Dạy hiệu quả và học hiệu quả

GS John Vu05/05/2023 11:00
Dạy hiệu quả và học hiệu quả

Mọi thầy giáo đều biết rằng “dạy hiệu quả” dẫn tới “học hiệu quả” và học hiệu quả nghĩa là sinh viên sẽ có tri thức và kĩ năng để đạt tới mục đích giáo dục của họ.

Mọi thầy giáo đều biết rằng “dạy hiệu quả” dẫn tới “học hiệu quả” và học hiệu quả nghĩa là sinh viên sẽ có tri thức và kĩ năng để đạt tới mục đích giáo dục của họ. Trong nhiều năm, các trường thường đo “học hiệu quả” dựa trên hiệu năng của sinh viên qua các kì thi. Thi truyền thống phần lớn dựa trên khả năng nhớ sự kiện và dữ liệu nơi sinh viên ghi nhớ những nội dung nào đó. Vấn đề là kiểu học này chỉ tạo ra người tốt nghiệp có trí nhớ tốt và có thể nhắc lại các câu trong sách nhưng không thể áp dụng được tri thức để giải quyết vấn đề.

Ngày nay sinh viên tích cực, họ không ngồi im trong giờ lên lớp. Nếu bạn dạy bằng phương pháp đọc bài giảng, sau 10 tới 15 phút chú ý của sinh viên sẽ chuyển sang cái gì đó khác. Họ có thể ngồi yên nhưng tâm trí họ ở đâu đó khác và không học mấy. Nghiên cứu về lớp học thấy rằng sau bài giảng sinh viên có thể nhớ được 60% điều thầy giáo nói trong mười phút đầu nhưng chỉ nhớ 20% điều thầy nói sau đó. Nó kết luận rằng “Phương pháp đọc bài giảng không còn phù hợp với lớp học ngày nay.”

Có bẩy mức hiệu quả dạy mà thầy giáo có thể tuân theo để cải tiến tính hiệu quả dạy và làm tăng việc học của sinh viên, điều dẫn tới phát triển kĩ năng giải quyết vấn đề:

1) Mức tri thức: Sinh viên nên có khả năng nhắc lại điều họ học (kĩ thuật truyền thống hay phong cách ghi nhớ). Chẳng hạn: Mô tả năm pha của vòng đời phát triển phần mềm.

2) Mức hiểu thấu: Sinh viên phải có khả năng chứng tỏ hiểu biết của họ về các khái niệm bằng việc giải thích “theo lời riêng của họ” về khái niệm này. Chẳng hạn: Giải thích chi tiết năm pha của vòng đời phát triển phần mềm.

3) Mức áp dụng: Sinh viên phải có khả năng giải quyết các vấn đề để chứng tỏ rằng họ có thể áp dụng tốt khái niệm này. Chẳng hạn: Bạn sẽ làm gì nếu khách hàng đổi yêu cầu trong pha thiết kế? Điều gì xảy ra nếu họ thêm nhiều yêu cầu trong pha viết mã? Bạn có thể bỏ được một pha trong vòng đời không?

4) Mức phân tích: Sinh viên nên có khả năng chia sự việc thành các phần tử nhỏ hơn, hình thành nên cách giải thích lí thuyết cho tình huống nào đó. Chẳng hạn, với một đặc tả yêu cầu đã cho, sinh viên phải có khả năng chia chúng thành các phần tử nhỏ hơn bằng việc dùng kĩ thuật Cấu trúc phân việc Work Breakdown Structure (WBS) thành các nhiệm vụ nhỏ hơn rồi ước lượng thời gian và nỗ lực để hoàn thành chúng. Từ những ước lượng này, họ học cách xây dựng lịch biểu dự án và tài nguyên được cần cho dự án.

5) Mức tổng hợp: Sinh viên phải có khả năng tạo ra cái gì đó bằng việc tổ hợp nhiều phần tử theo cách logic: Chẳng hạn, dùng đặc tả yêu cầu và cấu trúc phân việc, sinh viên có thể thiết kế hệ thống phần mềm với các tính năng, chức năng và biểu đồ luồng dữ liệu trong các ràng buộc hệ thống;

6) Mức đánh giá: Sinh viên phải có khả năng chọn các phương án khác nhau để đi tới một giải pháp kết cấu tốt. Chẳng hạn, sinh viên phải có khả năng xác định trong nhiều tuỳ chọn thiết kế về hệ thống phần mềm và chọn thiết kế nào là tốt nhất và có khả năng giải thích lí do của họ.

7) Mức giải quyết vấn đề: Sinh viên phải có khả năng giải quyết các vấn đề phức tạp bằng cách chia nó ra thành chuỗi các bước, như phân đoạn phát biểu vấn đề, phác thảo sơ đồ hay lưu đồ, dự đoán giải pháp, viết ra những phương trình liên quan, giải chúng hay nêu đại cương thủ tục giải, và diễn giải giải pháp. Chẳng hạn với một yêu cầu phần mềm đã cho, sinh viên phải có khả năng phân tích chúng, chia chúng thành nhiều chức năng, từng chức năng có thể được chia ra thành nhiều nhiệm vụ, từng nhiệm vụ được kết nối với nhiệm vụ khác bằng biểu đồ luồng dữ liệu và tổ chức trong một biểu đồ hệ thống cố kết về cách toàn thể hệ thống sẽ làm việc.

Áp dụng quan niệm hiệu quả này vào việc đảm bảo sinh viên sẽ học, tôi thường cho họ cái gì đó để làm như thảo luận trên lớp, bài tập trên lớp và làm việc tổ.

Để bắt đầu ở mức tri thức, tôi thường dành quãng 10 tới 15 phút giảng giải, nhấn mạnh vào khái niệm then chốt rồi yêu cầu sinh viên nhớ lại tài liệu bài giảng để xem liệu họ có học được cái gì không. Bằng việc cho từng sinh viên một hay hai phút liệt kê và nhiều điểm then chốt mà họ có thể nhớ về bài giảng, tôi có thể đánh giá cách sinh viên đang chú ý tới bài giảng. Thỉnh thoảng sinh viên có thể không sẵn lòng cho câu trả lời, cho dù họ biết câu trả lời nhưng khi câu hỏi được hướng tới một tổ trong môi trường cạnh tranh (tức là Tổ A là giỏi hơn Tổ B vì họ có nhiều thành viên hơn đưa ra câu trả lời) phần lớn sinh viên sẽ cố đưa ra câu trả lời và tôi có được nhiều đáp ứng.

Để đạt tới mức hiểu thấu, sau bài giảng ngắn, tôi yêu cầu sinh viên hình thành các nhóm từ hai tới ba người và bắt đầu thảo luận về tài liệu. Sau 1 tới 2 phút, tôi đặt ra câu hỏi và yêu cầu từng tổ trả lời theo lời riêng của họ để chắc rằng họ hiểu khái niệm mà tôi dạy. Chẳng hạn: Các hoạt động trong pha yêu cầu là gì? Em có thể mô tả được pha thiết kế không? Em có thể soạn thảo ra pha kiểm thử không?

Để đạt tới mức ứng dụng, tôi nêu ra vấn đề cho tổ để đi tới giải pháp. Sau vài phút (2 tới 5 phút), tôi chọn ngẫu nhiên một hay nhiều tổ để trình bày giải pháp của họ. ựa chọn tổ ngẫu nhiên thay vì yêu cầu người tình nguyện là quan trọng. Nếu sinh viên biết rằng tổ khác sẽ cho câu trả lời, nhiều người thậm chí sẽ không bận tâm nghĩ về câu hỏi. Chẳng hạn: Em nghĩ chúng ta có thể bỏ qua pha thiết kế và đi vào pha viết mã được không? Tại sao được và tại sao không? Điều gì xảy ra khi yêu cầu thay đổi trong pha viết mã? Em có thể làm được gì?

Để đạt tới mức phân tích, tôi sẽ cho một thành viên của tổ một vấn đề. Thành viên tổ đó phải có khả năng giải thích vấn đề một cách chi tiết cho tổ khi các thành viên khác có thể hỏi để làm sáng tỏ nếu có cái gì không rõ ràng. Sau năm phút, tôi sẽ yêu cầu tổ tóm tắt lại hiểu biết của họ về vấn đề và họ có khả năng phân tích nó về chi tiết tốt tới mức nào.

Để đạt tới mức tổng hợp, tôi cho lớp một trường hợp hay tình huống để phân tích. Từng tổ sẽ được yêu cầu liệt kê ra các giả định của họ, các vấn đề, sai lỗi, hay lưỡng nan kĩ thuật trong trường hợp đó rồi giải thích nó cho lớp. Lớp sẽ thảo luận để tìm ra lỗi logic trong luận cứ và đi tới một kết luận cho tình huống trường hợp đó. Thỉnh thoảng tôi có thể làm việc qua một tình huống trong lớp, làm đủ một số bước rồi yêu cầu một sinh viên hay một tổ tiếp tục công việc của tôi.

Để đạt tới mức đánh giá, tôi sẽ cho lớp một trường hợp nghiên cứu, hay một vấn đề mà đã được giải quyết và yêu cầu lớp kiểm điểm và bình luận về giải pháp hay tìm ra giải pháp thay thế.

Để đạt tới mức giải quyết vấn đề, tôi sẽ cho lớp một vấn đề phức tạp để giải quyết. Vì phải mất thời gian để giải quyết vấn đề này, tôi thường cho nó như bài tập về nhà nơi tổ có vài ngày để giải quyết vấn đề và tới lớp để trình bày giải pháp.

Sinh viên càng có nhiều thực hành và phản hồi trong các kiểu học tích cực, họ càng học tốt hơn và càng có khả năng họ thu nhận được tri thức và phát triển được kĩ năng cần thiết. Bằng việc đi theo các nguyên lí học hiệu quả này, tôi có thể chuẩn bị tốt hơn các tài liệu giảng, các phân công nhiệm vụ tốt hơn và tạo điều kiện cho các hoạt động trong lớp, phân công bài tập về nhà, và kiểm tra.


Gửi bình luận
(0) Bình luận
1

Học hiệu quả

Nhiều sinh viên không có kiên nhẫn, họ muốn mọi thứ nhanh chóng và chỉ muốn đọc cái gì đó dễ dàng và ngắn, đó là lí do tại sao tri thức của họ là nông, không đủ để giải quyết vấn đề phức tạp.
2

Thời đại thông tin

Trong hai mươi năm qua, mọi người đã thấy thay đổi lớn lao trong cách họ trao đổi dựa trên các thiết bị họ dùng, và họ vẫn mong đợi thêm nữa.
3

Xu hướng khoán trong

Theo một báo cáo công nghiệp, 2010 là bắt đầu của xu hướng “khoán trong” và 2014 sẽ là thời gian nhiều việc “khoán trong” sẽ hoàn thành.
4

Sai lầm thông thường của người quản lí dự án

Ngày nay Công nghệ thông tin (CNTT) đang trở nên quan trọng hơn bao giờ. CNTT có thể giúp quản lí và kiểm soát vận hành doanh nghiệp nhưng khi nó không làm việc, nhiều điều có thể đi sai.
5

Trở lại trường

Vào thời mà việc làm trong những khu vực nào đó là khó kiếm nhưng lại có thiếu hụt trong các khu vực khác, nhiều người tốt nghiệp đang trở lại trường hơn trước đây.

Quản lí trong một thế giới thay đổi

Với toàn cầu hoá và tiến bộ trong công nghệ thông tin, nhiều thứ đang thay đổi vì “cách mới” để làm kinh doanh đang thay thế cho “cách cũ”. Các nhà kinh tế đã cảnh báo rằng trong Thời đại Thông tin này, sẽ KHÔNG BAO GIỜ có thời kì ổn định nữa.

Toàn cầu hoá và công nghệ

Với Internet nhiều nước bây giờ được kết nối và nền kinh tế của họ được tích hợp vào trong kinh tế toàn cầu khi biên giới quốc gia đang bị loại bỏ.

Đối thoại ở Nhật Bản

Không lâu trước đây, ngành công nghiệp điện tử của Nhật Bản đã là lực chi phối với các thương hiệu như Sony, Panasonic, Hitachi, và Sharp nhưng ngày nay tất cả những công ti này đều thua lỗ hàng tỉ đô la một năm và có thể phá sản sớm.

Nghệ thuật và Khoa học

Bài báo này được Johnathan Miller viết, một người mới tốt nghiệp trong nghệ thuật đồ hoạ vì anh ta muốn chia sẻ kinh nghiệm của mình với các sinh viên khác:

Nghề an ninh công nghệ thông tin

Theo một báo cáo công nghiệp, một trong những “việc làm nóng nhất” ngày nay là chuyên viên an ninh công nghệ thông tin (CNTT).

Dạy Khoa học máy tính

Theo báo cáo công nghiệp công nghệ thông tin (CNTT), bắt đầu từ cuối năm nay (2014) khoa học máy tính (CS) sẽ được dạy ở nhiều trường trung học của Mĩ và được tính vào tín chỉ của môn toán học hay khoa học, thay vì là môn lựa chọn.

Làm việc tổ

Học tích cực yêu cầu sinh viên làm việc trong tổ để giải quyết vấn đề. Kết quả của phương pháp dạy này đã chỉ ra rằng nó hiệu quả hơn là phương pháp qui ước.

Lập kế hoạch nghề nghiệp của bạn

Nhiều sinh viên đại học KHÔNG biết cách chuẩn bị cho nghề nghiệp. Một số người chỉ chọn một lĩnh vực học tập, dự lớp, hi vọng tốt nghiệp RỒI và chỉ vậy rồi mới nghĩ về có việc làm.

Lời khuyên từ các sinh viên khác

Blog GS John VU - GS John Vu - 09/06/2023 11:00
Không có gì tốt hơn là chia sẻ kinh nghiệm sống. Tôi thường mời những người tốt nghiệp đang làm việc trong công nghiệp quay lại và cho bài giảng cho lớp của tôi nơi họ chia sẻ kinh nghiệm của họ và đưa ra lời khuyên cho sinh viên hiện thời.

Michelin, đỉnh cao tiếp thị khi đánh giá nhà hàng chỉ để bán... lốp xe

Kỹ năng - Phương Linh - 09/06/2023 10:00
Chuyến phiêu lưu của Michelin vào lĩnh vực ẩm thực xuất phát từ mong muốn... bán được nhiều lốp xe hơn.

Bí quyết sống tỉnh thức trong 8 ngày - Người đang sống hay người đang làm?

Từ sách - Phim - TĐ - 09/06/2023 09:00
Chánh niệm cho chúng ta một cơ hội để sống đúng với tên gọi giống loài của chúng ta (human being) bằng cách đưa phần “sống” (being) vào phần người (human) của mình.

Đắc nhân tâm – Thay đổi nhận thức bản thân về cách nhìn người

Từ sách - Phim - Trần Thị Mỹ Duyên - 09/06/2023 08:00
Ra đời vào những năm 30 của thế kỉ trước, cách thời đại chúng ta khoảng 86 năm, cuốn sách Đắc nhân tâm của tác giả nổi tiếng Dale Carnegie được cả thế giới biết đến như là một trong những cuốn sách đáng đọc nhất của mọi thời đại.

Trở lại trường

Blog GS John VU - GS John Vu - 08/06/2023 11:00
Vào thời mà việc làm trong những khu vực nào đó là khó kiếm nhưng lại có thiếu hụt trong các khu vực khác, nhiều người tốt nghiệp đang trở lại trường hơn trước đây.

Tình yêu tạo ra cổ tích của chàng trai gốc Việt và người mẫu khuyết tật Mỹ

Truyền cảm hứng - Ngọc Anh - 08/06/2023 10:00
Bri Scalesse là một người mẫu khuyết tật nổi tiếng tại Mỹ. Vượt lên hoàn cảnh, cô còn được ngưỡng mộ bởi chuyện tình yêu với chàng trai gốc Việt. Câu chuyện của họ minh chứng cho câu nói: Không có cổ tích tình yêu, là tình yêu tạo ra cổ tích.

Bí quyết sống tỉnh thức trong 8 ngày - Tử tế với chính mình ta sẽ biết tử tế với người khác

Từ sách - Phim - Quang Thanh - 08/06/2023 09:00
Bạn đã bao giờ thấy những đứa bé bò trên mặt đất và nhặt đồ chơi lên để quan sát, như thể chúng chưa bao giờ nhìn thấy món đồ chơi này trước đây chưa?

Đầu tư thông minh - Sự giàu có đích thực là gì?

Từ sách - Phim - Quin - 08/06/2023 08:00
Hãy phụng sự một lẽ sống mà bạn có thể theo đuổi bằng sự đam mê còn lớn hơn cả chính bạn. Điều đó sẽ khiến bạn giàu có. Hãy nhớ rằng không gì có thể làm chúng ta giàu có và hạnh phúc hơn bằng việc giúp đỡ người khác.

4 nhà hàng đầu tiên được gắn sao Michelin tại Việt Nam

Văn hóa - Thiên Di - 07/06/2023 12:00
Nhà hàng Anan Saigon, Nhà hàng Gia, Nhà hàng Hibana by Koki của khách sạn Capella Hanoi và Nhà hàng Tầm Vị.

Phân tích dữ liệu

Blog GS John VU - GS John Vu - 07/06/2023 11:00
Một người quản lí doanh nghiệp hỏi: “Khác biệt gì giữa phân tích Big Data và phân tích truyền thống? Chúng tôi đã từng làm phân tích nhiều năm và tôi không thấy tại sao big data lại quan trọng thế.”

10 câu vỗ về bản thân mỗi khi gặp sóng gió

Suy ngẫm - Trung Hạ - 07/06/2023 10:00
Với nhiều người, cuộc sống lại đầy rẫy sự tổn thương và mỏi mệt. Nhưng có khi nào bạn nghĩ rằng, “những vết thương kia sẽ biến thành điểm giúp bạn trở nên mạnh mẽ nhất” không?

Bí quyết sống tỉnh thức trong 8 ngày – Để không phải là người khách qua đường trong chính cuộc đời mình

Từ sách - Phim - Quang Thanh - 07/06/2023 09:00
Mục đích sống nằm ở việc sống chứ không phải ở việc tìm kiếm câu trả lời. Khi từ bỏ nỗ lực tìm kiếm đó, ta bắt đầu sống một cuộc sống có mục đích và có ý nghĩa hơn.

Bản giao hưởng cuộc sống - Hành động giản đơn

Từ sách - Phim - Quin - 07/06/2023 08:00
“Mỗi người bạn là một món quà mà ta trao tặng cho chính mình.” - Robert Louis Stevenson

Đầu tư cho bản thân là khoản đầu tư đem lại tỷ suất lợi nhuận cao nhất

Phong cách sống - Diệu Đan - 06/06/2023 11:00
Tôi không có gì khi ở độ tuổi 30 nhưng tôi luôn tin rằng chỉ cần quản lý bản thân thật tốt, sẽ luôn có cơ hội xoay chuyển tình thế”, nhà văn Nhật Bản Yataro Matsuura đã dùng chính cuộc đời ngoạn mục của mình để minh chứng cho quyết tâm ấy.

Kỹ nghệ phần mềm ngày nay

Blog GS John VU - GS John Vu - 06/06/2023 10:00
Theo một báo cáo công nghiệp năm 2013, Kĩ nghệ phần mềm ngày nay là “bằng cấp nóng nhất” với nhu cầu cao nhưng không có đủ người để lấp vào mọi vị trí mở ra.
HẠT GIỐNG TÂM HỒN
2019 Bản quyền thuộc về hatgiongtamhon.com.vn. Phát triển bởi ONECMS
Thứ 6, 09/06/2023