Cải tiến theo CMMI

GS John Vu13/05/2024 12:00
Cải tiến theo CMMI

Để cải tiến qui trình bằng việc dùng CMMI: Bạn cần định nghĩa qui trình để thu thập dữ liệu đo ở mức dự án, mức tổ chức (DTT) và gióng thẳng chúng với việc kinh doanh của DTT (Mục đích & Mục tiêu).

Tôi thấy các bằng chứng về:

 1. Dùng cách tiếp cận định lượng cho việc ra quyết định (Người quản lí dùng cách đo để ra quyết định – báo cáo cuộc họp bằng chứng cớ, sổ kí sự dự án)

 2. Việc tham gia của toàn tổ chức vào quá trình chuẩn (Số các dự án tuân theo qui trình chuẩn như được xác định bởi bằng chứng SQA & SEPG – SQA tuân thủ cách đo.)

 3. Sử dụng kho của tổ chức (Bao nhiêu dự án đóng góp và dùng tài sản “Dùng lại”? (Mã, khuôn mẫu, danh sách kiểm v.v. trong Thư viện tài sản qui trình (PAL) và được dùng trong các dự

 4. Ngăn ngừa lỗi thực hiện (Số các kiểm điểm tại cổng ra, số các lỗi được tìm ra và sửa – bằng chứng: Báo cáo giám định do SQA thực hiện;

 5. Tăng tính thấy được của “Điều chúng ta làm tốt nhất.” Chia sẻ “Thực hành tốt nhất ” trong các dự án và khối lượng tài sản dùng lại trong kho qua thời gian (độ đo năng suất);

 6. Cải tiến về chuyển giao chất lượng cho khách hàng (Số lỗi, báo cáo lỗi, lỗi hậu đưa ra giảm dần qua thời gian và sự thoả mãn của khách hàng tăng lên)

Các câu hỏi trong việc đánh giá CMMI với mọi người trong tổ chức của bạn

 1. Có những khuyến khích hay khen thưởng hữu hình cho những cải tiến qui trình thành công không? (Ai nhận được cái gì khi họ cải tiến?

 2. Việc chia sẻ các thực hành tốt nhất giúp đỡ cho tiến bộ của cải tiến qui trình thế nào? (Mọi người hay dự án tặng “Thực hành tốt nhất ” cho kho của tổ chức và số lần dùng lại các tài sản này)

 3. Quản lí cấp cao có điều phối tích cực tiến bộ của cải tiến qui trình không? (Bao nhiêu lần, ở đâu, cuộc họp nào? – bằng chứng về báo cáo cuộc họp)

 4. Có cảm giác trong các cán bộ rằng việc cải tiến qui trình đi theo đúng đường của công việc thực không? (Có nó không? Người quản lí trao đổi và giải thích chúng thế nào?)

 5. Các mục đích cải tiến qui trình được phát biểu rõ ràng và được hiểu rõ tới mức độ nào? (vấn đề trao đổi)

 6. Bạn sẽ đặc trưng hoá thời gian/nguồn lực của tổ chức được dành cho cải tiến qui trình thế nào từ khi đánh giá? Nỗ lực cải tiến qui trình phần mềm đi lên hay đi xuống?)

 7. Có sự tham giam của các cán bộ vào nỗ lực cải tiến qui trình không? (Bạn có quay vòng mọi người trong và ngoài SEPG để làm cải tiến qui trình phần mềm SPI không?)

 8. Những người tham gia vào cải tiến qui trình có được kính trong về tri thức kĩ thuật và quản lí của họ không, và khả năng của họ để làm cho mọi sự được thực hiện thế nào?

 9. Có việc phân công trách nhiệm được đãi ngộ, rõ ràng cho việc cải tiến qui trình không?

English version

CMMI Improvement

For process improvement using CMMI:

You need to define a process to collect measurement data at project level, organization level (DTT) and align them with the business of DTT (Goals & Objectives);

I like to see evidence of:

 1. The use of Quantitative Approach to Decision Making (Managers use metrics to make decisions – evidence meeting reports, project log book)
 2. Organization wide participation in standard process (Number of projects follow the standard process as defined by SQA & SEPG evidence – compliance metrics by SQA
 3. Usage of Organization Repository (How many projects contribute and use “Reuse” assets? (Code, templates, checklists etc. in the Process Asset Library (PAL) and used in projects;
 4. Implement Defect Prevention (Number of gate reviews, number of defect found and correct – evidence: Inspection reports by SQA;
 5. Increasing Visibility of “What We Do Best” The sharing of “Best practices” among projects and amount of reuse assets increase in repository over time (Productivity measures);
 6. Improvement in quality deliveries to customer (Number of Bugs, error reports, post release defects decrease over time and customer satisfaction moves up)

Questions in the CMMI assessment to people in your organizations

 1. Are there tangible incentives or rewards for successful process improvement? (Who receive what when they improve?)
 2. How much does the sharing of best practices help the progress of process improvement? (People or projects donate “Best practices” to organization repository” and number of reuse of these assets)
 3. Does senior management actively monitor the progress of process improvement? (How many times, where, what meeting? – evidence of meeting report)
 4. Is there a feeling among the staff that process improvement gets in the way of the real work? (Is it? How does manager communicate and explain to them)
 5. To what extent are process improvement goals clearly stated and well understood? (Communication issue)
 6. How would you characterize the organization’s staff time/resources dedicated to process improvement since the appraisal? Is SPI effort go up or down?)
 7.  Has there been involvement of staff in the process improvement effort? (Do you rotate people in and out of SEPG to do SPI?)
 8. Have the people who are involved in process improvement been respected for their technical and management knowledge, and their ability to get things done?
 9. Has there been clear, compensated assignment of responsibilities for process improvement?

 


Gửi bình luận
(0) Bình luận
1

CMMI-13

Hỏi: Tôi tin chúng ta nên học từ các công ti khác đã từng làm cải tiến qui trình. Họ có công bố các bài học rút ra của họ không?
2

CMMI-15

Hỏi: Tổ chức của chúng tôi muốn tiến hành việc đánh giá để xác định chúng tôi ở đâu trong mức trưởng thành CMMI. Các bước và vấn đề là gì?
3

CMMI-14

Nguồn của rủi ro phần mềm là gì? Tại sao mọi người không thích nói về nó?
4

CMMI-12

Hỏi: Khách hàng của chúng tôi rất đòi hỏi, họ thường không biết điều họ muốn nhưng đối xử với người phát triển của chúng tôi rất tệ. Làm sao chúng tôi có thể cải tiến sự thoả mãn của khách hàng khi chúng tôi thậm chí không biết các trông đợi của họ?
5

CMMI-10

Hỏi: Xin thầy nói thêm cho tôi về khuôn khổ CMMI. Nó là gì và làm sao nó được coi là chuẩn để đo chất lượng?

CMMI

Vì công ti bạn xác định qui trình chuẩn dựa trên khuôn khổ CMMI để cải tiến, sau đây là một số gợi ý:

CMMI 1 tới 3

Hỏi: Công ti chúng tôi là công ti CMMI mức 1 nhưng cấp quản lí đã quyết định mua qui trình phần mềm từ một tổ chức đã được thẩm định ở mức 3 và huấn luyện cho tất cả mọi người tuân theo qui trình đó.

CMMI-9

Hỏi: Tại sao chúng tôi cần tập trung vào cải tiến phần mềm, điều là chức năng “hỗ trợ” khi doanh nghiệp của chúng tôi là chế tạo?

CMMI-8

Hỏi: Chúng tôi đã đọc nhiều sách về cải tiến và chúng đều là sách rất hay nhưng khi chúng tôi bắt đầu thực hiện cải tiến trong tổ chức của mình, mọi sự cứ rời ra. Thầy có gợi ý gì không?

CMMI-7

Hỏi: Theo CMMI, để đạt tới mức trưởng thành 3 tổ chức phải có Qui trình phần mềm chuẩn của tổ chức đã được làm tài liệu – Organizational Standard Software Process (OSSP). Thầy làm tài liệu cho qui trình phần mềm thế nào? Nó trông giống cái gì?

CMMI-6

Hỏi: Là một tổ chức phần mềm, chúng tôi biết cách phát triển phần mềm và tin rằng chúng tôi ở mức cao trên thang CMMI, nhưng chính người dùng của chúng tôi mới cần giúp đỡ. Họ không biết điều mình cần và cứ thay đổi yêu cầu của mình mọi lúc.

CMMI-5

Hỏi: Tại sao một số tổ chức rất thành công trong cải tiến phần mềm và số khác lại không thành công? Chúng ta có thể học cái gì từ những bài học này?

CMMI-4

Hỏi: Chúng tôi đang tìm những người có kĩ năng kĩ thuật nào đó cần cho cán bộ của dự án phần mềm lớn. Những kĩ năng nào được cần tới để thành công và tìm chúng ở đâu?

CMMI-18

Blog GS John VU - GS John Vu - 23/05/2024 12:00
Hỏi: Tại sao các thành viên SEPG cần huấn luyện về cải tiến qui trình? Họ có là chuyên gia trong cải tiến không?

Nữ sinh 20 tuổi bị chọc cười vẫn chiến thắng cuộc thi "ngủ ngon"

Thư giãn - Việt Trinh - DT - 23/05/2024 11:00
Là đất nước đối mặt với vấn đề thiếu ngủ, Hàn Quốc mới đây tổ chức cuộc thi "ngủ ngon" tại công viên Yeouido với sự tham gia của 100 thí sinh.

Bị tố ‘làm màu’ vụ quyên góp 1 triệu USD, Hannah Olala: ‘Miễn là làm việc có ích cho xã hội’

Phong cách sống - Ngọc Tú - 23/05/2024 10:00
Gần đây, thông tin nữ doanh nhân kiêm beauty blogger Hannah Olala quyên góp 1 triệu USD (25,3 tỷ đồng) cho UNICEF Việt Nam khiến dư luận chú ý. Đáp trả lại những lời gièm pha, cô thẳng thắn bày tỏ quan điểm của mình trên trang cá nhân.

Thánh kinh marketing - Cuốn cẩm nang thu phục khách hàng, thu về lợi nhuận

Từ sách - Phim - Minh Hằng - 23/05/2024 09:00
Thánh kinh marketing là một cuốn sách không chỉ giới thiệu những kỹ thuật cơ bản mà còn đi sâu vào các chiến lược phức tạp và tinh vi hơn, giúp người đọc không chỉ nắm vững lý thuyết mà còn có khả năng áp dụng vào thực tế.

Tư duy truy tìm sự thật - Tầm quan trọng của việc tạo điều kiện để sự thật tìm đến bạn

Từ sách - Phim - Quìn - 23/05/2024 08:00
Cách bạn phản ứng với lời chỉ trích hoặc quan điểm bất đồng có vai trò to lớn đối với khả năng bạn sẽ gặp những lời chỉ trích hoặc quan điểm bất đồng khác trong tương lai.

CMMI-17

Blog GS John VU - GS John Vu - 22/05/2024 12:00
Hỏi: Tại sao dự án phần mềm vẫn thất bại với tỉ lệ rất cao?

“Đăng mỗi hình vòng 1 sao phải vào khen học giỏi” - khi nào lời khen là quấy rối?

Kỹ năng - Hải Yến - 22/05/2024 11:00
Cứ nghĩ một vấn nạn như quấy rối đã là điều trắng - đen rõ ràng: Lên án để bảo vệ nạn nhân, loại bỏ tư tưởng/ hành động sai trái… nhưng sao lại thu hút nhiều tranh cãi đến thế?

Làm được 3 điều này, cuộc sống mới thật sự nhẹ gánh

Suy ngẫm - Trung Hạ - 22/05/2024 10:00
Nếu sống với kiểu suy nghĩ này thì chắc chắn cuộc đời bạn sẽ là một chuỗi bi kịch.

Thánh kinh marketing - Cần làm gì khi bắt đầu một việc bạn chưa có kinh nghiệm?

Từ sách - Phim - TĐ - 22/05/2024 09:00
Một trong những thử thách lớn nhất về phương diện marketing mà cả chủ doanh nghiệp lẫn người làm thuê đều phải đối mặt là tiếp thị một sản phẩm hay một dịch vụ công việc, khác với những công việc bạn từng làm trước đây.

Tuyển tập những câu chuyện hay nhất của Aesop - Cơn gió và mặt trời

Từ sách - Phim - Ngọc Bích - 22/05/2024 08:00
Câu chuyện ngụ ngôn Gió và Mặt Trời của Aesop là một minh chứng rõ ràng cho thông điệp về sức mạnh của sự thuyết phục nhẹ nhàng so với cưỡng ép và dọa nạt.

CCMI-16

Blog GS John VU - GS John VU - 21/05/2024 12:00
Hỏi: Làm sao người lập trình có thể cải tiến kĩ năng để là người giỏi nhất? Thầy có lời khuyên nào không?

5 mỹ nhân sở hữu võ công tuyệt đỉnh của Kim Dung

Thư giãn - Nguyệt Phạm - 21/05/2024 11:00
Thế giới kiếm hiệp của nhà văn Kim Dung có không ít mỹ nhân không chỉ sở hữu dung mạo tuyệt trần mà còn có võ công vô cùng thâm hậu.

Thế hệ Gen Z thích bỏ việc ồn ào ở Trung Quốc

Phong cách sống - Thư An - 21/05/2024 10:00
Nhiều người trẻ thuộc Gen Z (sinh năm 1997-2012) ở đất nước tỷ dân đang dành một năm không làm việc để đi du lịch và khám phá niềm đam mê thực sự của mình.

80 danh ngôn của Victor Hugo sẽ truyền cảm hứng cho bạn

Suy ngẫm - TĐ - 21/05/2024 09:00
Cho dù bạn đang tìm kiếm những câu nói về tình yêu, cuộc sống, tôn giáo hay hơn thế nữa, những câu nói sau của Victor Hugo sẽ truyền cảm hứng cho bạn.

Người đàn bà trong tôi - Hành trình trưởng thành đầy chông gai của Britney Spears

Từ sách - Phim - Quìn - 21/05/2024 08:00
Britney Spears, cô gái tuổi teen tỏa sáng với ca khúc “...Baby one more time” giờ đây đã trở thành một người phụ nữ từng trải với không ít scandal. Một hành trình trưởng thành quá đỗi chông gai, mà không phải ai cũng có thể hình dung được.
HẠT GIỐNG TÂM HỒN
 • Địa chỉ: 11H Nguyễn Thị Minh Khai - P. Bến Nghé - Quận 1 - TP. Hồ Chí Minh
 • Điện thoại: (+8428) 38233860 - Email: triviet@firstnews.com.vn
 • Giấy phép số 496/GP-BTTTT Bộ Thông tin và Truyền thông cấp ngày 17/10/2022
 • Chịu trách nhiệm chính: Nguyễn Văn Phước
 • Công ty TNHH văn hóa sáng tạo Trí Việt
 • Fax: (+8428) 38224560
 • Thỏa thuận cung cấp dịch vụ mạng xã hội Hạt giống tâm hồn
2019 Bản quyền thuộc về hatgiongtamhon.com.vn. Phát triển bởi ONECMS
Thứ 5, 23/05/2024