Muôn kiếp nhân sinh 2 - Tầm quan trọng của luật Nhân quả

Quìn28/07/2023 08:00
Muôn kiếp nhân sinh 2 - Tầm quan trọng của luật Nhân quả

Vạn vật trên thế gian đều thay đổi theo Chu kỳ bốn giai đoạn: Thành, Trụ, Hoại và Diệt. Trong giai đoạn ‘Thành’, mọi người đều hăng hái xây dựng, trải qua bao nhiêu khó khăn thử thách gian truân người ta cũng khắc phục vượt qua được.

Trong giai đoạn ‘Trụ’, mọi người đều cố gắng đi theo nền móng đã xây dựng từ trước và mặc nhiên vô cảm hưởng thụ những gì tiền nhân gây dựng nên. Đến giai đoạn ‘Hoại’, mọi người bắt đầu có mưu đồ lập bè phái lợi ích, tranh chấp, đả phá, oán hận triệt hại lẫn nhau.

Thế giới hiện nay đang chứng kiến liên tục nào là chiến tranh, thiên tai, dịch bệnh, tai họa, là bởi chúng ta đang đi vào thời kỳ suy tàn của nhân loại. Ngay tại các nước phát triển nhất chúng ta cũng chứng kiến rất nhiều xáo trộn, hỗn loạn, với sự phân hóa giàu nghèo ngày càng trở nên gay gắt. Khi bước vào giai đoạn ‘Diệt’, chúng ta sẽ thấy xuất hiện rất nhiều loại vũ khí ghê gớm - trong đó có vũ khí hạt nhân và vũ khí sinh học có thể hủy diệt cả nhân loại.

Tuy nhiên, chu kỳ không diễn tiến đơn giản như thế. Ngay trong giai đoạn ‘Thành’, chúng ta đã có thể thấy những dấu hiệu và mầm mống của ‘Trụ’ và ‘Hoại’. Vì ngay trong lúc xây dựng, vẫn có những người chỉ hưởng thụ hay tranh chấp hơn thua, mặc dù số này rất ít. Trong giai đoạn ‘Trụ’ cũng thế, mặc dù số người tích cực làm những việc tốt đẹp và được hưởng thụ tiện nghi thì nhiều nhưng cũng bắt đầu có số ít người thích tranh chấp, gây hấn hay chỉ lo thu vén, phá hoại.

Tương tự như vậy, đến giai đoạn ‘Hoại’ và ‘Diệt’, tuy số người thích chiếm đoạt, tranh giành, hận thù, phá hoại chiếm đa số, thì cũng bắt đầu có một số ít người biết cố gắng xây dựng, chuẩn bị cho giai đoạn ‘Thành’ sắp đến trong chu kỳ tiếp theo.

Nếu những người này có thể giúp những người khác chuyển đổi tâm thức, ban trải tình thương, bỏ việc ác làm việc lành thì có thể rút ngắn giai đoạn ‘Hoại’ và ‘Diệt’ để đi đến giai đoạn ‘Thành’ của chu kỳ mới ít tổn thất nhất.

Đây là một hy vọng lớn. Vì tương lai của đa số mọi nơi, mọi quốc gia, và toàn thế giới này có thể thay đổi, trở nên tốt đẹp hơn, nếu mọi người biết chuyển đổi tâm thức, tin vào luật Nhân quả, thay đổi biệt nghiệp cũng như cộng nghiệp và sống một cuộc sống công bằng, hòa bình, cao đẹp và ý nghĩa hơn”.

Lược trích Muôn kiếp nhân sinh 2 - Nguyên Phong.


Gửi bình luận
(0) Bình luận