Đối thoại với sinh viên lớn tuổi

GS JohnVu11/01/2024 11:00
Đối thoại với sinh viên lớn tuổi

Năm nay chương trình bằng Thạc sĩ của tôi về kĩ nghệ phần mềm có năm sinh viên là những người lớn tuổi hơn hầu hết những người khác.

Eric là một nhà báo 40 tuổi đã làm việc cho một tờ báo trong 15 năm và quyết định trở lại trường. Trong đối thoại của tôi với anh ta, anh ta nói rằng anh ta muốn có một nghề mới và anh ta đã tiến hành nghiên cứu tập trung rồi quyết định rằng là kĩ sư phần mềm tại tuổi anh ta vẫn xứng đáng với nó.

Tôi hỏi: “Bạn muốn làm gì sau khi kết thúc chương trình của chúng tôi?”

Eric nói: “Em muốn làm việc như một kĩ sư phần mềm hay người quản lí dự án. Em có kinh nghiệm là một nhà báo đã viết nhiều bài cũng như tiến hàng phỏng vấn nhưng với nhiều báo, tạp chí trực tuyến và phương tiện xã hội như Facebook, Twitter không có chỗ cho nhà báo chuyên nghiệp như em thêm nữa. Thay vì tiếp tục với một nghề sút giảm, em muốn có nghề mới. Tất nhiên với lương khởi điểm trên $100,000 cho vị trí mức vào nghề, điều đó còn tốt hơn nhiều so với lương nghề 15 năm của em quãng $62,000 như một nhà báo. Em biết rằng em phải đầu tư hai năm vào giáo dục nhưng nó vẫn xứng đáng với điều đó.”

Tôi hỏi: “Từ lúc bạn trở lại trường, bạn cảm thấy thế nào?”

Eric nói rằng anh ta cảm thấy không thoải mái sau nhiều năm thế xa trường: “Không dễ dàng gì cho ai đó vào độ tuổi em. Em đã có gia đình với các trách nhiệm (Anh ta có hai con còn trẻ) và em không thể dành toàn bộ thời gian để học tập như những người khác. Nhưng em có ưu thế, em biết điều em muốn và em có phương hướng rõ ràng để đạt tới mục đích giáo dục của em khi người khác có thể không có.”

Patrick là nhà phân tích tài chính 35 tuổi, mất việc trong cuộc khủng hoảng tài chính. Anh ta đồng ý với Eric rằng trở lại trường là khó cho sinh viên lớn tuổi hơn nhưng anh ta có ý kiến khác: “Em biết nó là không dễ dàng sau khi làm việc nhiều năm nhưng với em khó khăn nhất là cạnh tranh với sinh viên trẻ hơn. Em ngạc nhiên là sinh viên trẻ hơn ngày nay có tính cạnh tranh thế và họ làm việc chăm chỉ để đạt tới điều họ muốn. Thế hệ này là rất khác với thời khi em vào trường mười năm trước. Đó là thách thức lớn cho em nhưng em biết điều em muốn vì với kinh nghiệm của em trong tài chính tổ hợp với kĩ năng phần mềm, em biết rằng em có thể kiếm được việc làm tốt hơn và làm ra được nhiều hơn điều em đã làm trong quá khứ.”

Mark là thầy giáo trường phổ thông 28 tuổi. Anh ta nói: “Em đã phạm phải sai lầm để làm thầy giáo. Khi em vào đại học, em đã chọn lĩnh vực học tập dễ dàng để có được bằng cấp. Em không có phương hướng cho nên lĩnh vực giáo dục dường như là chọn lựa tốt. Tuy nhiên en không thích dạy học và sau vài năm trong việc này, em thất vọng với bản thân mình. Em tiếc là em đã không biết về lập kế hoạch nghề nghiệp khi em còn trẻ hơn. Em chỉ vào đại học như hàng trăm nghìn người trẻ hơn. Em đã không biết điều em muốn cho nên em làm phí hoài nhiều thời gian quí giá vào những điều tầm thường. Bằng việc trở lại trường để học kĩ năng khác có thể cho em viễn cảnh tốt hơn.”

Kirk là “công nhân xã hội” 35 tuổi. Anh ta giải thích: “Em học triết học ở đại học, Sau khi tốt nghiệp em du hành qua nhiều nước để làm công việc từ thiện nhưng mọi sự không được như em mong đợi. Sau mười năm làm việc của người tình nguyện xã hội em đã bị vỡ mộng. Công việc từ thiện phức tạp hơn em nghĩ và em học được bài học lớn trong đời. Khi bạn không có việc làm, lương và nghề tốt, bạn chỉ “nổi trong đời”, cũng như chiếc lá trong dòng sông mà không biết liệu bạn sẽ kết thúc ở đâu. Bây giờ em tin trở lại trường để học phần mềm là điều tốt nhất để xây dựng cuộc đời em và cho dù ở tuổi 35 cũng là không quá trễ.”

Một điều đặc biệt về hệ thống giáo dục ở Mĩ là nó dành cho mọi người, bất kể tuổi tác của bạn. Mọi người có thể trở lại trường và học bất kì cái gì họ muốn vào bất kì lúc vào và bất kì tuổi nào. Học liên tục và học cả đời thực sự bắt rễ ở Mĩ. Tại CMU, có nhiều sinh viên già hơn trong độ tuổi 50 và 60, những người về hưu khỏi công việc rồi quay lại trường nhưng hầu hết họ đều học các môn về lịch sử, triết học, thiên văn học, và nghệ thuật để làm phong phú cuộc sống của họ. Tôi đã không gặp ai trong kĩ nghệ hay máy tính nhưng tôi chắc sẽ có một số người trong tương lai.

English version

Conversation with aldult students

This year my Master’s degree program in software engineering have five students who are older than most. Eric is a 40-year-old journalist who had worked for a newspaper for 15 years and decided to go back to school. During my conversation with him, he says that he wants a new career and he have conducted intensive research then decided that being a software engineer even at his age is still worth it.

I asked: “What do you want to do after finish our program?”

Eric said: “I like to work as a software engineer or software project manager. I have experience as a journalist who have written many articles as well as conduct interviews but with so many on line newspapers, magazines, and social media such as Facebook, Twitter there is no place for a professional journalist like me anymore. Instead of continue with a diminishing career, I want to have a new career. Of course with a starting salary over $100,000 for entry level position, it is much better than my 15 years career salary of $62,000 as a journalist. I know that I have to invest two years in education but it is still worth it.”

I asked: “Since you are back in school, how do you feel?”

Eric said that he felt uncomfortable after so many years away from school: “It is not easy for someone at my age. I already have a family with responsibilities (He has two young children) and I cannot spend all my time to study like others. But I do have an advantage, I know what I want and I have a clear direction to achieve my educational goals when others may not.”

Patrick is a 35 years old financial analyst who lost his job during the financial crisis. He agreed with Eric that returning to school was difficult for older students but he had different opinion: “I know it is not easy after working for several years but to me the most difficulty is to compete with younger students. I am surprised that younger students today are so competitive and they work hard to achieve what they want. This generation is very different from the time when I went to school ten years ago. That is a big challenge for me but I know what I want because with my experience in finance combine with software skills, I know that I can get better job and make more than what I have made in the past.”

Mark is a 28 years old high school teacher. He said: “I had made a big mistake to be a teacher. When I went to college, I selected the easiest field of study just to get a degree. I had no direction so education field seemed to be a good choice. However I did not like teaching and after few years in this job, I got frustrated with myself. I regretted that I did not know about career planning when I was younger. I just went to college like hundred thousands of younger people. I did not know what I wanted so I waste a lot of precious time on trivial things. By returning to school to learn another skills may give me better perspective.”

Kirk is a 35 years old “social workers”. He explained: “I studied philosophy in college. After graduated I travelled to many countries to do charity works but things did not turned out as expected. After ten years of social volunteer works I was disillusioned. Charity work is complicated than I think and I learned a big lesson in life. When you do not have a good job, salary and a career, you just “float in life”, just like a leaf in the river without knowing where you will end up. Now I believe go back to school to learn software is the best thing to rebuild my life and even at 35 it is not too late.”

One special thing about the education system in the U.S is that it is for everyone, regardless of your age. People can go back to school and learn whatever they want at anytime and any age. Continuous learning and lifelong learning really takes roots in the U.S. At CMU, there are several older students in the 50s and 60s who retired from work then go back to school but most of them are taking courses in history, philosophy, astronomy, and arts to enrich their life. I have not met anyone in engineering or computer yet but I am sure there will be some in the future.

 


Gửi bình luận
(0) Bình luận
1

Nghề nghiệp trong lĩnh vực công nghệ thông tin

Ngày nay chúng ta đang sống trong thế giới được dẫn lái bởi công nghệ nơi máy tính là thông thường và được dùng trong mọi doanh nghiệp. Do đó, bằng cấp cử nhân trong lĩnh vực công nghệ như Khoa học máy tính, Kĩ nghệ phần mềm, hay Quản lí hệ thông tin là then chốt để mở ra những cánh cửa cho nhiều cơ hội nghề nghiệp.
2

Kỹ năng tính toán đám mây

Nhiều công ti tính toán mây sẽ gặp vấn đề tìm công nhân có kĩ năng đúng vì tính toán mây yêu cầu một kiểu kĩ năng mới mà có thể hay không thể được dạy ở đại học.
3

Thực tập

Khi dạy ở châu Á, tôi thường nghe nói người tốt nghiệp đại học phàn nàn rằng họ không thể kiếm được việc làm vì họ không có kinh nghiệm. Tôi cũng ngạc nhiên rằng nhiều sinh viên đi từ trung học lên đại học mà chẳng bao giờ làm việc.
4

Lời khuyên khác cho sinh viên

Làm sao chắc được rằng em sẽ có việc làm khi tốt nghiệp? Em có thể làm gì để cải tiến cơ hội có được việc làm tốt của em?
5

Người quản lý dự án

Về lí thuyết, mọi người quản lí dự án đều làm kiểu các nhiệm vụ tương tự dù dó là quản lí một cơ xưởng, một tổ chức, một nhà hàng, hay phát triển phần mềm. Trong thực tế việc thực hiện khác nhau tuỳ theo kiểu công việc.

“Kinh tế App” bùng nổ

Kinh tế App là mạng những người phát triển và các công ti viết phần mềm cho các nền di động. Các nền này (IOS, Android, và Window 8) cung cấp cho người dùng điện thoại thông minh truy nhập dễ dàng vào thị trường toàn cầu.

Tính hiệu quả và tính hiệu lực

Một người quản lí dự án hỏi: “Khác biệt gì giữa tính hiệu quả và tính hiệu lực trong dự án phần mềm và làm sao tôi đo được chúng?

Máy tính thông minh

Đấy không phải là khoa học viễn tưởng mà nó là thực tại với trí tuệ nhân tạo, nơi máy có thể học và dự đoán mọi thứ trước khi nó xảy ra.

Khởi nghiệp

Ngày nay khắp nước Mĩ, “Khởi nghiệp” là xu hướng mới trong các đại học và nhiều đại học đang dùng “học tích cực” và “phương pháp thực nghiệm” của CMU, điều hội tụ vào phát triển kĩ năng thực.

Quản lý công ty, một xu hướng mới?

Phải đến thế kỉ 20, khi độ phức tạp của các công ti hiện đại mới đòi hỏi người quản lí phải được đào tạo để tuân theo một số chuẩn và thủ tục để quản lí các công ti lớn.

Hệ thống giáo dục mới phần 2

Với một số người, Môn học trực tuyến mở cho đại chúng – Massive Open Online Courses (MOOCs) là cuộc “cách mạnh” trong giáo dục đại học mà có thế phá vỡ giáo dục truyền thống.

Hệ thống giáo dục mới phần 1

Ngày nay trên khắp thế giới, có hàng triệu cơ hội việc làm mới được tạo ra cung cấp hứa hẹn về thịnh vượng nhưng hàng triệu người không thể có được chúng vì họ không có giáo dục và kĩ năng cần thiết.

Tại sao bạn phải học?

Tại sao bạn phải học và đưa mọi nỗ lực vào việc học khi bạn vẫn còn trẻ và tràn đầy cuộc sống?

Người tốt nghiệp thất nghiệp

Blog GS John VU - GS John Vu - 22/02/2024 13:00
Tôi mới đọc một báo cáo về người tốt nghiệp đại học bị thất nghiệp ở châu Á (Trung Quốc, Ấn Độ, Malaysia v.v.) nơi có trên 18 triệu người tốt nghiệp không thể tìm được việc làm.

Những tính năng ẩn về Tin nhắn trên iOS 17 mà có thể bạn chưa biết

Kỹ năng - Phạm Thái Học - 22/02/2024 12:00
Nếu bạn thường xuyên sử dụng Tin nhắn trên iOS 17 thì đây là những tính năng thú vị có thể bạn chưa biết đến.

Truyện Kim Dung - Chỉ người này mới có thể là sư phụ của Tiêu Viễn Sơn

Thư giãn - Nguyệt Phạm - 22/02/2024 11:00
Hóa ra, sư phụ của Tiêu Viễn Sơn là người từng đào tạo ra nhiều đại cao thủ trong giới võ lâm.

Từ phim Mai của Trấn Thành: Gia đình không hạnh phúc "hại" cuộc đời con thế nào?

Điện ảnh - Đông - 22/02/2024 10:00
Ai đó đã từng nói rằng: "Đứa trẻ hạnh phúc dùng tuổi thơ để ôm ấp cuộc đời, đứa trẻ bất hạnh dùng cả cuộc đời để chữa lành tuổi thơ".

Tài chính cho mọi người - Chìa khóa giúp bạn độc lập tài chính

Từ sách - Phim - FN - 22/02/2024 09:00
Nếu bạn đang phải vật lộn với tiền bạc, cảm thấy không có đủ số tiền mình muốn hay không kiểm soát được tài chính cá nhân… cuốn sách “Tài chính cho mọi người” sẽ giúp bạn tháo gỡ khúc mắc và có cái nhìn khác đi về tiền bạc.

Nhìn lại 2023: Những cuốn sách Hạt giống tâm hồn hay nhất giúp nuôi dưỡng tâm hồn

Tủ sách - YÊN VŨ - 22/02/2024 08:00
Những câu chuyện trong "Gieo hạt mầm tử tế", "Những chồi non hy vọng", "Nắng ấm sau mưa"... tuy bình dị, đơn giản nhưng sẽ là nguồn động viên và truyền cảm hứng giúp bạn vượt qua những chuỗi ngày khó khăn trong cuộc sống.

Kỹ năng tính toán đám mây

Blog GS John VU - GS John Vu - 21/02/2024 13:00
Nhiều công ti tính toán mây sẽ gặp vấn đề tìm công nhân có kĩ năng đúng vì tính toán mây yêu cầu một kiểu kĩ năng mới mà có thể hay không thể được dạy ở đại học.

Một số công cụ có thể giúp ngăn chặn nội dung deepfake khiêu dâm

Kỹ năng - Sơn Vân - 21/02/2024 12:00
Nội dung deepfake khiêu dâm là vấn đề lớn do trí tuệ nhân tạo (AI) tạo ra.

'Drag queen' gốc Việt diện áo dài trắng tại lễ trao giải People's Choice 2024

Giải trí - Nhật Hạ - 21/02/2024 11:00
Tại lễ trao giải People's Choice diễn ra vào sáng 19.2, theo giờ Việt Nam, Plastique Tiara - drag queen người Mỹ gốc Việt gây chú ý khi mặc chiếc áo dài trắng truyền thống Việt Nam.

Gia đình muốn phát triển giàu có cần phải làm được 15 điều này

Kỹ năng - Trung Hạ - 21/02/2024 10:00
Một gia đình hòa thuận và giàu có cần phải được xây dựng bởi nỗ lực của tất cả thành viên. Phát triển thì gian nan, nhưng hủy hoại thì chỉ trong một khoảnh khắc. Nếu làm được 20 điều dưới đây, gia hảo đoàn viên, vững như bàn thạch.

7 đạo lý từ phim Mai: Từng trải và từng đau mới nhận ra hết loạt ẩn ý này của Trấn Thành!

Điện ảnh - Chi Chi - 21/02/2024 09:00
Mai có một "rổ" đạo lý, không đao to búa lớn, nhưng đủ thấm.

Bộ truyện tranh thiếu nhi Mijade - Cùng bé khám phá bộ sách 'Thế giới diệu kỳ'

Tủ sách - Quìn - 21/02/2024 08:00
Bộ truyện tranh thiếu nhi từ Mijade Publication dành cho các bé từ 6 đến 11 tuổi, sẽ đưa bé vào thế giới giả tưởng diệu kỳ và gặp những sinh vật huyền bí.

Thực tập

Blog GS John VU - GS John Vu - 20/02/2024 12:00
Khi dạy ở châu Á, tôi thường nghe nói người tốt nghiệp đại học phàn nàn rằng họ không thể kiếm được việc làm vì họ không có kinh nghiệm. Tôi cũng ngạc nhiên rằng nhiều sinh viên đi từ trung học lên đại học mà chẳng bao giờ làm việc.

‘Người tình AI’ không chỉ độc hại mà còn đánh cắp dữ liệu người dùng

Thư giãn - Cẩm Bình - 20/02/2024 11:00
Tổ chức phi lợi nhuận The Mozilla Foundation qua nghiên cứu phát hiện các ứng dụng “người tình trí tuệ nhân tạo (AI)” không những độc hại mà còn liên tục đánh cắp dữ liệu người dùng.

Đến 40 tuổi, tôi mới hiểu cách sinh tồn trong xã hội đầy thách thức

Suy ngẫm - Ứng Hà Chi - 20/02/2024 10:00
Đây là những quy tắc mà bạn cần nắm rõ trong cuộc sống để tránh đi phải đường vòng trong vài năm.
HẠT GIỐNG TÂM HỒN
2019 Bản quyền thuộc về hatgiongtamhon.com.vn. Phát triển bởi ONECMS
Thứ 6, 23/02/2024