Cuộc đời phía trước - Giáo dục có ý nghĩa thế nào tới sự sợ hãi của chúng ta

Nguyễn Phương18/11/2022 12:00
Cuộc đời phía trước - Giáo dục có ý nghĩa thế nào tới sự sợ hãi của chúng ta

Những suy ngẫm về giáo dục và hành trình đi tìm ý nghĩa cuộc sống

Đào luyện trí thông minh

Nếu bạn bị bắt phải trải qua các cấp bậc học chỉ để cho một mục đích duy nhất, là sau này “dắt túi” được một phương tiện kiếm sống, hay để có một tấm chồng như gia đình mong muốn, thì bạn đã từng thử nghĩ xem sau đó mọi chuyện sẽ đi về đâu chưa?

Bạn đã bao giờ tự đặt câu hỏi về ý nghĩa của giáo dục, rằng tại sao cha mẹ chúng ta lại muốn chúng ta được giáo dục? Tại sao người ta đưa ra những bài diễn văn phức tạp bàn về mục đích của giáo dục mà họ nghĩ rằng có thể thực hiện trên thế giới?

Cốt yếu của giáo dục không chỉ là biết đọc và thi đậu, bởi bất kỳ người nào lanh lợi đều có thể làm việc đó. Giáo dục cốt yếu suy cho cùng là đào luyện trí thông minh.

Thông minh không phải là xảo quyệt, hay cố khéo léo để vượt qua người khác.

Thông minh chắc chắn phải là điều gì đó hoàn toàn khác. Bạn chỉ thông minh khi bạn không còn sợ hãi. Và khi nào thì bạn sợ hãi? Nỗi sợ sinh ra khi bạn nghĩ về những điều thiên hạ nói về bạn, hay cha mẹ nói về bạn; bạn sợ bị phê bình, sợ bị phạt, sợ thi rớt. Khi thầy cô la rầy bạn hoặc khi bạn không được bạn cùng lớp, cùng trường, người làng xóm yêu thích, sự sợ hãi lần lần xâm nhập vào bạn.

Nhận ra và thấu hiểu nguyên nhân của sợ hãi

Bạn có nhận ra rằng mình đang sợ không? Quả là bạn đang sợ hãi, chẳng phải sao? Hay phải chăng bạn đã thoát khỏi sợ hãi?

Phải chăng bạn sợ người này, người kia nghĩ gì đó về bạn. Ví dụ bạn làm điều gì đó mà cha mẹ và xã hội phản đối, bạn chẳng sợ hãi sao? Ví dụ bạn muốn kết hôn với một người không cùng đẳng cấp hay giai cấp xã hội, bạn không sợ người ta dị nghị sao? Nếu người chồng tương lai không làm ra đủ nhiều tiền, hoặc không có địa vị hay uy thế, bạn có thấy xấu hổ không? Bạn không sợ bạn bè có thể nghĩ không tốt về bạn sao? Và bạn không sợ bệnh, sợ chết sao?

Phần đông chúng ta đều sợ hãi. Nếu để ý, ta sẽ thấy rằng hầu hết mọi người đều bị một nỗi sợ hãi nào đó giày vò trái tim.

Vì thế, chức năng của giáo dục là giải thoát bạn khỏi sợ hãi, để bạn vượt lên trên những nỗi sợ, những khuôn mẫu xã hội, nhìn nhận một cách rộng lớn hơn, chứ không chỉ chuẩn bị cho bạn thi cử dù việc này có cần thiết ra sao đi nữa. Sâu tận trong cốt tủy, đó phải là mục đích sống còn của giáo dục và của mọi người thầy: giúp bạn ngay từ ấu thơ hoàn toàn thoát khỏi sợ hãi, sao cho, khi bạn ra đời, bạn là một con người thông minh, hiểu biết và tràn đầy sáng tạo.


Gửi bình luận
(0) Bình luận