tốt, qua được kì thi và tốt nghiệp vì nó cũng là về trưởng thành là người có trách nhiệm trong xã hội có tính cách đạo đức cũng như tri thức và kĩ năng.

Sinh viên đại học cần hướng dẫn đúng từ các thầy trong khoa nơi họ nhận được lời khuyên và hỗ trợ để cho họ có thể nhận ra tiềm năng của họ và trở nên tin tưởng vào năng lực của họ để hướng dẫn cuộc sống có năng suất sau khi họ rời đại học. Tuy nhiên nhiều thầy giáo trong khoa chỉ hội tụ vào truyền tri thức nhưng không chú ‎ý đủ tới các khía cạnh khác, điều bao gồm phát triển nhà chuyên nghiệp có trách nhiệm. Việc của giáo sư đại học là “giáo dục”, điều có nghĩa nhiều hơn là chỉ dạy. Bằng việc không để ‎ý đủ tới các khía cạnh khác của giáo dục, chúng ta cho phép sinh viên rời trường với “tri thức hàn lâm” nhưng không có cái gì khác nữa.

Mục đích của giáo dục không nên là “các học giả hàn lâm” mà là bắc cầu qua kẽ hở giữa lí thuyết và thực hành để cho sinh viên có thể áp dụng điều họ học vào làm việc như nhà chuyên nghiệp sau khi họ rời mái trường. Giáo sư đại học không nên chỉ đọc bài giảng mà còn lắng nghe, hỏi, khuyên và khuyến khích sinh viên học xuất sắc để đạt tới tiềm năng đầy đủ của họ.

Lớp học ở đại học không nên là nơi có lịch cứng nhắc và bài giảng cố định mà linh hoạt điều chỉnh theo hoàn cảnh thay đổi. Dạy hiệu quả không phải là đứng trước lớp mà đọc bài giảng hay dán mắt vào máy chiếu trong khi bạn nói mà bước quanh lớp học và chú ‎ý tới phản ứng của sinh viên về việc dạy của bạn. Giáo dục đại học là về chăm nom, nuôi dưỡng và phát triển của đầu óc và kĩ năng của sinh viên.

Vài năm trước, một thầy giáo trẻ hỏi tôi: “Làm sao thầy biết rằng thầy đang làm việc tốt?” Tôi bảo anh ấy: “Bạn sẽ biết điều đó khi các cựu sinh viên quay lại lớp của bạn và nói cho bạn rằng việc dạy của bạn đã làm thay đổi đời họ, hay khi sinh viên nói cho bạn rằng môn học của bạn là môn hay nhất họ đã từng học.”

Là thầy giáo, chúng ta không dạy vì tiền nhưng chúng ta dạy vì chúng ta ham thích điều đó. Chúng ta chọn nghề này vì chúng ta muốn phát triển các nhà chuyên nghiệp có tính cách đạo đức tốt, người đóng góp cho xã hội của chúng ta. Khía cạnh then chốt của đại học là nói ra giá trị giáo dục của (tức là, tri thức, kĩ năng, kính trọng, đạo đức, trách nhiệm, đảm nhiệm, công dân v.v.) và có khả năng tổ hợp những giá trị này vào cách thức chúng ta giáo dục sinh viên.

Để dạy cho sinh viên điều họ cần biết và phải làm bên ngoài cấu trúc hàn lâm, chúng ta phải thay đổi cách chúng ta dạy. Chúng ta cần đi khỏi việc hướng dẫn cứng nhắc về “truyền thụ tri thức” hướng tới “học tích cực” nhiều hơn, nơi thảo luận về đa dạng chủ đề có liên quan tới điều họ phải được chuẩn bị để lập kế hoạch cho tương lai của họ, cách lập kế hoạch nghề nghiệp của họ, và điều họ cần phát triển để đạt tới mục đích giáo dục của họ. Chúng ta cần nhấn mạnh vai trò của giáo dục trong xã hội tri thức và thái độ học cả đời mà sinh viên phải có để cho họ có thể vận hành tốt trong thời đại thay đổi này.

 


Gửi bình luận
(0) Bình luận
1

Kỹ năng bạn cần

Một sinh viên viết cho tôi: “Là sinh viên năm thứ nhất trong Quản lí hệ thông tin (ISM), em lập kế hoạch học cả các môn kĩ thuật và doanh nghiệp như thầy đã gợi ý nhưng có gì khác em cần học để thành công trong nghề này không?”
2

Giảng dạy

Sau nhiều năm giảng dạy, tôi nghĩ sinh viên thấy môn học khó bởi vì thiếu nền tảng tiên quyết của họ. Nếu họ không học tốt về môn đó ở trường phổ thông, họ có thể không thích nó ở đại học.
3

Thực hiện giáo dục STEM

STEM (Khoa học, Công nghệ, Kĩ nghệ, và Toán học) là nền tảng cho các kĩ năng thế kỉ 21 vì trong thời đại thông tin, phần lớn các nền kinh tế đều được dẫn lái bởi công nghệ. Sức mạnh của nền kinh tế tuỳ thuộc vào khả năng của đất nước tạo ra phát kiến mới, sản phẩm mới, và công nghệ mới. Khả năng đáp ứng điều đó tuỳ thuộc vào các kĩ năng của người của họ trong khoa học, công nghệ, kĩ nghệ và toán học. Logic này là đơn giản: Càng nhiều người có những kĩ năng này, nền kinh tế càng có thể tốt hơn; và nền kinh
4

Lời khuyên về dạy học

Một thầy giáo mới vào nghề viết cho tôi: “Tôi mới tốt nghiệp bằng thạc sĩ trong giáo dục và sẽ bắt đầu nghề giảng dạy ở đại học. Tôi đã theo blog của thầy trong vài năm và thấy chúng có ích. Thầy có lời khuyên nào cho giáo viên mới như tôi không?”
5

Câu chuyện công ti khởi nghiệp thành công

Một sinh viên học chăm chỉ và đã tốt nghiệp với bằng danh dự, anh ấy muốn chia sẻ kinh nghiệm với mọi người...

Bản kế hoạch nghề nghiệp

Nếu bạn muốn có bản kế hoạch nghề nghiệp tốt mà sẽ kéo dài trong một thời gian lâu, bạn cần có bản kế hoạch nghề nghiệp sớm ngay khi bạn vào đại học.

Học cả đời

Việc học không kết thúc sau khi tốt nghiệp mà bạn vẫn phải học thêm để duy trì nghề nghiệp của bạn trong môi trường làm việc cạnh tranh này.

Dạy truyền thống và học tích cực

Phương pháp dạy truyền thống dựa trên chủ yếu là truyền thị tri thức giữa thầy và trò. Nó hội tụ vào ĐIỀU trò phải học thay vì là cách tốt nhất theo đó họ có thể học. Theo phương pháp này, từ “Dạy” phản ánh cảnh quan của thầy giáo nơi chủ đề dạy có xu hướng được hội tụ vào công việc hàn lâm và cần qua được kì thi.

Quản lí công nghệ

Ngày nay công nghệ dẫn lái nhiều thứ và các công ti đang dựa ngày càng nhiều lên Công nghệ thông tin (CNTT) cho vận hành doanh nghiệp của họ.

Thực hiện công nghệ

Một người quản lí viết cho tôi: “Tôi đồng ý với thầy rằng công nghệ thông tin (CNTT) là quan trọng nhưng làm sao thầy có thể thực hiện CNTT trong một công ti một cách trơn tru nhất có thể được mà không phí thời gian và tiền bạc? Xin thầy lời khuyên.”

Nắm lấy cơ hội

Em bị lẫn lộn về các thuật ngữ phát minh và phát kiến. Em muốn bắt đầu công ti riêng của em sau khi tốt nghiệp như anh hùng của em là Steve Jobs. Xin thầy giúp cho.

Tác động của toàn cầu hoá

Khi nhiều cơ xưởng được tái định vị ở đâu đó, số công nhân thất nghiệp bắt đầu dâng lên và nền kinh tế bắt đầu suy giảm.

Suy nghĩ của tôi về dạy học

25 năm trước, tôi thường đọc bài giảng trong 45 tới 55 phút. Tuy nhiên, tôi nhanh chóng học cách dùng những câu hỏi và trả lời ngắn để giữ cho sinh viên khỏi rơi vào buồn ngủ.

Bà mẹ đơn thân dạy con bại não vào ĐH Harvard bằng những phương pháp độc đáo

Truyền cảm hứng - Đinh Anh - 07/12/2022 12:00
Từ cách ghi nhớ, đến làm thế nào để giúp con vượt qua thất bại, người mẹ này đã đồng hành và có phương pháp dạy con vô cùng hữu hiệu. Một số phương pháp này bố mẹ đều có thể áp dụng để khắc phục tật xấu phố biển của trẻ hiện nay.

Kỹ năng kỹ thuật và kỹ năng mềm

Blog GS John VU - Thanh Bình - 07/12/2022 11:00
Một sinh viên viết cho tôi: “Em sẽ tốt nghiệp bằng cử nhân trong khoa học tính toán năm tới nhưng đào tạo ở trường của em hầu hết là trong lập trình Java. Em không biết loại việc làm nào em có thể có được với kĩ năng này? Xin thầy giúp.”

Minh triết trong ăn uống của phương Đông - Mối tương quan giữa chế độ ăn uống và tuổi thọ

Từ sách - Phim - Thanh Bình - 07/12/2022 10:00
Cuốn sách cung cấp kiến thức tổng quát, tư duy thông thái, giúp người đọc có tầm nhìn và sự đánh giá vấn đề sức khỏe một cách sáng suốt.

Lập nghiệp, quản nghiệp, giữ nghiệp - 3 thuật quản trị đều nên học Tư Mã Ý

Kỹ năng - Ngọc Tú - 07/12/2022 09:00
Có câu nói: “Lập nghiệp học Lưu Bị, quản nghiệp học Tào Tháo, giữ nghiệp học Tôn Quyền”. Tuy nhiên, trên vũ đài lịch sử lại có một người hội đủ 3 yếu tố trên, đó là Tư Mã Ý.

Cảm xúc - Osho: Chúng ta có cần phải hạnh phúc không?

Suy ngẫm - Nguyễn Phương - 07/12/2022 08:00
Trong thế giới này, mọi người đều mong muốn thể hiện khía cạnh vui vẻ và tích cực của mình. Chúng ta ghét sự tiêu cực của người khác, và chúng ta cũng xấu hổ không kém về sự tiêu cực của chính mình - "Nếu tôi không hạnh phúc, đó là lỗi của tôi."

Chuyện chàng trai nghèo, lão ăn xin và một đồng xu: Bài học cuộc sống ý nghĩa

Phong cách sống - Huy Hoang - 06/12/2022 11:00
Trong cuộc sống, bất cứ ai cũng có thể tìm được niềm vui, hạnh phúc đơn giản mà ý nghĩa nhất. Đó là sự cho đi! Không đơn thuần là vật chất hay tiền bạc, sự cho đi có thể chỉ là tấm lòng thấu hiểu và cảm thông với những người kém may mắn hơn mình.

Xu hướng mới: Tính toán trọng tâm di động

Blog GS John VU - Thanh Bình - 06/12/2022 10:00
Với trên 4 tỉ người dùng điện thoại di động, toàn thể ngành công nghiệp này đang dịch chuyển nhanh chóng sang thế giới tính toán trọng tâm di động.

​​​​​​​Nhân duyên Mèo định - Cuộc đời qua lăng kính hồn nhiên của loài mèo

Từ sách - Phim - Thảo Thảo - 06/12/2022 09:00
Nếu được thoát khỏi mọi ràng buộc và trách nhiệm, có trọn một năm trong đời để làm bất cứ việc gì mình muốn, bạn sẽ sống như thế nào?

Đường đến tự do - Đầu cơ và đầu tư, Bitcoin, Blockchain bạn nghe nhiều nhưng đã thực sự hiểu rõ?

Kỹ năng - Nguyễn Phương - 06/12/2022 08:00
Cuốn sách Đường đến tự do không cầm tay chỉ việc cho bạn nên bỏ tiền vào kênh đầu tư nào để tiền đẻ ra tiền nhanh nhất nhưng sẽ giúp bạn phân tích, mổ xẻ từng loại hình đầu tư.

Giảng dạy

Blog GS John VU - Lê Thanh - 05/12/2022 13:00
Sau nhiều năm giảng dạy, tôi nghĩ sinh viên thấy môn học khó bởi vì thiếu nền tảng tiên quyết của họ. Nếu họ không học tốt về môn đó ở trường phổ thông, họ có thể không thích nó ở đại học.

Dấu hiệu số 1 khiến bạn có thể bị sa thải ngay cả khi bạn là nhân viên tài năng nhất

Kỹ năng - Như Nguyễn - 05/12/2022 11:00
Bạn xem, bạn có nằm trong tầm ngắm sắp bị sa thải của sếp hay không!

Khoảnh khắc động vật nổi bật tuần qua: Rắn hổ mang lẩn trốn trong xe máy

Thư giãn - T.Thuỷ - 05/12/2022 10:00
Chủ nhân một chiếc xe máy đã rất kinh hãi khi phát hiện con rắn hổ mang cực độc đang lẩn trốn phía bên trong xe của mình. Đó là một trong những khoảnh khắc về động vật nổi bật tuần qua.

Cuộc đời thì ngắn, sao không yêu thương nhau đi: 10 trích dẫn từ Nhân duyên mèo định khiến bạn tan chảy

Suy ngẫm - Thanh Thủy - 05/12/2022 09:00
Không cần một ứng dụng hẹn hò nào cả, chú mèo MacGyver vẫn có thể xe chỉ luồn kim, đi tìm một nửa hoàn hảo cho cô chủ của mình. Liệu bạn có muốn sở hữu một chú mèo như thế?

Sức mạnh của sự trầm lắng - Người hướng nội đặc biệt như thế nào?

Suy ngẫm - Nguyễn Phương - 05/12/2022 08:00
Cho dù có hơi thầm lặng, trầm lắng nhưng người hướng nội luôn tỏa sáng bằng những cách rất đặc biệt của riêng họ.

Thực hiện giáo dục STEM

Blog GS John VU - Bình Anh - 04/12/2022 11:00
STEM (Khoa học, Công nghệ, Kĩ nghệ, và Toán học) là nền tảng cho các kĩ năng thế kỉ 21 vì trong thời đại thông tin, phần lớn các nền kinh tế đều được dẫn lái bởi công nghệ. Sức mạnh của nền kinh tế tuỳ thuộc vào khả năng của đất nước tạo ra phát kiến mới, sản phẩm mới, và công nghệ mới. Khả năng đáp ứng điều đó tuỳ thuộc vào các kĩ năng của người của họ trong khoa học, công nghệ, kĩ nghệ và toán học. Logic này là đơn giản: Càng nhiều người có những kĩ năng này, nền kinh tế càng có thể tốt hơn; và nền kinh
HẠT GIỐNG TÂM HỒN
2019 Bản quyền thuộc về hatgiongtamhon.com.vn. Phát triển bởi ONECMS
Thứ 4, 07/12/2022