Đường mây trên đất hoa - Cuộc đời của vị hòa thượng thọ 120 tuổi, chấn hưng Phật giáo Trung hoa

28/07/2020 08:30
Đường mây trên đất hoa - Cuộc đời của vị hòa thượng thọ 120 tuổi, chấn hưng Phật giáo Trung hoa

Cuộc đời tu tập và hành đạo kéo dài suốt 120 năm của Hòa thượng Hư Vân chứa nhiều kì lạ. Cũng chính ông là người đã có công lớn trong việc chấn hưng Phật giáo Trung Hoa từ lúc bị các đế quốc xâu xé cho khi nước CHND Trung Hoa ra đời.

Tấm lòng thuần khiết

Hòa thượng Hư Vân là người Tương Lương, tỉnh Hồ Nam, tên tục là Tra, thuộc dòng dõi Lương Võ Đế. Thân phụ ngài là Ngọc Đường, từng làm quan tri phủ Tuyền Châu thuộc tỉnh Phúc Kiến. Mẹ ngài họ Nhan, tuổi ngoài bốn mươi mà chưa có một mụn con, nên hai vợ chồng đến chùa Quán Âm để xin con cầu tự.

Một đêm nọ, họ cùng mộng thấy một vị trưởng lão mặc y phục màu xanh, đầu đội tượng Quán Thế Âm, thân cưỡi hổ, nhảy lên giường nằm. Vợ quan Ngọc Đường kinh sợ tỉnh dậy, nghe mùi hương lạ thoảng khắp phòng và thọ thai sau đó. Tuy nhiên, bào thai lúc lọt lòng lại là một bọc thịt khiến bà thất vọng ê chề, uất khí mà qua đời.

Ngày hôm sau, một ông già bán thuốc đi ngang, lấy dao mở bọc thịt ra thì thấy bên trong là một bé trai, chính là hòa thượng Hư Vân. Từ đó, ngài được kế mẫu nuôi dưỡng, săn sóc.

Hòa thượng Hư Vân từ nhỏ đã không ăn được thịt. Khi lớn lên, vốn có thiện căn nên ngài không hứng thú với sách vở Nho giáo mà chỉ thích giáo lý nhà Phật. Điều này khiến cha ngài không vui bởi ngài vốn là đứa con kế thừa duy nhất trong gia tộc. Vì lẽ đó, quan Ngọc Đường từng tìm cách tuyệt mọi ý niệm xuất gia của con trai.  

Năm 17 tuổi, theo định ước, cha ngài cưới cho ngài hai cô gái là Điềm Thị và Đàm Thị để giữ gìn hương hỏa, nhưng Hòa thượng Hư Vân không hề nhiễm sắc dục. Trong đêm tân hôn, ngài Hư vân đã cùng hai người vợ giao ước rằng trên danh nghĩa tuy là vợ chồng nhưng ba người không xâm phạm nhau, trở thành bạn đạo thanh tịnh.

Trước sức ép kế thừa dòng dõi gia tộc, ngài giã từ cuộc sống quê nhà, ẩn trốn trên núi Cổ Sơn thuộc tỉnh Phúc Kiến để xuất gia. Vì lo sợ người trong gia đình tìm đến nên ngài đi vào núi sâu tu khổ hạnh, đói ăn đọt tùng lá dại, khát uống nước suối nước sương trong nhiều năm liền.

Sinh thời, Hòa thượng là người có công lớn trong việc chấn hưng Phật giáo Trung Hoa giữa những năm loạn lạc với nhiều biến động lịch sử, bắt đầu từ năm 1840 - thời điểm các đế quốc xâu xé Trung Hoa, cho đến sau năm 1949 khi nước CHND Trung Hoa ra đời. Suốt cuộc đời hành đạo của mình, ngài luôn một lòng khiêm tốn, nhẫn nhục, chịu đựng mọi sự bất hạnh không một lời than vãn, ngay cả khi bị hành hạ tra tấn chết đi sống lại. 

Cuộc đời của vị hòa thượng thọ 120 tuổi, chấn hưng Phật giáo Trung hoa: Chỉ bằng 3 câu nói đã khiến một vị tướng quân nguyện xin làm đệ tử  - Ảnh 1.

Thu phục lòng người bằng lòng từ bi 

Theo các tài liệu ghi lại, Hòa thượng Hư Vân đã trùng tu, kiến tạo lại vài mươi ngôi chùa lớn nhỏ khắp cả nước. Lúc nào cũng thế, một mình ngài chống tích trượng lên núi hoang. Khi công trình xây cất sửa sang hoàn thành thì ngài giao lại cho chư tăng, rồi một mình chống gậy xuống núi. Việc xây cất các tu viện trên núi dường như luôn có Long thần hộ pháp gia hộ nên kể từ lúc khởi công cho đến khi hoàn tất, muôn việc lành đều đến, chùa chiền luôn được tín thí bốn sự cúng dường.

Lúc quân Nhật xâm chiếm Trung Hoa, giao thông bị cắt đứt, những biến cố, tai nạn xảy ra dồn dập, Hòa thượng Hư Vân đã dạy dỗ tăng chúng tự nung ngói gạch, làm hồ, cưa gỗ, kiến tạo tự viện, đúc vẽ tượng Phật… Vượt qua nhiều khổ nạn, tình hình chính trị xáo trộn, Hòa thượng vẫn kêu gọi tu bổ nhiều tu viện, chùa chiền đổ nát do chiến tranh, trùng tu hàng trăm tháp Tổ, chấn hưng Phật giáo… Không chỉ hoằng pháp độ sinh, cứu giúp nhiều người, Hòa thượng Hư Vân còn cho mở các khóa Phật pháp, dạy dỗ hàng ngàn tăng chúng và truyền giới cho hàng trăm ngàn người giáo hóa chúng dân.

Khi cuộc cách mạng Tân Hợi nổi lên, triều Thanh thoái vị. Các tướng lĩnh thuộc chính quyền mới ỷ thời thế loạn lạc, đánh đuổi tăng ni, cướp phá chùa chiền, làm mưa làm gió khắp nơi. Lúc ấy, vị tướng tỉnh Vân Nam là Lý Căn Nguyên, chuộng Nho học, ghét tăng sĩ, nhất là những người không chịu giữ giới luật, nên thừa cơ kéo quân lên núi đánh đuổi tăng chúng, phá chùa chiền.

Khi sắp lên núi, ông hỏi quan quân địa phương rằng tại sao Hòa thượng Hư Vân, một lão tăng nghèo hèn, mà lại thâu phục được lòng dân chúng như vậy, chắc phải có việc chi kỳ quái nên ra lệnh bắt giam ngài.

Khi nhìn thấy Hòa thượng Hư Vân, vị tướng với sắc mặt nóng giận, hỏi lớn:

- Phật giáo dùng để làm gì, có lợi ích chi?

Hòa thượng Hư Vân đáp:

- Phật giáo dùng để cứu đời, làm lợi ích cho nhân dân. Từ lời dạy đơn sơ đến lý lẽ thâm sâu đều vì tạo việc lành, dẹp trừ điều ác… Từ xưa, chính quyền và tôn giáo cùng lập hạnh. Chính quyền lo việc trị an dân chúng. Tôn giáo lo dạy dỗ chúng dân làm lành, lánh ác… Phật giáo dạy người trị bệnh trong tâm. Tâm là gốc của muôn ngàn sự vật, nếu gốc chân chính thì muôn việc đều bình an, trời đất luôn thái bình.

Lý Căn Nguyên bèn dịu sắc mặt xuống, hỏi:

- Vậy chứ còn tượng đồng, tượng gỗ để làm chi vậy, chỉ tốn bao tiền của dân chúng thôi chứ lợi ích gì?

Hòa thượng Hư Vân đáp:

- Lời Phật là tướng của pháp. Tướng biểu hiệu pháp. Nếu không có tướng biểu hiện thì người dân không thể biết đến pháp, hoặc họ không khởi tâm cung kính nể sợ. Đối với con người, tâm nếu không cung kính, thì việc ác nào cũng dám làm, tạo thành họa loạn. Những tôn tượng trong chùa chiền thường được tạo bằng đất đá gỗ mộc, cũng giống như các tượng đồng ở các nước Đông – Tây. Nói theo thế gian, những tôn tượng này, bất quá chỉ khiến cho chúng dân có chỗ nương tựa, cùng thầm khởi tâm cung kính tín phục, diệu dụng không thể nghĩ bàn, ngôn từ không chỉ diễn đạt. Nếu thấy các tướng mà không phải tướng, tức thấy đức Như Lai!

Lý Căn Nguyên nghe lời phân giải rất vừa lòng, liền bảo lính hầu mang trà bánh ra đãi ngài, rồi hỏi:

- Nếu thế, tại sao các tăng sĩ không làm những việc tốt mà lại đi làm các việc kỳ quái, như những kẻ phế thải trong xã hội?

Hòa thượng Hư Vân đáp:

- Hòa thượng chỉ là danh xưng, có phàm có thánh, sai biệt rõ ràng. Không thể nhìn thấy một hai ông tăng phạm giới, hư đốn mà lại khinh khi toàn thể tăng chúng được, cũng như người ta không thể phỉ báng Khổng Tử chỉ vì một hai Nho sinh hủ bại. Nay tiên sinh thống lĩnh binh sĩ, tuy kỷ cương quân đội nghiêm minh nhưng có phải binh lính nào cũng đều thông minh chính trực như ngài đâu! Biển cả bao la vì chứa đựng muôn loài, không phân biệt cá tôm. Tánh Phật pháp rộng như biển cả, không chi không dung chứa. Chư Tăng nhậm thừa lời Phật dạy, hộ trì Tam Bảo, ẩn mật lạ kỳ, âm thầm hóa độ chúng sanh, diệu dụng rõ ràng, không phải là những người phế thải!

Tướng Lý nghe vậy đổi giận làm vui, giữ Hòa thượng Hư Vân lại để dùng cơm tối, đốt đuốc đàm đạo, với thái độ cung kính. Mẩu chuyện trên là một trong nhiều câu chuyện nổi tiếng bàn về tài năng đức độ của Hòa thượng Hư Vân, được ghi chép lại trong tác phẩm Đường mây trên đất hoa. Đây được xem là cuốn tự truyện về cuộc đời tu tập và hành đạo kéo dài suốt một trăm hai mươi năm của Hòa thượng Hư Vân, do Hòa thượng Thích Hằng Đạt và dịch giả Nguyên Phong phóng tác.

Cuộc đời của vị hòa thượng thọ 120 tuổi, chấn hưng Phật giáo Trung hoa: Chỉ bằng 3 câu nói đã khiến một vị tướng quân nguyện xin làm đệ tử  - Ảnh 2.

Đường mây trên đất hoa

Ban đầu, tác phẩm được dịch từ ấn bản tiếng Anh có tựa Empty Cloud (1959). Tuy nhiên, nhận thấy bản dịch này còn nhiều thiếu sót nên dịch giả Nguyên Phong đã tham cứu thêm nhiều nguồn tài liệu khác để bổ sung, trong đó có quyển Biên niên tự thuật của Hòa thượng Hư Vân của cư sĩ Sầm Lữ Học.

Theo Nguyên Phong, Biên niên tự thuật của Hòa thượng Hư Vân mới là bản nguyên tác do chính Hòa thượng Hư Vân đọc cho các đệ tử của ngài ghi chép. Bản thảo này sau đó được trao cho cư sĩ Sầm Lữ Học, vốn một đệ tử thân tín đã theo hầu ngài trong nhiều năm, để biên soạn và xuất bản.

Vì lẽ đó, tác phẩm Đường mây trên đất hoa được chia làm ba phần. Phần thứ nhất do chính Hòa thượng Hư Vân thuật lại đời mình. Phần thứ hai là do các đệ tử của ngài ghi lại những sự việc xảy ra sau đó. Và phần thứ ba là lời giảng dạy của Hòa thượng trong hai khóa thiền thất dành cho những ai có ý nguyện muốn tu tập.

Cuốn sách không chỉ là tấm bản đồ chỉ dẫn cho những ai muốn tu tập mà còn là bức tranh sống động mô tả rõ tình trạng Phật giáo tại Trung Hoa vào cuối thế kỉ 19. Ngoài giá trị về Phật học, tác phẩm còn mang giá trị rất lớn về mặt sử liệu nghiên cứu sau này. 

Theo Trí Thức Trẻ

Nhập mã MGG5FN giảm thêm 5% khi mua sách "Đường mây trên đất hoa" tại: https://bit.ly/duongmaytrendathoa-fhs. Thời gian sử dụng đến ngày: 15/8/2020.


Gửi bình luận
(0) Bình luận
1

Muôn kiếp nhân sinh - Nhân quả, kim chỉ nam hướng con người về thiện lương

Muôn kiếp nhân sinh không phải là tài liệu nghiên cứu hay một cuộc phỏng vấn dài với những câu hỏi và trả lời.... Đây sẽ là một-cuốn-sách-đặc-biệt!
2

Trương Ngọc Ánh làm độc giả của hiện tượng 'Muôn kiếp nhân sinh’

Tác phẩm mới Muôn kiếp nhân sinh của GS John Vu - Nguyên Phong tiếp tục "gây sốt" trong cộng đồng mạng bằng những bài viết chia sẻ và sự đồng cảm chân thành từ phía độc giả. Trong số độc giả có không ít người nổi tiếng như diễn viên Trương Ngọc Ánh, MC Quỳnh Hương...
3

'Muôn Kiếp Nhân Sinh' của GS. John Vu – Nguyên Phong đã phát hành 100.000 bản sau 45 ngày

Tác phẩm của GS John Vũ - Nguyên Phong không chỉ bán chạy mà còn tạo nên sự chú ý chưa từng có từ cộng đồng mạng và mọi giới trong xã hội.
4

8 câu nói kinh điển trong tiểu thuyết Kim Dung. Đọc và ngẫm về cuộc đời

Võ thuật chính là chuyện cổ tích cho người lớn và Kim Dung đã vẽ nên một "vũ trụ" với những anh hùng xuất chúng cùng những bài học quý báu về cuộc đời.
5

Đường mây trên đất hoa của Nguyên Phong, tác phẩm bị ‘thất truyền’ chính thức ra mắt bạn đọc

Sau khi tìm đọc những tác phẩm nổi tiếng Hành trình về phương Đông, Muôn kiếp nhân sinh… nhiều bạn đọc có nhu cầu tìm kiếm những cuốn khác của tác giả Nguyên Phong. Tuy nhiên, có nhiều cuốn như Đường mây trên đất hoa, Đường mây trong cõi mộng… ngay cả chính tác giả cũng không còn giữ bản thảo.

Tâm hồn giản dị - Dự án 333 chính là cánh cửa dẫn đến một cuộc sống đơn giản

Tôi bắt đầu thực hiện thử thách thời trang theo lối tối giản vào năm 2010, khi quyết định tìm hiểu xem mình thật sự muốn gì và cần gì trong tủ quần áo của mình.

Muôn kiếp nhân sinh - Nhân quả, kim chỉ nam hướng con người về thiện lương

Muôn kiếp nhân sinh không phải là tài liệu nghiên cứu hay một cuộc phỏng vấn dài với những câu hỏi và trả lời.... Đây sẽ là một-cuốn-sách-đặc-biệt!

Tâm hồn giản dị - Nghệ thuật từ chối

Từ chối là một trong những việc thực tế nhất chúng ta có thể làm để có thêm thời gian cho những điều quan trọng nhất. Mặc dù chúng ta có thể thấy khó chịu hoặc lo âu khi từ chối, nhưng việc này vẫn rất quan trọng vì ta cần nhiều thời gian hơn mình tưởng.

Minh đạo nhân sinh: Bài học từ các triết gia Trung Quốc về thay đổi cuộc đời từ những điều giản dị

"Nếu thế giới bị phân mảnh, thì nó sẽ cho chúng ta mọi cơ hội để xây dựng lại mọi thứ một lần nữa. Chỉ cần bắt đầu với những điều nhỏ nhất trong cuộc sống hàng ngày, từ đó mà chúng ta có thể thay đổi mọi thứ".

Giáo dục và ý nghĩa cuộc sống: Những đứa trẻ phải 'được học' hơn là 'được dạy'

Bạn học không chỉ biết thế giới này như thế nào, mà quan trọng hơn hết là biết mình thực sự là ai. Khi bạn hiểu chính mình, bạn sẽ cảm thấy sự tự do thực sự.

Tự do vượt trên sự hiểu biết: Đừng đặt chìa khóa hạnh phúc của bạn vào túi người khác

"Nếu không đi theo một ai đó, bạn cảm thấy rất cô đơn phải không. Vậy cứ hãy cô đơn đi".

8 câu nói kinh điển trong tiểu thuyết Kim Dung. Đọc và ngẫm về cuộc đời

Võ thuật chính là chuyện cổ tích cho người lớn và Kim Dung đã vẽ nên một "vũ trụ" với những anh hùng xuất chúng cùng những bài học quý báu về cuộc đời.

Đường mây trên đất hoa của Nguyên Phong, tác phẩm bị ‘thất truyền’ chính thức ra mắt bạn đọc

Sau khi tìm đọc những tác phẩm nổi tiếng Hành trình về phương Đông, Muôn kiếp nhân sinh… nhiều bạn đọc có nhu cầu tìm kiếm những cuốn khác của tác giả Nguyên Phong. Tuy nhiên, có nhiều cuốn như Đường mây trên đất hoa, Đường mây trong cõi mộng… ngay cả chính tác giả cũng không còn giữ bản thảo.

Vòng eo "siêu thực" của hot girl sở hữu follower "khủng"

Giới trẻ - 08/08/2020 22:30
Võ Ngọc Trân có hơn 650.000 lượt theo dõi trên Instagram, lượng fans đông không thua kém các ngôi sao giải trí hàng đầu. Hot girl này sở hữu vóc dáng đẹp nuột nà mọi cô gái đều mơ ước.

Thực phẩm giúp trường thọ, đẩy lùi bệnh tật của người Nhật

Sức khỏe - 08/08/2020 22:00
Trong số những thực phẩm mà người Nhật thường xuyên ăn, có những loại thực phẩm vô cùng bổ dưỡng, ăn nhiều không chỉ giúp cơ thể khỏe mạnh, mà còn có thể làm giảm tỷ lệ mắc bệnh của người già.

Chuyển qua chiếu mạng, poster ‘Mulan’ bị chủ rạp phim Pháp đập nát

Điện ảnh - 08/08/2020 21:30
Mới đây, Mulan lại tiếp tục nhận phải những phản ứng dữ dội từ một chủ rạp phim tại Pháp sau khi Disney quyết định phát hành trực tuyến bộ phim bom tấn này.

Nam tài tử Ben Affleck làm đạo diễn phim về tác phẩm kinh điển ‘Chinatown’

Điện ảnh - 08/08/2020 21:00
Mới đây, nam diễn viên Ben Affleck đã sẵn sàng bắt tay vào công việc đạo diễn của mình với bộ phim "The Big Goodbye" cho hãng Paramount.

Đài Loan sắm máy bay không người lái của Mỹ

Thế giới - 08/08/2020 20:30
Hãng Reuters dẫn nguồn tin tiết lộ Mỹ đang đàm phán thương vụ cung cấp ít nhất 4 máy bay không người lái (UAV) giám sát tân tiến cho Đài Loan.

Điều 'mắt thấy tai nghe' tại một khách sạn ở Cao Bằng, cần nhân rộng

Du lịch - 08/08/2020 20:00
Gối ôm có hình thác Bản Giốc hay tranh lớn Thiên Nhãn Sơn trong phòng khách... của một khách sạn ở Cao Bằng tạo dấu ấn khó quên trong lòng du khách và đó cũng là cách giáo dục, khơi gợi niềm tự hào dân tộc, lòng yêu nước từ những điều tưởng chừng rất nhỏ.

Apple, Google có nghe lệnh Tổng thống Trump buộc mọi người dùng xóa TikTok?

Công nghệ - 08/08/2020 19:30
Sắc lệnh hành pháp của Tổng thống Donald Trump buộc TikTok và WeChat phải tìm chủ sở hữu mới hoặc đóng cửa ở Mỹ, nhưng có thể không đơn giản như vậy

Thêm 21 ca mắc mới COVID-19, có 20 ca liên quan đến Đà Nẵng, Việt Nam có 810 bệnh nhân

Thời sự - 08/08/2020 19:28
Bản tin 18 giờ ngày 8.8 của Ban Chỉ đạo Quốc gia Phòng chống dịch COVID-19 cho biết đã ghi nhận thêm 21 ca mắc mới COVID-19, trong đó 20 ca liên quan đến Đà Nẵng, 1 ca nhập cảnh được cách ly ngay. Đến nay Việt Nam có 810 bệnh nhân.

Các thí sinh được đo nhiệt độ và đeo khẩu trang để làm thủ tục dự thi kỳ thi THPT 2020

Thi cử - 08/08/2020 19:00
Chiều 8.8, thí sinh trên cả nước chính thức bước vào kỳ thi tốt nghiệp THPT với việc đến các điểm thi để làm thủ tục dự thi, đây là kỳ thi khá đặc biệt vì thí sinh sẽ phải đo thân nhiệt và đeo khẩu trang khi đến điểm thi.

Quận Thanh Xuân phối hợp với Không quân rà soát được 80 ca F1 liên quan bệnh nhân 751

Thời sự - 08/08/2020 18:30
Liên quan bệnh nhân 751, quận Thanh Xuân phối hợp với Quân chủng Phòng không, Không quân rà soát được 80 trường hợp F1 (42 người dự Đại hội của Quân chủng tổ chức trên địa bàn quận Thanh Xuân; 38 người phục vụ). Hiện các trường hợp này đã được lấy mẫu RT-PCR, đang chờ kết quả.

Hà Nội khẩn trương chuyển địa điểm thi do có giáo viên thuộc diện F2

Thi cử - 08/08/2020 18:00
Tại điểm thi huyện Đan Phượng (Hà Nội) có một giáo viên thuộc diện F2, do đó, Ban Chỉ đạo thi của TP Hà Nội đã chuyển toàn bộ điểm thi này (toàn bộ cán bộ, giáo viên) cũng được thay thế bằng tổ giáo viên coi thi khác.

Lễ trao giải MTV VMAs 2020 sẽ không tổ chức ở Trung tâm Barclays

Giải trí - 08/08/2020 17:30
Lễ trao giải MTV VMAs 2020 đã quyết định không tổ chức sự kiện trong nhà tại Trung tâm Barclays. Thay vào đó, chương trình sẽ tổ chức một loạt các buổi biểu diễn ngoài trời ở các quận khác nhau của thành phố New York, Mỹ.

Hà Nội: Phong tỏa chung cư có bệnh nhân 785, xác định 57 F1, 106 F2

Thời sự - 08/08/2020 17:00
Hà Nội đã tiến hành phong tỏa Chung cư Tân Việt (huyện Hoài Đức) nơi "bệnh nhân 785" cư trú ngay tối 7.8. Chung cư này có khoảng 500 căn hộ và 1.300 dân.

SpaceX phóng cùng lúc 59 vệ tinh vào không gian

Công nghệ - 08/08/2020 16:30
SpaceX hôm qua đã tiến hành phóng 57 vệ tinh Internet Starlink cùng với 2 vệ tinh quan sát Trái đất Global vào không gian.

Mở cửa trở lại sau dịch COVID-19, các điểm đến nổi tiếng thế giới vẫn vắng vẻ

Du lịch - 08/08/2020 16:00
Du lịch đang dần trở lại, nhiều điểm du lịch trên khắp thế giới thông báo đón khách trở lại sau nhiều tháng đóng cửa vì dịch COVID-19.
HẠT GIỐNG TÂM HỒN
2018 Bản quyền thuộc về hatgiongtamhon.vn. Phát triển bởi ONECMS
Chủ nhật, 09/08/2020