Được làm vua 7 ngày trước khi chết, bạn sẽ làm gì?

27/12/2018 08:00
Được làm vua 7 ngày trước khi chết, bạn sẽ làm gì?

Một trong những câu chuyện tôi thích nhất từ những kệ Kinh không chính thống bằng tiếng Pali là câu chuyện trong Đại Sử Mahāvaṃsa về em trai của vua Asoka (A Dục Vương).

Như bao người ham thú nhục dục, em trai của vua khao khát quyền lực bởi vì quyền lực khiến cho con người ta có thể thực hiện những khát khao của mình, được là bất cứ cái gì họ muốn. Ông luôn nung nấu ý định một ngày nào đó mình sẽ chiếm ngôi của anh và trở thành hoàng đế. Nhưng chính vị hoàng đế ấy, là một Phật tử sùng đạo, thấy em mình không hiểu mà cũng không quy hướng Phật Pháp Dhamma, nên quyết dạy cho em mình một bài học.

Một ngày nọ, khi đi tắm, ngài để hết xiêm y ở bên ngoài nhà tắm. Ngài đã sắp xếp cho một tể tướng dắt em trai đi ngang qua chỗ treo long bào áo mão. Khi họ đi ngang qua nhà tắm, vị tể tướng nói với em trai của vua Asoka: “Hãy nhìn kìa, long bào của đức vua, chắc hẳn bệ hạ đang tắm. Một ngày nào đó ngài cũng lên ngôi vua, vậy tại sao ngài không thử mặc tấm áo choàng này vào?”.

Em trai của đức vua Asoka đáp: “Ta không thể, như vậy là chống lại luật lệ và ta có thể bị xử tội khi quân”.

Vị tể tướng giục ông ta : “Không, không sao đâu, ngài có thể thử, không ai biết đâu ạ”. Thế là ông ta mặc thử, không biết đó là một trò bịp.

Đức vua Asoka liền từ nhà tắm xông ra mà truyền rằng: “Ngươi đang làm gì vậy? Ngươi đã phạm tội chết! Mặc dù ngươi là em trai của ta, nhưng quân pháp bất vị thân. Ta lấy làm tiếc, em trai à, nhưng ngươi phải bị hành quyết”. 

Nhưng rồi vua Asoka nói tiếp: “Nhưng vì ngươi quá ham muốn làm vua, với lại do ngươi là em trai của ta, nên ngươi có thể được làm vua trong bảy ngày. Trong bảy ngày đó, ngươi có thể tha hồ vui thú cùng tất cả các cung nữ, thưởng thức tất cả sơn hào hải vị trong nhà bếp của ta, nghe tất cả các nhạc công của ta diễn tấu, và làm bất kỳ điều gì ngươi muốn. Nhưng ngươi không được đình bản án của ngươi lại, rồi sau bảy ngày ta sẽ xử tử ngươi”.

Vào ngày thứ bảy, ngày cuối cùng, vua sai người triệu hồi em trai của mình tới, có đao phủ chờ sẵn. Đức vua Asoka hỏi em trai: “Ngươi có vui thú trong bảy ngày qua hay không?”.

Người em liền đáp: “Làm sao thần có thể vui thú được khi biết chắc chắn mình sẽ chết trong vài ngày tới? Thần không thể ngủ, huống hồ là vui chơi”.

Trước khi thả tự do cho em trai, đức vua Asoka nêu ra bài học: “Cho dù bảy ngày, bảy tháng, bảy năm hay 27 năm, làm sao ta có thể mải mê đắm chìm trong nhục dục khi ta biết cái chết đang chờ mình?”.

Đây là một bài học vô cùng sâu sắc cho tất cả chúng ta.  Như hiển hiện trong những lời răn dạy của Đức Phật, chúng ta giống như con bò đang bị dẫn vào lò mổ, mê mải như bị bỏ bùa hướng đến cái chết của mình. Những suy nghĩ kiểu như vậy chắc chắn đã cảnh tỉnh chúng ta.

Trích Hạnh phúc đến tự sự biến mất


Gửi bình luận
(0) Bình luận