Đắc nhân tâm - Hỏi những câu khiến người khác đáp “Vâng” liên tục

Quìn14/11/2023 08:00
Đắc nhân tâm - Hỏi những câu khiến người khác đáp “Vâng” liên tục

Khi nói chuyện với mọi người, bạn KHÔNG nên bắt đầu bằng những điểm khác biệt.

Ngược lại, chúng ta có thể bắt đầu bằng cách nhấn mạnh những điểm mà hai bên đều đồng ý. Câu trả lời “Đồng ý” ngay từ đầu sẽ tốt hơn rất nhiều.

Tiếng “Không” là một trở ngại khó vượt qua. Nó cũng giống như sự vận động của một hòn bi. Khi bị đẩy đi theo một hướng, phải cần một lực lớn hơn nhiều để nó lăn theo chiều ngược lại. Khi một người đã thật sự nói “Không” thì toàn bộ các giác quan, hệ thần kinh, cơ bắp của người ấy đều tập trung trong tâm thế từ chối.

Trái lại, khi một người nói “Có” thì từng tế bào trong cơ thể người đó dãn ra trong trạng thái sẵn sàng tiếp nhận. Do đó, nếu ngay từ đầu chúng ta tranh thủ được nhiều tiếng “Có” là ta đã mở rộng con đường cho việc tiếp nhận đề nghị sau cùng - mục đích của chúng ta.

Trong cuốn sách “Đắc nhân tâm”, một tuyệt chiêu giao tiếp được tác giả Dale Carnegie dẫn ra: Khai thác câu trả lời “Vâng, vâng”. Nói cách khác, hãy hỏi những câu mà người đối diện buộc phải tán thành.

Rồi bạn tiếp tục dẫn dắt họ đi từ thừa nhận này đến thừa nhận khác, cho đến khi cuối cùng họ “tự nguyện đồng ý” theo ý kiến mà họ đã bác bỏ kịch liệt trước đó vài phút.

Người Trung Hoa có một câu nói rất khôn ngoan: “Ai bước nhẹ nhàng thì sẽ đi được xa”. Hãy lựa chọn mở đầu bằng một câu hỏi nhẹ nhàng có thể đem đến câu trả lời “Vâng”.

“Đắc nhân tâm”: 30 triệu bản bán ra & top 100 sách có ảnh hưởng nhất thế giới - 90 lần tái bản tại Việt Nam. Bạn sẽ tìm thấy từ đây những tuyệt chiêu tuyệt vời để thu phục lòng người, khơi gợi tiềm năng - biết càng sớm thì buôn bán, đàm phán, làm việc… càng thuận lợi.


Gửi bình luận
(0) Bình luận