Đường mây trên đất hoa - Câu trả lời của Hòa thượng Hư Vân cảm hóa viên tướng họ Lý

11/08/2020 08:30
Đường mây trên đất hoa - Câu trả lời của Hòa thượng Hư Vân cảm hóa viên tướng họ Lý

Quyển biên niên tự thuật này do chính Thiền sư Hư Vân thuật lại, nhưng ngài chỉ nói rất sơ lược. Sau khi duyệt lại quyển biệt ký và các tài liệu ở tỉnh Vân Nam, tôi mới biết rõ nhiều sự việc tường tận, càng thấy ân đức của ngài thật vô lượng nên xin ghi lại một vài chi tiết như sau (Phụ chú của cư sĩ Sầm Học Lữ):

           

Hòa thượng Hư Vân tại Vân Nam hoằng pháp độ sinh, cứu giúp được rất nhiều người. Sau khi thỉnh Đại tạng kinh về Vân Nam, ngài cho mở các khóa Phật pháp, giáo hóa chúng dân. Quan thân sĩ thứ địa phương ngày càng thêm kính trọng, ai ai cũng gọi ngài là Đại lão Hòa thượng Hư Vân.

Khi cuộc cách mạng Tân Hợi nổi lên, triều Thanh thoái vị. Các tướng lĩnh thuộc chính quyền mới ỷ thời thế loạn lạc, đánh đuổi tăng ni, cướp phá chùa chiền, làm mưa làm gió khắp nơi. Lúc ấy, vị tướng tỉnh Vân Nam là Lý Căn Nguyên, chuộng Nho học, ghét tăng sĩ, nhất là những người không chịu giữ giới luật, nên thừa cơ kéo quân lên núi đuổi tăng chúng, phá chùa chiền. Khi sắp lên núi, ông hỏi quan quân địa phương là tại sao Hòa thượng Hư Vân, một lão tăng nghèo hèn, mà lại thâu phục được lòng dân chúng như vậy, chắc phải có việc chi kỳ quái, nên ra lệnh bắt giam ngài.

Thấy việc không may, hiểm họa sắp đến, tăng chúng các chùa đều bỏ trốn, chỉ còn một trăm vị tăng ở lại với ngài, tất cả đều lo sợ nên khuyên ngài hãy đi lánh nạn. Hòa thượng Hư Vân đáp: “Các vị muốn đi thì cứ đi. Nếu phải trả nghiệp báo thì lẩn trốn có ích chi? Ta sẵn sàng đem thân mạng mình hy sinh cho Phật pháp”. Toàn thể đại chúng an lòng ở lại với ngài.

Vài ngày sau, tướng Lý Căn Nguyên thống lĩnh quân sĩ tiến lên núi, đóng quân tại chùa Tất Đàn, phá tượng đồng Đại Vương, tượng Phật, điện chư Thiên tại Kim Đảnh, núi Kê Túc. Vì việc cấp bách nên Hòa thượng Hư Vân một mình đơn độc xuống núi, đi thẳng vào trại lính, đưa thẻ trình cho lính gác cổng. Lính gác nhận diện được nên bảo ngài hãy mau trốn đi chỗ khác, nếu không thì chỉ chuốc lấy tai họa, chắc sẽ bị giết.

Hòa thượng Hư Vân không quay về, đi thẳng vào doanh trại, thấy Lý Căn Nguyên cùng quan Bố chánh Triệu Phiên đang ngồi trong nội điện bèn tiến đến trước mặt họ làm lễ, nhưng họ Lý vẫn không quay mặt lại nhìn ngài. Vì Triệu Phiên đã từng quen biết Hòa thượng Hư Vân thuở trước, liền hỏi ngài đến để làm gì. Hòa thượng Hư Vân trần thuật mọi sự việc. Lúc ấy, họ Lý với sắc mặt nóng giận, nghe thế liền hỏi:

- Phật giáo dùng để làm gì, có ích lợi chi?

Hòa thượng Hư Vân đáp:

- Ân đức giáo hóa của thánh nhân thật vô lượng. Nói rộng ra, Phật giáo dùng để cứu đời, làm lợi ích cho nhân dân. Từ lời dạy đơn sơ đến lý lẽ thâm sâu đều vì tạo việc lành, dẹp trừ điều ác… Từ xưa, chính quyền và tôn giáo cùng lập hạnh. Chính quyền lo việc trị an cho dân chúng. Tôn giáo lo dạy dỗ chúng dân làm lành, lánh ác… Phật giáo dạy người trị bệnh trong tâm. Tâm là gốc của muôn ngàn sự vật, nếu gốc chân chính thì muôn việc đều bình an, trời đất luôn thái bình.

Lý Căn Nguyên bèn dịu sắc mặt xuống hỏi:

- Vậy chứ còn tượng đồng, tượng gỗ để làm chi vậy, chỉ tốn bao tiền của dân chúng thôi chứ lợi ích gì?

Hòa thượng Hư Vân đáp:

- Lời Phật là tướng của pháp. Tướng biểu hiện pháp. Nếu không có tướng biểu hiện thì người dân không thể biết đến pháp, hoặc họ không khởi tâm cung kính nể sợ. Đối với con người, tâm nếu không cung kính, thì việc ác nào cũng dám làm, tạo thành họa loạn. Những tôn tượng trong chùa chiền thường được tạo bằng đất đá gỗ mộc, cũng giống như các tượng đồng ở các nước Đông – Tây. Nói theo thế gian, những tôn tượng này, bất quá chỉ khiến cho chúng dân có chỗ nương tựa, cùng thầm khởi tâm cung kính tín phục, diệu dụng không thể nghĩ bàn.

Lý Căn Nguyên nghe lời phân giải rất vừa lòng, liền bảo lính hầu mang trà bánh ra đãi ngài, rồi hỏi:

- Nếu thế, tại sao các tăng sĩ không làm những việc tốt mà lại đi làm các việc kỳ quái, như những kẻ phế thải trong xã hội?

Hòa thượng Hư Vân đáp:

- Hòa thượng chỉ là danh xưng, có phàm có thánh, sai biệt rõ ràng; không thể nhìn thấy một hai ông tăng phạm giới, hư đốn mà lại khinh khi toàn thể tăng chúng được, cũng như người ta không thể phỉ báng Khổng Tử chỉ vì một hai Nho sinh hủ bại. Nay tiên sinh thống lĩnh binh sĩ, tuy kỷ cương quân đội nghiêm minh nhưng có phải binh lính nào cũng đều thông minh chính trực như ngài đâu! Biển cả bao la vì chứa đựng muôn loài, không phân biệt cá tôm. Tánh Phật pháp rộng như biển cả, không chi không dung chứa. Chư Tăng nhậm thừa lời Phật dạy, hộ trì Tam Bảo, ẩn mật lạ kỳ, âm thầm hóa độ chúng sanh, diệu dụng rõ ràng, không phải là những người phế thải!

Lý Căn Nguyên nghe vậy đổi giận làm vui, giữ Hòa thượng Hư Vân lại để dùng cơm tối, đốt đuốc đàm đạo; chốc lát nét mặt ông lại nở một nụ cười, chốc lát ông lại cúi đầu cung kính. Hòa thượng giảng dạy rõ ràng, lý lẽ thâm sâu, bàn luận từ nhân duyên nghiệp quả, cho đến lưới nghiệp giao thức, cùng chúng sanh tương tục. Lý Căn Nguyên tiếp nhận hết tất cả lời lẽ và chợt thốt ra lời than:

- Phật pháp cao siêu như thế mà con lại giết tăng phá chùa. Ôi nghiệp tội nặng vô cùng. Vậy con phải làm sao đây?

Hòa thượng Hư Vân đáp:

- Đó chỉ do tánh khí nhất thời thúc đẩy, không phải là tội của ngài. Xin hãy nguyện sau này, hết sức hộ trì Tam Bảo thì công đức to lớn biết chừng nào!

Vị tướng họ Lý vui mừng hớn hở theo Hòa thượng Hư Vân đến chùa Chúc Thánh, sống hòa lẫn với tăng chúng, ăn cơm chay vài ngày. Họ Lý nguyện xin làm đệ tử của Hòa thượng Hư Vân, rồi lại thỉnh ngài làm tổng trụ trì toàn núi Kê Túc, sau đó y dẫn quân rời khỏi núi. Việc này, nếu không phải do đức tu hành khổ hạnh của Hòa thượng Hư Vân thì làm sao chuyển tâm được viên tướng họ Lý trong khoảng sát na đó!

Trích Đường mây trên đất hoa - Nguyên Phong

Nhập mã MGG5FN giảm thêm 5% khi mua sách "Đường mây trên đất hoa" tại: https://bit.ly/duongmaytrendathoa-fhs. Thời gian sử dụng đến ngày: 15/8/2020.


Gửi bình luận
(0) Bình luận
1

Muôn Kiếp Nhân Sinh bị làm giả, in lậu hàng loạt tại Hà Nội

Mới ra mắt ít lâu, tác phẩm “Muôn kiếp nhân sinh” của GS. John Vu – Nguyên Phong đã bị in giả và bày bán công khai nhiều nơi và cả trên các sàn thương mại điện tử.
3

Người bán hàng vĩ đại nhất thế giới - Tôi sẽ không bao giờ gắt gỏng với bất kỳ ai nữa

Trích dẫn "Lời tuyên thệ thứ tư", lời tuyên thệ thành công đặc biệt đến cuối đời - cuốn sách "Người Bán Hàng Vĩ Đại Nhất Thế Giới"
4

Trò chuyện với vĩ nhân

“Trò chuyện với vĩ nhân” tổng hợp những câu chuyện của thiền sư Osho về 20 triết gia, nhà tư tưởng, đạo sư lỗi lạc nhất lịch sử. 
5

Người thợ mộc lạ lùng: Liệu chúng ta có thể thay đổi thế giới từ những điều nhỏ bé nhất?

Giữa cuộc sống bộn bề, đã bao giờ bạn tự hỏi bản thân mình những câu hỏi như: Thành Công đích thực là như thế nào? Tình Yêu Thương có ý nghĩa gì? Hay tôi sinh ra để trở thành người ra sao?

Đọc trăm quyển sách mỗi năm, mách bạn 3 bước để rèn luyện thói quen này

Đọc một trang sách mỗi ngày không khó, và tôi tin rằng bạn không bận đến mức không thể có thời gian cho chỉ một trang sách. Nếu bạn đang biện cớ rằng mình quá bận để đọc sách, hãy xem lại thật kỹ những việc mình đang làm hằng ngày.

Dấu chân trên cát: Con đường hiểu mình, hiểu ta, hiểu về vạn vật

Dấu chân trên cát của tác giả Nguyên Phong tái hiện giai đoạn xa xưa của nền văn minh Ai Cập cổ đại qua lời kể của Sinuhe – một người y sĩ Ai Cập đến Hy Lạp mở trường dạy học.

Bí mật tư duy triệu phú

Trong cuốn sách này T. Harv Eker sẽ tiết lộ những bí mật tại sao một số người lại đạt được những thành công vượt bậc, được số phận ban cho cuộc sống sung túc, giàu có, trong khi một số người khác phải chật vật, vất vả mới có một cuộc sống qua ngày.

Đường mây trên đất hoa - Chuyện đời hoà thượng Hư Vân: Có bùn mới có sen

“Đường mây trên đất hoa” kể lại cuộc đời tu tập và hành đạo của hoà thượng Hư Vân, là tấm bản đồ chỉ dẫn cho bất cứ ai muốn vượt qua khổ hạnh và sống kiên cường, hướng đến những giá trị tốt đẹp.

Tâm hồn giản dị - Bạn cần biết yêu chính mình

Những năm gần đây người ta hay nhắc đến cụm từ "Yêu chính mình" trong các bài viết, bài diễn thuyết nhằm thuyết phục người trẻ (và cả người không còn trẻ nữa) hãy sống cho chính bản thân mình.

Tự do đầu tiên và cuối cùng - Tại sao bạn khao khát?

Với đa số chúng ta, khao khát đúng là một vấn đề: khao khát của cải, địa vị, quyền lực, tiện nghi, khao khát được thương yêu, có một mối quan hệ trường tồn, một điều gì đó vượt ngoài thời gian. Vậy khao khát là gì? Cái thứ đang thúc giục, lôi kéo chúng ta là gì đây?

Đường mây trong cõi mộng - Để sống vẫn nhẹ như mây trời ở chốn nhân gian bộn bề lo toan

Đường mây trong cõi mộng - tác phẩm phóng tác từ cuộc đời đại sư Hám Sơn không đơn thuần là kể lại cuộc đời của vị chân tu mà còn là những chiêm nghiệm được, mất.

Minh đạo nhân sinh - Chuyện về Khổng Tử và bài học nghìn năm không đổi về chữ "lễ" trong đối nhân xử thế

Khổng Tử đưa ra một quan điểm, rằng mối quan hệ tốt lên nhờ những khoảnh khắc nho nhỏ, lặp đi lặp lại mỗi ngày.

Dịch vụ giúp du khách giải tỏa năng lượng ở Amsterdam: Đập nát xe hơi

Giải trí - 27/09/2020 14:30
Dịch vụ có tên CarSmash ở Amsterdam cho phép du khách đập nát hoàn toàn một chiếc xe hơi. Hành động này giúp giải tỏa năng lượng và giúp bạn trút bỏ những ưu phiền.

Viện phát triển vắc xin Sputnik-V của Nga bị tin tặc tấn công

Công nghệ - 27/09/2020 14:00
Viện trưởng Viện Nghiên cứu dịch tễ học và vi trùng học Gamaleya của Nga, Alexander Gintsburg hôm 26.9 cho biết các máy tính của trung tâm đã bị tin tặc tấn công trong giai đoạn nghiên cứu vắc xin Sputnik-V.

Đông Nam Á sắp vượt Trung Quốc, trở thành trung tâm sản xuất máy tính thế giới

Công nghệ - 27/09/2020 13:30
Viện Tư vấn và Tình báo thị trường (MIC) của Đài Loan nhận định đến năm 2030, Đông Nam Á sẽ sản xuất đến một nửa số máy tính xách tay trên thế giới, trong đó Việt Nam và Thái Lan là hai trung tâm sản xuất chính.

Việc Biden đắc cử tổng thống Mỹ có là ‘ác mộng’ cho Nga?

Thế giới - 27/09/2020 13:00
Tại Moscow, các nhà phân tích và chuyên gia an ninh Nga đang nỗ lực đưa ra những kịch bản đối phó nếu ứng viên của đảng Dân chủ Joe Biden chiến thắng Donald Trump trong cuộc bầu cử tổng thống Mỹ vào tháng 11 tới.

Số người Hồng Kông xin hộ chiếu Anh tăng vọt

Thế giới - 27/09/2020 12:30
Dữ liệu tờ Bưu điện Hoa Nam buổi sáng (SCMP) lấy được từ cho cơ quan minh bạch thông tin Anh cho thấy số lượng người Hồng Kông gia hạn hoặc xin hộ chiếu hải ngoại Anh (BNO) trong năm 2019 tăng gấp 8 lần so với năm trước đó.

Chính quyền Trump trừng phạt hãng sản xuất chip lớn nhất Trung Quốc

Công nghệ - 27/09/2020 12:00
Theo tờ Financial Times, Bộ Thương mại Mỹ đã thông báo cho các công ty nước này trong ngành công nghiệp chip về những hạn chế mới với xuất khẩu sang SMIC.

Triều Tiên hứa giao xác quan chức bị giết, cảnh báo Hàn Quốc ngừng xâm phạm chủ quyền

Thế giới - 27/09/2020 11:30
Triều Tiên cho biết sẽ bàn giao thi thể quan chức Hàn Quốc nếu tìm thấy, nhưng cảnh báo các hoạt động của hải quân Hàn Quốc trong khu vực có nguy cơ làm gia tăng căng thẳng.

Cô gái đi giao báo trở thành ân nhân cứu mạng nhờ một chi tiết nhỏ

Giới trẻ - 27/09/2020 11:00
Một cô gái trẻ đi giao báo đã được vinh danh sau khi cứu được một cụ ông. Từ một chi tiết nhỏ bất thường, cô đã gọi điện tới cảnh sát và giúp ông cụ thoát khỏi bàn tay tử thần.

'Thiên thần đồng phục' trường Lê Quý Đôn khoe ảnh áo dài đẹp trong trẻo

Giới trẻ - 27/09/2020 10:30
Nguyễn Thu Trang hiện đang là học sinh lớp 12D3 trường THPT Lê Quý Đôn (Hà Nội). 2 năm trước, nữ sinh từng gây bão mạng xã hội với loạt ảnh đồng phục xinh đẹp, mong manh như thiên thần.

Clip rắn đực cướp bạn tình của đồng loại đang chuẩn bị giao phối

Video - 27/09/2020 10:00
Một nhóm các nhà bảo tồn đã phát hiện ra một khám phá đáng ngạc nhiên khi đang khảo sát tại Khu bảo tồn sinh quyển Calakmul, Mexico. Theo đó, họ đã bắt gặp ba con rắn sọc ăn sên (Tropidodipsas fasciata) đang trong quá trình giao phối.

Hội chợ sách lớn nhất thế giới năm nay sẽ tổ chức trực tuyến

Sách - 27/09/2020 09:30
Do ảnh hưởng của dịch bệnh COVID-19 hội chợ sách quốc tế Frankfurt ở Đức - một sự kiện lớn trong giới xuất bản thế giới đã phải thay đổi phương thức tổ chức thành trực tuyến.

Phụ huynh lo lắng, giáo viên hào hứng sau 1 tháng dạy SGK lớp 1 mới

Giáo dục - 27/09/2020 09:00
Năm học 2020-2021 các học sinh lớp 1 bắt đầu dùng SGK theo chương trình Giáo dục phổ thông mới và các giáo viên đã gặp khá nhiều khó khăn và lo lắng vì sợ không hoàn thành được mục tiêu mà chương trình đưa ra.

Việt Nam bước sang ngày thứ 25 không lây nhiễm nCoV cộng đồng

Thời sự - 27/09/2020 08:35
Sáng 27.9, Bộ Y tế thông tin Việt Nam không ghi nhận ca mắc COVID-19 mới và có 999 bệnh nhân đã được điều trị khỏi. Hôm nay cũng là ngày thứ 25 Việt Nam không có ca mắc COVID-19 trong cộng đồng.

Tư duy cá mập - Nếu được cho ăn, bạn hoàn toàn bằng lòng ở yên trong chiếc ‘vỏ ốc’

Sách - 27/09/2020 08:30
Trọng tâm của câu chuyện xoay quanh một sự thật quan trọng: Bạn không thể kiểm soát các sự kiện trong cuộc sống của mình. Tuy nhiên, bạn có thể chọn cách bạn đối mặt với chúng.

Đừng sống bằng ước mơ của người khác

Giải trí - 27/09/2020 08:00
Chương trình “Đánh thức khát vọng” đầu tiên với diễn giả Sơn Lâm và ca - nhạc sĩ khiếm thị Hà Chương đã diễn ra sáng nay, 26.9 để lại nhiều ấn tượng sâu sắc cho thầy cô và các bạn học sinh trường THPT Gò Vấp (TP.HCM).
HẠT GIỐNG TÂM HỒN
2018 Bản quyền thuộc về hatgiongtamhon.vn. Phát triển bởi ONECMS
Chủ nhật, 27/09/2020