Bạn thật sự là ai - Khám phá 5 nhóm tính cách tác động sâu sắc đến cuộc đời của mỗi người

Quìn26/11/2023 08:00
Bạn thật sự là ai - Khám phá 5 nhóm tính cách tác động sâu sắc đến cuộc đời của mỗi người

Năm nhóm tính cách này có tác động sâu sắc đến cuộc đời mỗi người.

Mặc dù có hàng ngàn cách khác nhau để phân biệt con người dựa vào các đặc điểm của họ, các nhà tâm lý học tính cách đã nhất trí rằng con người khác nhau ở năm phương diện cơ bản mà họ gọi là Năm nhóm tính cách lớn. Năm nhóm tính cách này có tác động sâu sắc đến cuộc đời mỗi người. Năm nhóm tính cách này gồm có:

• Cởi mở đón nhận trải nghiệm (đối lập với Bảo thủ)

• Tận tâm (đối lập với Hời hợt)

• Hướng ngoại (đối lập với Hướng nội)

• Dễ chịu (đối lập với Khó chịu)

• Nhạy cảm thái quá (đối lập với Ổn định)

Mỗi đặc điểm trong các nhóm này đều có một nền tảng sinh học vững chắc, và hiện nay, các nhà nghiên cứu trong lĩnh vực khoa học thần kinh tính cách đang xác định những cấu trúc cũng như đường dẫn truyền thần kinh tạo ra các đặc điểm này. Bởi vì các nhóm đặc điểm này xuất hiện ở hầu hết các quốc gia, nền văn hóa và nhóm ngôn ngữ, chúng có thể được coi là những nhóm tính cách phổ quát.

Tuy nhiên, điều này hoàn toàn không có nghĩa là mọi người đều giống nhau, mà ngược lại, nó cho thấy dù ở đâu thì con người đều có thể được phân biệt với nhau trên các phương diện này. Bên cạnh đó, giữa năm nhóm đặc điểm này không có một ranh giới cố định nào; mỗi cá nhân đều sở hữu cả năm đặc điểm ở một mức độ nào đó và hiếm ai nghiêng hẳn về một thái cực.

Đã có bằng chứng cho thấy mỗi đặc điểm trong Năm nhóm tính cách lớn đều có cơ sở di truyền học. Những đặc điểm cơ bản này tạo thành bản tính sinh học, hay bản tính đầu tiên của chúng ta. Tuy nhiên, điều đó không có nghĩa là bản tính sinh học này cùng với cuộc chơi may rủi của các loại gien di truyền là những yếu tố duy nhất quyết định hướng đi của ta trong đời.

Để biết mình có đặc điểm của nhóm tính cách nào, bạn có thể tự đánh giá theo hướng dẫn ở phần Phụ lục trong quyển sách Bạn thật sự là ai?


Gửi bình luận
(0) Bình luận