Đường mây trên đất hoa - Nếu có thị phi thì tự tâm rối rít: Bài học sâu sắc về đi tìm sự bình an trong tâm hồn

29/07/2020 08:30
Đường mây trên đất hoa - Nếu có thị phi thì tự tâm rối rít: Bài học sâu sắc về đi tìm sự bình an trong tâm hồn

Trích dẫn chương 12, cuốn sách "Đường mây trên đất hoa".

Năm Dân Quốc thứ ba mươi ba (1944 – 1945), sau khi trùng tu lại chùa Nam Hoa, đạo tràng Lục Tổ Huệ Năng xong, ta cùng thầy Phước Quả đi Khúc Giang để tìm đạo tràng Linh Thọ nhưng không thấy. Khi đến núi Vân Môn, giữa các bụi cây cỏ lác, gai góc, chúng ta tìm được di tích một ngôi chùa cổ xưa và nhục thân của vị tổ sáng lập ra đạo tràng Vân Môn. Thấy Tổ đình bị hư hoại đến mức thậm tệ, ta không thể cầm được nước mắt. Có một vị tăng tên là Minh Không đã ở đó từ năm 1938, đơn độc chịu đựng gian nan, rét buốt để lo hương khói cho Tổ sư. Nếu chùa không được sửa sang ngay thì tương lai sẽ bị hư hoại hoàn toàn, chìm vào quên lãng.

Khi trở lại chùa Nam Hoa, ta có kể với tướng Lý Hán Hồn về việc này nên khi đi kinh lý qua núi Vân Môn, ông có đến tận đó quan sát và thấy chùa bị hư hoại sụp nát như chùa Nam Hoa thuở trước. Ông bàn với chư tăng và các thân hào địa phương, thỉnh mời ta lo việc trùng tu ngôi Tổ đình này. Ta chấp nhận, giao chức trụ trì chùa Nam Hoa cho đệ tử là Phục Nhân.

Ta được các ngài Lý Tể Thâm, Lý Hán Hồn, Châu Hồng giao tích trượng[1] Vân Môn cùng một số tiền lớn để trùng hưng lại chùa. Vì dự đoán là chiến tranh sẽ lan đến chùa Nam Hoa, nên ta bí mật thỉnh chuyển nhục thân của Lục Tổ Huệ Năng và ngài Hám Sơn, cùng các pháp bảo khác về núi Vân Môn. Lúc mới đến Vân Môn, ta thấy hầu hết các tự viện trong núi đều bị hư hoại hoang tàn, ngoại trừ chánh điện thờ tổ Vân Môn, nhưng cũng sắp tàn hoại. Ta bèn tạm trú sau chánh điện, để định việc trùng tu lại các tự viện trên núi.

Mùa xuân năm Dân Quốc thứ ba mươi bốn (1945 – 1946), quân Nhật chiếm đóng Quảng Châu, các huyện bị vây hãm, dân chạy nạn chiến tranh kéo đến Vân Môn rất nhiều. Vì không đủ thức ăn nên đại chúng đồng cam cộng khổ. Mới đầu thì còn được ăn cơm, ăn cháo, sau chỉ uống nước bột gạo. Trong số những người chạy nạn có rất nhiều thợ mộc, thợ nề, thợ đun ngói gạch, gần cả trăm người. Họ giúp tăng chúng làm việc sửa chữa lại tự viện, phòng xá mà không lấy tiền công. Công lao của họ rất lớn trong việc trùng tu tự viện trên núi này.

Mùa hè, khi dân quân di chuyển qua căn cứ phòng vệ nơi khác, thì bị một nhóm cướp địa phương chặn đường, đánh phục kích nên quân lương bị tổn thất nặng nề. Đại quân tiếp viện kéo đến đánh quân cướp trong vùng, họ mở vòng đai bao bọc khoảng hơn bốn mươi làng, vì thế cả ngàn người, già trẻ, gái trai trong làng cùng mang đồ chạy nạn lên núi.

Các bô lão trong vùng đến chùa cầu ta giúp đỡ, thương lượng với quân binh. Ta bèn đi thẳng đến doanh trại các vị tướng tá, bàn luận cả ba ngày, rồi kêu gọi nhóm cướp địa phương trả lại những quân nhu đã lấy được. Nhóm cướp này đồng ý, trả lại tất cả đồ vật cho quân binh. Do đó, cuộc sống dân lành trở lại bình thường. Từ đó, dân chúng kính thương chư tăng như mẹ hiền. Quân Nhật tuy bao vây huyện thành, mà không dám quấy phá núi Vân Môn, nên dân trong vùng tránh được nạn chiến tranh.

Năm Dân Quốc thứ ba mươi lăm (1946 – 1947), ta được một tram lẻ bảy tuổi. Thế chiến thứ hai chấm dứt, mọi người trở về quê quán làm ăn sinh sống bình thường. Chính phủ Dân Quốc ra lệnh cho các tự viện trong toàn quốc phải tụng kinh, truy điệu, cầu siêu cho các vong linh tử sĩ. Quan thân sĩ thứ trong vùng thỉnh ta đến làm pháp chủ.

Ngày mười bảy tháng Chín, tại chùa Tịnh Huệ, ta thiết lập đàn tràng cầu siêu. Trong chùa có một cây đào, đột nhiên nở hoa, nhụy đài tinh khiết như lưu ly, thực chưa từng có. Trên trăm ngàn người đến xem, rất thích thú. Cư sĩ Hồ Nghị Sinh vẽ một bức tranh về hoa đào kỳ diệu này. Pháp hội xong, quan thân sĩ thứ ở Hồ Sán thỉnh ta đến chùa Khai Nguyên tại Hồ Châu hoằng dương Phật pháp. Người thọ giới quy y rất đông. Mùa đông năm đó, đệ tử lớn của ta là Quán Bổn thị tịch.

Năm Dân Quốc thứ ba mươi bảy (1948 – 1949), ta đi Tuệ Viên để khai sáng nhà thương Phật giáo Chí Đức, rồi đến Hồng Kông giảng kinh tại Từ Hàn Tịnh Uyển nơi Sa Điện. Giám viện Trí Lâm thỉnh ta khai mở tuần niệm Phật thất, thuyết tam quy ngũ giới trước khi trở về Vân Môn. Tháng Năm, đệ tử lớn của ta là pháp sư Giới Trần thị tịch tại Vân Nam. Năm đó có một bà người Mỹ tên là Ananda Jenning đến chùa cầu giới, học thiền đả thất[2], rất hoan hỷ.

***
Phụ chú của cư sĩ Sầm Học Lữ

Trong năm đó, có một bà người Mỹ tên là Ananda Jenning, mến mộ thiền đức của Hòa thượng Hư Vân, từ ngàn dặm xa xôi, đáp máy bay qua Hoa Lục để cầu ngài chỉ dạy. Bộ ngoại giao Hoa – Mỹ báo tin, Hòa thượng Hư Vân chấp thuận. Đầu tiên, bà gặp Hòa thượng Hư Vân tại Hồng Kông và thuật lý do muốn gặp ngài vì bà thích nghiên cứu về Phật pháp. Xuất thân trong một gia đình theo Thiên Chúa giáo, bà đã nghiên cứu về Thần học hơn hai mươi năm, nhưng không hiểu rõ cho lắm, nên mới đi khắp nơi học hỏi Phật pháp. Bà đã qua Ấn Độ tu hành, nhập thất bốn năm, được chút sở đắc, nhưng vẫn còn chỗ nghi, nên nay không quản muôn dặm đường, tìm thầy học đạo.

Sau đó, bà theo ngài về chùa Nam Hoa, thọ giới quy y, pháp danh là Khoan Hoằng. Hòa thượng Hư Vân khai mở thiền thất, bốn chúng đến chiêm lễ, tham gia rất đông. Ngày đầu khai mở thiền thất, Hòa thượng Hư Vân thượng đường khai thị: “Nói về việc này, gốc vốn đã viên thành. Nơi thánh không tăng, nơi phàm không giảm. Như Lai bị luân hồi trong sáu đường. Nơi nào cũng nghe đến. Quán âm lưu chuyển trong mười loài. Loài nào cũng đều như thế. Nếu vậy thì cần cầu chi, tìm ở nơi nào?

Tổ sư nói: ‘Nếu có thị phi thì tự tâm rối rít. Khi thuyền chưa chạy thì đã bị ăn gậy rồi’. Thật đáng thương thay! Của báu trong nhà không tự mở ra, mà đến chòi tranh tìm tranh. Đó chỉ vì một niệm vô minh, tâm cuồng không dứt, ôm đầu chạy đi tìm đầu, nước để trước mặt mà kêu khát. Chư đại đức! Tại sao phải khổ công đến đây? Vì chư vị không thích phí tiền cho đôi dép rách, nên ta cũng không sợ mở miệng xấu ra mà nói!”.
Sau đó, Hòa thượng Hư Vân hô to: “Ông già Thích Ca đã đến! Tham quán”. Chư vị trưởng lão cũng ban pháp nhũ[3], khai thị đại chúng. Môn hạ đệ tử của Hòa thượng Hư Vân là ngài Độ Luân, pháp danh Tuyên Hóa, đối đáp cùng với bà Ananda Jenning.

Thầy Tuyên Hóa hỏi:
- Bà từ phương xa, trải qua bao cực khổ, đến đây với mục đích gì?
- Vì muốn học Phật pháp.
- Học Phật pháp thì phải biết cách chấm dứt dòng sanh tử luân hồi. Vậy ý bà đối với việc sanh tử này như thế nào?
- Gốc vốn không sanh tử, thì cần gì phải thoát ra.
- Nếu đã không sanh tử, thì cần gì phải học Phật pháp?
- Xưa nay không có Phật. Người học là Phật.
- Phật có đủ ba mươi hai tướng tốt. Khi ngài đặt ngón chân lên đất, thì dấu ấn phát quang. Vậy bà được gì?
- Được cùng không được, chỉ là lời nói nhảm thôi.
- Diệu giải của bà, lời lời đều hợp cả. Tuy thế, nói ăn mà bụng vẫn đói. Vậy một câu cứu cánh, bà hãy thử nói xem?
- Cứu cánh vốn không câu. Lời nói, gốc cũng không có. Nếu không dẹp bỏ lời nói tạp, làm sao biết được tánh giác vốn là mẹ của muôn vật!
- Những lời của bà, đều hợp với ý Tổ, nhưng nếu còn biết một chữ, tức là cửa ngõ của tai họa. Bà đã giải nhập được rồi. Vậy dám hỏi chứ rời ngôn ngữ, tuyệt không câu cú, bản lai diện mục của bà là gì?
- Kinh Kim Cang nói rằng A Nậu đa la tam miệu tam Bồ Đề tức không phải A Nậu đa la tam miệu tam Bồ Đề.
Thầy Tuyên Hóa gật đầu bảo:
- Tuy thế, mạng căn không thể cắt đứt bằng tri kiến. Hy vọng bà hãy nhìn rõ vào.
- Ta ít xem kinh Phật. Sau bốn năm nhập thất, ra ngoài bàn luận cùng người, ai ai cũng nói rằng lời ta luôn hợp với Phật pháp, nhưng lời ta không phải dựa vào kinh điển, cũng không dựa vào tri kiến.
- Tuy không từ kinh điển, mà được lúc tĩnh tọa ngồi thiền, đó là do trí tuệ tiềm ẩn phát ra. Nó cũng chính là tri kiến vậy.
- Phật pháp trọng thật chứng, không trọng tri kiến. Như thế nghĩa là gì?
Thầy Tuyên Hóa trả lời:
- Không câu nệ kinh luận, không chấp trước tánh tướng, đầu đầu là đạo, nơi nơi là chân lý. Chỉ miễn cưỡng nói “Như Thị” đó thôi!

Sau đó, bà theo Hòa thượng Hư Vân đến Vân Môn lễ tổ, rồi ở lại đó khoảng nửa tháng trước khi trở về Mỹ. Bà nói rằng khi trở về nước sẽ xiển dương Phật pháp tại đây. Bà là người Mỹ đầu tiên qua Hoa Lục cầu học giáo nghĩa thâm sâu trong Phật pháp. Bà tuy có chỗ chứng đắc[4], nhưng vì ngôn ngữ không thông, nên khi đến Hồng Kông và chùa Nam Hoa, tham gia thiền thất, được cư sĩ họ Nhan phiên dịch trong các buổi đối thoại. Những bài khai thị của Hòa thượng Hư Vân cũng được cư sĩ họ Nhan phiên dịch. Hòa thượng Hư Vân thuyết pháp, nghĩa lý tinh thâm, khiến bà có thể lãnh hội viên thông. Thật là một thắng duyên hy hữu.

***
Năm Dân Quốc thứ ba mươi tám (1949 – 1950), sau khi truyền giới trong mùa xuân tại chùa Nam Hoa, ta trở về Vân Môn, trùng tu toàn thể điện đường. Sơn phết mạ vàng, làm bàn tọa cho hơn bốn mươi thánh tượng lớn nhỏ. Công trình sửa sang chánh điện, mái ngói, phòng xá, đến nay đã hoàn tất được chín mươi phần trăm. Cư sĩ Phương Dưỡng Thu thỉnh ta qua Hồng Kông để làm lễ khai quang Phật đường. Ta cũng đến tịnh xá Bát Nhã giảng kinh, rồi lưu lại Hồng Kông một tháng. Sau đó, ta trở về núi Vân Môn, nhờ cư sĩ Sầm Học Lữ viết biên sử của núi Vân Môn.
________________________________________
[1] Tích trượng: tích là thiếc, trượng là gậy, tích trượng là một trong mười tám món đồ vật của nhà sư theo đạo Phật.
[2] Thiền đả thất: là một pháp môn thiền mà các thiền sinh dành ra bảy ngày nhập thất để tinh thần được tập trung, tâm không vọng tưởng, cầu đạt được sự thấu triệt, sáng suốt.
[3] Pháp nhũ: dòng sữa pháp, hàm ý là lời dạy của đạo sư có tính cách nuôi dưỡng và trị liệu khiến cho người nghe pháp lớn mạnh tâm đạo.
[4] Chứng đắc: là đắc đạo, là tu đạt một chánh quả hay thành tựu nào đó.

Trạm Đọc trích đăng 

Nhập mã MGG5FN giảm thêm 5% khi mua sách "Đường Mây Trên Đất Hoa" tại: https://bit.ly/duongmaytrendathoa-fhs. Thời gian sử dụng đến ngày: 15/8/2020.


Gửi bình luận
(0) Bình luận
1

Muôn kiếp nhân sinh - Nhân quả, kim chỉ nam hướng con người về thiện lương

Muôn kiếp nhân sinh không phải là tài liệu nghiên cứu hay một cuộc phỏng vấn dài với những câu hỏi và trả lời.... Đây sẽ là một-cuốn-sách-đặc-biệt!
2

Trương Ngọc Ánh làm độc giả của hiện tượng 'Muôn kiếp nhân sinh’

Tác phẩm mới Muôn kiếp nhân sinh của GS John Vu - Nguyên Phong tiếp tục "gây sốt" trong cộng đồng mạng bằng những bài viết chia sẻ và sự đồng cảm chân thành từ phía độc giả. Trong số độc giả có không ít người nổi tiếng như diễn viên Trương Ngọc Ánh, MC Quỳnh Hương...
3

'Muôn Kiếp Nhân Sinh' của GS. John Vu – Nguyên Phong đã phát hành 100.000 bản sau 45 ngày

Tác phẩm của GS John Vũ - Nguyên Phong không chỉ bán chạy mà còn tạo nên sự chú ý chưa từng có từ cộng đồng mạng và mọi giới trong xã hội.
4

8 câu nói kinh điển trong tiểu thuyết Kim Dung. Đọc và ngẫm về cuộc đời

Võ thuật chính là chuyện cổ tích cho người lớn và Kim Dung đã vẽ nên một "vũ trụ" với những anh hùng xuất chúng cùng những bài học quý báu về cuộc đời.
5

Đường mây trên đất hoa của Nguyên Phong, tác phẩm bị ‘thất truyền’ chính thức ra mắt bạn đọc

Sau khi tìm đọc những tác phẩm nổi tiếng Hành trình về phương Đông, Muôn kiếp nhân sinh… nhiều bạn đọc có nhu cầu tìm kiếm những cuốn khác của tác giả Nguyên Phong. Tuy nhiên, có nhiều cuốn như Đường mây trên đất hoa, Đường mây trong cõi mộng… ngay cả chính tác giả cũng không còn giữ bản thảo.

Minh đạo nhân sinh - Sức mạnh của Đạo học: Càng thấm truyền thống nhân sinh càng gần thời đại số hóa

Triết học Phương Đông nói chung và các tư tưởng Khổng - Mạnh nói riêng đã được các giáo sư hàng đầu của Đại học Harvard nhìn lại một cách khách quan và coi như một giải pháp tâm lý - xã hội cho nhân loại trong thời đại số.

Đường mây trên đất hoa - Cuộc đời của vị hòa thượng thọ 120 tuổi, chấn hưng Phật giáo Trung hoa

Cuộc đời tu tập và hành đạo kéo dài suốt 120 năm của Hòa thượng Hư Vân chứa nhiều kì lạ. Cũng chính ông là người đã có công lớn trong việc chấn hưng Phật giáo Trung Hoa từ lúc bị các đế quốc xâu xé cho khi nước CHND Trung Hoa ra đời.

Tâm hồn giản dị - Dự án 333 chính là cánh cửa dẫn đến một cuộc sống đơn giản

Tôi bắt đầu thực hiện thử thách thời trang theo lối tối giản vào năm 2010, khi quyết định tìm hiểu xem mình thật sự muốn gì và cần gì trong tủ quần áo của mình.

Muôn kiếp nhân sinh - Nhân quả, kim chỉ nam hướng con người về thiện lương

Muôn kiếp nhân sinh không phải là tài liệu nghiên cứu hay một cuộc phỏng vấn dài với những câu hỏi và trả lời.... Đây sẽ là một-cuốn-sách-đặc-biệt!

Tâm hồn giản dị - Nghệ thuật từ chối

Từ chối là một trong những việc thực tế nhất chúng ta có thể làm để có thêm thời gian cho những điều quan trọng nhất. Mặc dù chúng ta có thể thấy khó chịu hoặc lo âu khi từ chối, nhưng việc này vẫn rất quan trọng vì ta cần nhiều thời gian hơn mình tưởng.

Minh đạo nhân sinh: Bài học từ các triết gia Trung Quốc về thay đổi cuộc đời từ những điều giản dị

"Nếu thế giới bị phân mảnh, thì nó sẽ cho chúng ta mọi cơ hội để xây dựng lại mọi thứ một lần nữa. Chỉ cần bắt đầu với những điều nhỏ nhất trong cuộc sống hàng ngày, từ đó mà chúng ta có thể thay đổi mọi thứ".

Giáo dục và ý nghĩa cuộc sống: Những đứa trẻ phải 'được học' hơn là 'được dạy'

Bạn học không chỉ biết thế giới này như thế nào, mà quan trọng hơn hết là biết mình thực sự là ai. Khi bạn hiểu chính mình, bạn sẽ cảm thấy sự tự do thực sự.

Tự do vượt trên sự hiểu biết: Đừng đặt chìa khóa hạnh phúc của bạn vào túi người khác

"Nếu không đi theo một ai đó, bạn cảm thấy rất cô đơn phải không. Vậy cứ hãy cô đơn đi".

Tòa Tối cao đề nghị khẩn trương đưa ra xét xử các vụ án liên quan đến xuất nhập cảnh trái phép

Thời sự - 08/08/2020 15:00
TAND tối cao đề nghị tòa án các cấp chủ động phối hợp với cơ quan tố tụng khẩn trương đưa ra xét xử các vụ án liên quan đến tội Vi phạm quy định về xuất cảnh, nhập cảnh; tội Ở lại Việt Nam trái phép (điều 347)…

Hà Nội lên phương án gộp 5 mẫu xét nghiệm 1 lần bằng kỹ thuật Realtime RT-PCR

Sức khỏe - 08/08/2020 14:30
Sáng 8.8, Quyền Bộ trưởng Bộ Y tế Nguyễn Thanh Long cùng đoàn công tác của Bộ Y tế đã làm việc với Uỷ ban Nhân dân thành phố Hà Nội về công tác chống dịch COVID-19.

Tình báo Mỹ tuyên bố: Nga muốn ông Trump đắc cử, Trung Quốc muốn ông Trump rớt đài

Thế giới - 08/08/2020 14:00
Tình báo Mỹ đánh giá Trung Quốc muốn Tổng thống Donald Trump thất cử vào tháng 11 trong khi Nga lại tha thiết muốn ông Trump đắc cử.

"Làm thế nào để hoa trong bình tươi lâu hơn?" - câu trả lời mang đến lợi ích trọn đời cho tất cả mọi người

Giới trẻ - 08/08/2020 13:42
Từ đáp án của câu hỏi "Làm thế nào để hoa cắm trong bình tươi hơn?", chúng ta sẽ nhận ra một chân lý vô cùng quan trọng trong cuộc sống của chính mình.

Giá vàng ‘lao dốc không phanh’, người mua lỗ 3 triệu đồng/lượng chỉ sau 1 đêm

Kinh tế - 08/08/2020 13:30
Mở cửa phiên giao dịch cuối tuần, giá vàng trong nước đồng loạt giảm mạnh xuống mốc 60 triệu đồng/lượng. Mức giảm này đã khiến nhiều nhà đầu tư mua vàng hôm qua chịu khoản lỗ ròng lên đến 3 triệu đồng (bao gồm cả chênh lệch giá mua-bán) chỉ sau một đêm.

‘Vắc xin COVID-19 mạnh nhất bây giờ chính là ý thức’

Thời sự - 08/08/2020 13:00
Trong khi vẫn chờ vắc xin COVID-19, nhiều người đồng tình với admin fanpage hơn 1,3 triệu like khi bình luận về ca bệnh 752 ở Việt Nam. Đó nữ bệnh nhân nữ 30 tuổi, sau khi đi du lịch từ Đà Nẵng về Hà Nội đã tự cách lý ở nhà và không tiếp xúc với ai.

Ngân hàng Nhà nước giảm thêm lãi suất, chuyên gia nói gì?

Ngân hàng - 08/08/2020 12:30
Đánh giá động thái giảm thêm một loạt lãi suất điều hành của Ngân hàng Nhà nước, chuyên gia cho rằng việc này không phải là nới lỏng thêm chính sách tiền tệ mà chủ yếu là giảm áp lực chi ngân sách, chi phí hoạt động.

9X cãi lời mẹ, mượn tiền xây dựng thư viện sách miễn phí

Giới trẻ - 08/08/2020 12:00
Bị bố mẹ phản đối, chàng công nhân sinh năm 1996 vẫn vay mượn tiền để xây dựng một thư viện sách miễn phí cho người dân ở địa phương.

Biệt thự triệu đô thiết kế như resort nghỉ dưỡng của ông bầu Simon Cowell

Du lịch - 08/08/2020 11:30
Nơi ở trị giá 24 triệu USD của ông bầu Simon Phillip Cowell ở Mỹ mang phong cách kiến trúc đương đại như một resort nghỉ dưỡng với diện tích rộng gần 6.600m2.

Lời cảm ơn những người hùng "áo trắng" được khắc họa trong bộ tranh tri ân của nữ sinh Đà Nẵng

Giới trẻ - 08/08/2020 11:00
Vô cùng biết ơn lực lượng y bác sĩ, quân đội, những người trực tiếp tham gia phòng, chống dịch Covid-19, Nguyễn Minh Anh đã dành hết tình cảm của mình vào bộ tranh này.

Bom tấn 'John Wick' sẽ có phần 5

Giải trí - 08/08/2020 10:30
Mới đây, hãng phim Lionsgate cho biết phần 5 của loạt phim "John Wick" đang được nhanh chóng triển khai, dự kiến sẽ được quay vào đầu năm 2021.

Làm MC Bạn muốn hẹn hò, Nam Thư hé lộ bị tố ‘giật chén cơm’ của Cát Tường

Giải trí - 08/08/2020 10:00
Trong talkshow gây quỹ Màu hạnh phúc, diễn viên hài Nam Thư lần đầu lên tiếng về chuyện từng bị mọi người hiểu lầm “giật chén cơm” của Cát Tường khi đảm nhận vai trò MC của Bạn muốn hẹn hò.

Mỹ trừng phạt trưởng đặc khu Hồng Kông và nhiều quan chức Trung Quốc

Thế giới - 08/08/2020 09:50
Chính quyền Washington hôm 7.8 đã chính thức công bố các lệnh trừng phạt với trưởng đặc khu hành chính Hồng Kông Lâm Trịnh Nguyệt Nga, cảnh sát trưởng và cựu cảnh sát trưởng Hồng Kông cùng nhiều quan chức khác vì vai trò của họ trong việc "tước đi các quyền tự do chính trị tại đặc khu”.

Bộ Y tế thông báo tìm người trên chuyến bay Đà Nẵng - Hà Nội, Hải Phòng - Nha Trang

Thời sự - 08/08/2020 09:45
21 giờ 30 tối 7.8, Bộ Y tế phát đi thông báo khẩn số 25 tìm hành khách trên chuyến bay VN7282 từ Đà Nẵng đến Hà Nội ngày 24.7 và chuyến bay VJ733 từ Hải Phòng đi Nha Trang ngày 27.7

Máy bay gãy đôi khi hạ cánh ở Ấn Độ, ít nhất 17 người chết

Thế giới - 08/08/2020 09:44
Ít nhất 17 người thiệt mạng và hơn 100 người bị thương khi một máy bay Boeing-737 của hãng Air India Express chạy quá đường băng hạ cánh trong cơn mưa lớn gần thành phố Kozhikode (bang Kerala) ngày 7.8.
HẠT GIỐNG TÂM HỒN
2018 Bản quyền thuộc về hatgiongtamhon.vn. Phát triển bởi ONECMS
Thứ 7, 08/08/2020