Bằng cấp và kỹ năng

GS John Vu28/02/2024 13:00
Bằng cấp và kỹ năng

Ngày nay các công ti có nhiều việc làm mở ra nhưng không thể tìm được người làm có kĩ năng và các đại học có nhiều người tốt nghiệp những không thể tìm được việc làm bởi vì họ không có những kĩ năng mà công ti cần.

Có những tranh cãi về ai có lỗi và ai phải sửa vấn đề này vì các công ti đổ lỗi cho đại học, và đại học đổ lỗi cho chính phủ nhưng bất kể ai có lỗi hay ai phải sửa nó, nạn nhân vẫn cứ là sinh viên.

Để tránh thế khó xử này, sinh viên phải nhận ra rằng ngày nay bằng cấp không còn là bảo đảm cho việc làm mà có kĩ năng đúng mới bảo đảm. Họ phải KHÔNG chờ đợi cái gì đó được sửa mà phải lập kế hoạch nghề nghiệp của họ bằng việc chọn đúng lĩnh vực học tập và phát triển kĩ năng dựa trên xu hướng thị trường. Bên cạnh việc nhìn vào kĩ năng nào được cần hôm nay, họ cũng phải nhìn vào cái gì sẽ được cần tới trong vài năm tới để cho khi tốt nghiệp, họ sẽ có kĩ năng đúng.

Ngày nay hầu hết các công ti đều đang thuê người tốt nghiệp với bằng cấp trong khoa học và công nghệ. Trong các lĩnh vực công nghệ, Công nghệ thông tin (Khoa học máy tính, Kĩ nghệ phần mềm, và Quản lí hệ thông tin) có nhu cầu cao nhất và cung cấp lương tốt nhất. Tuy nhiên yêu cầu kĩ năng của họ cũng rộng hơn nhiều so với khả năng viết mã trong Java hay dựng website. Ngôn ngữ lập trình và thuật toán là cơ sở nhưng còn nhiều nữa, kể cả kinh nghiệm làm việc và kĩ năng mềm. Vì công nghệ đang thay đổi nhanh chóng, các công ti phải điều chỉnh theo những thay đổi này cho nên bên cạnh kĩ năng kĩ thuật, họ cũng cần công nhân với thái độ “học cả đời” và sẽ trả nhiều tiền hơn cho những người có cả kĩ năng đúng và thái độ đúng.

Sinh viên phải hiểu rằng tốt nghiệp đại học KHÔNG phải là chỗ kết thúc của việc học mà mới chỉ là bắt đầu. Điều bạn đã học ở trường là tri thức nhưng khi bạn áp dụng tri thức đó vào công việc, bạn đang phát triển các kĩ năng và kĩ năng là quan trọng nhất. Điều bạn đã học ở trường là nền móng nơi bạn xây dựng kĩ năng của bạn trên đỉnh của nó. Không có nền móng vững, bạn không thể phát triển kĩ năng được. Cũng như nhà không có móng vững không thể trụ được với cuồng phong. Sinh viên không coi việc học tập của mình là nghiêm chỉnh, hay chỉ học đủ để qua kiểm tra có thể không có nền móng vững để phát triển kĩ năng. Không có kĩ năng, họ sẽ không có khả năng có việc làm và cho dù họ có việc làm, họ bao giờ cũng sống trong sợ hãi vì họ không biết cái gì sẽ xảy ra nếu công ti phát hiện ra rằng họ không thể làm được việc.

Vì công nghệ thay đổi rất nhanh chóng, đào tạo của trường thường tụt lại sau vì nó cần thời gian để bắt kịp với thay đổi. Là sinh viên, bạn phải đưa thêm nỗ lực vào để học những điều mới theo cách riêng của bạn. Điều đó nghĩa là bạn phải đọc nhiều và đi theo xu hướng công nghiệp để biết kĩ năng nào là được cần và học chúng.  Điều bạn đã học trong trường có thể không đủ vì bạn phải tiếp tục học nhiều về các công nghệ mới, phương pháp mới và những điều mới. Có nhiều website dạy học và lớp học trực tuyến mà sẽ giúp bạn học chúng và bạn nên tận dụng ưu thế của nó, nếu không bạn sẽ bị tụt lại sau.

Theo báo cáo của Massive Open Online Courses (MOOC), mỗi ngày có trên ba triệu người học các lớp trong đa dạng chủ điểm. Điều đó nghĩa là nhiều người đang học những điều mới và tất cả họ đều muốn cùng điều bạn muốn: Việc làm tốt hơn, cơ hội tốt hơn và lương tốt hơn. Trong thế giới toàn cầu hoá này, cạnh tranh sẽ dữ dội và bạn phải được chuẩn bị bởi vì nó là tương lai của bạn và nó là cuộc sống của bạn. Bạn không thể phụ thuộc vào trường học để giúp bạn, bạn không thể phụ thuộc vào xã hội để hỗ trợ cho bạn mà bạn phải phụ thuộc vào bản thân bạn bằng việc có kĩ năng đúng để xây dựng nghề nghiệp của bạn.

Trong nhiều năm, xã hội kính trọng “người có giáo dục” và thường liên kết họ với những người có bằng cấp nhưng điều này không còn hợp thức nữa. Có nhiều người có bằng cấp nhưng KHÔNG có kĩ năng. Tri thức của họ bị giới hạn vào sách vở mà họ ghi nhớ ở trường để qua được kì thi nhưng họ KHÔNG biết cách áp dụng chúng.  Họ không bao giờ học cái gì bên ngoài điều nhà trường đã dạy cho họ và thường quên hầu hết mọi thứ sau khi họ rời trường, và họ phụ thuộc vào “bằng cấp” để có việc làm thay vì kĩ năng riêng của họ. Những người này là nạn nhân của “hệ thống giáo dục lỗi thời” nơi ghi nhớ và qua được kì thi là mục đích nhưng phần lớn sẽ không sống sót được trong thị trường cạnh tranh hiện tại và báo chí đầy những câu chuyện về những người tốt nghiệp thất nghiệp này.

Ngày nay có thiếu hụt nghiêm trọng về công nhân có kĩ năng ở mọi nơi. Phần lớn các công ti toàn cầu đang bắt đầu nhìn ra bên ngoài biên giới của họ để tìm công nhân có kĩ năng. Các nước như Mĩ, Anh, và Đức v.v đang thay đổi luật di trú của họ để cho phép nhiều công nhân có kĩ năng hơn được tới và làm việc. Người ta ước lượng rằng từng nước sẽ thuê năm mươi nghìn tới hai trăm nghìn công nhân mỗi năm và phần lớn các kĩ năng được cần đều là Công nghệ thông tin, Chăm sóc sức khoẻ, và Kĩ nghệ. Nếu thị trường địa phương của bạn vẫn còn chậm chạp, bạn có cơ hội để làm việc ở đâu đó khác nhưng vấn đề là bạn có kĩ năng mà họ cần không?

English version

Degrees and Skills

Today companies have many open jobs but cannot find skilled applicants and colleges have many graduates but cannot find jobs because they do not have the skills that companies need. There are arguments about who is at fault and who must fix this problem as companies blame colleges, and colleges blames the government but regardless who is at fault or who must fix it, the victims are the students.

To avoid this dilemma, students must realize that today a degree is no longer a guarantee for job but having the right skills is. They should NOT wait for something to be fixed but must plan their careers by selecting the right fields of study and develop skills based on market trends. Beside of looking at what skills are needed today, they must also look at what will be needed in the next few years so when graduate, they will have the right skills.

Today most companies are hiring college graduates with degrees in science and technology. Among technology fields, Information Technology (Computer Science, Software Engineering, and Information Systems Management) has the highest demand and offers the best salary. However their skill requirements are much broader than the ability to code in Java or build a website. Programming languages and algorithms are the basics but there are more, including working experience and soft-skills. Since technology is changing fast, companies must adjust to these changes so beside technical skills, they also need workers with a “lifelong learning” attitude and will pay more for people with both the right skills and the right attitude.

Students must understand that graduating from college is NOT the end of learning but only the beginning. What you have learned in school is knowledge but when you apply that knowledge to works, you are developing skills and skills are the most important. What you have learned in school is the foundation where you build your skills on top of it. Without a strong foundation, you cannot develop skills. Just like a house without a strong foundation cannot withstand the winds of a hurricane. Students who do not take their learning seriously, or who only learn enough to pass tests may not have a strong foundation to develop skills. Without skills, they will not be able to get jobs and even if they get jobs, they will always live in fears as they do not know what will happen if company finds out that they cannot do the work.

Since technology changes very quickly, school trainings are often behind as it takes time to keep up with changes. As students, you must put extra efforts to learn new things on your own. That means you must read more and follow the industry trends to know what skills are needed and learn them.  What you have learned in school may not be enough as you must continue to learn more about new technologies, new methods and new things. There are many tutorial websites and online classes that will help you to learn them and you should take advantage of it, else you will be behind. According to the Massive Open Online Courses (MOOC) report, each day there are over three million people are taking classes in variety of topics. It means more people are learning new things and they all want the same thing that you want: Better jobs, better opportunities and better salaries. In this globalized world, competition will be fierce and you must be prepared because it is your future and it is your life. You cannot depend on your schools to help you, you cannot depend on the society to support you but you must depend on yourself by having the right skills to build your careers.

For many years, society respects “educated people” and often associated them with people who have degree but this is no longer valid. There are many people who have degree but NOT skills. Their knowledge is limited to books that they memorized in schools to pass exams but they do NOT know how to apply them.  They never learn anything beyond what the school taught them and often forget most things after they leave the school, and they depend on the “degree” to get jobs instead of on their own skills. These people are victims of an “obsolete education system” where memorization and passing exams are the goals but most will not survive in the current competitive market and newspapers are full of stories about these unemployed graduates.

Today there is a severed skilled workers shortage everywhere. Most global companies are beginning to look outside of their border for skilled workers. Countries such as the U.S, UK, and Germany etc. are changing their immigration laws to allow more skilled workers to come and work. It is estimated that each country will hire fifty thousand to two hundred thousand workers each year and the most needed skills are Information Technology, Healthcare, and Engineering. If your local market is still stagnated, you do have an opportunity to work elsewhere but the question is do you have the skills that they need?

 


Gửi bình luận
(0) Bình luận
1

Việc quản lý dự án

Quản lí dự án phần mềm là việc khó.
2

Đại học

Tôi có nói chuyện với một người bạn là giáo sư đại học về cách thức đại học sử dụng ngân quĩ do chính phủ cấp. Anh ấy nói rằng ưu tiên thứ nhất là xây dựng kí túc xá, rồi cải thiện thư viện với nhiều sách hơn, cuối cùng mới tới phòng học.
3

Cơ hội tốt nghiệp

Một người bạn hỏi tôi về việc làm cho con mình sẽ tốt nghiệp vào tháng bẩy. Anh ấy muốn biết tôi tìm khả năng gì khi tôi thuê người vào làm việc cho công ti tôi.
4

Người quản lý dự án

Tôi có một người bạn vừa được đề bạt làm người quản lí dự án phần mềm. Anh ấy sung sướng bởi vì sau nhiều năm làm người lập trình, cuối cùng anh ấy cũng đạt được chức vụ mà anh ấy hằng mong muốn.
5

Cải tiến qui trình phần mềm

Hỏi: Thầy có thể cho lời khuyên về làm sao để thành công trong cải tiến qui trình phần mềm?

Khu vực “nóng” tiếp

Để có được việc làm tốt khi tốt nghiệp, em đã chọn đúng lĩnh vực học tập nhưng em cần phát triển loại kĩ năng nào và em nên hội tụ vào khu vực nào? Cái gì là khu vực “nóng”?”

Xin vào trường sau đại học

“Em đã tốt nghiệp cử nhân Khoa học máy tính ở Mĩ và đã xin học bằng thạc sĩ ở Mĩ. Nhưng em nhận được thư bác bỏ mà không biết tại sao. Em phải làm gì để tiếp tục nộp đơn và có kết quả tốt hơn? Xin thầy lời khuyên.”

Dùng phương pháp Agile

Một người quản lí viết cho tôi: “Tôi làm việc trong một tổ chức công nghệ thông tin (CNTT) cho cơ quan chính phủ, chúng tôi đã thử dùng phương pháp phát triển Agile nhưng phần lớn các dự án đều thất bại và chúng tôi không biết tại sao. Xin thầy lời khuyên.”

Người tốt nghiệp thất nghiệp

Tôi mới đọc một báo cáo về người tốt nghiệp đại học bị thất nghiệp ở châu Á (Trung Quốc, Ấn Độ, Malaysia v.v.) nơi có trên 18 triệu người tốt nghiệp không thể tìm được việc làm.

Kỹ năng tính toán đám mây

Nhiều công ti tính toán mây sẽ gặp vấn đề tìm công nhân có kĩ năng đúng vì tính toán mây yêu cầu một kiểu kĩ năng mới mà có thể hay không thể được dạy ở đại học.

Thực tập

Khi dạy ở châu Á, tôi thường nghe nói người tốt nghiệp đại học phàn nàn rằng họ không thể kiếm được việc làm vì họ không có kinh nghiệm. Tôi cũng ngạc nhiên rằng nhiều sinh viên đi từ trung học lên đại học mà chẳng bao giờ làm việc.

Nghề nghiệp trong lĩnh vực công nghệ thông tin

Ngày nay chúng ta đang sống trong thế giới được dẫn lái bởi công nghệ nơi máy tính là thông thường và được dùng trong mọi doanh nghiệp. Do đó, bằng cấp cử nhân trong lĩnh vực công nghệ như Khoa học máy tính, Kĩ nghệ phần mềm, hay Quản lí hệ thông tin là then chốt để mở ra những cánh cửa cho nhiều cơ hội nghề nghiệp.

Lời khuyên khác cho sinh viên

Làm sao chắc được rằng em sẽ có việc làm khi tốt nghiệp? Em có thể làm gì để cải tiến cơ hội có được việc làm tốt của em?

Sự phân chia công nhân công nghệ lớn lao

Blog GS John VU - GS John Vu - 22/04/2024 12:00
Với tấm bằng cử nhân về Khoa học máy tính, Rennie Sawade có thể kiếm việc làm dễ dàng trong ngành công nghệ phần mềm. Nhưng anh ta chỉ tìm được việc tạm thời, ngắn hạn kiểu như hợp đồng 5 tháng mà anh ta hiện đang làm tại một công ti ở Seattle.

Thầy giáo "Tây" đi bộ từ Hà Nội vào TPHCM gây quỹ 1 tỷ đồng cho trẻ nghèo

Truyền cảm hứng - Nguyễn Vy - DT - 22/04/2024 11:00
Bàn chân tứa máu, bầm dập, nhiều lần suýt mất mạng vì tai nạn khi đi bộ hơn 2.000 km từ Hà Nội vào TPHCM nhưng hai thầy giáo người nước ngoài đã hoàn thành hành trình, gây quỹ được gần 1 tỷ đồng.

Quan điểm ‘ngang ngược’ của người Do Thái về làm giàu: Cứ ‘bay lên’ trước, điều chỉnh tâm thái sau!

Suy ngẫm - Diệu Đan - 22/04/2024 10:00
Làm sai, tiền sẽ chảy đi nơi khác; làm đúng, tiền sẽ chảy vào túi. Đơn giản là vậy, nhưng khôg phải ai cũng kiên trì và quyết liệt hành động như người Do Thái.

Sát-na này là thiên thu - 8 hiểu biết để yêu thương không đau khổ

Từ sách - Phim - TĐ - 22/04/2024 09:00
Khi ta bắt đầu thương yêu một ai đó, hãy yêu thương như một người có trí tuệ, yêu theo cách người có trí, như thế sẽ chỉ có hạnh phúc chứ chẳng có khổ đau.

Từ bỏ - Tiêu chí khai tử giúp bạn nhận biết khi nào nên cất bước ra đi

Từ sách - Phim - YÊN VŨ - 22/04/2024 08:00
Trong cuốn sách "Từ bỏ", tác giả Annie Duke cho biết ưu điểm của tiêu chí khai tử là bạn luôn có cơ hội thiết lập nó bất cứ lúc nào khi đã bắt đầu một hành trình.

Tác giả Trung Nghĩa: ‘Đọc sách cũng như yêu’

Từ sách - Phim - Tiểu Vũ - 21/04/2024 12:00
Đọc sách cũng như yêu” là tác phẩm của nhà văn, nhà báo, Đại sứ văn hóa đọc Trung Nghĩa ra mắt nhân sự kiện Ngày Sách và văn hóa đọc Việt Nam năm 2024 tại TP.HCM.

43 tuổi vẫn cô độc, người phụ nữ nhận bạn thân làm con nuôi

Phong cách sống - Nguyễn Phượng - 21/04/2024 11:00
Nhận nuôi một người lớn rất đơn giản, cô sẽ không cần chứng minh năng lực tài chính, môi trường nuôi dạy trẻ...mà vẫn có người chăm sóc khi về già.

Hóa ra "phong thủy" đẹp nhất của một người chính là 1 thứ này

Suy ngẫm - Trung Hạ - 21/04/2024 10:00
Hoa nở, bướm sẽ bay tới; nếu bạn ưu tú thì cuộc đời sẽ không bạc bãi.

Bộ sách 'Đủ duyên ta lại tương phùng' - Hạnh phúc, chỉ cần quay về ta sẽ thấy

Từ sách - Phim - Thu An - 21/04/2024 09:00
Nếu bạn đang trên hành trình tìm kiếm hạnh phúc; muốn thoát khỏi khổ đau, bế tắc; muốn sống một cuộc đời bình an, đầy trí tuệ, hãy đọc bộ ba cuốn sách “Đủ duyên ta lại tương phùng”, “Sát-na này là thiên thu”, “Tịch tịnh” của Đại đức Thích Đồng Tâm.

Lời tiên tri Celestine - tấm bản đồ cho hành trình tỉnh thức

Từ sách - Phim - Mi Mi - 21/04/2024 08:00
“Lời Tiên Tri Celestine: Hành Trình Thức Tỉnh Tâm Linh Nhân Loại” có thể xem vừa là cuốn tiểu thuyết phiêu lưu ly kỳ, vừa là cuốn sách tâm linh hấp dẫn khai phá về khía cạnh “ẩn” của cuộc sống, của con người.

Ra mắt sách nói Người đàn bà trong tôi, hồi ký của Britney Spears

Từ sách - Phim - Diễm Mi - 20/04/2024 13:00
Chiều 19/4, trong khuôn khổ Ngày sách và Văn hóa đọc Việt Nam tại TPHCM, First News phối hợp cùng Ứng dụng sách nói Fonos ra mắt cuốn tự truyện Người đàn bà trong tôi (tựa gốc: The Woman in Me) của ca sĩ Britney Spears.

Cơ hội tốt nghiệp

Blog GS John VU - GS John Vu - 20/04/2024 12:00
Một người bạn hỏi tôi về việc làm cho con mình sẽ tốt nghiệp vào tháng bẩy. Anh ấy muốn biết tôi tìm khả năng gì khi tôi thuê người vào làm việc cho công ti tôi.

Chuyện về đàn khỉ tinh khôn ở núi Két, An Giang

Giải trí - Tô Văn - 20/04/2024 11:00
Núi Két, còn gọi là Anh Vũ Sơn, nằm trong dãy Thất Sơn của tỉnh An Giang và ẩn chứa nhiều huyền tích rất ly kỳ. Nơi đây, còn có câu chuyện về một đàn khỉ tinh khôn đã tồn tại hàng chục năm và đang quậy phá tưng bừng.

5 lời khuyên Bill Gates dành cho sinh viên

Suy ngẫm - Ứng Hà Chi - CFB - 20/04/2024 10:00
Vị tỷ phú nổi tiếng đã có những chia sẻ sâu sắc tới mọi người, đặc biệt là giới trẻ.

‘Người đàn bà trong tôi’ - Cuốn hồi ký đau lòng và chấn động của ‘công chúa nhạc pop’ Britney Spears

Từ sách - Phim - FN - 20/04/2024 09:00
“Người đàn bà trong tôi” không chỉ là cuốn tự truyện của một ngôi sao, mà hơn hết, nó còn là câu chuyện cảm động về hành trình tìm lại tự do của một con người. Ở đó, ta thấy một phiên bản Britney Spears khác - chân thực và đau lòng đằng sau ánh đèn rực rỡ.
HẠT GIỐNG TÂM HỒN
2019 Bản quyền thuộc về hatgiongtamhon.com.vn. Phát triển bởi ONECMS
Thứ 2, 22/04/2024