Cuộc hành trình CMMI

GS John Vu14/06/2024 12:00
Cuộc hành trình CMMI

Tôi đã nhận được nhiều email hỏi về việc dùng CMMI cho cải tiến qui trình. Tôi đã viết nhiều bài trên website này, cho nên xin xem lại chúng. Khi mọi người nghĩ về cải tiến qui trình, họ phải cân nhắc ba cấu phần: qui trình, con người và công cụ.

Ba cấu phần này đóng vai trò quan trọng trong xác định các kết quả cải tiến qui trình sẽ thành công thế nào. Công ti cần các qui trình được xác  định rõ để phát triển phần mềm. Công ti cần công cụ để hỗ trợ cho qui trình của họ và làm cho các hoạt động phát triển hiệu quả hơn. Tuy nhiên, công ti phải nhận ra rằng chính người của họ làm việc đó bằng cách tuân theo qui trình, và dùng công cụ. Do đó, nếu bạn muốn cải tiến, cách tốt nhất là hội tụ vào nhân viên của bạn vì họ chịu trách nhiệm cho thành công hay thất bại của nỗ lực cải tiến của bạn.

Nhiều người thường hỏi tôi về các mức CMMI và việc đánh giá. Như tôi đã nhắc tới trong các blog trước đây, mức là vô nghĩa nếu nó không đem tới kết quả thực. Đánh giá chỉ là việc kiểm điểm về năng lực của công ti so theo một chuẩn như CMMI. Điều quan trọng cần hiểu rằng cải tiến thực tới cùng với các nhân viên. Phần lớn vấn đề ở CMMI mức thấp thực sự là vì thiếu tri thức và kĩ năng cho nên bạn có thể làm tốt bằng việc chú ý tới các khu vực này. Vấn đề chính trong CMMI mức thấp KHÔNG phải là vấn đề kĩ thuật mà là vấn đề hành vi, thói quen xấu, do thiếu tri thức.

Người phát triển bỏ qua thiết kế và vội vàng viết mã là một ví dụ về thói quen xấu. Người quản lí ra lệnh cho tổ bỏ qua kiểm thử là ví dụ khác về hành vi xấu. Người quản lí dự án ước lượng lịch biểu dự án bằng chọn lựa ngày tháng tuỳ tiện dựa trên trực giác riêng của người đó hay dựa trên yêu cầu của khách hàng là ví dụ về thiếu tri thức. Công việc phần mềm KHÔNG phải là công việc công nghệ mà là công việc xã hội vì không ai làm việc một mình. Làm việc tổ là quan trọng thế trong phát triển phần mềm nhưng xung đột cá nhân, ghen tị nội bộ, không chia sẻ thông tin, cung cấp dữ liệu sai tất cả đều là hành vi xấu cần phải thay đổi.

Trong các mức CMMI cao hơn, người phát triển bao giờ cũng làm việc trong tổ, họ có vui đùa và thực hiện hiện hết khả năng của họ vì làm việc tổ là mọi thứ. Đó là lí do tại sao họ ở mức cao hơn. Đó là lí do tại sao những người phát triển này làm việc cùng nhau để vượt qua chướng ngại. Đó là lí do tại sao không có anh hùng cá nhân mà chỉ có “tổ”.

Nếu công ti của bạn đã có đánh giá CMMI, bạn có lẽ biết rằng chừng nào công ti của bạn còn chưa được đánh giá ở CMMI mức 4 hay 5, nhiều vấn đề mà bạn đã đương đầu vẫn là vấn đề con người. Bạn phải giải quyết với những vấn đề này vì chúng là nền tảng cho mọi công việc cải tiến. Chẳng hạn, nếu người phát triển của bạn phải hoàn thành dự án dựa trên “lịch biểu không hiện thực” hay làm việc trong môi trường cho phép nhiều xung đột cá nhân thế, nhiều tranh cãi thế, nhiều vấn đề cá nhân thế, bạn có cho rằng họ có thể cải thiện được qui trình và phát triển sản phẩm chất lượng không?

Nếu bạn không thể giúp được cho nhân viên của mình giải quyết các vấn đề này, nếu bạn không thể thuyết phục được họ rằng bạn có thể giúp cho họ giải quyết các vấn đề này, nỗ lực cải tiến của bạn sẽ thất bại. Nếu bạn không chăm nom về cải tiến thực mà chỉ muốn có chứng chỉ thì bạn đang trả quá nhiều tiều cho một mảnh giấy. Nhiều người chủ mơ ước có một chứng chỉ để cho họ có thể trưng ra trong văn phòng và website của họ, nhiều người tin rằng khách hàng sẽ thấy điều đó rồi lập tức muốn làm kinh doanh với họ. Một số nhà tư vấn có lẽ còn khuyên họ cái gì đó tựa như thế. Một số người tin chứng chỉ là tấm vé để có được nhiều kinh doanh.

Xin nhớ cho rằng không khách hàng nào sẽ tin bạn, không người nào sẽ cho bạn hợp đồng vì bạn có “chứng chỉ” giấy rằng công ti của bạn là CMMI mức 5. Các công ti toàn cầu chỉ làm kinh doanh và kí hợp đồng sau khi họ kiểm điểm kĩ càng công ti của bạn. Họ sẽ tiến hành đánh giá riêng của họ để xác định liệu bạn có kĩ năng và tri thức chuyên gia miền sánh được với nhu cầu của họ không. Nếu bạn công bố CMMI mức 5 nhưng kiểm điểm của họ thấy rằng công ti của bạn chẳng là gì ngoài CMMI mức 1 nhưng “giả vờ” là CMMI mức 5 thì điều đó có nghĩa là bạn KHÔNG trung thực và không thể tin cậy được. Trong trường hợp đó, bạn có cho rằng họ sẽ kí hợp đồng với bạn không?

Cải tiến qui trình phải bắt đầu bằng viễn kiến, quyết tâm và tri thức. Nó là cuộc hành tranh lâu dài và khó khăn. Sẽ phải mất nhiều năm để đi tới đích. Tuy nhiên người chủ công ti đầu tư vào nhân viên của riêng họ sẽ không đi một mình. Người đó sẽ có toàn thể tổ chia sẻ viễn kiến của người đó, quyết tâm của người đó và sẵn lòng làm việc cần mẫn để đi tới đích. Cùng nhau họ sẽ đi và qua thời gian, họ sẽ đến đích.

English version

The CMMI journey

I have received several emails inquiring about the use of CMMI for process improvement. I have written many articles in this website, so please review them. When people think of process improvement, they must consider the three components: process, people, and tools. These three components play an important in determining how successful the process improvement results will be. Company needs a well-defined processes to develop software. Company needs tools to support their process and make the development activities more efficient. However, company must realize that it is their people that do the work by following the process, and use the tools. Therefore, if you want to improve, the best is to focus on your employees because they are responsible for the success or failure of your improvement effort.

Many people keep ask me about the CMMI levels and the appraisal. As I mentioned in previous blogs, a level is meaningless if it does not bring real result. An appraisal is only a review of a company’s capability against a standard such as the CMMI. It is important to understand that real improvement comes with the employees. Most issues in low level CMMI are really about the lack of knowledge and skills so you can do well by paying attention to these areas. The major problems in CMMI lower levels are NOT technical but bad behavior, bad habit, due to lack of knowledge. A developer skips design and hurry to write code is one example of bad habit. A manager orders the team to skip testing is another example of bad behavior. A project manager estimates project schedule by select an arbitrary date based on his own intuition or customer request is an example of lack of knowledge. Software work is NOT technological work but social work because nobody works alone. Teamwork is so important in software development but personal conflicts, internal jealousy, not sharing information, provide wrong data are all bad behavior that must change.

In higher CMMI levels, developers always work in team, they have fun and perform at their best because teamwork is everything. That is why they are at higher levels. That is why these developers work together to overcome obstacles. That is why there is no individual hero but only “the team”. If your company already had a CMMI appraisal, you probably know that unless your company was appraised at CMMI level 4 or 5, many problems that you encountered were people issues. You must deal with these issues as they are foundations for all the improvement work. For example, If your developers must complete projects based on “unrealistic schedules” or work in an environment that allows so many personal conflicts, so many arguments, so many personal issues then  do you think that they could improve the process and develop quality products?

If you cannot help your employees solve these problems. If you cannot convince them that you can help them solve these problems, your improvement effort will fail. If you do not care about real improvement but only want to have a certificate than you are paying too much for a piece of paper. Many owners dream of having a certificate so they can display in their offices and websites, many believe that customers will see that then immediately want to do business with them. Some consultants will probably advise them something like that. Some people believe the certificate is the ticket to get more business. Please remember that no customer would believe you, no one would give you a contract because you have a paper “certify” that your company is a CMMI level 5. Global companies only do business and sign contracts after they thoroughly review your company. They will conduct their own assessment to determine whether you have the skills and the domain expertise that match their needs. If you claim a CMMI level 5 but their review find that your company is nothing but a CMMI level 1 but “pretend ” to be a CMMI level 5 then it means that you are NOT honest and cannot be trusted. In that case, do you think they will sign a contract with you?

Process improvement must start with the vision, the commitment and the knowledge. It is a long and difficult journey. It will take several years to get to the destination. However a company owner that invests in their own employees will not travel alone. He will have an entire team that share his vision, his commitment and willing work hard to get to the destination. Together they will travel and over time, they will get to the destination.

 


Gửi bình luận
(0) Bình luận
1

Ấn Độ sẽ chi phối ngành công nghiệp dịch vụ Công nghệ thông tin

Sau khi gặp vận may kì lạ, cộng đồng công nghệ Ấn Độ thấy mình đang phải giải quyết thách thức với việc nở hoa của kinh tế Trung Quốc.
2

Năm xu hướng khoán ngoài hàng đầu cho 2009

Khoán ngoài gần nhà, khoán ngoài trách nhiệm xã hội và tính linh động công nghiệp trong việc phát triển được trông đợi trong năm tới.
3

Cải tiến kỹ năng tri thức

Để tăng cường tri thức và kĩ năng bên trong công ti hay doanh nghiệp, bạn cần bắt đầu với việc phân tích năng lực …
4

Cách mạng thông tin

Chúng ta đang ở chỗ bắt đầu của cuộc cách mạng – Cách mạng Thông tin. Cuộc cách mạng này sẽ thay đổi cách chúng ta liên lạc, cách chúng ta ra quyết định, và cách chúng ta được tổ chức.
5

Thành công của dự án phần mềm

Ba nhân tố mấu chốt quan trọng có thể xác định sự thành công của dự án phần mềm: Con người, Qui trình và Công cụ.

Câu chuyện CMMI

Nhiều công ti đăng hăm hở dùng Mô hình trưởng thành năng lực tích hợp (CMMI) nhưng người quản lí không biết điều gì sẽ xảy ra khi công nhân của họ bắt đầu làm cho cải tiến xảy ra.

CMMI-39

39.01 Hỏi: Tại sao thầy tán thành thoả mãn của khách hàng là mục đích quan trọng nhất của cải tiến qui trình? Là tổ chức kĩ thuật chúng tôi có nên tập trung vào mục đích kĩ thuật trước hết không?

CMMI-38

Hỏi: Năng lực lõi là gì? Tại sao nó là quan trọng cho tổ chức?

CMMI-37

Hỏi: Trong nhiều năm, phần mềm bao giờ cũng bị trách cứ vì mọi sự đi sai. “Căn nguyên” của phần lớn thất bại phần mềm là gì và làm sao cải tiến nó?

CMMI-36

36.01 Hỏi: SEPG hay người hành nghề phần mềm có phải tạo ra Qui trình phần mềm chuẩn của tổ chức Organization Standard Software Process (OSSP) không? Ai nên làm cho nó có hiệu lực, người quản lí hay SEPG?

CMMI-35

Hỏi: Tại sao chúng ta cần cải tiến phần mềm? Thầy có dữ liệu nào chỉ ra rằng phần mềm cần cải tiến không?

CMMI-34

Hỏi: Tôi bị lẫn lộn về một số thuật ngữ phần mềm như dự án, quản lí dự án, lãnh đạo tổ, tổ dự án, và hiệu năng dự án. Mọi người tôi hỏi đều cho những câu trả lời khác nhau.

CMMI-33

Hỏi: Em là một sinh viên về kinh doanh mới tốt nghiệp, em muốn đăng kí học trường kĩ thuật về Công nghệ thông tin, chương trình sáu tháng. Thầy có coi đây là nghề tiếp nên chuyển sang không? Xin thầy chỉ bảo?

Bài học từ thần đồng bóng đá Lamine Yamal: Đừng đánh giá thấp tính cách đứa trẻ

Phong cách sống - Thủy Kiều - 14/07/2024 12:00
Giai đoạn đầu EURO 2024, thần đồng bóng đá Lamine Yamal của đội tuyển Tây Ban Nha không được đối thủ coi trọng chỉ vì cậu là một “nhóc tì” 16 tuổi.

Võ hiệp Kim Dung - Hé lộ nguồn gốc bí ẩn trong tên của cao thủ Lâm Triều Anh

Thư giãn - Nguyệt Phạm - 14/07/2024 11:00
Lâm Triều Anh hóa ra có mối quan hệ đặc biệt với vị cao thủ này.

Nghiên cứu gây tranh cãi cho thấy “hội cú đêm” sở hữu chức năng nhận thức cao hơn người dậy sớm

Suy ngẫm - Hằng Kim - 14/07/2024 10:00
Kết quả tới đúng mùa Euro 2024, khi người đam mê bóng đá Việt Nam phải thường xuyên thức khuya.

Lòng tôi nhẹ khi mẹ rời xa - Sự khắc nghiệt của nền công nghiệp giải trí đối với diễn viên nhí

Từ sách - Phim - YÊN VŨ - 14/07/2024 09:00
Bạn nghĩ cuộc sống của một diễn viên nổi tiếng sẽ như thế nào? Được tham dự những sự kiện xa hoa, được sống trong nhung lụa và được hàng triệu người biết đến?

Trích dẫn hay từ cuốn sách 'Những đứa trẻ nhớ được tiền kiếp'

Từ sách - Phim - Quìn - 14/07/2024 08:00
Những trích dẫn hay dành cho những ai quan tâm đến luân hồi từ cuốn sách 'Những đứa trẻ nhớ được tiền kiếp'

Tỷ phú Rockefeller: Thu nhập chỉ là sản phẩm phụ của công việc

Suy ngẫm - Minh Nguyệt - 13/07/2024 12:00
Những lời khuyên chứa đựng bí quyết thành công của dòng họ giàu hàng đầu thế giới suốt hơn 100 năm qua.

25 sự thật tâm lý thú vị sẽ làm bạn kinh ngạc

Thư giãn - TĐ - 13/07/2024 11:00
Mọi người đều tò mò khi nhắc đến chủ đề tâm lý học, đặc biệt là tâm lý con người. Tại sao chúng ta cư xử theo một cách nhất định và những lý do liên quan đến những sự thật tâm lý thú vị như vậy luôn là điều hấp dẫn. 

Tranh cãi đôi anh em Lộc - nàng Mơ ôm nhau như người yêu, gọi bố là “Kiên ơi”: Người bố lên tiếng

Phong cách sống - Mây - 13/07/2024 10:00
Đây là lần đầu tiên gia đình nàng Mơ lên tiếng về vấn đề này dù đã gây tranh cãi từ lâu.

Chia sẻ từ trái tim - Chuyển hóa ghét thành thương

Từ sách - Phim - Đoàn Huy - 13/07/2024 09:00
Bạn có từng nghĩ vì sao chúng ta luôn dễ dàng ghét nhưng lại khó khăn trong việc thương một ai đó? Sự đa nghi ấy là tác nhân hướng ánh nhìn chúng ta ái ngại trước cuộc đời này.

Sát na này là thiên thu - Cẩm nang sinh tồn sống sót qua đau khổ

Từ sách - Phim - NGUYỄN AN - 13/07/2024 08:00
Có nhiều cẩm nang, sách hướng dẫn kỹ năng thoát hiểm, sinh tồn trong thảm họa nhưng hiếm có cẩm nang nào hướng dẫn chúng ta kỹ năng sống sót và bình an khi khổ đau bỗng nhiên ập tới.

Năm xu hướng khoán ngoài hàng đầu cho 2009

Blog GS John VU - GS John Vu - 12/07/2024 12:00
Khoán ngoài gần nhà, khoán ngoài trách nhiệm xã hội và tính linh động công nghiệp trong việc phát triển được trông đợi trong năm tới.

Anh trai vượt ngàn chông gai - Nghệ sĩ, khán giả bật khóc nhớ Wanbi Tuấn Anh

Truyền hình - Bích Phương - 12/07/2024 11:00
Trong tập 2 "Anh trai vượt ngàn chông gai", nhiếp ảnh gia Thiên Minh trình diễn các ca khúc của Wanbi Tuấn Anh và có đoạn chia sẻ lấy nước mắt khán giả.

21 tuổi, Warren Buffett bỏ ra 100 Đô la để tham gia lớp học này và cuộc đời ông đã sang trang

Kỹ năng - Nguyễn Phượng - 12/07/2024 10:00
Nhờ sự thay đổi trong khả năng giao tiếp đã giúp tỷ phú Warren Buffett đạt được thành công như ngày hôm nay.

Chia sẻ từ trái tim - Sống trong hiện tại không có nghĩa là có bao nhiêu xài bấy nhiêu

Từ sách - Phim - YÊN VŨ - 12/07/2024 09:00
Chúng ta thường được khuyên rằng phải biết sống trong hiện tại, nhưng sống trong hiện tại không có nghĩa là xả láng, có bao nhiêu xài bấy nhiêu, mà là biết mình đang làm gì với hiện tại, có chánh niệm với hiện tại.

Lòng tôi nhẹ khi mẹ rời xa - Cuộc đời của tôi phải là của tôi

Từ sách - Phim - Đan Thanh - 12/07/2024 08:00
Bị mẹ thao túng và bóc lột, Jennette McCurdy đã phải chống chọi với nỗi ám ảnh và khủng hoảng tâm lý trong thời gian dài. Nhưng sau tất cả, cô vẫn lựa chọn vượt qua những xúc cảm khổ đau để làm chủ cuộc đời và yêu thương chính mình.
HẠT GIỐNG TÂM HỒN
  • Địa chỉ: 11H Nguyễn Thị Minh Khai - P. Bến Nghé - Quận 1 - TP. Hồ Chí Minh
  • Điện thoại: (+8428) 38233860 - Email: triviet@firstnews.com.vn
  • Giấy phép số 496/GP-BTTTT Bộ Thông tin và Truyền thông cấp ngày 17/10/2022
  • Chịu trách nhiệm chính: Nguyễn Văn Phước
  • Công ty TNHH văn hóa sáng tạo Trí Việt
  • Fax: (+8428) 38224560
  • Thỏa thuận cung cấp dịch vụ mạng xã hội Hạt giống tâm hồn
2019 Bản quyền thuộc về hatgiongtamhon.com.vn. Phát triển bởi ONECMS
Chủ nhật, 14/07/2024